Categorie: geen categorie

Marco Martens leest Jules Deelder

Het verblijf – dag 11

Vandaag: Marco Martens leest ‘Het leven’ van Jules Deelder. Marco Martens is dichter, schrijver en voordrachtskunstenaar. Jules Deelder was dichter, schrijver en voordrachtskunstenaar.

Om je verblijf deze dagen te veraangenamen vind je elke dag een verhaal of gedicht uit de Nederlandse literatuur. Uitgekozen en voorgelezen vanuit huis door Neerlandici en auteurs.

Presentatie, format, productie en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.

Ik mis jullie (vanachter mijn laptop)

Door Thomas de Bruijn

Ik mis jullie. Ok, het hoge woord is er uit. Ik dacht dat ik mijn identiteit als leraar ontleende aan mijn ervaring, vakkennis, didactische en pedagogische kwaliteiten en humor (smaken verschillen), maar niets blijkt minder waar. Nu we gedwongen thuisonderwijs verzorgen en krijgen met z’n allen, besef ik dat het element waarvoor ik in de eerste plaats in het onderwijs werk, het directe contact met leerlingen is.

Lees verder >>

Trainingen ‘hoe geef ik online Nederlands als vreemde taal?’

Taalune en Bureau NVT organiseren gratis online trainingen

Online trainingen NVT, meld u aan en schrijf u in via: Bureau NVT.

Overal ter wereld sluiten scholen en universiteiten vanwege het coronavirus. Online contact kan daarom soelaas brengen. Bent u docent Nederlands als vreemde taal en wilt u de komende weken “live” contact hebben met uw leerlingen/studenten? Heeft u niet veel ervaring met online lesgeven maar wilt u uw studenten in deze moeilijke periode graag verder helpen? Wilt u leren hoe u zo’n online les organiseert? Bent u op zoek naar leuke werkvormen (opdrachten, spelletjes en groepswerk) die u tijdens een online les kunt inzetten? Heeft u andere vragen rond het online lesgeven? Stel ze tijdens deze interactieve training. De trainingen zijn wegens groot succes verlengd. Al meer dan 800 inschrijvingen.

Lees verder >>

Computer reconstrueert het Latijn

Door Marc van Oostendorp

Het idee dat de taalkunde een exacte wetenschap kan zijn, is een negentiende-eeuwse gedachte. Taalkundigen ontdekten toen dat de verschillen tussen talen systematisch kunnen zijn: waar Romaanse talen een p hebben, hebben Germaanse een f of een v: pater correspondeert met vader, pied met voet, pellis met vel. Zulke regelmatigheden noemen we een wet. In dit geval is de voorouder van de Germaanse talen waarschijnlijk ooit gaan afwijken: de p werd een f (en later in het Nederlands een v).

Lees verder >>

De ziel van Vlaanderen

Door Nico Keuning

 

Van de zes genomineerde boeken voor de Libris Literatuur Prijs had ik er drie gelezen. De hoogstapelaar (Wessel te Gussinklo), Zwarte Schuur (Oek de Jong) en Uit het leven van een hond (Sander Kollaard). Geen slechte score, al las ik, zo werd uit de selectie van de jury duidelijk, alleen de genomineerde mannen. Wie waren de andere drie? Vrouwen. Ik koos voor de onbekende, die ene, de blind date. Lees verder >>

Enkele jaren verder: hoe het staat met het woord ommekomst

Bruno Bruins (Google-afbeeldingen)

Door Siemon Reker

Nog altijd bevat Van Dale éen en niet meer dan éen omschrijving bij het woord ommekomst te weten ‘verstrijking, afloop’ met als voorbeeld “na ommekomst van de termijn”. Nog altijd? Nu ja, zo was ook de situatie eind 2016 toen ik in dit blog aandacht vroeg voor het gebruik van het woord in de Tweede Kamer en zo is het nu in de beginnende Corona-tijd van 2020 nog steeds..
In 2017 schreef ik er enkele aanvullinkjes bij, hoe is het nu?

Lees verder >>

Jan Six Van Chandelier: Emotions evoked on viewing the bodies of my father and brother

Nederlandse sonnetten voor de Engelssprekende wereld (4)

Pieter Claes, Vanitas

Door Cornelis W. Schoneveld   

My God, what shudder hits my heart! What ’s existing?
Is this my father dear, now dead his thirteenth year,
From sight prevented then, known now just by his hair
Around the molded mouth, deep rotting still resisting?

My God, what then is man? O God, my limbs are twisting.
Is there that gnawed-at frame, far later buried here,
My brother, whom here I gave this cask and bier, 
Now almost gone, except some silken flowers persisting?

Was this my dearest pledge, now awful, without name?
Was, from this reeking flesh, my origin invented?
It is expedient then that I my end should frame.   

O sacred corpses! What to you were wrongs prevented?
O souls! I’m longing, that to join you, soon I came.
Shut tomb, their rest, injustices, in tears lamented.

Lees verder >>

Zingend de crisis door

Door Garrelt Verhoeven

Vandaag had eigenlijk een nieuwe tentoonstelling open moeten gaan in Huis van het Boek in ‘s-Gravenhage: ‘Songbook van Ruud de Wild’. In het afgelopen jaar ben ik met Ruud de Wild op pad geweest in bibliotheken en collecties op zoek naar manuscripten, liedboeken, liedblaadjes en bladmuziek met Nederlandse liedjes. Martine de Bruin van het Meertens Instituut stond ons terzijde met de geweldige Nederlandse Liederenbank, waarin inmiddels bijna 175 duizend Nederlandse liedjes zijn verzameld.

Lees verder >>

Deltaplan Nederlands op het internet

Door Marc van Oostendorp

Collega’s! Ik schrijf jullie bijna iedere dag, maar vandaag heb ik echt iets belangrijks te zeggen. Wij kunnen met ons allen nu iets voor de samenleving doen: wij, de neerlandici, of we nu op de universiteiten werken, op scholen, bij tekstbureaus, of waar dan ook in de samenleving. We kunnen onze kennis delen. We kunnen laten zien hoe mooi en hoe veelzijdig ons vak is.

Lees verder >>

Quarantaine Colleges

Vanwege het COVID19-virus is de Multatulileesclub deze week niet bijeen gekomen

Door Marc van Oostendorp

De eerste dag thuis was een bizarre dag, want allerlei nieuwsrubrieken waren op zoek naar een ‘positieve draai’ aan het coronavirus. Zo’n programma moet vol en dan is het fijn maar je wilt ook niet alleen maar angst en treurnis verspreiden, dus is het tijd voor een geluid van hoop. En voor hoop moet je ineens bij de wetenschap zijn.

Lees verder >>

Warsdenken

Door Jos Joosten

Zodra zich deze week iemand serieus over Akyols Boekenweekessay Generaal zonder leger boog die wel verstand heeft van de zaken waarover onze door het CPNB ingehuurde dwarsdenker oreert, blijkt dat het een relaas is met opmerkelijk weinig feitelijke juistheden. Coen Peppelenbos kraakte in Tzum terechte kritische noten over Akyols opmerkingen over literatuuronderwijs, Marc van Oostendorp fileerde op Neerlandistiek de misvattingen over de academische studie Nederlands.

Lees verder >>

Constantijn Huygens: Sunday

Nederlandse sonnetten voor de Engelssprekende wereld (2)

Door Cornelis W. Schoneveld

Constantijn Huygens

Sunday

Is ’t Sabbath-day, my soul, Or Sunday? None of these.
The Sabbath now is past with servitudes once guiding:
The Sun, like yesterday, today comes out of hiding. 
But the one that I don’t see cannot as ever please.

O Sun, who only, through my sins, my eye now sees,
God’s Son, whom the earth is once again abiding,
Proud as a bridegroom through the city centre riding,
I always see you Sundays, through your wounds’ unease. 

One now may also name the Sunday as God’s Son-day,
And yes God’s Sion-day too. But still to us it’s doomsday:
For which of them I choose, in guilt I find us cast.
“God Sun, God Son, God Sion, will your patience last?

How long, Lord, will you suffer Sonday, Sionday, Sunday 
To have been spoiled, miss-spent, miss-spelled as Sin-day?”

A concluding couplet is rare in the Dutch sonnet tradition. Here it may be derived from English examples, since Huygens knew enough English to have translated poetry by John Donne.

Lees verder >>

Vroman en vrouw

Door Cornelis W. Schoneveld

Ik wil het graag even hebben over Leo Vroman, die in 2014 overleed en over zijn vrouw Georgina Sanders, in het volgende jaar.  Maarten Muntinga, destijds uitgever van de Rainbow Essentials, was zo vriendelijk mij een exemplaar van o.a. Vroman’s Alle Malen zal ik wenen, als relatiegeschenkje te geven bij zijn publicatie van mijn Bestorm mijn hart  in 2008.

Dat was een goede keus: door mijn vertaalwerk zo vertrouwd met het traditionele verschijnsel rijm, heb ik een zwak voor dichters, zoals Vroman, die nog die (extra) moeite nemen dat toe te passen (en voor andere die nog weten wat metrum is). In de NRC schreef Arjen Fortuin tweemaal over Vroman’s overlijden (24 /2/ 2014 en 1,2 /3/ 2014) In beide artikelen citeert hij Vroman’s allerlaatste gedicht, dat hij in een ordner had  gevonden. (“Ordner” had zelfs de titel kunnen zijn.)  Fortuin verschoof daarbij het eerst woord van de laatste regel naar het eind van de vorige, zodat het oorspronkelijke rijmwoord teruggeduwd werd en vervangen door een niet rijmend woord. Na de eerste keer verzocht ik de NRC (vergeefs) dat te corrigeren. In het tweede artikel herhaalde Fortuin de fout. Hier de juiste versie:

Lees verder >>

Van Joujou naar Jojo

Afbeelding. Wikipedia

Door Renaat Gaspar

In de Doesburgse brievencollectie, (hier te raadplegen, onder nummer 45-473), bevindt zich een brief  d.d. 2 april 1791 van een zekere H.J.C., gericht aan ds. G. Spyker in Kedichem. Daarin doet de schrijver verslag van zijn bezoek aan enkele protestantse vrienden, o.m. in Gorkum en Waddinxveen.

Interessant is het middengedeelte van zijn brief, waarin hij het optreden beschrijft van volwassen Haagse heren die thuis, op straat en in openbare gelegenheden met een jojo spelen en aldus door hun medemensen beschouwd werden als ‘incroyables’. 

Lees verder >>

‘Hedendaags taalgeschuif’

‘Hedendaags taalgeschuif’

 

Door Nico Keuning

Werd voetbaltrainer Ron Jans onlangs in Amerika ontslagen bij FC Cincinnati wegens het meezingen, in de kleedkamer, van het N-woord in een rap-nummer, in Nederland krijgt de roman Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers uitsluitend jubelende recensies ondanks woorden in het boek als ‘neger’, ‘allochtoon’, ‘joden’, ‘zwart’ en ‘blank’. Leve de literatuur! Lees verder >>

The Enigmatic Premodern Book

The defining feature of the medieval manuscript—the premodern book at the heart of this lecture—is that its contents have been written rather than printed. A compelling feature of written text from the medieval period is that it produces two kinds of meaning. The first is the meaning of the words themselves: the most common reason for consulting a manuscript and the reason why it was produced in the first place. The other kind is hidden within the shape of the letters. As they copied a text, scribes included information about themselves in their handwriting. How the individual letters were formed depended on a range of variables, including the location and approximate moment of the scribe’s training, the institution in which the manuscript was produced, and even with how much care a text was copied. This is the enigma of the medieval manuscript: a wealth of information is enclosed in its material design, if we can decipher the code. What methods are available to untangle this enigma? What knowledge can be gleaned from how the medieval book was put together? Why is looking at this object as useful as reading it?

Lees verder >>

Waar zijn taalnormen voor bedoeld?

Door Marten van der Meulen

Ik raakte gisteren verzeild in een interessant gesprek op Twitter. Aanleiding was deze tweet:

Het ging om het nummer Niks mooiers as dat van Daniël Lohues. Omdat dit soort uitspraken me altijd enorm prikkelt, probeerde ik wat achtergrondinfo te geven over de beregeling van als/dan en het gebruik daarvan in dialecten. Er ontspon zich een gesprek dat, zoals dat gaat op Twitter, soms meer en soms minder zinnig was. Maar het probleem zit eigenlijk al aan het begin: waarom zou je ‘groter dan’ schreeuwen tegen Daniël Lohues?

Lees verder >>

De taalfouten top tien

Door Jan Renkema

Op de site van de Schrijfwijzer staat een top 33 van taalvragen. Dat zijn veel gestelde, nee veelgestelde vragen. Inderdaad de spatie is probleem 1. Maar wat is de toptien, top-tien of Top10 van taalfouten? Nee, niet aan elkaar en ook geen streepje en ook geen hoofdletter. Dit zijn de problemen 2, 3 en 4. Eigenlijk is het te gek dat wij allemaal problemen blijven houden met spellingregels. Ook ik moest top tien nog even opzoeken. Omdat het zo onlogisch is.

Lees verder >>

Gedicht: Maarten van der Graaff • Derde document

‘Derde document’ komt uit de cyclus ‘Word-document Nederland’ uit Nederland in stukken, de nieuwe bundel van Maarten van der Graaff: “In 2015 sloot de linkse Utrechtse boekhandel De Rooie Rat haar deuren. Op de valreep kocht Van der Graaff er oude pamfletten, studies en tijdschriften, uit interesse in de politieke taal uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. In zijn nieuwe dichtbundel verknipt en plakt hij deze teksten en vult ze aan met gedichten, liedjes, en andere flarden tekst [lees verder en meer gedichten].

Derde document

Als ik vroeger terugkwam van vakantie en bij Zwijndrecht
de neonletters Van Leeuwen Buizen zag. Wist ik dat ik thuis was. Bovenbouw.
Die vanbinnen dingen doet. Alle lichtjes. Alle auto’s. Met een daktuintje. Het verleggen
van patronen. Van geluk. Volgende week. Staat in de agenda.
Van vorige week. Paradijsvogels. In dit. Privé-domein. Nu wil je weer
contact. De stad beloont creativiteit. Vrijwillig of anderszins. Driel-
Oost. De corridor Eindhoven/Veldhoven/
Welschap. Herneemt zich. En is daarin. Vier koersen. Dat voel ik.
Een gemiddelde huiskamer is voor zover ik gezien heb dan ook
een rare combinatie van nieuwe apparaten en oude gehechtheden.
Reusachtige encyclopedie van variaties. Kolommen. Aard en structuur.
Van heel mijn. Compagnie. Illusieloze witte steden. Schepen
zich in. Elk huis is tot barstens toe vol. Ruimtevreters. Een
watercorridor. De blauwe koers. Nu leest hij
oude formulieren. Intimiteiten. Dit is het lastigst. Het laatste woord. Te veel.
Schrijven.

Maarten van der Graaff (1987)
uit: Nederland in stukken (2020)


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.