Categorie: prijs

Maarten ´t Hart wint Ina Dammanprijs 2018

(Persbericht Vestdijkkring)

Het bestuur van de Vestdijkkring kent de Ina Dammanprijs dit jaar toe aan Maarten ´t Hart voor zijn essays over en aandacht voor Simon Vestdijk in publieke optredens.

De tweejaarlijkse prijs die in 1999 is ingesteld, wordt op zaterdag 10 november, 14.00 uur in de Grote Kerk van Harlingen uitgereikt. Tijdens die gelegenheid wordt ook de Anton Wachterprijs uitgereikt voor het beste debuut in de afgelopen twee jaar naar het oordeel van een jury.

Maarten ´t Hart toont in zijn vele essays en artikelen over een grondige kennis te beschikken van Vestdijks oeuvre, en daarnaast geeft hij daar uiting aan in talloze publieke optredens in de media, tot op heden! Hij doet dat in een mix van stelligheden gedrenkt in ironie op een geheel eigen en onvestdijkiaanse wijze. Ook in zijn onlangs verschenen De wereld van Maarten ´t Hart (2017). Lees verder >>

Atlas van de Nederlandse taal ontvangt Jaarprijs Wetenschapscommunicatie

Door Mathilde Jansen, Nicoline van der Sijs, Fieke Van der Gucht, Johan De Caluwe

In mei 2017 verscheen de eerste druk van onze Atlas van de Nederlandse taal. Een boek dat qua formaat en qua inhoud afwijkt van een doorsneeboek. Het nodigt uit om te grasduinen, om zelf op onderzoek uit te gaan. Het boek verscheen in twee edities: editie Nederland en editie Vlaanderen. Een unieke samenwerking tussen twee Nederlandse en twee Vlaamse auteurs, in de wandelgangen: ‘team patat’ en ‘team friet’.

Het initiatief voor de Atlas ontstond in Vlaanderen, maar tijdens het schrijven ontdekte team friet dat er al zoveel te vertellen was over alleen de taalsituatie in Vlaanderen, dat een team patat eigenlijk niet uit kon blijven. Die samenwerking resulteerde in twee boeken bij uitgeverij Lannoo, vormgegeven en geïllustreerd door Steven Theunis en Stijn Fabri. Inmiddels zitten we al aan de derde druk en zijn er meer dan 12.000 exemplaren van het boek verkocht. Afgelopen week verscheen bovendien een goedkopere paperbackuitgave voor scholieren. Lees verder >>

MOOC Middelnederlands ontvangt jaarprijs Wetenschapscommunicatie

Door redactieteam MOOC Middelnederlands

Zowat een jaar geleden vierden we samen met u het emeritaat van professor Frank Willaert. Op die dag stelden we MOOC Middelnederlands aan u voor, een reeks online-colleges over de hoogtepunten van de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis. Het project heeft een vliegende start genomen: de colleges worden in Vlaanderen en Nederland veelvuldig bekeken en – vooral – op structurele wijze ingezet in het onderwijs. Sinds de lancering vonden zo’n 60.000 geïnteresseerden hun weg naar de website! Lees verder >>

Nominaties voor de BruutTAAL Gouden Lijst 2018

Prijs voor jeugdliteratuur in de categorie 12-15 jaar 

Door Ted van Lieshout & Hans Hagen

oorspronkelijk Nederlandstalig

  • De zweetvoetenman – Annet Huizing & Margot Westermann (Lemniscaat)
  • Niemands meisje – Lydia Rood (Leopold)
  • Er is geen vorm waarin ik pas – Erna Sassen (Leopold)
  • De lovebus – Tjibbe Veldkamp (Querido)

vertaald werk

  • Paard, paard, tijger, tijger – Mette Eike Neerlin – vertaling Bernadette Custers (Van Goor)
  • Woordnerd – Susin Nielsen – vertaling Lydia Meeder en Barbara Zuurbier (Lemniscaat)
  • The Hate U Give – Angie Thomas – vertaald door Jasper Mutsaers (Moon)

De uiteindelijke winnaars worden op 8 september bekend gemaakt in De Taalstaat op Radio 1. Lees verder >>

P.A. Tielestichting Scriptieprijs 2018

In 2018 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en  lezingen  en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-scriptieprijs 2018
De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet zijn afgerond en door de onderwijsinstelling aanvaard in het academisch jaar 1 september 2017 1 september 2018. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking.
Lees verder >>

Aankondiging: Sybren Polet Prijs

Nieuwe grote literatuurprijs voor experimentele literatuur

(Persbericht Stichting Sybren Polet)

Enkele jaren voor hun overlijden hebben dichter, schrijver en essayist Sybren Polet en zijn vrouw, vertaalster Cora Polet, besloten een stichting in het leven te roepen die zorg zou moeten dragen voor ondersteuning en erkenning voor literair werk in de geest van Sybren Polets veelzijdige oeuvre. Tijdens hun leven werd al enkele keren de Lokienprijs ter grootte van 5000 € uitgereikt voor literaire initiatieven in Polets geest, onder meer aan de Amsterdamse stichting Perdu (2015), de Vlaamse experimentele uitgeverij het balanseer (2013) en zeer onlangs aan het internettijdschrift samplekanon. Lees verder >>

Oproep tot het indienen van een inzending ten behoeve van de Elise Mathilde-prijs 2018

De Elise Mathilde-prijs is genoemd naar Elise Mathilde (Hilda) van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds dat algemeen sociale, culturele of ideële doelen ondersteunt.

Deze prijs is per 1 januari 2018 ingesteld op initiatief van de Stichting in samenspraak met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal. Het betreft een prijs voor een essay dat beurtelings ligt op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis. Lees verder >>

Gerrit Komrij-prijs 2017 voor www.schrijverskabinet.nl

Door Bas Jongenelen

De Gerrit Komrij-prijs 2017 gaat naar www.schrijverskabinet.nl. De jury heeft vooral waardering voor de omvang van dit project, er werkten veel mensen aan mee en de onderwerpen waren ook nog eens heel divers. De achterliggende gedachte is zeer boeiend: het Panpoëticon Batavûm virtueel te reconstrueren en er zo veel mogelijk kennis over te krijgen en te delen. Eigenlijk is dat Panpoëticon een kast met schrijversportretten (begonnen rondom 1700), maar in de loop der tijd groeide het uit tot een groot project met beelden, lofdichten en wat al dies meer zij. In 1807 ontploft er een kruitschip in Leiden dat de halve binnenstad verwoest. Dus ook het Panpoëticon… De portretten raakten weg en verspreid.

Een paar jaar geleden startte een groepje wetenschappers onderzoek naar het Panpoëticon. Dit onderzoek mondde uit in wetenschappelijke publicaties én in een zeer toegankelijk website met veel informatie in gewonemensentaal. Nu is een site schrijven in normaal Nederlands al een aardige klus, maar als je ook nog eens heel veel mensen mee laat schrijven, dan is het net alsof je een kruiwagen met kikkers naar de overkant van de weg moet zien te krijgen. Lieke van Deinsen en Ton van Strien (de redactie van www.schrijverskabinet.nl) is het gelukt.

In 2012 is de Gerrit Komrij-prijs opgericht om de popularisatie van de oude letteren te eren. Komrij was gek op oude literatuur en hij heeft veel gedaan deze onder de mensen te brengen. De Gerrit Komrij-prijs gaat naar die persoon (of instantie) die het afgelopen jaar zijn best heeft gedaan om het best / leukst / origineelst / etceterast de oudere literatuur onder de aandacht van een groot publiek weten te brengen.

Tot nu toe heeft de Gerrit Komrij-prijs nooit tweede prijzen gekend, maar dit jaar zijn er zelfs drie. De MOOC Middelnederlands, Nobel streven van Frits van Oostrom en Vossensprongen van het Reynaerdgenootschap. Stuk voor stuk prachtige prachtige projecten/publicaties die de jury van harte aanbeveelt. Maar ja, er kan er maar een de winnaar zijn. De bokaal sturen we op naar het hoofdkwartier van www.schrijverskabinet.nl.

Vorige winnaars waren:

2012: Ingrid Biesheuvel
2013: Rick Honings en Peter van Zonneveld
2014: Annemiek Houben
2015: Odilia Beck
2016: Elvis Peeters.

Oproep scriptieprijs 2018 werkgroep De Zeventiende Eeuw

In het jaar 2000 heeft de Werkgroep De Zeventiende Eeuw de DZE-scriptieprijs ingesteld. Sindsdien wordt deze prijs jaarlijks – en vanaf 2007 tweejaarlijks – uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, in de ruime betekenis van het woord.

Ook in 2018 wordt de tweejaarlijkse prijs (€500,-) weer uitgeloofd. De jury roept leden-docenten op om de prijs onder de aandacht te brengen van studenten die een goede (onderzoeks) MA-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De jury bestaat uit Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam), Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) en Femke Diercks (Rijksmuseum). Lees verder >>

Gouden Penning 2017 voor Frits van Oostrom

(Lichtelijk aangepast persbericht van UitgeverijPrometheus)

Foto: Bob Bronshoff

Historisch letterkundige Frits van Oostrom heeft de Gouden Penning 2017 gewonnen. De Gouden Penning is de belangrijkste prijs die De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) jaarlijks uitreikt. De prijs wordt uitgereikt aan ‘een persoonlijkheid die voor het brede publiek een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de aanmoediging en de verspreiding van de wetenschap en van de kunst.’ Frits van Oostrom zal de eerste Nederlander zijn die de prijs in ontvangst neemt.

KVAB-voorzitter Joos Vandewalle zegt over Van Oostrom: ‘Zelden heeft een literator de oude Vlaamse Letterkunde met zoveel deskundigheid en waardering beschreven als Frits van Oostrom.’ Verder zegt de KVAB over zijn werk: ‘Al zijn boeken hebben de ambitie om zowel de wetenschap vooruit te helpen als een breed publiek te boeien.’ Dat zien we onder meer terug in zijn meest recente werk Nobel streven ‘waarin hij de geschiedenis van Jan van Brederode virtuoos reconstrueert en vervat in een meeslepend verhaal.’

Frits van Oostrom (1953) is sinds 2002 universiteitshoogleraar te Utrecht. Daarvoor was hij hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde te Leiden en gasthoogleraar aan Harvard University. Hij won zowel de ako Literatuurprijs als de Spinozaprijs. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Eerder verschenen van zijn hand Het woord van eer, Maerlants wereld en het tweeluik Stemmen op schrift en Wereld in woorden

Oproep LOT Populariseringsprijs 2018, deadline inzendingen: 9 november 2017

(Bericht bestuur Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap)

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap de Populariseringsprijs uit. Hiermee wil LOT stimuleren dat taalwetenschappelijke onderwerpen onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht. Vanaf 2017 zal LOT ofwel een aanmoedigingsprijs, ofwel een oeuvreprijs uitreiken. De omvang van de prijs bedraagt in beide gevallen 1000 euro.

De prijs van 2018 zal een aanmoedigingsprijs zijn. Deze is bedoeld voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse universiteit die incidenteel een populariseringsactiviteit ontwikkelen. De prijs is gericht op het helpen realiseren van zo’n populariseringsactiviteit, en is dus bedoeld voor nog niet gepubliceerde of gerealiseerde plannen. Voorbeelden zijn het maken van een korte video, een spel, of het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel. Lees verder >>

Laurens Jz. Coster-lijst genomineerd voor Jan van Luxemburg-prijs

De Laurens Jz Coster-gedichtennieuwsbrief is genomineerd voor de Jan van Luxemburg-prijs. U kunt niet stemmen, maar als u dat wilt kunt u de jury een mail sturen (via het contactformulier) om een van de genomineerden ‘speciaal aan te bevelen’.

De gedichten van de Coster-lijst worden ook dagelijks om 17.00 doorgeplaatst op Neerlandistiek. Wanneer u dit waardeert, kunt u dit ook laten weten aan de jury van de Jan van Luxemburg-prijs.

18 oktober 2017: installatie nieuwe leden KANTL en uitreiking Prijs voor Taalkunde

De openbare bijeenkomst van de KANTL op 18 oktober 2017 wordt een feestelijke aangelegenheid. Er worden twee nieuwe leden ‘geïnstalleerd’ en er is ook de uitreiking van de vierjaarlijkse prijs voor taalkunde.

Terwijl auteur Annelies Verbeke en letterkundige Marc Van Vaeck op 18 oktober officieel worden ‘geïnstalleerd’ als nieuwe leden van de Academie, ontvangen zowel Eline Zenner (KULeuven) als Anne-Sophie Ghyselen (UGent) de KANTL-prijs voor taalkunde.

Al in 2016 werd bekend dat er dit jaar vier nieuwe leden tot de Academie zouden toetreden. Twee van hen werden nog niet officieel in de KANTL ‘geïnstalleerd’. Op 18 oktober valt die eer tijdens de operbare bijeenkomst van de KANTL te beurt aan Annelies Verbeke en Marc van Vaeck. Lees verder >>

23 september 2017: Laureatenmiddag, MNL

In 2017 bekroonde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de bundel Grond van Idwer de la Parra met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs en de roman De tolk van Java van Alfred Birney met de Henriette Roland Holst-prijs.

De uitreiking van de toegekende prijzen vindt plaats in het Academiegebouw te Leiden tijdens de Laureatenmiddag op 23 september a.s. om 12:00 uur.

U bent van harte uitgenodigd deze prijsuitreiking bij te wonen.

Na afloop van de uitreiking is er gelegenheid deel te nemen aan een lunch in de Faculty Club, Rapenburg 73. Aanvang: circa 13.15 uur. De bijdrage voor het deelnemen aan deze lunch is € 25,00 per persoon. U kunt zich hiervoor (tot uiterlijk 17 september mei a.s.) opgeven via liesklumper@casema.nl

Betaling graag eveneens vóór 17 september op ING-rekening NL07INGB0004384197 of ABNAMRO-rekening NL82ABNA0451061306, beide ten name van de Maatschappij, o.v.v. lunch laureatendag.

Dr. P.A. Tiele-Stichting Scriptieprijs 2017

In 2017 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en lezingen en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-scriptieprijs 2017

De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet zijn afgerond en door de onderwijsinstelling aanvaard in het academisch jaar 1 september 2016 1 september 2017. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking. Lees verder >>

Verkiezing van de ‘Beste leraar Nederlands van 2017’

De afgelopen maanden hebt u in het KRO-NCRV radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1 en het programma De Bende van Annemie op VRT Radio 1 kunnen kennismaken met twaalf docenten die door hun omgeving kandidaat waren gesteld voor de titel ‘Beste leraar Nederlands van Nederland en België 2017’. Een vakjury, bestaande uit Trudy Coenen, Peter-Arno Coppen en Frans Daems, heeft drie van die docenten genomineerd voor de titel.

Nu is de keus aan u! Stem hieronder op de genomineerde die volgens u de titel ‘Beste leraar Nederlands van 2017’ verdient. Dit kan tot vrijdag 19 mei, 18.00 uur. De uitslag wordt op zaterdag 20 mei in een bijzondere uitzending van De Taalstaat bekendgemaakt. De prijs zal worden uitgereikt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. Lees verder >>

Oprop Skripsjepriis 2016-2018

De Fryske Akademy hat in twajierlikse priis foar it bêste skripsjeûndersyk op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer. De Skripsjepriis waard ynsteld by it fyftichjierrich bestean fan ’e Fryske Akademy yn 1988, mei as doel om studinten dy’t wittenskiplik ûnderwiis folgje in oantrún te jaan har ûndersyk op Fryske tema’s te rjochtsjen. De priis is in som fan 1000 (tûzen) euro.

Studinten fan ’e universiteit kinne oant 1 juny 2018 harren masterskripsje ynstjoere foar de Skripsjepriis. Der binne in tal betingsten:

  • It ûnderwerp fan ’e skripsje moat lizze op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer, lykas Fryske taal- en letterkunde, skiednis of sosjale wittenskippen.
  • De skripsje moat skreaun wêze (en goedkard troch de oplieding) nei 1 juny 2016 en foar 1 juny 2018.
  •  Allinnich WU-skripsjes kinne yn ’e beneaming komme foar de Skripsjepriis.

Lees verder >>

Oproep Scriptieprijs 18e Eeuw 2016

Jaarlijks reikt de Werkgroep 18e Eeuw de Scriptieprijs 18e Eeuw uit aan de auteur van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). Scripties kunnen zowel in het Nederlands, Engels, Frans en Duits zijn opgesteld. Voor deze editie dient de scriptie in 2016 te zijn goedgekeurd, van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden.

De prijs bestaat uit een korte voorstelling van de scriptie op het jaarcongres van de Werkgroep 18de Eeuw, een geldbedrag van € 250 en de mogelijkheid tot publicatie van de scriptie in artikelvorm in het jaarboek van de werkgroep. Lees verder >>

Uitreiking Matthias de Vriespenning aan dr. Frans Debrabandere in het Belfort in Sluis

Frieda Steurs reikt de penning uit aan Frans Debrabandere.Foto: Miet Ooms

Op zaterdag 18 maart jl. ontving dr. Frans Debrabandere op het symposium ‘Zeeuwen door de eeuwen. Verhalen over Zeeuwse familienamen’ in het Belfort in Sluis de Matthias de Vriespenning uit handen van prof. dr. Frieda Steurs, directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal. De Stichting Matthias de Vriesfonds werd bijna 40 jaar geleden opgericht en heeft tot doel de Nederlandse lexicologie in het algemeen te bevorderen. De naam van de stichting verwijst naar  Matthias de Vries (18201892), een Nederlands taalkundige die als Leidse hoogleraar sterk inzette op de Nederlandse letteren, de taalkunde en de lexicografie. Samen met L.A. te Winkel zette hij het Woordenboek der Nederlandsche Taal op, in de later naar hen beiden genoemde spelling De Vries en Te Winkel. Lees verder >>

Oproep: de beste scriptie, het beste artikel en het beste proefschrift over taalkunde

Heeft u het afgelopen jaar een scriptie, artikel of proefschrift beoordeeld? Zaten daar uitstekende kandidaten tussen?

In 2014 heeft de  Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nieuwe prijzen in het leven geroepen voor de beste dissertatie, de beste scriptie en het beste artikel op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Deze prijzen, die jaarlijks uitgereikt worden, zijn bedoeld om excellente studenten en onderzoekers van het Nederlands meer kans te geven bij sollicitaties en subisidieaanvragen, bijvoorbeeld bij NWO en FWO. Het gaat dus met nadruk om prijzen voor onderzoek van veelbelovende jonge onderzoekers. Lees verder >>

Spreek en win!

Heb jij een mening die je graag eens voor een groot publiek zou verkondigen? Weet jij heel goed wat er anders moet, wat niet langer genegeerd mag worden? Of wat we juist nu moeten koesteren?

Maak van je hart geen moordkuil en deel het met de rest van de stad! Doe mee aan de Haagse speechwedstrijd.

De Nacht van de Filosofie Den Haag organiseert samen met het Debatbureau een speechwedstrijd voor jongeren (16 – 29 jaar).

Lees verder >>

LOT-prijs voor De Taalstaat, AVT/Anéla-dissertatieprijs voor Barend Beekhuizen

Het Radio1-programma De Taalstaat heeft de LOT-prijs gewonnen voor de beste popularisering van de taalwetenschap. Dr. Barend Beekhuizen (Universiteit van Toronto) won de AVT/Anéla-prijs voor het beste Nederlandse taalkundige proefschrift van het afgelopen jaar. Dat werd eerder vanavond bekend gemaakt op de Grote Taaldag, het grootste jaarlijkse evenement voor alle Nederlandse taalwetenschappers.

Beide prijzen worden uitgereikt sinds 1996. De LOT-prijs komt van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT) waarin bijna alle taalkundig onderzoekers van Nederland verenigd zijn. Het programma De Taalstaat dat al ongeveer vier jaar iedere zaterdagochtend uitzendt op Radio 1, biedt een aantrekkelijke mix van intformatieve items over taal, Nederlandstalige muziek en interviews, waaronder ook regelmatig met Nederlandse taalwetenschappers.

De Algemene Vereniging voor Taalwetenschap AVT en de vereniging voor toegepaste taalwetenschap Anéla delen gezamelijk ieder jaar een prijs uit voor het beste proefschrift dat in het voorafgaande jaar verdedigd is aan een Nederlandse universiteit. Het bekroonde proefschrift van Beekhuizen behandelt de mogelijkheid om een computerprogramma te bouwen die een taal leert op dezelfde manier (met zelfs dezelfde soort fouten) als een menselijk kind.

Neerlandistiek-redacteur Marc van Oostendorp interviewde Beekhuizen indertijd voor zijn vlog: