Categorie: nieuws

Visser-Neerlandiaprijzen voor Wim Couwenberg en Raymond Noë

 Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) heeft dit jaar de Visser-Neerlandiaprijzen toegekend aan prof. dr. Wim Couwenberg en Raymond Noë.  De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 5.000 euro. De uitreiking is op vrijdag 7 september 2018 in Rotterdam.

Prof. dr. Wim Couwenberg heeft zich gedurende lange tijd in zijn leven in woord en geschrift steeds ingezet voor een zo nauw mogelijke samenwerking van de drie Benelux-landen, in het bijzonder de Nederlands-Vlaamse betrekkingen. De emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht heeft een enorm oeuvre opgebouwd aan boeken rond staatsrechtelijke vernieuwing. Nog steeds is hij redacteur van het door hem opgerichte tijdschrift Civis Mundi, tijdschrift over politiek, filosofie en cultuur. Tot 2009 was Wim Couwenberg ook redacteur van Neerlandia. In 2015 werd hij door de Erasmus Universiteit onderscheiden met een Desiderius voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan het publieke debat en de opinievorming in Nederland in de afgelopen halve eeuw. Lees verder >>

Het ware gezicht van Roemer Visscher

Het mysterie achter het gezicht van ‘Sinnepoppen’ ontrafeld

(Ingezonden bericht RKD)

Arnoud van Halen, Portret van Roemer Visscher, 1700-1720, 11 x 9,5 cm, particuliere verzameling

Roemer Visscher (1547-1620), nu bekend van menig straat- en schoolnaam, was een van de grote dichters uit de zeventiende eeuw. Hij schreef spraakmakende bundels als Sinnepoppen (1614) en Brabbeling (1614) en was lid van de Muiderkring. Hoe hij eruitzag, was onbekend. De neerlandicus en cultuurhistoricus Lieke van Deinsen, werkzaam bij het RKD, heeft achterhaald dat vroegere portretten op fantasie berusten én heeft het echte portret gevonden. Haar onderzoek is zojuist verschenen in Oud Holland, het wetenschappelijk tijdschrift van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Lees verder >>

‘Eigenlijk’ is eigenlijk best nuttig

 (Persbericht Max Planck Instituut)

Woorden als ‘inderdaad’ en ‘eigenlijk’ hebben geen inhoudelijke betekenis en roepen daardoor bij veel mensen irritatie op. Toch hebben ze nut, zo laten onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek zien. Deze zogenaamde ‘discoursemarkeerders’ vergemakkelijken de taalverwerking en maken zo communicatie efficiënter.

Bij de jaarlijkse verkiezing ‘Weg met dat woord!’, georganiseerd door het Nederlandse instituut voor de Nederlandse Taal, eindigde eigenlijk in de top 10 van meest irritante woorden van 2017. Zonde, volgens Geertje van Bergen en Hans Rutger Bosker, onderzoekers aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Zij onderzochten het effect van inderdaad en eigenlijk op luisteraars en zagen dat die na het horen van een van deze woorden hun verwachtingen over het verdere verloop van het gesprek direct bijstellen. Hun bevindingen worden begin september gepubliceerd in het Journal of Memory and Language. Lees verder >>

Groot project over Reinaert de Vos en Engels-Nederlandse contacten in Oxford

Persbericht Universiteit van Bristol

De Bodleian Libraries van de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Bristol, in samenwerking met de in Oxford gevestigde educatieve instelling Flash of Splendour Arts en de Aardman animatiestudio’s, hebben subsidie van de National Lottery toegekend gekregen voor een project waarin het erfgoed van de Middelnederlandse Reinaert de Vos centraal staat. Het project zal leiden tot een tentoonstelling in de Bodleian Libraries, waarbij literatuur, film, theater en cultuur worden gecombineerd.

De tentoonstelling en bijbehorende activiteiten in Oxford beginnen in de winter van 2020. De lokale bevolking in Oxford en Bristol maken deel uit van het project: kinderen van scholen voor speciaal onderwijs in de twee steden krijgen training van de Oscar-winnende makers van Wallace en Gromit, Aardman, en zullen animatiefilms maken geïnspireerd door de avonturen van Reinaert. Lees verder >>

Repertorium van teksten in het Handschrift-van Hulthem (1999) nu downloadbaar

Door Karina van Dalen-Oskam

In 1999 publiceerden Greet Jungman en Hans Voorbij het Repertorium van teksten in het Handschrift-van Hulthem: hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-15.623 bij Uitgeverij Verloren. Een papieren boek voor de inleidende teksten, met achterin een CD-rom met het Repertorium. Hier waren alle mogelijke gegevens te vinden over alle teksten die deze ‘Nachtwacht van de Middelnederlandse letterkunde’ bevat: de plaats van de afzonderlijke teksten in het handschrift, hun opschriften, incipits, explicits en afrondingsformules, een parafrase van hun inhoud. Ook bood het Repertorium gegevens over de auteurs van de teksten, tekstsoort, vorm en omvang en nog veel meer.

De verleden tijd in deze zinnen is bewust gekozen: de cd-rom is op de meeste hedendaagse computers niet meer te lezen. Om het Repertorium opnieuw toegankelijk te maken heeft het Huygens ING de data en de software van de cd-rom opgeslagen in een zogeheten ‘virtual machine’. Iedereen – ook zij die de cd-rom niet hebben – kan deze virtual machine nu downloaden via de website van het Huygens ING, waar een stap-voor-stap instructie is te vinden. Uitgeverij Verloren heeft het boek met inleidende teksten nog steeds in voorraad, en biedt het een nieuwe generatie gebruikers van het Repertorium aan voor de vriendschappelijke prijs van 10 euro – zie de website van Verloren

Advies examen Nederlands

Door Christine Brackman

De champagne mag open! Wat twee jaar geleden begon met de docentenconferentie Nederlands Nu! en een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is nu afgerond in een mooi advies over het examen Nederlands. Gisteren boden we het advies aan aan Theo Douma van Curriculum.nu. Metteke de Vries-Kolman en ik schreven dit advies samen met Hanneke Gerits, Wilma van der Westen en Gert Rijlaarsdam van de sectie Nederlands van Levende Talen. In dit advies zijn ook de uitkomsten opgenomen van de draagvlakpeiling, die ruim 400 collega’s invulden. Onze grote dank hiervoor! Je vindt de volledige tekst hier. Op naar betekenisvol leesvaardigheidsonderwijs en meer aandacht en (maatschappelijke) waardering voor schrijfvaardigheid!

De redactie van Ons Erfdeel hoort graag uw mening over digitaal en print

Door Redactie Ons Erfdeel

In deze snel digitaliserende wereld staat ook de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw voor de vraag: hoe omgaan met de verhouding tussen print en online?

Uitgevers wereldwijd kiezen meer en meer voor een hybride model van papier én digitaal. Wij geloven ook voor het culturele tijdschrift Ons Erfdeel in een toekomst die beide aanbiedt.

Ons Erfdeel zal de komende jaren blijven doen waar het goed in is: diepgaande artikelen publiceren over de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen en Nederland. Lees verder >>

Nieuw expertisecentrum in Antwerpen: OPEN stimuleert onderzoek naar Toegankelijke Media en Cultuur in Vlaanderen

(Persbericht Universiteit Antwerpen)

Op donderdag 21 juni lanceert de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen een gloednieuw Expertisecentrum Toegankelijke Media en Cultuur:OPENOPEN wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen die werk wil maken van een inclusieve samenleving, door een brug te slaan tussen de academische wereld en het werkveld.

Wat is toegankelijkheid?

In een inclusieve samenleving worden fysieke, sensoriële en taalkundige barrières weggewerkt, zodat iedereen op gelijke voet kan deelnemen aan het sociaal-culturele leven. Toegankelijkheid neemt veel vormen aan. Rolstoeltoegankelijkheid, ondertiteling voor doven en slechthorenden, gebarentolken, audiodescriptie van film en theater voor blinden en slechtzienden, liveondertiteling van colleges en relaxed performances voor mensen met een mentale beperking zijn slechts enkele voorbeelden. Lees verder >>

TLIV Nieuws 2018

(Nieuws van de Gentse onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen)

Recente edities van TLIV (voorjaar 2018)

Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press, in opdracht van het René de Clercqgenootschap): René de Clercq, De noodhoorn en andere gedichten (nawoord Joost Vandommele). Gent 2018.

Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press): Raymond Brulez, André Terval of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid (nawoord Koen Rymenants). Gent 2018 [te verschijnen op 29 juni].

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf): Remy C. van de Kerckhove, In de nacht verloren. Gebundelde gedichten van Remy C. van de Kerckhove (nawoord Bram Lambrecht). Antwerpen 2018.

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf i.s.m. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen & M KHA): Paul de Vree, vlaamse avant-garde & poëzie in fusie (nawoord Johan Pas). Antwerpen 2018. Lees verder >>

Diets in Diest

Door Remco Sleiderink

In de marge van het kunstenparcours De Bezetting hebben twee studenten van de Universiteit Antwerpen dit weekend eeuwenoude citaten aangebracht in de straten van Diest in Vlaams-Brabant. De citaten zijn afkomstig uit Des coninx summe, een werk dat aan het begin van de vijftiende eeuw is geschreven door Jan van Brederode.

Malou Vandevorst en Sofie Van de Poel kozen specifiek voor Des coninx summe vanwege de band met Diest. “De tekst werd geschreven in het kartuizerklooster van Zelem, op slechts vijf kilometer van Diest,” vertelt Sofie. “Het leek ons interessant om de inwoners te laten weten dat een belangrijk Middelnederlands werk bij hun stad tot stand kwam.” Lees verder >>

(Inter)continentale perspectieven voor Neerlandistiek in Gent

(Persbericht Universiteit Gent)

Het Nederlands wordt gesproken in een beperkt aantal landen in de wereld. Toch wordt het als internationale taal wereldwijd bestudeerd en onderwezen. De onderzoeksgroep neerlandistiek van de UGent draagt hier met de hulp van de Directie Internationalisering van de universiteit haar steentje toe bij. Een eerste voorbeeld is India. Na een lange voorbereidingsfase hebben EFLU (English and Foreign Languages University) in Hyderabad, de Nederlandse-Taalunie en UGent in 2016 een samenwerkingscontract gesloten. Voortaan biedt EFLU in het curriculum naast andere Europese talen het Nederlands aan. Dit betekent dat sinds het verdwijnen van de opleiding Nederlands aan de universiteit van New Delhi met steun van de Taalunie en het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) opnieuw een opleiding Nederlandse taalverwerving, literatuur en cultuur wordt aangeboden in India.

De afgelopen weken wordt intensief werk gemaakt van een bilateraal raamakkoord tussen ELTE (Eötvös Loránd) in Boedapest en UGent. Het contract voorziet in docenten- en studentenmobiliteit en samenwerking op het gebied van academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied van de neerlandistiek. Hongaarse studenten Nederlands zullen in overleg met de collega’s in Boedapest aan de UGent in het Nederlands op bachelor- en masterniveau cursussen volgen op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Met de Károli-universiteit in Boedapest bestaat al langer een samenwerkingsovereenkomst. Lees verder >>

Vroege tweetaligheid Friezen geen voordeel bij leren Engels

(Persbericht Fryske Akademy)

Vroege tweetaligheid in Fries-Nederlands is geen garantie voor succesvolle ontwikkeling van Engels als derde taal. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Mirjam Günther-Van der Meij. Dat is opvallend, omdat meestal een voordeel van tweetaligheid op derdetaalverwerving gevonden wordt. In de Friese context is dat dus niet het geval. Andere factoren zoals taalachtergrond, motivatie om talen te leren en taalblootstelling spelen een belangrijkere rol.

Drietalige taalontwikkeling verschilt van tweetalige taalontwikkeling omdat tweetaligen meer ervaren taalleerders zijn (omdat ze al twee talen beheersen) en toegang hebben tot twee linguïstische systemen. Wat uit het onderzoek van Günther-Van der Meij echter duidelijk wordt, is dat vroege tweetaligheid in de Friese context geen voordeel biedt, maar ook geen obstakel vormt voor Engelse taalontwikkeling als derde taal (T3). De Friese situatie is uniek om verschillende redenen, waaronder de nauwe verwantschap tussen Fries en Engels. Maar die blijkt verrassenderwijs eerder een nadeel dan een voordeel. Een andere opvallende deelconclusie: ‘latere tweetaligen’ zijn zelfverzekerder over hun Engelse taalvaardigheid dan ‘vroege tweetaligen’. Günther-Van der Meij noemt de eerste groep betere Engelse taalleerders, maar de tweede groep bestaat uit snellere Engelse taalleerders. Lees verder >>

RUG taalonderzoekers met game naar NEMO Science Museum. 30 april-13 mei 2018

(Persbericht Rijksuniversiteit Groningen)

Taalwetenschapper Bart Hollebrandse (Center for Language and Cognition Groningen, RUG) is met een team van bachelor-, research master- en Honors-studenten twee weken aan het werk in NEMO, het science museum in Amsterdam. NEMO-bezoekers vanaf 3 jaar doen mee als proefpersoon in een taalontwikkelingsstudie. In de eerste 5 dagen hebben al 250 kinderen meegedaan.

Het onderzoeksthema is recursie in taal. Recursie is een zichzelf herhalend patroon. Het NEMO-onderzoek kijkt naar recursieve patronen zoals “Het is de pet van de moeder van het vriendje van Noa” waarin drie keer een zinsdeel met “van” herhaald wordt en vergelijkt die met zo’n zelfde patroon in “Het is Noa’s vriendje’s moeders tas”. Wanneer verwerft een kind deze recursieve herhalingsregel met twee niveaus, en wanneer met drie niveaus? Is een zin met drie keer `”van” net zo makkelijk als een zin met drie keer “-s”? Lees verder >>

Bilderdijk hoort inderdaad in Leiden thuis

Door Peter van Zonneveld

Bilderdijk als privaat-docent in Leiden omstreeks 1825, door onbekende kunstenaar.

Op 25 april 2018 kwamen de leden van de Vereniging Het Bilderdijk-Museum in de Vrije Universiteit bijeen om te stemmen over het voorstel om de collectie naar Leiden over te brengen. De Werkgroep Bijzondere Collecties van de VU heeft nog een te respecteren poging gedaan, de verzameling voor deze instelling te behouden, maar kon geen concrete toezeggingen doen. Het voorstel om de verzameling naar het Literatuurmuseum in Den Haag over te brengen, vond onvoldoende steun. Daarom heeft de vergadering met een overgrote meerderheid (ik meen van 54 voor en 5 tegen) besloten, het bestuur te machtigen om de onderhandelingen met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voort te zetten. Er moet dus nog van alles geregeld worden, maar het ziet er naar uit, dat Bilderdijk in Leiden een nieuwe toekomst tegemoet gaat. En gezien de mogelijkheden die de Maatschappij daartoe biedt, is dat hartverwarmend!

Judith Rispens, hoogleraar Nederlandse taalkunde Universiteit van Amsterdam

(Persbericht Universiteit van Amsterdam)

Mw. dr. J.E. Rispens (1972) is benoemd tot hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Judith Rispens richt zich in haar onderzoek op verwerving en verwerking van normale en verstoorde taal. Een van haar onderzoeksinteresses is het grensvlak tussen een primaire taalontwikkelingsstoornis – een taalstoornis die niet het gevolg is van een andere stoornis – en ontwikkelingsdyslexie – aangeboren dyslexie. Haar onderzoeksinteresse gaat ook uit naar de morfofonologie, het deel van de taalkunde waarin morfologie en fonologie samenkomen, en statistisch leren, het vermogen om zonder instructie patronen te ontdekken in talige input waardoor talige regels kunnen worden geleerd. Lees verder >>

De historische bibliotheek van de KANTL wordt toegankelijk via Google Books.

De KANTL gaat samenwerkingsverbanden aan met de Universiteitsbibliotheek en het Letterenhuis. Op 10 april komt minister van cultuur Sven Gatz deze samenwerkingen bezegelen.

Tijdens een kort maar krachtig programma zal de KANTL een deel van haar archief aan het Letterenhuis overhandigen. Ook de overdracht van meer dan 3000 oude en kostbare drukken van de KANTL aan de Universiteitsbibliotheek wordt dan officieel gemaakt. Door deze samenwerking zullen de boeken uit de collectie van de KANTL voortaan ook online beschikbaar zijn via de samenwerking van de Universiteitsbibliotheek met Google Books

Na de officiële overdracht  wordt het publiek de gelegenheid geboden om een rondleiding te volgen doorheen het prachtige Academiegebouw. Vooraf inschrijven is daarvoor wel noodzakelijk. Lees verder >>

Suzanne Kleijn ontwikkelt nieuwe leesbaarheidsformule: U-Read

(Persbericht Universiteit Utrecht)

Hoe kun je nagaan welke tekst geschikt is voor welke lezer? Begin vorige eeuw leidde die vraag tot de ontwikkeling van ‘leesbaarheidsformules’, meetinstrumenten die precies zouden voorspellen hoe leesbaar een tekst is voor bepaalde lezers. Ondanks latere kritiek op deze formules, is er nog altijd veel vraag naar een meetinstrument dat in een paar tellen iets zegt over de moeilijkheid van een tekst.

Daarom heeft promovenda Suzanne Kleijn een nieuwe leesbaarheidsformule ontwikkeld: U-Read. U-Read is gebaseerd op tekstbegripsdata van meer dan 2900 leerlingen uit 2-vmbo tot 4-vwo. Zij promoveert op 6 april 2018 aan de Universiteit Utrecht.  Voor meer informatie zie de website van de Universiteit Utrecht.

Nijmeegse eredoctoraten voor Jeroen Brouwers en Daniel Dennett

(Persbericht Radboud Universiteit)

De schrijver Jeroen Brouwers en de filosoof prof. dr. Daniel Dennett zullen op 18 oktober 2018 een eredoctoraat van de Radboud Universiteit in ontvangst nemen. De uitreiking vindt plaats tijdens de academische plechtigheid ter ere van de 95ste verjaardag, de Dies Natalis van de Radboud Universiteit in de St. Stevenskerk in Nijmegen. Lees verder >>

Tweede sonnettenkransenkrans

Door Bas Jongenelen

In 2016 heb ik samen met 49 anderen een sonnettenkrans van sonnettenkransen geschreven, een sonnettenkransenkrans dus. Een sonnettenkransenkrans maak je door 196 sonnetten aan elkaar te koppelen om op mathematische wijze tot 211 sonnetten te komen. Het was een literair experiment, vooral om te onderzoek of het mogelijk was om 14 sonnettenkransen ineen te vlechten. Het bleek inderdaad mogelijk.

Twee jaar is de sonnettenkransenkrans een curiosum gebleven. Tot gisteren. Gisteren presenteerde Olax zijn sonnettenkransenkrans, getiteld Dichter bij het eind. De sonnettenkransenkrans is daarmee curiosum af en genre geworden. Dichter bij het eind is de tweede sonnettenkransenkrans ter wereld, maar de eerste die door één persoon geschreven is. Eenieder die het sonnet een warm hart toedraagt plaatst een bestelling bij de dichter zelf: olax@olax.nl.

Motie KANTL over educatieve master met lesbevoegdheid Nederlands

(Bericht van de KANTL)

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) verneemt dat er in Vlaanderen vergevorderde plannen bestaan om ook aan studenten die de opleiding Nederlands van de bachelor Taal- en Letterkunde niet hebben gevolgd toegang te verlenen tot de educatieve master met lesbevoegdheid voor Nederlands.Die studenten hebben evenwel maar de helft van het aantal studiepunten behaald dat aan de opleiding Nederlands van de Bachelor Taal- en Letterkunde vereist is om de lerarenopleiding te mogen aanvangen. Afgestudeerden met een zeer ongelijke opleiding zouden daardoor toch dezelfde lesbevoegdheid krijgen. Lees verder >>

Nieuw Landelijk Platform gaat zich hard maken voor het talenonderwijs

(Persbericht Radboud Universiteit)

Is verengelsing van het hoger onderwijs nu wel of geen goede zaak? Welke economische voordelen loopt Nederland mis doordat we steeds slechter Duits en Frans spreken? Hoe lossen we het tekort aan docenten Nederlands en Duits in het voortgezet onderwijs op? Met dit soort vraagstukken gaat een nieuw Landelijk Platform voor de Talen zich bezighouden. Het platform is een samenwerking tussen zeven academische instellingen. Met de aanstelling per 1 april van emeritus hoogleraar Mike Hannay als voorzitter kan het samenwerkingsverband van start.

De zes betrokken universiteiten committeren zich met het platform aan een landelijke samenwerking van de talenopleidingen in Nederland. Het platform moet de belangen behartigen van talenstudies, samenwerking initiëren en vernieuwing stimuleren. Verkend wordt hoe de banden tussen de universiteiten onderling en met het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs versterkt kunnen worden. Lees verder >>

Uitzonderlijke boekencollectie van Stijn Streuvels naar Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ontvangt een unieke collectie van meer dan 1000 boeken van Stijn Streuvels. Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting kocht deze boekencollectie van Streuvelsexpert Paul Thiers. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaart deze verzameling boeken en stelt ze beschikbaar voor literatuurhistorisch en boekwetenschappelijk onderzoek.

Naast alle eerste drukken omvat de collectie heel wat zeldzame exemplaren (zoals 4 handpersdrukken van ‘Lenteleven’ door Jules de Praetere), uitgaven in beperkte oplage (bv. in varianten op diverse papiersoorten), een 80-tal opdrachtexemplaren, bijzondere boekbanden en talrijke vertalingen. In totaal goed voor zo’n 1.339 boeken of 32 strekkende meter. De verzameling overtreft dan ook op alle vlakken wat in andere publieke bibliotheekcollecties van Streuvels aanwezig is. Ze biedt daarnaast ook een overzicht van ca. 80 jaar evolutie van de bibliofiele, uiterst verzorgde uitgaven en van de ontwikkeling van de uitgeverswereld, en illustreert het literaire netwerk van Streuvels en zijn relatie met de beeldende kunst. Het is een unieke collectie van een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers van de 20ste eeuw, die tot het literaire geheugen van Vlaanderen behoort en zich tot op de dag van vandaag bij een bijzonder ruim publiek kan blijven verheugen in een grote belangstelling. Jaarlijks blijven wetenschappelijke studies over Streuvels’ leven en werk verschijnen, die zijn veelzijdigheid en actueel belang belichten. Lees verder >>

Hoe voer je een prettig gesprek? Promovenda Anne van Leeuwen zocht het uit

(persbericht Universiteit Utrecht)

Anna van Leeuwen MA
Anne van Leeuwen

Promovenda Anne van Leeuwen MA onderzocht de invloed van gesprekstiming op de relatie tussen mensen. “Een haperend gesprek dat helemaal niet lekker loopt. Dat fenomeen neem ik wetenschappelijk onder de loep.” Uit haar onderzoek blijkt dat het niet alleen uitmaakt wát je zegt, en of je de voorgaande spreker wel of niet laat uitpraten, soms is het ook van belang of je iets zegt op het ritme van de voorafgaande spreker. Anne van Leeuwen promoveert op haar onderzoek op 15 december 2017 aan de Universiteit Utrecht.

Gesprekstiming

Tijdens haar promotieonderzoek probeerde Van Leeuwen te achterhalen of bepaalde manieren van gesprekstiming tussen sprekers van invloed zijn op de relatie tussen die sprekers. Denk dan bijvoorbeeld aan de invloed van onderbrekingen of lange stiltes tijdens een gesprek. Lees verder >>

Brandstichting in Museum Staring

Door Marita Mathijsen

Het Staring brandStaringMuseum zou op 2 december geopend worden in Almen, onder de naam STAAL Museum. Het is geheel op particulier initiatief tot stand gekomen. Er zijn weinig schrijversmuseums in Nederland, en het was een geweldig idee dat er een aan toegevoegd zou worden, dicht bij A.C.W. Starings woonplaats in Vorden in de Achterhoek. In 2014 heeft Pien Pon een oude bakkerij opgekocht, en die was nu zover opgeknapt dat de openstelling plaats zou vinden. Pien Pon is het brein en de motor achter deze indrukwekkende activiteit. Aan de bakkerij is een groot stuk nieuwbouw toegevoegd, waar de Staring-beleving zich zou afspelen. Er is een promotiefilmpje gemaakt met Mathijs van Nieuwkerk en Kees Hulst als A.C.W. Staring, gebaseerd op een van mijn interviews met negentiende-eeuwse schrijvers uit De geest van de dichter (3e druk), te zien op YouTube.

Lees verder >>

Hoera! 14 halve sonnetten!

Zondag begonnen we hier op Neerlandistiek een crowdfundingsactie: we roepen lezers van Neerlandistiek op om ons eenmalig te helpen om dit tijdschrift volgend jaar nog een beetje mooier te maken en onze langlopende reeks ‘Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten’ af te sluiten met 14 gloednieuwe gedichten van vooraanstaande hedendaagse dichters.

En we zijn nu halverwege! Daar zijn we blij om, al betekent het natuurlijk niet dat we nu klaar zijn. Iedereen die Neerlandistiek nog steeds een warm hart toedraagt kan geven.

Bovendien kun je helpen door andere mensen – collega’s, vrienden, wie je maar wilt – te stimuleren om ook mee te doen. Dat alles op het onderstaande adres!

https://www.voordekunst.nl/projecten/6136-14-gloednieuwe-sonnetten