Categorie: pas verschenen

Hymnen, onder meer aan de duur

door Gert de Jager

Neerlandici bestuderen systemen. Twee elementen die lekker functioneren binnen het systeem van de moderne Nederlandse poëzie zijn Huub Beurskens en Piet Gerbrandy. De eerste heeft een oeuvre van zo’n vijftig titels op zijn naam staan, waarvan ongeveer de helft poëzie; de tweede is gerespecteerd dichter en ’s lands belangrijkste poëziecriticus. Beurskens’ werk vond vooral in de jaren negentig veel waardering; hij kreeg de VSB-prijs, de Jan Campertprijs, de Herman Gorterprijs. Voor de VSB-prijs werden bundels van Gerbrandy herhaaldelijk genomineerd; een centraler plaats in het systeem dan die van ’s lands belangrijkste poëziecriticus valt moeilijk voor te stellen. Beurskens en Gerbrandy hebben, voor zover ik weet, verder weinig met elkaar te maken. In het systeemjargon: tussen hen bestaan niet of nauwelijks contactrelaties.

Beiden publiceerden de afgelopen maanden een vertaling van buitenlandse poëzie die niet bepaald van recente datum is. Beurskens doet dat vaker: hij vertaalde Auden, Benn, William Carlos Williams. Van Gerbrandy heb ik alleen de vertaling van het proza van de Romeinse retor Quintillianus in de winkel zien liggen. De poëzievertalingen die ze de afgelopen maanden hebben gepubliceerd, behoren tot het beste wat ik de laatste tijd aan poëzie in het Nederlands heb gelezen – nee, zijn het beste. Het bijzondere is dat de gedichten die ze vertaalden, op elkaar lijken: ze zijn lang, ritmisch, hymnisch, vormen een poging om een metafysische essentie te formuleren of daaromheen te cirkelen. Onafhankelijk van elkaar vertalen twee dichters werk dat de lezer die ik ben als verwant ervaart – vooral ook omdat het zo afwijkt van wat er aan autochtone poëzie op de markt komt. Lees verder >>

Huldenummer Jan Goossens (V&M jg. 126, aflev. 1-2)

De KANTL stelde een huldenummer van haar tijdschrift Verslagen & Mededelingen samen voor haar erelid Jan Goossens. Goossens, geboren in 1930, 38 jaar lang werkend lid en erelid van de KANTL sinds 2014, werd daarmee geëerd om zijn grote verdienste voor de taal- en literatuurwetenschap. Het nummer werd gepresenteerd afgelopen woensdag, 16 november 2016, en het symbolische eerste exemplaar werd de gehuldigde overhandigd.

Lees verder >>

Pas verschenen: nieuwe uitgave Majoor Frans

9789402230451Op 28 oktober jl. is er een nieuwe uitgave verschenen van Majoor Frans van A.L.G Bosboom-Toussaint. Het gaat om een hertaling en bewerking door G.J. de Bruijn.

De roman is zo weer toegankelijk gemaakt voor een modern publiek en voor jongeren. Hopelijk zal het een plaats vinden op de leeslijst van veel middelbare scholieren.

De flaptekst

Wat doe je, als je plotseling een grote erfenis in de schoot geworpen krijgt, maar met een lastige voorwaarde? Voor die vraag komt Leopold van Zonhoven te staan. Hij is wettelijk niet verplicht aan de voorwaarde te voldoen, maar moreel…? Hij besluit op onderzoek uit te gaan en ontmoet ‘Majoor Frans’, een rebelse jonge vrouw, die niet veel van mannen moet hebben en de schijnheiligheid van de vrouwen in haar tijd verachtelijk vindt.  Van niemand afhankelijk zijn en trouw aan zichzelf, zo wil zij zijn. Weet Leopold haar vertrouwen te winnen? Weet zij haar onafhankelijkheid te bewaren? Lees verder >>

Themanummer ‘De Negentiende Eeuw’ Hendrik Tollens

Negentiende eeuw 2016-3Het nieuwe nummer van De Negentiende Eeuw is verschenen, het themanummer ‘Na 160 jaar. Nieuwe perspectieven op Hendrik Tollens’. Toen Hendrik Tollens in 1856 stierf, verkeerde het land in diepe rouw. ‘Nee, Tollens, is niet dood! Hoe zou hij immers kunnen sterven / Die leeft zoo lang de taal van Neêrland wordt gehoord?’ schreef een bewonderaar in een lokale krant. Eerbetoon op eerbetoon volgde, met als hoogtepunt de onthulling in 1860 van een standbeeld te Rotterdam door koning Willem III. Op 21 oktober 2016 is het de 160ste sterfdag van Hendrik Tollens, maar de tijden zijn veranderd. Historici en letterkundigen zijn het er unaniem over eens dat er geen populairder dichter was dan Tollens, maar tegelijkertijd kampt hij met een imago van ingeslapenheid, burgerlijkheid en saaiheid. Reden genoeg om een nieuw licht op Tollens te werpen door nieuwe benaderingen en begrippen in de cultuur- en literatuurstudies, zoals memory studies, translation studies en self-fashioning, toe te passen op zijn oeuvre. Lees verder >>

Verschijnt in november: Biografie van Melati van Java

omslag_heelVanaf 15 november ligt Dochter van Indië; Melati van Java (1853-1927); Biografie door Vilan van de Loo in de winkel. Wie voorintekent, krijgt haar al eerder thuisgestuurd. Voorintekenen is nog mogelijk t/m 4 november a.s. (vrijdag).

Ooit wist iedereen wie Melati van Java (ps. Marie Sloot) was. Ze publiceerde romans die vaak tientallen jaren in omloop bleven en ze behoorde tot de eerste vrouwen die  toetraden tot de deftige Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Vermoedelijk was zij in Nederland de eerste Indische auteur van bestsellers.

Dochter van Indië is de eerste biografie van deze opmerkelijke vrouw.  Het boek beschrijft nauwgezet hoe Melati zich ontwikkelde tot populaire schrijfster en weldoenster. Van grote invloed waren haar jeugd in Indië, de innige band die ze met haar moeder had en haar katholieke levensovertuiging. Toch was zij in alles uniek voor haar tijd.  In het huwelijk had ze geen zin, ze is in haar brieven verfrissend chagrijnig en in haar romans geeft ze keer op keer een positief beeld van Indische vrouwen en meisjes. Mede vanwege dat laatste werd Melati feministe genoemd, en daar was ze trots op.
Lees verder >>

Mary of Nemmegen. The ca.1518 Translation and the Middle Dutch Analogue, Mariken van Nieumeghen

MaryOfNemmegen_500Mary of Nemmegen is an important and neglected text, significant from a number of different perspectives: Dutch-English literary relations; the use of woodcuts for illustrating texts; the history of the book, especially for its role in the development of the taste for prose narrative; the parallel with Everyman, which also has its source in a Dutch play; the relationship of the tale with lives of the saints; and, most importantly, the fact that it is an analogue of the Faustus story and hence draws on the same traditions of the occult and forbidden contact with demonic powers”.

Mary of Nemmegen. The ca.1518 Translation and the Middle Dutch Analogue, Mariken van Nieumeghen. Edited and translated by Clifford Davidson, Ton Broos and Martin Walsh. Medieval Institute Publications, Western Michigan University, Kalamazoo, 2016. Early Drama, Art, and Music Monograph Series XXXI.

Meer (bestel)informatie

 

Pas verschenen: Henk Wolf, Een meerkoet in mijn oog

omslag Een meerkoet in mijn oog 1aug.indd Henk Wolf is taalkundige en zijn dagen zijn grotendeels gevuld met lezen en schrijven. Toen hij begin 2015 een meerkoet in zijn gezicht kreeg, raakte hij zijn gezichtsvermogen grotendeels kwijt. Hij had vervolgens maandenlang nauwelijks toegang tot het geschreven woord. In Een meerkoet in mijn oog beschrijft hij hoe zijn leven daardoor veranderde.

In veertig hoofdstukjes kiest Wolf steeds een andere invalshoek. Hij beschrijft hoe zijn geheugen door zijn blindheid beter werd, hoe hij last kreeg van visuele hallucinaties en met welke trucs hij weer leerde lezen. Sommige hoofdstukjes zijn heel persoonlijk, in veel andere legt hij een  verband tussen wat hij meemaakt en wat hij weet van psychologie, anatomie en andere wetenschapsgebieden. Ook taalkunde is een belangrijk thema. Zo vertelt Wolf over het streektaalgebruik in het ziekenhuis, over het schrijven van een boek met een dicteerapparaat en over zijn pogingen om uit het hoofd taalkundecolleges voor zijn studenten Nederlands te geven.> Lees verder >>

Onze Taal, november 2016

1611_Omslag-Onze-Taal-november-2016_141_200_80_s_c1_c_c85ste jaargang, nummer 11

Van de langere artikelen vindt u hier een voorproefje.
Meer lezen? Koop het losse nummer of word lid. 

Gaston Dorren
Verdwaald in de taal
Bizarre taalkundige theorieën

Vóór het ontstaan van de moderne taalkunde bestonden er allerlei spectaculaire en speculatieve theorieën over taal. Maar ook nu nog zijn er eigenwijze waarheidszoekers met nogal afwijkende ideeën.

Berthold van Maris
Tolken in het talenwalhalla
Hoe worden Europarlementariërs vertaald?

In het Europees Parlement zijn maar liefst 24 talen te horen, en die worden allemaal over en weer vertaald. Hoe gaat dat tolken in zijn werk? En spreken de Nederlandse Europarlementariërs altijd Nederlands? Lees verder >>

Verschenen: Tijdschrift voor Taalbeheersing (38/2)

In oktober 2016 verscheen: Tijdschrift voor Taalbeheersing 38, nr. 2. ISSN:1573-9775; Online ISSN 2352-1236.

De nieuwste uitgave van het Tijdschrift voor Taalbeheersing is de eerste in de vorig jaar aangekondigde rubriek ‘Perspectief’ waarin aandacht wordt besteed aan discussies binnen het vakgebied. Het hoofdartikel, geschreven door Jos Hornikx en Anika Batenburg, adresseert problemen op het gebied van onderzoeksintegriteit. Hierin staat een aantal vragen centraal: wat doen wij eigenlijk? Wat vinden we daar van? En wat zouden we moeten doen?

Inhoud

Integriteit in kwantitatief, empirisch onderzoek
Jos Hornikx; Anika Batenburg

Integriteit in onderzoek
Enny Das

Empirische basis van conclusies
Anita Eerland; Huub van den Bergh

Fatsoen moet je doen
Kees de Glopper

Meer teksten, natuurlijk ‐ maar hoeveel en welke?
Hans Hoeken

Duurzaam onderzoek
John Hoeks

De kwaliteit van onderzoek
Gerben Mulder

Vals positieven
Michèle B. Nuijten

Schaarste is goed, maar de selectie moet beter
Lucas M. Seuren

Hoe transparant kunnen we zijn?
Wilbert Spooren

Integriteit in kwantitatief, empirisch onderzoek
Anika Batenburg; Jos Hornikx

Zie de website van de uitgever voor abstracts van de artikelen.

Pas verschenen: Aries Netwerk. Een constructicon

Aries_netwerk_coverTer gelegenheid van het afscheid van Arie Verhagen als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden werd op vrijdag 30 september het symposium ‘Neerlandistiek met stijl’ georganiseerd. Tijdens dit symposium is het eerste exemplaar van het boek ‘Aries Netwerk: een constructicon’ uitgereikt. In het boek wordt door meer dan 70 neerlandici, taalkundigen en taalwetenschappers uit binnen- en buitenland een even groot aantal constructies op uiteenlopende wijzen – van functioneel-beschouwend tot formeel-theoretisch – beschreven.

Constructies –  geconventionaliseerde verbindingen van vorm en betekenis – zijn voor taalgebruikers herkenbare patronen met een of meer vaste vormelementen en een specifieke functie: van versteende combinaties waarin alle elementen vastliggen (‘hoe je het ook wendt of keert’, ‘dat is echt een dingetje’, ‘kweenie’) en constructies met variabele slots (‘een schat van een kind’, ‘op het taalkundige af’, ‘Hij gromt en grauwt zich een weg door de tekst heen’) tot (bijna) volledig abstracte templaten, zoals de lijdende vorm en complementatie. Veel van dergelijke herkenbare constructies zijn noch in een woordenboek, noch in een grammatica te vinden, maar wel in dit constructicon.

Het voorwoord en de inhoudsopgave zijn hier te vinden Het boek (227 pagina’s) is in beperkte oplage te verkrijgen. Als je interesse hebt in een exemplaar, dan kun je contact opnemen met Alex Reuneker (a.reuneker@hum.leidenuniv.nl).

Wwww

052Olga3VIIIber

Door Ton Harmsen

Leonard Blussé klaagde in zijn valedictio dat in het groot-auditorium van de Leidse Academie geen gebruik gemaakt mag worden van powerpoint. Zijn afscheidsrede ging over de cultuurcentra die ontstaan aan de monding van grote rivieren, zoals Shanghai aan de Yangzi jiang en Leiden aan de Rijn. Leonard liet zich door de Leidse mores niet uit het veld slaan:

Maar voor mij links en rechts voor U hangt het pièce de résistance van deze zaal: het wandtapijt met een dromerige afbeelding van Leiden. Een breed uitgemeten landschap met een loos vissertje op de voorgrond. Of op zijn Leids gezegd, een peurder. […] Het wandtapijt blijkt door mevrouw Laman Trip te zijn vervaardigd naar een ontwerp van koningin Wilhelmina. Deze bood het aan in dank voor het eredoctoraat verleend aan haar twintigjarige dochter na het afleggen van drie tentamens. Dat waren nog eens tijden!

In diezelfde zaal werd afgelopen zondag voor de negentiende keer de ‘Historische lezing’ gehouden, onder auspiciën van de 3 October Vereeniging in samenwerking met de Universiteit. Natuurlijk is de drie-oktoberlezing niet onderworpen aan het protocol dat voor universitaire plechtigheden geldt, maar de stap van een lezing met één oud wandtapijt als illustratie naar die van Olga van Marion over Leidse liederen is groot: nu hingen boven het hoofd van de spreekster imposante diaschermen, naast haar hadden de zangeres Margot Kalse en de luitiste Elly van Munster plaatsgenomen, en daarnaast weer het complete zangkoor ‘Het Zingend Hart’. Beeldschermen, een zangeres en een koor waren niet genoeg multimediaspektakel: Olga verzocht de hele zaal op te staan en mee te zingen! En het klonk alsof het ingestudeerd was.

Lees verder >>

Onze Taal, oktober 2016

85ste jaargang, nummer 10

1610_Omslag_141_200_80_s_c1_c_cVan de langere artikelen vindt u hier een voorproefje.
Meer lezen? Koop het losse nummer of word lid.

Thema: de taal van de media

Erik van der Spek
“Bent u ook een naar mens?”
Het gereedschap van de tv-interviewer

Pauw, Jinek, De wereld draait door: in veel tv-programma’s staat het interview centraal. Wat maakt een vraaggesprek de moeite waard? Hoe houdt een interviewer de vaart erin? Welke vragen werken?

Peter Taal
Liever feestje dan festiviteit
Hoe het NOS Journaal steeds gewoner ging praten

De taal van het inmiddels zestigjarige NOS Journaal is eigentijdser dan ooit. Want “van jargon, gewichtigdoenerij en verhullend taalgebruik wordt niemand vrolijk”. Lees verder >>

Pas verschenen: Hoe noem ik mijn tent?, over bedrijfsnamen

HoeNoemIkMijnTent-cover-loresZojuist verscheen Hoe noem ik mijn tent?, geschreven door tekstschrijver Wouter van der Land. Het is de eerste complete gids voor het vinden van een bedrijfsnaam in de Nederlandse taal. Het boekje is bedoeld voor startende horecaondernemers, maar is zeker ook interessant voor neerlandici en naamkundigen. Nergens worden de regels voor woordvorming namelijk zo opgerekt als bij merk- en bedrijfsnaamvorming. Hoe noem ik mijn tent? is uitgegeven in eigen beheer en is onder andere te koop bij Bol.com.

Thema’s en stijlmiddelen

Hoe Noem Ik Mijn Tent? behandelt naamgeving stap voor stap. Aan bod komen achtereenvolgens de verschillende functies van een bedrijfsnaam, de juridische aspecten ervan en het formuleren van duidelijke doelstellingen en randvoorwaarden. Daarna volgen creatieve tips en een hoofdstuk over tweeduizend jaar tradities in horecanaamgeving. Voor taalkundigen het meest interessant zijn de bijlagen: een uitgebreid overzicht van de mogelijke thema’s en stijlmiddelen bij bedrijfsnaamgeving. Lees verder >>

Onze Taal, september 2016

September 2016
85ste jaargang nummer 9
>> naar het digitale tijdschrift

Van de langere artikelen vindt u hier een voorproefje.
Meer lezen? Koop het losse nummer of word lid!

Jaap de Jong
Hoe kom ik in het nieuws?
Tien debattips voor de Algemene Beschouwingen

Zó spreken dat de rumoerige Kamer luistert, en de media je citeren. Dat is de opgave van de Nederlandse politieke leiders tijdens de Algemene Beschouwingen. Over neologismen, flashmobs en machtige metaforen.

Marc van Oostendorp en Kees van der Zwan
“De wetenschap is me te bang voor avontuur”
Frank Jansen over academici en populair-wetenschappelijk schrijven

Deze maand neemt Onze Taal-medewerker Frank Jansen afscheid van de Utrechtse universiteit. Interview met een taalwetenschapper die het populariseren als een hoofdtaak ziet.

Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar
“Grote gierende grasdoedels!”
De taal van Roald Dahl

Oempa-Loempa, fantabuleus, mensbaksel, sloeriblubber… Wie is er niet opgegroeid met de kleurrijke taal van Roald Dahl? Vanwege Dahls honderdste geboortedag deze maand verschijnt er een woordenboek dat daar helemaal aan gewijd is.

Marc van Oostendorp
Stemkraakjes op YouTube
Nieuw uitspraakverschijnsel ontdekt
Bij Nederlandse en Vlaamse jonge vrouwen hoor je steeds vaker een merkwaardig kraakje in de stem. Heeft dat te maken met de Amerikaanse ‘vocal fry’?


En verder

Zonder lidwoord geen gezegde
Duitsleraar
Hoe noem je een drie-in-eenbestek?
“Ik lachte haar juist in, mama!”
Jaarvergadering Onze Taal 2016


Rubrieken en series

Reacties
Vraag en antwoord: tips, trainingen en test
Raarwoord: pihi en pimu
Iktionaire: eenzame wolf
Vertaald door … Huberte Vriesendorp
Van Aaf tot z: Corsicaans
Woordsprong: spinnen
Dichtplaatsen: de vragende wijs
Taalpuzzel
Beeldspraak: splijtzwam
Proftaal: kan echt niet
Ype
De Craemer: de ziekte
Namen op de kaart: de koude kerk van Koudekerk
Webwinkel Onze Taal
Tamtam: actualiteiten en opinie
Boeken
Matthias Giesen
Lezer
Gesignaleerd
Taalergernissen
Trouwe leden
Taaltje!
Ruggespraak

Caraïbische Letterendag: Albert Helman, rebel en pionier

Caraïbische Letterendag Amsterdam, 17 september 2016

Albert Helman Foto Rudhi Relyveld

Albert Helman. Foto Rudhi Relyveld

De Surinaamse schrijver Albert Helman (1903-1996, pseudoniem van Lou Lichtveld) staat centraal op de zevende Letterendag van de Werkgroep Caraïbische Letteren. Die vindt plaats op zaterdagavond 17 september in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Verschillende artiesten werken mee aan de avond, onder meer Kenny B en Manoushka Zeegelaar Breeveld, terwijl werk van Helman zelf wordt uitgevoerd door pianist Hessel bij de Leij en alt-mezzosopraan Charlotte van Stoppelenburg.

Veelzijdigheid
Helman was de eerste migrant-schrijver uit het Caraïbisch gebied. Een multitalented kosmopoliet die onder meer actief was als componist, journalist, taalkundige en minister. Hij debuteerde als auteur in 1926 met Zuid-Zuid-West, een roman over Suriname en de verwaarlozing en uitbuiting ervan door de Nederlandse kolonisator. Tientallen romans, dichtbundels en composities zouden volgen. In zijn lange leven ging hij om met de groten van de twintigste eeuw: Joris Ivens, George Orwell, Bela Bartók, Frida Kahlo. Lees verder >>

Lanfranc van Milaan. Een bloemlezing uit zijn middeleeuwse chirurgie

Door Willem Kuiper

Afgelopen vrijdagmiddag 26 augustus 2016 werd binnen de muren van de afdeling Zeldzame en Kostbare Werken van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam een boek gepresenteerd dat gebaseerd is op een Middelnederlands handschrift uit de Boekenverzameling der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst, die nu deel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Lanfranc

Lees verder >>

S. Vestdijk: Gepassioneerd wikken en wegen

vestdijkHoewel Vestdijk geregeld essays en kritieken heeft gebundeld, werd een groot deel van zijn kritisch en beschouwend werk nooit herdrukt. Het materiaal waaruit hij kon putten was te omvangrijk.

In deze bloemlezing zijn alleen ongebundelde essays en kritieken van Vestdijk opgenomen. Muziekessays en astrologische opstellen zijn buiten beschouwing gelaten. De meer algemene beschouwingen zijn gekozen met het oog op het inzicht dat zij bieden in opvattingen van Vestdijk over bepaalde culturele vraagstukken of in zijn tijd belangrijke maatschappelijke kwesties. Het is vooral met dit soort beschouwingen dat Vestdijk zijn reputatie als belangrijk essayist vestigde. Ze zijn ook dikwijls typerend voor de periode waarin het essay werd geschreven. Lees verder >>

Vrede: utopie of haalbaal ideaal? Boekpresentatie & debat

plaatje kaft (1)In de loop van de geschiedenis zijn tal van vredescongressen georganiseerd en vredesorganisaties opgericht. De Nobelprijs voor de vrede is ingesteld om personen te eren die zich op uitzonderlijke wijze voor de vrede hebben ingezet. Cynici menen echter dat de toestand van vrede nooit te bereiken zal zijn. Sterker nog: elke vrede vormt de opmaat van een nieuwe oorlog. Wie heeft er gelijk? Drie kenners van de Europese geschiedenis gaan hierover met elkaar in debat: Beatrice de Graaf, Maarten Prak en Ad van Liempt.

Bij deze gelegenheid wordt het nieuwe boek van Lotte Jensen gepresenteerd: Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815 (Nijmegen: Vantilt). Dit boek laat zien dat vredessluitingen een belangrijke impuls aan de nationale identiteit gaven. Dromen van een gouden toekomst gingen hand in hand met discussies over de ideale Nederlandse samenleving.

Wanneer: woensdag 14 september, 17.00-18.30 uur
Waar: Spui 25, Amsterdam

Aanmelden dient te gebeuren via de website van Spui 25.  

Nieuws van onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen, Gent

De onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (UGent) organiseert in het najaar samen met Huygens ING (Den Haag) een studiedag:

vrijdag 8 december 2016 – Transmissie van tekst in tekst, Het Pand, Gent: 14u.-17u.

In maart 2017 organiseren Poëziecentrum, KANTL en TLIV een studienamiddag over poëzie en klassieke muziek.

Recente edities
van TLIV (voorjaar 2016)

  • Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press): Joris Vriamont – Proza (met een nawoord van Koen Rymenants)
  • Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf): Gust Gils – Het stof van eeuwen. Poëzie van Gust Gils (1953-1962) (met een nawoord van Yves T’Sjoen)
  • Albert en Thierry Bontridder – Nimbus en de bibliofiele uitgave Momenten. Flarden herinneringen 1923-2013 (Poëziecentrum, Gent)
  • Cyriel Buysse, Tragedie en andere vroege verhalen. W∞lf, Gent, 2016, in opdracht van het Cyriel Buysse Genootschap (samenstelling door Anne Marie Musschoot)
  • Gust Gils, Spookpijnen. Marmer, Baarn, 2016 (met wetenschappelijk variantenapparaat)
  • Richard Minne, Literaire kritiek van Richard Minne in ‘Het Geestesleven’ (Vooruit, 1945-1965). Amsab-Instituut voor sociale geschiedenis, Gent, 2016
  • Stijn Streuvels – Het leven en de dood in den ast. Lannoo, Tielt, 2016, in opdracht van Lannoo en het Stijn Streuvelsgenootschap (met een voorwoord van Koen Peeters)
  • ‘Richard Minne en de Russen. Een deeleditie met literatuurkritische teksten’, in B. Dhooge en M. de Dobbeleer (red.), Festschrift for Thomas Langerak, Pegasus Oost-Europese Studies 26. Pegasus, Amsterdam, 2016, p. 601-617.

Lees verder >>

Een Duits-Nederlands feestbundelfeestje

Door Miet Ooms

SONY DSC
SONY DSC

Op 29 juni 2016 kreeg Luk Draye tijdens een mini-symposium de feestbundel overhandigd die was samengesteld naar aanleiding van zijn emeritaat vorig jaar. De bundel kreeg de titel Sprache in Raum und Geschichte, System und Kultur. Festschrift für Luk Draye. Ze vormt tevens de nummers 99 en 100 van het tijdschrift Leuvense Bijdragen, waarvan de gevierde al sinds 1995  redactiesecretaris is.

Hoewel Draye zelf, naast zijn uitgebreide administratieve functies als departementsvoorzitter en decaan, vooral actief was als professor Duitse taalkunde, is zijn invloed op de neerlandistiek niet te onderschatten. Lees verder >>

Te verschijnen: Een nieuwe editie van Felix Timmermans’ Pallieter

Timmermans-PallieterVolgende week verschijnt een nieuwe editie van Felix Timmermans’ Pallieter bij Uitgeverij Polis, bezorgd door Wendy Lemmens en met een nawoord van Kevin Absillis. In een paradijselijk landschap geniet Pallieter als een nieuwe Adam gulzig van het leven. Op een dag ontmoet hij zijn Eva, die Marieke blijkt te heten. Zij houden van elkaar en hun liefde wordt bezegeld met een drieling. Wanneer zijn ongerepte vallei aan de industrie en het grote geld wordt geofferd, trekt Pallieter met zijn gezin de wijde wereld in.

Pallieter (1916) is een verrukkelijke ode aan de natuur, het volle leven en de universele broederschap. Lees verder >>

Pas verschenen: Taal is business

Taalisbussiness-429x600We merken allemaal in ons dagelijks leven dat de impact van de internationalisering en de wereldhandel ook effect heeft op de communicatie en de wijze waarop nieuwe producten en diensten ons worden aangereikt. Het belang van taal en – vaak erg gespecialiseerde – communicatie is onmiskenbaar voor de economie. Maar hoe kan taal nu verbonden worden met business? Wat zijn de uitdagingen, en dan vooral de talige uitdagingen, waarmee bedrijven en instellingen te maken krijgen? En hoe gaat een multiculturele samenleving om met informatievoorzieningen? In dit boek toont Frieda Steurs, hoogleraar terminologie en taaltechnologie, met tal van voorbeelden uit verschillende domeinen aan dat de taalindustrie een feit is geworden.

Lees verder >>

Dichters van het nieuwe millennium

9789460042669_Dichters-van-het-nieuwe-millennium1-1024x918Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw

Redactie: Jeroen Dera, Sarah Posman, Kila van der Starre
Vormgever: Martien Frijns

De poëzie in de 21e eeuw leeft volop. Iedere week kun je wel ergens dichters zien en horen optreden, de jaarlijkse Gedichtendag is veranderd van één dag naar één week en zonder stads- of dorpsdichter is een gemeente niet langer compleet. Maar wie bevolken eigenlijk het poëzielandschap? In dit boek, Dichters van het nieuwe millennium, maakt de lezer kennis met 24 uiteenlopende dichters uit Nederland en Vlaanderen die in dit millennium debuteerden. Welke wereld scheppen zij, hoe verhouden ze zich tot de taal en op welke manier geven ze hun dichterschap vorm? Of het nu gaat om de voormalige Nederlandse Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr of jong talent Maarten van der Graaff, om de humor en het absurdisme van de Vlaamse dichter Delphine Lecompte of de witte fuckende konijnen van Els Moors, om het teksttheater van Tjitske Jansen of het retorische spel van Geert Buelens: de actuele Nederlandstalige poëzie wil de wereld in. Dit boek toont poëzieliefhebbers en studenten hoe ze de poëzie van vandaag kunnen lezen: in 24 hoofdstukken gaan literatuurwetenschappers in op de thema’s en vormkwesties die de oeuvres van de dichters van 21e eeuw bepalen. De beschouwingen gaan vergezeld van telkens één gedicht, zodat lezers worden aangespoord mee te analyseren.

Meer informatie bij de uitgever

Paardekooper postuum: Nagelaten wetenschappelijk werk van Piet Paardekooper

PaardekooperOp woensdag 15 juni wordt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent tijdens een openbare zitting het jongste nummer van Verslagen & Mededelingen voorgesteld. Het is een speciaal nummer geworden, met twee postume artikels van de in 2013 overleden P.C. Paardekooper, over negatie: een ervan gaat over de stapeling van negatie, het andere over ‘negatieve woorden en hun positieve tegenhangers’. De redactie van dit speciale, 259 bladzijden tellende nummer, was in handen van Georges de Schutter en Martien Roose, de partner van de overleden taalgeleerde. De Schutter bezorgde een aanvullende bibliografie van Paardekooper, voorafgegaan door een inleiding op het werk van ‘De structuralist P.C. Paardekooper en de variatielinguïstiek’. Lees verder >>