Categorie: tijdschriften

Nieuwe artikelen Over Taal

In het nieuwe nummer van (het gratis online) Tijdschrift Over Taal (jaargang 58 2020):

– interview met Martin Kohlrausch, hoofd van de onderzoeksgroep geschiedenis aan de KU Leuven: We moeten als maatschappij samen nadenken over de logica van de media”.

(door Cedric Van den Langenbergh, masterstudent Journalistiek)

– interview met Stijn Praet, onderzoeker en docent Latijnse letterkunde aan de Universiteit Gent: De zin en onzin van Latijn”.

(door Mariska Hermans, masterstudent Journalistiek)

Zie: https://overtaal.be/

Nieuwe nummer Nederlandse Letterkunde verschenen

Vlak voor de jaarwisseling verscheen het derde nummer van jaargang 25 van Nederlandse Letterkunde met de volgende inhoud:

Artikelen

‘Jij zult nooit een slachtoffer blijven […], want jij bent een held’. De plaats van de Ander in Dertig dagen (2015) van Annelies Verbeke [OA].
Sarah Beeks, Charlotte de Beus en Esther Op de Beek

Van boerderij tot buitenhuis. Identiteitsvorming en machtsverhoudingen in het achttiende-eeuwse stroomdicht.
Tommie van Wanrooij

Lees verder >>

Nieuwe Mededelingen Weyerman en nieuws over jaarvergadering

Op de valreep van het oude jaar viel een nieuwe aflevering van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman op de deurmat, nummer 2 van de 43e jaargang. Liefst honderd bladzijden, met vijf grote artikelen, vaste rubrieken over mode en menu’s in de achttiende eeuw, boekbesprekingen en een overzicht van verschenen literatuur over de lange achttiende eeuw. Wie de nieuwste ontwikkelingen in de eeuw van de Verlichting op de voet wil volgen, kan niet zonder de Mededelingen. Ga maar na: artikelen over honden en vogels van Ton Jongenelen en Dini Helmers. Helmers leidt de lezer naar haar Zeeland, naar de in menagerieën en volières gehouden vogels. Vogels uit de eigen omgeving en die uit de Oost en de West vormden een object van verzamelen en een bron van verwondering. Jongenelen schenkt aandacht aan een satire uit 1765, een Amsterdams hondenmirakel. De auteur is Willem Ockers en in de satire is een belangrijke rol weggelegd voor Petrus Burmannus Secundus.

Lees verder >>

Nieuw nummer de lage landen

Net verschenen: het nieuwe nummer van de lage landen.

Het nummer onthult waar Multatuli zijn inspiratie voor Droogstoppel vandaan haalde, en brengt stukken over het belang van (leren) lezen, de wortels van het Vlaams-nationalisme in België, meer dan twintig recensies en nog veel meer.

Bekijk het nummer hier.

Nog geen abonnee? Surf naar onze website en kies voor een combi, papieren of digitaal jaarabonnement. Of vraag eenmalig een proefnummer aan.

INHOUDSOPGAVE NEDERLANDSE TAALKUNDE / DUTCH LINGUISTICS 25/2-3

Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van het tijdschrift Nederlandse Taalkunde / Dutch Linguistics nodigde de redactie de lezers uit om te reageren op een artikel dat in de loop van die 25 jaar verscheen. Het resultaat is een dubbeljubileumnummer met maar liefst 25 bijdragen van Nederlandse en Vlaamse taalkundigen die vanuit diverse perspectieven hun licht laten schijnen op oude en nieuwe thema’s uit de neerlandistiek.

Lees verder >>

Vooys 38.3 ‘Animal Studies’ is uit!

Deze editie van Vooys is een bijzondere: het is de eerste met een cover van Maartje de Groot. We kijken uit naar haar toekomstige ontwerpen en we willen Luc graag bedanken voor de vele jaren en mooie covers voor Vooys. In ‘Animal Studies’ worden ontwikkelingen binnen dit vakgebied besproken, en wordt gekeken hoe het zich manifesteert binnen de letterkunde.

Lees verder >>

Verschijning De Gids 2020/4: Uw zesde zintuig

Vandaag verschijnt het nieuwe nummer van literair tijdschrift De Gids met deze keer extra aandacht voor de vraag: welk zintuig missen we, zijn we verloren of beginnen we te ontwikkelen? Asha Karami, Fiep van Bodegom, Hannah van Binsbergen, Jolyn Phillips, Mia You en Anneke Brassinga schreven ieder een bijdrage waarin ze speculeren over de mogelijkheid van een ‘zesde zintuig’. Zo merkte Asha Karami dat de verschillende zintuigen zó met elkaar verweven zijn dat ze ze niet los van elkaar kon bestuderen en om die complexiteit te verbeelden schreef ze het fragmentarische essay Zintuigen.

Lees verder >>

Nieuw nummer ‘de lage landen’

Net verschenen: het nieuwe nummer van de lage landen.

Het nummer zoomt in op het kolonialisme in Congo en brengt onder meer stukken over hoe hiphopper Zwangere Guy Brussel in zijn teksten weet te vangen, de sociale beweging van de gele hesjes en waarom de overheid moet blijven investeren in de publieke omroep.

Bekijk het nummer hier.

Nog geen abonnee? Surf naar onze website en kies voor een combi, papieren of digitaal jaarabonnement. Of vraag eenmalig een proefnummer aan.

Nieuwe Parelduiker over Jeroen Brouwers, René Stoute, Alfred Kossmann en meer

Jeroen Brouwers en René Stoute: Vriendschap uit adoratie
Begin jaren tachtig stuurde René Stoute fanmail naar Jeroen Brouwers, die hij mateloos bewonderde. Het bleek dat Brouwers Stoutes debuut Op de rug van vuile zwanen, een bundel verhalen over het troosteloze en uitzichtloze leven van een junkie, gelezen had en zag in de tien jaar jongere debutant een talent. Er ontstond een innige en openhartige briefwisseling waarin ze elkaar troostten, informeerden en stimuleerden. Pas toen Stoute een geslachts-veranderende operatie onderging, werd de briefwisseling minder intensief. Brouwers zag Stoute nooit als vrouw, maar ging wel naar de crematie van Renate Stoute om afscheid te nemen van zijn ‘literaire zoon’.

Lees verder >>

Nieuw nummer ‘TNTL’ verschenen

Jaargang 136, 2020, nummer 2

Artikelen

Liesbeth Augustinus & Cora Cavirani-Pots, ‘Give it a try! Comparing constructions with Dutch proberen and Afrikaans probeer

Riet Schenkeveld-van der Dussen, ‘Cats’ Self-stryt een Arminiaanse tekst?’

Sarah Badwy & Yra van Dijk, ‘Het gruwelijke gezicht van de geschiedenis. De politieke betekenis van de allegorie bij Boeli van Leeuwen’

Lees verder >>

Nieuwe Mededelingen, nieuwe perspectieven

Over verdraagzaaamheid, dwarsheid, vrouwelijke seksualiteit, een molenaar en een Pruisisch lied

Onlangs zag het nieuwe nummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman het licht, het eerste nummer van jaargang 43: ruim negentig bladzijden met bijzondere artikelen over Nederlandse en Duitse literatuur en de daarin beschreven levens. De artikelen reiken van de jeugd- en leerjaren van de in heel Europa befaamde Bernardus Nieuwentyt (1654-1718) tot het lievelingsverhaal van Multatuli. In het openingsartikel van Rietje van Vliet over ‘de molenaar van Sanssouci’, het verhaal waar Multatuli zo dol op was, komt de Verlichting als bron van inspiratie aan de orde.

Lees verder >>

Vooys 38.1 ‘Populaire cultuur’ is uit!

Door de beperkingen van het coronavirus heeft deze editie even op zich moeten laten wachten, maar we zijn blij dat-ie er nu eindelijk is: Vooys Populaire Cultuur. In deze editie kijkt Vooys vanuit verschillende kanten naar populaire cultuur: van Young adult-romans tot internationale fenomenen die makkelijker dan ooit door iedereen over de hele wereld te volgen zijn.

Het nummer trapt af met een artikel van Lars Bernaerts, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. Hij bespreekt Jean Cocteaus La Voix humaine en Ramsey Nasrs De andere stem en gaat in op de rol van de stem en technologie. Vervolgens beargumenteert media- en communicatiewetenschapper Tonny Krijnen dat er, ondanks een vervaging in de grenzen, nog altijd een onderscheid bestaat tussen literatuur en televisie. Letterkundige Rudolph Glitz bespreekt in zijn artikel het computerspel Sid Meier’s Civilization en gaat in op de vraag of een computerspel behulpzaam kan zijn voor historisch onderzoek. Daarnaast geeft promovenda Aafje de Roest een historisch overzicht over hoe hiphop als discipline in Amerika en ook Nederland zijn intrede neemt.

Verder bevat dit nummer een interview met auteur Thomas Olde Heuvelt. Vooys sprak hem in zijn woonplaats Mook over vervagende, culturele grenzen en intertekstualiteit in zijn werk. In de rubriek ‘Verstand van Zaken’, geschreven door antropologe Irene Stengs, onderzoekt zij welke processen een rol spelen bij het populariseren van cultuur. Tot slot telt deze Vooys een drietal recensies.

Vandaag verschijnt De Gids 2020-3, een themanummer voor jongeren

De laatste decennia zijn de genres jeugdliteratuur en young adult ontstaan. Schrijvers hebben zich erin bekwaamd voor jongeren te schrijven en zorgen ervoor dat hun romans aansluiten bij de leefwereld van jongeren en bij thema’s die voor hen aan de orde zijn. De vraag is echter of die scheidslijn zo rigoureus getrokken moet worden. Waarom zouden verhalen, gedichten en essays niet zodanig geschreven kunnen worden dat ze voor jongeren én volwassenen interessant zijn? In de 183 jaar dat De Gids bestaat, heeft het tijdschrift zich uitsluitend tot volwassen lezers gericht. Dit nummer, met als thema ‘Waar wil je bij horen?’, brengt daarin verandering. Met verhalen van Maartje Wortel, Rob van Essen, Iduna Paalman, Sholeh Rezazadeh en Maria Barnas, een beeldverhaal van Ludwig Volbeda, poëzie van Albertina Soepboer, en essays van Arjen en Arthur Mulder en Daan Remmerts de Vries.

Lees verder >>

Oproep: Huldenummer Daniel Hugo, TN&A (2020-2)

Ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag wordt aan Daniel Hugo (1955) een huldenummer aangeboden van het tijdschrift TN&A. Hugo is behalve een dichter in het Afrikaans, met meer dan vijftien dichtbundels, bloemlezer, literatuurcriticus en vertaler uit het Nederlands en het Engels. Meer dan vijftig titels vertaalde hij uit de Nederlandstalige literatuur (proza en poëzie), onder anderen Herman de Coninck, Stefan Hertmans, Gerrit Komrij, Tom Lanoye, Harry Mulisch, Adriaan van Dis, Miriam Van hee en Dimitri Verhulst. Recent verscheen Die verdriet van België (Protea Boekhuis) van Hugo Claus. Hugo behaalde aan de Universiteit van die Vrystaat in 1989 de doctorstitel met het proefschrift Die digter en sy middele: ’n Ondersoek na die vernufpoësie in Afrikaans. In 2018 was hij “vertaler op campus” aan de Universiteit Gent. Hij ontving in 2015 en 2017 de prestigieuze SA Akademieprijs voor vertaling (Sprakeloos van Tom Lanoye en Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans). Zijn stem is al vier decennia goed hoorbaar in de Afrikaanse letteren.

Lees verder >>

Publication of the Special Issue ‘Transnational Trajectories of Dutch Literature’

Project CODL Eastbound (a cooperation of Huygens ING/KU Leuven/ELTE Budapest)

Contact: ton.van.kalmthout@huygens.knaw.nl

Dutch-language literature often has a wider distribution than is generally assumed, partly thanks to translations and adaptations. The international peer reviewed journal Dutch Crossing has published a new issue (nr. 2 of vol. 44, 2020), dealing with the transnational circulation of this literature. The seven articles in the issue investigate the dynamics of a minor European literature exporting to other (minor and major) European literatures and new cultural contexts. The introductory paper discusses recent theories concerning the phenomenon of world literature and its connection with translation. The issue is an outcome of the Eastbound project, supported by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) and by the Research Foundation – Flanders (FWO). 

The entire issue is available in Open Access: https://www.tandfonline.com/toc/ydtc20/44/2

Lees verder >>

Nieuw nummer ‘Spiegel der Letteren’ verschenen

Jaargang 61, 2019, nummer 3


Artikelen

Lars Bernaerts en Siebe Bluijs, ‘Waar hoort het hoorspel? Over de plaats van het Nederlandstalige hoorspel in oeuvres, poëtica’s en literatuurgeschiedenis’

Hans van Stralen, ‘Huize Warmond. Over de rol van het huis in de poëzie van Ellen Warmond’

In margine

Mike Kestemont en Folgert Karsdorp, ‘Het Atlantis van de Middelnederlandse ridderepiek. Een schatting van het tekstverlies met methodes uit de ecodiversiteit’

Boekbeoordelingen

An Faems over Cornelis van der Haven en Jürgen Pieters (red.), Lyric Address in Dutch Literature, 1250-1800

Kris Steyaert over Lucien Custers, Alleen in de wervelende wereld. Het leven van Johan Andreas dèr Mouw en over Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita), Mijn taalorkest. Een ruime keuze uit ‘Brahman’

Hans Anten over Annemiek Recourt, Moralist van de ontrouw. Jan Greshoff (1888-1971)

Fabian R.W. Stolk over Ryanne Keltjens, Boekenvrienden. Bemiddelende kritiek in Nederlandse publiekstijdschriften in het interbellum

Sandra van Voorst over Nico Laan, Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten

Zie voor meer informatie Spiegel der Letteren

Literair tijdschrift De Gids maakt voor het eerst een nummer voor jongeren – én volwassenen

Literair tijdschrift De Gids bestaat alweer 183 jaar. Het is daarmee het best gelezen én het oudste literaire tijdschrift van Nederland. Ondanks onze rijke geschiedenis, publiceerden we nooit eerder een themanummer met verhalen, essays en poëzie voor jongeren. Daarom verschijnt op 18 juni De Gids 2020/3: Waar wil je bij horen?, met bijdragen van o.m. Rob van Essen, Maartje Wortel, Daan Remmerts de Vries, Sholeh Rezazadeh, en een graphic short story van Ludwig Volbeda.

We vinden het belangrijk dat dit nummer bij de doelgroep van 12- t/m 18-jarigen terechtkomt. Daarom hebben we meerdere acties opgezet:

Lees verder >>