Categorie: Neerlandistiek voor de klas

Een goede leerling bij het vak Nederlands zou de maan met zijn handen willen grijpen

Samen met de redactie van VakTaal roept de redactie van Neerlandistiek leerlingen en docenten op om tot 15 januari 2019 in 150-200 woorden hun gedachten te laten gaan over de vraag ‘wat is een goede leerling Nederlands?’ Hier op Neerlandistiek plaatsen we de bijdragen als ze binnenkomen (neerlandistiek.nl@gmail.com). De beste 10 bijdragen verschijnen komend voorjaar bovendien in VakTaal.

Vandaag een bijzondere aflevering, met inzendingen van leerlingen van klas 3V1 van de Amsterdamse school 
Lumion.

Sabir El Abdouti

Hallo ik ben Sabir en dit is mijn verslag over wanneer een leerling Nederlands een goede leerling is. Ik hoop dat u van mijn verslag zal genieten. Ik schrijf dit verslag, omdat ik mij geen leven kan voorstellen zonder taal, want dan kan je in principe überhaupt niet nadenken over dingen in het leven. Lees verder >>

Nieuwe proef en 3 nieuwe leesclubs online op www.litlab.nl

Maandelijkse update LitLab, 24 december 2018

Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, onderzoekers, studenten en docenten-in-opleiding.

Politiek en literatuur: 3 nieuwe leesclubs online

De wereld van vandaag staat bol van de politieke spanningen en literatuur is bij uitstek een medium waarop dergelijke spanningen verbeeld en becommentarieerd worden. Daarmee roept die literatuur allerlei vragen en discussie op over de relatie tussen politiek en literatuur. Deze maand werden drie nieuwe leesclubs gepubliceerd waarin leerlingen leren praten over (actuele) politieke thema’s en de literaire verbeelding, aan de hand van drie titels uit de afgelopen twee jaar: Lees verder >>

Een goede leerling leert taal bewust te gebruiken en te manipuleren

Door Marco van den Broek
(De Nieuwste School)

Samen met de redactie van VakTaal roept de redactie van Neerlandistiek leerlingen en docenten op om tot 15 januari 2019 in 150-200 woorden hun gedachten te laten gaan over de vraag ‘wat is een goede leerling Nederlands?’ Hier op Neerlandistiek plaatsen we de bijdragen als ze binnenkomen (neerlandistiek.nl@gmail.com). De beste 10 bijdragen verschijnen komend voorjaar bovendien in VakTaal.

Mijn leerlingen worden – helaas – niet per se opgeleid tot neerlandici. Zou dat wel zo zijn, dan zou ik aan alle onderdelen van de neerlandistiek aandacht moeten besteden. En de tijd is beperkt, dus daarom besteed ik aandacht aan de zaken die van belang zijn.

Goed leren spreken is zo’n onderdeel dat van belang is, want er zijn in ons land te weinig publieke figuren, bestuurders en dergelijke die verbaal overtuigend en genuanceerd zijn. Of mooi leren schrijven, want ook daarvan onderschat men de waarde in het onderwijs maar al te vaak. Denken begint immers bij taal. Een goede leerling leert taal bewust te gebruiken en te manipuleren. Lees verder >>

Wanneer is een leerling goed in Nederlands?

Door Bart de Coo
(Baudartius College, Zwolle)

Samen met de redactie van VakTaal roept de redactie van Neerlandistiek leerlingen en docenten op om tot 15 januari 2019 in 150-200 woorden hun gedachten te laten gaan over de vraag ‘wat is een goede leerling Nederlands?’ Hier op Neerlandistiek plaatsen we de bijdragen als ze binnenkomen (neerlandistiek.nl@gmail.com). De beste 10 bijdragen verschijnen komend voorjaar bovendien in VakTaal.

De grote tragiek van ons schoolvak is, dat wij maar blijven denken dat er zoiets bestaat als ‘vaardigheden’ die los van enige kennis gedoceerd kunnen worden. Deze opvatting is zeer onjuist.

Wie veel teksten snapt, weet veel. Wie goed schrijft, schrijft over een onderwerp waar die veel verstand van heeft. Wie een literair meesterwerk kan appreciëren, beschikt over een grote algemene ontwikkeling en een aanzienlijke woordenschat. Lees verder >>

Oproep: Wat is een goede leerling Nederlands?

Wat maakt een leerling bij Nederlands tot een goede leerling? Moet je goed van de tongriem gesneden zijn? Moet je vooral foutloos kunnen schrijven of is creativiteit belangrijker? Moet je een wetenschappelijke instelling hebben of moet je vooral kunstzinnig zijn?

Het tijdschrift Vaktaal van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek komt in maart 2019 met een themanummer over ‘excellentie’ in de neerlandistiek. Voor dat nummer zoeken we bijdragen van docenten én leerlingen over de vraag wat een leerling op de middelbare school nu goed maakt in het schoolvak Nederlands.

Bijdragen zijn liefst 150-200 woorden lang zijn, en kunnen voor 15 januari 2019 worden ingestuurd naar de redactie. We plaatsen maximaal 10 bijdragen. Daarnaast worden een ruimere selectie geplaatst op Neerlandistiek. Auteurs van een in Vaktaal geplaatste bijdrage krijgen natuurlijk een bewijsexemplaar.

 

Gevraagd: profielwerkstukken Nederlands havo (én vwo)

Door Roland de Bonth

Op 8 november 2018 verzocht een docent op de Facebookpagina Leraar Nederlands een enquête in te vullen. Die vragenlijst was opgesteld door twee leerlingen uit 6 vwo die een profielwerkstuk maken over de status van dialect. Op voorhand waarschuwt de docent haar collega’s ervoor dat de leerlingen beslist niet talig zijn (‘’klik op de link en huiver…”). Maar omdat het sympathieke jongens zijn en het invullen van de enquête slechts vijf minuten kost, hoopt zij dat veel leden van de Facebookgroep dat zullen doen.

Tot hun verbazing en blijdschap zien de twee leerlingen dat maar liefst 356 mensen de moeite nemen de vragen te beantwoorden. In een reactie aan hun begeleidster op Facebook vragen enkele respondenten zich wel af of de leerlingen met de resultaten uit de voeten kunnen, omdat de vragenlijst eerder betrekking heeft op accenten dan op dialecten. Peter-Arno Coppen vraagt zich terecht af wat de hoofdvraag is die de leerlingen in hun profielwerkstuk wensen te beantwoorden. Lees verder >>

De landelijke kennistoets Nederlands is een rommeltje

Door Henk Wolf

Tien jaar geleden was het theoretisch gezien mogelijk dat een studie Nederlands aan twee verschillende onderwijsinstellingen een heel verschillende inhoud had. Om de studies vergelijkbaarder te maken en om tegelijkertijd een landelijk minimumniveau vast te stellen zijn hbo-docenten uit heel Nederland toen voor een groot aantal hogeschoolstudies een zogenaamde kennisbasis gaan schrijven – een beschrijving van parate kennis waarover elke afstudeerder moest beschikken. Dat gebeurde onder de vleugels van de toenmalige HBO Raad, waaruit de werkgroep 10 voor de leraar is voortgekomen. Dat samenwerkingsverband van docenten ontwerpt nu elk jaar een aantal toetsen om na te gaan of studenten echt over de vereiste minimale kennis beschikken.

Natuurlijk is er op detailniveau altijd kritiek mogelijk, maar de kennisbases en de bijbehorende landelijke kennistoetsen zijn in mijn ogen een goed idee. Alleen moeten de toetsen uiteraard wel doen waar ze voor gemaakt zijn: achterhalen of de kennis uit de kennisbasis aanwezig is. Omdat de docenten die de toetsvragen ontwerpen die pas na uitgebreide peer feedback goedgekeurd krijgen, nam ik aan dat dat wel goed zat. En dat veel studenten klaagden over de toets, dat weet ik aan toetsstress of externe attributie. Dat was onterecht. Ik heb vandaag de oefentoets voor de bachelor Nederlands gemaakt en ik schrok van de kwaliteit van veel vragen. Die waren ongeschikt om na te gaan of studenten over de kennisbasisstof beschikten. Al met al is de oefentoets een rommeltje. Als de vragen daarin uit dezelfde databank komen als die van de echte toets, dan is dat ernstig.

De vragen bestrijken in principe het hele gebied van de neerlandistiek. Omdat ik taalkunde doceer, laat ik alle vragen die gaan over literatuur en taalbeheersing hier links liggen, al doe ik dat wel met de opmerking dat daar ook uitermate beroerde vragen tussen zitten. Vragen die in mijn ogen in orde zijn, bespreek ik ook niet. Ik bespreek hieronder uitsluitend taalkundevragen waaraan iets mankeert. Dat geeft al genoeg stof om een flink artikel te vullen. Ik doe dat in de hoop dat de makers van de landelijke kennisbasistoets Nederlands schrikken en heel snel iets doen aan de kwaliteit van hun toetsen. Lees verder >>

Twee dagen praten over Het Schoolvak Nederlands

Door Henk Wolf

De taalkunde is een volwassen wetenschap, met heel veel beoefenaars die in de afgelopen decennia heel veel kennis over taal hebben opgedaan. In het onderwijs is daar alleen weinig van terug te zien. Het enige stukje taalkunde dat op scholen traditioneel veel aandacht krijgt, de zinsbouw, wordt nu nauwelijks anders behandeld dan honderd jaar geleden. Dat geldt inhoudelijk, maar ook didactisch.

Dat stoort me al lang. Ik heb de afgelopen jaren materiaal ontwikkeld om aankomende leraren in het basis- en voortgezet onderwijs te trainen op het opdoen van inzicht in taalstructuur en op het lesgeven op een manier die dat inzicht centraal stelt, zonder de ontleedlessen op te hangen aan trucjes en ezelsbruggetjes. Daar sta ik gelukkig niet alleen in. Lees verder >>

Nu ook leesclubs over poëzie op LitLab

Maandelijkse update LitLab, november 2018

Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, onderzoekers, studenten en docenten-in-opleiding.

Nu ook leesclubs over poëzie: Celinspecties en Wij zijn evenwijdig

Sinds deze maand kun je in LitLab ook discussiëren over poëzie: er zijn nu twee leesclubs beschikbaar over de bundels Celinspecties (2012) van Ester Naomi Perquin en Wij zijn evenwijdig (2014) van Maud Vanhauwaert. Lees verder >>

Nieuwe DOT literatuurgeschiedenis (start: januari 2019)

Door Marijke Meijer Drees

Wie helpt mee een aansprekende leergang historische letterkunde te ontwerpen voor de onderbouw en bovenbouw (HAVO, VWO)? Doel is leerlingen vanaf 12-13 jaar vertrouwd te maken met de literatuur en literatuurgeschiedenis van ca. 1100-1900 (middeleeuwen tot de twintigste eeuw). Hierbij zal het cultuurhistorische beginsel van de toe-eigening leidend zijn. Toegepast op het literatuuronderwijs is toe-eigening het (leer)proces van groepsgewijs verbonden raken met en internaliseren van het literaire verleden.  Als zodanig zal de nieuwe leergang bijdragen aan de identiteits- en burgerschapsvorming van de leerlingen. Bij de keuze en ontwikkeling van geschikte lesmaterialen  zullen we zo (veel) mogelijk gebruik maken van wat er al aan didactische hulpmiddelen bestaat, zoals: de website Literatuurgeschiedenis, Lezen voor de lijst, LitLab, de reeksen Tekst in Context en Taal & Teken, en  Lessenreeksen over middeleeuwse literatuur.

In januari 2019 wil ik graag starten met een groep van ca. 8 deelnemers. Lees verder >>

Burgerschap in de les Nederlands

Door Ömer Demirözcan

Afgelopen week stond als ik workshopleider op de Dag van het Literatuuronderwijs in Rotterdam. Ik vertelde over de werkvorm van lerarenopleider Anita Damkot (Hogeschool van Amsterdam, master Nederlands) waarbij leerlingen door middel van empathie de hoofdpersoon van het aangeboden boek proberen te begrijpen… of juist niet begrijpen.

Lees verder >>

Real men op de Ventoux

Van leesboek naar ‘luisterboek’

Door Roland de Bonth

Nadat filmproducent Hans de Wolf Nicole van Kilsdonk had benaderd voor een film die hij wilde gaan maken, nam hij in januari 2010 contact op met Bert Wagendorp. Of hij het scenario wilde schrijven voor die film, die moest gaan over vier mannen en de Mont Ventoux. Wagendorp stemde daarin toe; op 14 mei 2015 ging de film Ventoux in première.

De gelijknamige roman van Wagendorp die al in mei 2013 verscheen, kwam voort uit het werk aan dat filmscript. Zes beste vrienden – Bart, Joost, André, David, Peter en Laura – vertrekken na het behalen van hun eindexamen naar Frankrijk om daar op de racefiets de beroemde Mont Ventoux te beklimmen. Op 25 juni 1982 overlijdt – tijdens de afdaling – een van hen, de jonge dichter Peter Seegers. Dertig jaar later krijgen de vier overgebleven mannen uit de vriendengroep een uitnodiging van de naar Italië verhuisde Laura om naar Zuid-Frankrijk te komen. Ze nemen de uitnodiging aan en de bijna-vijftigers besluiten de gelegenheid aan te grijpen de berg te bedwingen. Lees verder >>

Gezocht: docenten Nederlands voor experiment met digitale lesbrief over taalvariatie

Voor de onderwijspilot ‘Varianten van het standaard Nederlands buiten Europa’ op middelbare scholen in Nederland, Vlaanderen en Suriname zoeken wij:

Enthousiaste docenten Nederlands die het experiment niet schuwen

Achtergrond

In een tijd van toenemende internationalisering is het belangrijk dat de kennis van en de binding met de eigen moedertaal, het Nederlands, sterk is en behouden blijft. Daarom vinden wij het van belang dat de jeugd in landen waar het Nederlands de eerste of tweede taal is als onderdeel van hun algemene culturele bagage, op een bescheiden, realistische manier wat meekrijgen over het ontstaan en bestaan van varianten van het Nederlands buiten Europa zoals het Surinaams-Nederlands, het Nederlands in het Caribisch gebied en het Afrikaans als nauw verwante taal aan het Nederlands. Binnen de pilot richten we ons op middelbare scholieren van 14-16 jaar en op docenten Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en landen in het Caribisch gebied waar Nederlands één van de officiële talen is. Lees verder >>

World Word Poker

door Peter-Arno Coppen

“Goedenavond dames en heren, en welkom bij Studio Sport World Word Poker. Het Holland Hold’em toernooi lijkt zijn beslissende stadium bereikt te hebben maar het is niet voorbij voordat de dikke vrouw gezongen heeft, om met Mickey Spillane te spreken, dus we schakelen snel over naar Mart en Rivkah.”

“Ja Tom, dank je wel, het is inderdaad bloedjespannend (mag ik dat zeggen?), want er zijn nog maar twee spelers over in wat de laatste ronde belooft te worden. Alleen Raymond en Fatima zijn nog in de race, en het verdict is bepaald nog niet gevallen, nietwaar Rivkah?”

“Inderdaad Mart, in de pre-flop kreeg Raymond twee werkwoorden, zeggen en lachen, dus hij heeft al een tweekaart werkwoorden te pakken, maar deze deal biedt ook kansen om uiteindelijk bij een samengestelde vijfkaartzin uit te komen, dus dan zou hij de hoogste combinatie hebben.” Lees verder >>

Januari-april 2019, Nijmegen: Postacademische cursus 2019

In januari 2019 gaat editie veertien van de postacademische cursus Recente Nederlandse en Vlaamse letterkunde van start. Ook dit keer staat in elk van de acht colleges weer een spraakmakend, verrassend en soms zelfs gedurfd boek centraal, waarover een deskundige zijn of haar licht laat schijnen.

De cursus vindt plaats op woensdagavonden in de maanden januari tot en met april en is bestemd voor Neerlandici, leraren Nederlands, alumni en iedereen die van literatuur houdt.

De cursus wordt georganiseerd door de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees verder >>

Nieuwe proef en twee nieuwe leesclubs online op www.litlab.nl

Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, studenten en docenten-in-opleiding.

Nieuwe proef online: ‘Vrouwelijk schrijverschap’

Een nieuwe proef inclusief antwoordmodel is nu klaar voor gebruik: ‘Vrouwelijk schrijverschap’. In deze proef maken leerlingen kennis met ideeën ván en óver schrijvende vrouwen uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, van Anna Bijns en Johanna Coomans tot Niña Weijers en Heleen van Royen. Ze leren onderzoeken en beschrijven hoe deze auteurs in verleden en heden omgaan met mannelijke normen in de literatuur. De opgedane  kennis passen ze toe in een afsluitend debat over de zin en onzin van aparte literaire prijzen voor vrouwelijke auteurs. Lees verder >>

Grrr – hrmpf – wow!

Door Peter-Arno Coppen

Ja, daar zat ik van de week ineens in een discussie over creativiteit, die ik achteraf nogal onbevredigend vond. Ik was er misschien ook een beetje te zeer met gestrekt been ingegaan, naar aanleiding van het stukje van Marc van Oostendorp over Grote opdracht 7 van curriculum.nu. Marc citeerde daarin met instemming een kritische opmerking van Marc Kregting, die hier met naar mijn smaak allemaal te grote woorden ‘een onverhuld ideologische boodschap’ in zag ‘die linea recta voert naar het neo-liberalisme.’ Voor hem was creativiteit ‘vernietigend’. Marc van Oostendorp was het met hem eens dat dit aspect van creativiteit ten onrechte onvoldoende tot uitdrukking kwam, en dat de creativiteit in die opdracht wat ‘te braaf’ was.

Ik vond dat weer te veel smaken naar het romantische idee dat creativiteit onlosmakelijk verbonden is met de geniale held die de hele wereldorde omver blaast met een briljante gedachte, en dat noemde ik ‘puberaal’.

De discussie ontspoorde eigenlijk meteen in een orgie van framing: de ‘creativiteit van de kleurplaat’, waarbij het vrije intellect beperkt wordt door een schoolse context, de ‘romantiek van de comics’ (het stripverhaal van de held die de wereld redt), creativiteit als precisiebombardement (vernietigen door goed en geconcentreerd mikken), de creativiteit van het lijmen (“Creatief met kurk”) in plaats van breken, de beperkte creativiteit van het ‘probleemoplossend vermogen binnen het ideologische kader’, en een creativiteit die alleen ‘uniek volgens de grootste gemene deler’ is. Het had allemaal bepaald een emotioneel karakter, waardoor Marc van Oostendorp er zelfs vrij snel ‘bedremmeld’ het zwijgen toe deed.
Lees verder >>

Overtuigende en activerende taal

Door Roland de Bonth

Leerlingen opvoeden tot kritische, mondige én taalvaardige burgers. Dat is één van de doelstellingen van het Haags Montessori Lyceum – en van vele andere scholen. Om dit te bereiken heeft de sectie Nederlands járen geleden het zogeheten mediaproject in het leven geroepen. De meeste mensen denken bij het woord project aan een aantal lessen verspreid over een periode van een week of drie, vier. Maar dan kom je bedrogen uit. Het ging hier om een project over een actueel, controversieel en maatschappelijk relevant onderwerp waar leerlingen bijna een heel schooljaar lang aan werkten. Zij verzamelden artikelen, stelden daarbij argumentatieschema’s op, schreven een uiteenzetting en pleitredes, hielden een debat, namen een interview af met een deskundige en werkten dat vervolgens uit. Aan het eind van de rit werd dit alles verzameld in een dikke pleitmap. Tijdens de uitvoering van dit project mopperden leerlingen vaak dat het (te) veel werk was en (te) veel tijd kostte. Maar achteraf gezien waren ze trots op hun pleitmap en gaven de meesten aan en toe dat zij er veel van hadden opgestoken. Lees verder >>

Enquête over schrijftoetsen in het onderwijs Nederlands

Door Uriël Schuurs
toetsdeskundige Nederlands bij Cito

Sinds deze week staat er een enquête online over schrijftoetsen in het onderwijs Nederlands. Met deze enquête willen we peilen welk belang docenten hechten aan verschillende soorten toetsen op het gebied van Nederlandse schrijfvaardigheid.
Deze enquête is hier bereikbaar.

Wilt u als docent zo vriendelijk zijn de enquête in te vullen? Dit kan tot 16 november 2018.

Op verzoek zal een samenvatting van de resultaten aan de respondenten worden toegestuurd, u kunt dit desgewenst aangeven in de enquête. Ook is het de bedoeling om op basis van de resultaten een artikel te schrijven dat aan Levende Talen Magazine wordt aangeboden.

Grote opdrachten 2: Autonome taalgebruikers werken hun leven lang aan hun taallerend vermogen

Door Marc van Oostendorp

De komende weken bespreek ik de ‘grote opdrachten’, de lijnen die de docenten van Curriculum.nu zien in het onderwijs Nederlands van de toekomst. Het zijn er zeven, vandaag bespreek ik de tweede:

  • Autonome taalgebruikers werken hun leven lang aan hun taallerend vermogen.

Het goede aan deze ‘grote opdracht’ is dat de taal niet wordt gezien als een statisch feit. Je kunt in onze huidige tijd niet verwachten dat kinderen op school een aantal regels uit hun hoofd leren (zo schrijf ik een nette brief: hier moet de aanhef staan, zo moet de ondertekening eruit zien) als over een aantal jaar niemand meer brieven schrijft, maar moet solliciteren met een video.

Je leert op school hopelijk niet vooral dingen die de komende een paar jaar nog nuttig zijn, maar dingen waarmee je je je leven vooruit kunt. En dus moet je flexibel zijn, en dus moet je bereid zijn voortdurend te veranderen.  Lees verder >>

Aan de slag met streektaal op het vmbo

In samenwerking met het Cedin heeft de IJsselacademie een aangepaste uitgave van de lesbrief ‘Jouw taal hoort bij jou’ uitgebracht, speciaal voor vmbo-leerlingen in regio’s waar thuis ook dialect gesproken wordt.

Nedersaksisch erkende regionale taal

10 oktober jongstleden ondertekenden de verschillende Nedersaksische overheden een convenant met het Rijk waarin het Nedersaksisch als taal erkend wordt. Veel jongeren hebben echter nog de (onjuiste) aanname dat hun lokale, Nedersaksische dialecten een vorm van ‘slecht’ Nederlands zijn, in plaats van dialecten van een andere taal: het Nedersaksisch. Met deze uitgave hoopt de IJsselacademie discussie over de rol die taal bij de eigen identiteit van jongeren speelt op gang te brengen.  Lees verder >>

Meertaligheid in beeld

Drie informatieve animatieclips over meertaligheid voor basisschoolleerlingen

Meertaligheid is hot en dus wordt er op basisscholen steeds meer over gesproken. Om dit gesprek te vergemakkelijken hebben wij drie korte animatieclips over meertaligheid ontwikkeld. Hiermee willen wij basisschoolleerlingen (groep 5 t/m groep 8) en hun leerkrachten op een bewuste manier laten ervaren hoe fascinerend en alomtegenwoordig meertaligheid wel niet is.

Iedereen is (een beetje) meertalig

(Bekijk deze video op YouTube.) Lees verder >>

The Big Bredero Battle – inzenden tot 1 december

Door Stichting Bredero 2018

Is een van uw studenten de nieuwe Bredero? Inspireer ze om een tekst van deze fantastische dichter te bewerken. Alles mag!

Inspiratie? Roos Blufpand bewerkte 2 liedjes voor de Brederoavond op 23 augustus; Thom Gerrits speelt de ambitieuze dichter in korte filmpjes.

Roos Blufpand zingt Eenicheydt is Armoedt:

Lees verder >>

Nieuw lesmateriaal online op www.litlab.nl

Vanaf het najaar van 2018 zal maandelijks nieuw lesmateriaal online verschijnen in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, studenten en docenten-in-opleiding.

Nieuwe proef online: ‘Gekleurde taal’

Een nieuwe proef inclusief antwoordmodel is nu klaar voor gebruik: ‘Gekleurde taal’. In deze proef maken leerlingen kennis met verschillende soorten taalvaraties. De belangrijkste onderzoeksvraag is: op welke manier worden taalvariaties ingezet in de literatuur om personages een bepaalde identiteit aan te meten? Lees verder >>

Het vermogen te verlangen (negen letters)

Door Roland de Bonth

In 1990 publiceerde Liesbeth Koenen twintig interviews met onderzoekers over taal en het menselijk brein, in 1997 gevolgd door een uitgebreide herdruk met 35 gesprekken en in 2014 voorlopig afgesloten met de nog uitgebreidere derde druk waarin maar liefst 50 + 1 wetenschappers aan het woord komen. De titel van dit interessante (e-)book: Het vermogen te verlangen (negen letters).

In het voorwoord tot de derde druk schrijft Koenen dat ze haar boek in de wandeling doorgaans Het vermogen noemt. Dat zíj dat doet, is begrijpelijk (want korter), maar daarmee verdwijnt wel het spitsvondige van de titel. Als lezer word je door de toevoeging negen letters op het spoor van een kruiswoordraadsel gezet. Maar welk woord omschrijft Koenen hier cryptisch? Inderdaad: ‘taalkunde’. Lees verder >>