Categorie: oproep

De Top 40 van de Gouden Eeuw op cd en als nieuw liedboek: steun de crowdfundingsactie

Gerard van Honthorst, Het concert, ca. 1626–1630, olieverf op doek, 168cm × 202cm. Galleria Borghese, Rome.

Al een aantal maanden verschijnt elke week een nummer uit de Top 40 van de Gouden Eeuw op Neerlandistiek. We zijn al bij nummer 16. Dat is mooi, maar we willen meer! Hoe schitterend zou het zijn als iedereen kan genieten van de muziek, maar ook dat wie dat wil zelf kan meezingen? Om die reden werken we nu aan opnames van de Top 40 en de uitgave van een nieuw liedboek.

Lees verder >>

Oproep Elise Mathilde Essayprijs 2021 voor het beste historische essay

Uit te reiken tijdens de Historicidagen 2021 te Rotterdam


In 2021 wordt de Elise Mathilde Essayprijs voor de derde keer uitgeloofd. Dit maal voor een essay op het gebied van de geschiedwetenschap. De winnende inzending wordt beloond met een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000. Het essay wordt bovendien uitgereikt tijdens de Historicidagen 2021 én verzonden met de BMGN-LCHR. Tevens wordt de winnende inzending gepubliceerd op de websites van de medeorganisatoren van de prijs.

Lees verder >>

Rijm en ritme in taal

Nieuw docentontwikkelteam in oprichting

Rijm en ritme zijn in het (literatuur)onderwijs vaak ondergeschoven kindjes –  het blijft vaak wat saaie, noodzakelijke techniek van rijmschema’s en versvoeten. Terwijl er zoveel over te zeggen, te vragen en te onderzoeken is; terwijl je zoveel kunt leren over taal en over literatuur door aan de slag te gaan met de klank van taal. Waar komen rijm en ritme precies vandaan? Waarom hebben precies deze klankvormen zoveel effect? Waarom rijmen gedichten soms, en waarom hebben ze een metrum? En waarom wordt prozaschrijvers juist afgeraden om gebruik te maken van zulke middelen? Waarom wordt rijm nog steeds gebruikt in slogans en werkt het storend in zakelijke teksten? Hoezo vinden we dat roep niet zo goed ruimt op beroep?

Lees verder >>

Oprichting Centrum DierMens Studies

Nieuw centrum wil dieren serieus nemen

(Persbericht Centrum voor Diermens Studies)

In de natuurwetenschappen worden dieren als objecten bestudeerd, en in de sociale- en de geesteswetenschappen staat de mens centraal. Het nieuwe Centrum voor DierMens Studies wil in de wetenschap meer aandacht voor de relatie tussen beide, waarbij ook dieren als actieve, sociale en intelligente individuen worden beschouwd.

Lees verder >>

Stichting Menno ter Braak en E. du Perron Genootschap starten met stipendia

In 2021 gaan de Stichting Menno ter Braak en E. du Perron Genootschap van start met een stipendium, een stimuleringssubsidie voor het schrijven van een tijdschrift-, kranten- of websiteartikel waarin Ter Braak of Du Perron centraal staat. Elk jaar wordt een bedrag van 750 euro beschikbaar gesteld aan een auteur of wetenschapper voor het maken van een publicatie. Het Menno ter Braak-stipendium wordt jaarlijks afgewisseld met het E. du Perron-stipendium.

Lees verder >>

Vragenlijst over leesgewoonten

Door Inge van de Ven

Literatuur Lezen & Aandacht

Dit is een vragenlijst met vragen over je leesgewoonten, aandacht en doorzettingsvermogen, die ik heb ontwikkeld in samenwerking met Frank Hakemulder  (Unversiteit Utrecht) & Anne Mangen (Norwegian Reading Center, Universiteit van Stavanger).

De vragen zijn gericht tot lezers van literaire teksten (dus als je nooit een boek voor je plezier leest ben je niet de doelgroep). Fervente lezers en liefhebbers van literatuur worden in het bijzonder uitgenodigd om deel te nemen!

Lees verder >>

Nederlands: Profielwerkstuk van het jaar!

Levende Talen Nederlands organiseert profielwerkstukwedstrijden voor vwo, havo én vmbo!

Het is een inspirerende traditie: de profielwerkstukwedstrijden Nederlands voor havo en vwo. Nieuw dit jaar is dat Levende Talen Nederlands nu ook een wedstrijd organiseert voor het vmbo: anders, en passend bij het karakter van het PWS op dit schooltype.

Deze eerste editie voor het vmbo is een pilot, maar hopelijk volgen nog vele edities! Anders dan bij havo en vwo is er geen eis dat het werkstuk over een talig of literair onderwerp gaat. Wij belonen werkstukken (in allerlei vormen) waarin sprake is van een ‘bijzondere taalprestatie’.

Zie voor meer informatie over de wedstrijd:

Inhoud van Nederlandstalige sociale media-berichten beoordelen: doe mee!

De coronapandemie brengt veel maatregelen met zich mee die een grote invloed hebben op het dagelijks leven, zoals anderhalve meter afstand houden, het dragen van mondkapjes, of thuiswerken, om een paar belangrijke onderwerpen te noemen. Veel mensen laten hun mening over deze maatregelen horen op sociale media, zoals Twitter of als commentaar op online nieuwsartikelen.

De Universiteit Utrecht en het Netherlands eScience Center zijn bezig met een onderzoek naar deze meningen in Nederlandstalige berichten. Hoeveel mensen zijn voorstander van een bepaalde maatregel en hoeveel mensen zijn tegenstander? Wat is de invloed van persconferenties en nieuwe maatregelen op de meningen op sociale media? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Dit onderzoek kan helpen om een beter beeld te krijgen van de dynamiek van een discussie in een crisissituatie. Het aantal mensen in Nederland dat daadwerkelijk actief is op sociale media is relatief klein, maar wat op sociale media gebeurt heeft invloed op de politiek en de samenleving als geheel, en is daarom het onderzoeken waard.

Lees verder >>

Enquête voor leraren vo/mbo

‘Intocht van het alfabet in Rome’ (2007) van Ben Joosten

Ben jij leraar Nederlands in het vo of op het mbo in Nederland? De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar schrijfonderwijs en is op zoek naar jouw input! Zowel leraren die vaak met schrijfopdrachten werken, als leraren die dit soms of helemaal nooit doen, worden uitgenodigd om onderstaande enquête in te vullen. Deelname duurt ongeveer 15 minuten en onder de respondenten worden drie boekenbonnen verloot.
De enquête is hier te vinden: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_bm84yd6rWbJXx3v

Lees verder >>

Herinnering Taalunie Projectfinanciering: vraag financiering aan voor ambitieuze projecten

Taalunie Projectfinanciering Nederlands als Vreemde Taal en Internationale neerlandistiek heeft tot doel projecten te ondersteunen die de neerlandistiek buiten het taalgebied een impuls geven. Er zijn drie mogelijke kernactiviteiten die elkaar kunnen overlappen: culturele evenementen, onderzoeksprojecten en didactische producten. U krijgt veel ruimte om de vorm en de doelstellingen zelf te bepalen. Wel stijgen de slaagkansen naarmate uw project beantwoordt aan behoeftes uit de internationale neerlandistiek en het NVT-onderwijs, innovatief is, toegankelijk is voor heel het veld, zoveel mogelijk een link met onderwijs heeft en partners in verschillende landen en regio’s met elkaar verbindt. Alle criteria en de volledige procedure vindt u hier. Ter inspiratie verwijzen we u graag door naar dit overzicht van een aantal toekenningen. Mis de uiterste datum van 1 december niet.

Vondel was een Vrouw op de Warmoesstraat

Op de Warmoesstraat dreef Joost van den Vondel in de 17e eeuw zijn sokkenwinkeltje. Artistiek leider van het Kwasttheater Imre Besanger gaat op zoek naar de huizen van zijn concurrenten, twee toneelschrijfsters die ook op de Warmoesstraat woonden….

Vragenlijst over taal en beeldvorming in Nederlandstalige kinderseries

Door Reglindis De Ridder

Nederland en Nederlandstalig België zijn ondertitellanden. Dat betekent dat wij anderstalige films en series meestal niet in het Nederlands laten inspreken, dubben of nasynchroniseren dus, maar ondertitelen. Een win-winsituatie: je hoort de originele taal en krijgt toch de vertaling mee. Het spreekt vanzelf dat dit moeilijk ligt voor jonge kinderen die nog niet of nog niet snel genoeg kunnen lezen. Series en films voor die jongere doelgroep worden dus doorgaans wel gedubd. Er wordt daarom in onze ondertitellanden ook behoorlijk veel gedubd. Daarnaast komen stemacteurs ook in actie bij animatieseries die in Nederland en/of België worden gemaakt. Ook die figuurtjes moeten natuurlijk een stem krijgen.   

Lees verder >>

Tweede Olympiade Nederlands

De tweede Olympiade Nederlands komt eraan! Op woensdag 10 februari 2021 om 13:00 vindt de online voorronde plaats. Leerlingen vanaf c. 15 jaar kunnen zich inschrijven via deze link.

We gaan weer puzzelen, meten en wegen met de Nederlandse taal. De deelnemers die in de voorronde het beste scoren, gaan door naar de finale. Meer over de opzet van de Olympiade vind je op deze pagina met verslagen van de eerste Olympiade in 2020: https://olympiadenederlands.org/

Jan Hanlo Essayprijs

De Jan Hanlo Essayprijs is een tweejaarlijkse prijs die voor het eerst werd uitgereikt in 1999, na de dertigste sterfdag van de schrijver. Er zijn twee prijzen per editie: de Essayprijs Groot voor de beste essaybundel en de Essayprijs Klein voor het beste essay.

Jan Hanlo Essayprijs Klein 2021

Het is vanaf nu weer mogelijk om in te zenden voor de Jan Hanlo Essayprijs Klein 2021. Het thema van dit jaar is ‘Nooit meer stil’. Inzenden kan tot 1 februari 2021 en de prijsuitreiking vindt plaats op 20 mei. Reglement Essayprijs Klein.

Jan Hanlo Essayprijs Groot 2021

Het is vanaf nu weer mogelijk om in te zenden voor de Jan Hanlo Essayprijs Groot 2021. Bundels die in 2019 of 2020 zijn verschenen maken kans op de prijs. Inzenden kan tot 1 februari 2021 en de prijsuitreiking vindt plaats op 20 mei. Reglement Essayprijs Groot.

Oproep: nieuwe leden Raad van advies

Het Nederlands Letterenfonds verwelkomt met ingang van 2021 graag nieuwe mensen in zijn Raad van advies. Zij zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de advisering over aanvragen.

Er is behoefte aan mensen met deskundigheid of ervaring op een van deze gebieden: de boekhandel, digitale cultuur, literair educatieve activiteiten (gericht op primair of voortgezet onderwijs en/of mbo), literaire manifestaties en festivals, schrijversbiografieën, en hedendaagse Nederlandse literatuur in de genres non-fictie, proza en/of poëzie.

Lees verder >>

Nieuwe enquêtes Staat van het Nederlands online

Laat weten welke talen je in welke omstandigheden gebruikt en help het gebruik van Nederlands en tal van andere talen in kaart brengen in het onderzoek naar de Staat van het Nederlands.

Ook na de Week van het Nederlands kan iedereen die Nederlands spreekt zijn of haar stem blijven laten horen. De nieuwe enquêtes voor het tweejaarlijkse onderzoek naar de Staat van het Nederlands staan online. Hiermee willen de Taalunie, het Meertens Instituut in Nederland, de Universiteit Gent in België en het Instituut voor de Opleiding van Leraren en de Anton de Kom Universiteit van Suriname te weten komen welke talen mensen wanneer gebruiken of waarnemen, en wat ze hiervan vinden.   

Lees verder >>

Houd de leerstoel Nederlands- Caraïbische letteren in stand

Veel actuele vraagstukken hangen samen met het koloniale verleden van Nederland. Deze verdienen academische reflectie. De leerstoel van bijzonder hoogleraar Michiel van Kempen zet hierop in en richt zich op de literatuur en cultuur van het Nederlands-Caraïbisch gebied. Voor het voortbestaan van deze leerstoel is uw steun nodig!

Lees verder >>

Samespraak – bekendstelling van webblad vir nagraadse studiegroep vir Afrikaans en Nederlands

door Alwyn Roux

Twee maande gelede het ek ’n pleidooi vir die oprig van ’n aanlyn nagraadse studiegroep vir Afrikaans en Nederlands gelewer. Ek is opgewonde om aan te kondig dat die Samespraakwebblad op 1 September geloods is. Remona Voges het die ontwerp van die webblad behartig.

Lees verder >>

Eindelijk stemmen op Het Verblijf!

Door Marc van Oostendorp

Je kunt eindelijk de aan Neerlandistiek gelieerde podcast Het verblijf (die je zo glorieus door de intelligente lockdown heeft gesleept met iedere dat een gedicht over verhaal voorgelezen door een neerlandicus of een schrijver) nomineren voor een prijs: De Dutch Podcast Awards!

Gelieve dan ook nog op ons te stemmen voor de Online Radio Awards. (Hier moet een beetje gescrolld worden)

Alle afleveringen van Het Verblijf staan hier, als je wilt weten waarop je stemt:

Historische rampliederen op cd: steun de crowdfundingsactie

In het historisch onderzoek naar de verwerking van rampen in Nederland stuitte hoogleraar Lotte Jensen op liederen over branden, overstromingen, droogte en insectenplagen. In samenwerking met het Utrechtse muziekgezelschap Camerata Trajectina werkt ze nu aan een cd waarmee deze traditie van het Nederlandstalige ramplied tot leven wordt gewekt. Om de rampliederen voor iedereen beschikbaar te maken, is samen met het Radboud Fonds een crowdfundcampagne gestart.

Lees verder >>

Oproep: Contemporary Afrikaans Linguistics

To try to ensure that a new textbook we aim to write, the Contemporary Afrikaans Linguistics (CAL), is a useful resource, it is important for us to be sure about two questions before we get underway with the project: 

  1. who is the likely target audience (undergraduate or postgraduate students, linguists, interested laypeople, language learners, etc.), and
  2. what kind of background knowledge do they have. 

We don’t want to underestimate our target audience’s existing background knowledge. Knowing more about it would help our authors greatly in working out how to structure and write their chapters.

Lees verder >>

Bericht van de Taalbaas

(Bericht Taalbaas-team)

We zijn drie weken onderweg met Taalbaas. Nog drie weken te gaan met gratis online sessies voor jongeren tussen de 12-18 met acteurs, spoken word artiesten, journalisten, schrijvers, theatermakers.

Taalbazen en deelnemers zijn enthousiast, en er is nog plek de komende drie weken. We hopen dat jullie jongeren daarop kunnen wijzen, en hebben voor de docenten Nederlands onder jullie twee vragen:

1. als de scholen straks weer opengaan, is het dan een idee om aantal van jullie leerlingen onder lestijd aan een sessie deel te laten nemen? De ervaring leert inmiddels dat leerlingen er vooral veel goede ideeën aan overhouden over wat ze kunnen gaan lezen – ook voor hun leeslijst. Als je van tevoren overleg wilt, bijvoorbeeld omdat je een specifieke sessie op het oog hebt die je zou willen benutten, mail gerust (leesoffensief@deschrijverscentrale.nl)

2. als je zelf in de komende weken een sessie zou willen volgen, kun je ook naar ons mailen (leesoffensief@deschrijverscentrale.nl). We laten je dan alleen toe als er voor een sessie onverhoopt geen andere aanmeldingen zijn, en we weten dit vaak pas op korte termijn. Maar het uitwisselen van ervaringen en expertise tussen taalbazen en docenten is interessant, dus we willen dit graag stimuleren. Als je deelneemt, krijg je van ons een Zoom link en wat korte instructie voor de sessie begint.