Categorie: naslagwerk(en)

Ook ‘Lound un Noomen’ en ‘Näi Seelter Woudebouk’ nu digitaal

De digitalisering van de Saterfriese naslagwerken van Pyt Kramer is voorlopig afgerond. Het plaatsnaamkundige naslagwerk Lound un Noomen en de bijbehorende atlas van het Saterland is als pdf-bestand op Seeltersk.de te vinden. Het beschrijft de geschiedenis en betekenis van honderden namen van straten, stukken grond en woonkernen in het Saterland. Het boek bevat zowel Friestalige als Duitstalige (en ook veel gemengdtalige) lemma’s.

Hiernaast is als illustratie een deel van het lemma Huddenje overgenomen.

Lees verder >>

Op weg naar een lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken

Door Willem Kuiper

Naar aanleiding van het recente bericht over het Darmstadtse fragment van Vanden vos Reynaerde bereikte mij een tweet van Dirk Schoenaers, Universiteit Antwerpen, d.d. 29 maart, met deze inhoud:

Het zou – los van de vergankelijkheid van hyperlinks – handig zijn als al die kennis over digitale facsimiles van hss. of fragmenten met Mnl. (ook op minder verwachte plekken) ergens centraal werd bijgehouden (in de BNM-I?)

Het zal u niet verbazen dat ik het hier hartgrondig mee eens ben. Sterker nog, ik was er al aan begonnen door simpelweg links naar gedigitaliseerde handschriften en drukken te bookmarken en die onder Mijn Favorieten in aparte directories te verzamelen. Handig voor een individuele onderzoeker, maar onbereikbaar voor anderen. Het samenstellen en onderhouden van zo’n lijst van digitale facsimiles zou ik graag toevertrouwen aan de BNM, de DBNL of het zeer ambitieus opgezette Engelstalige database project Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC), dat gehost wordt door de KB Den Haag. Maar MMDC beperkt zich tot Nederland, terwijl onze handschriften overal liggen, en er wordt zo te zien al geruime tijd niet meer aan gewerkt. Als ‘wij’ zo’n lijst willen dan zit er niets anders op dan dat ‘wij’ hem zelf te maken. Lees verder >>

Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA) gelanceerd

Door Nicoline van der Sijs

Tijdens de Grote Taaldag, gisteren, is de Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA) gelanceerd. DAGENTA is een database in opbouw. De nu gelanceerde collectie is gebaseerd op het papieren archief van oude taalkundige werken dat Geert Dibbets, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Nederlandse grammatica in West-Europese context, had achtergelaten aan de Nijmeegse universiteit. Student-assistent Bo Grisel heeft, onder leiding van Marten van der Meulen en Nicoline van der Sijs, de bibliografische gegevens van dit archief ingevoerd in een database, en bij de meeste titels de tekst van het complete werk als doorzoekbare pdf toegevoegd. Daarvoor is ze nagegaan of er inmiddels een digitale versie van het werk voorhanden is, bijvoorbeeld bij Googlebooks; was dat niet het geval, dan is de papieren versie uit het archief gescand. De website is ontwikkeld door het Humanities Lab van de Nijmeegse letterenfaculteit.

In figuur 1 staat hoe de werken over de tijd zijn verspreid. Het grootste aantal van de werken blijkt afkomstig uit de tweede helft van de 18e eeuw. 

Figuur 1. Spreiding over de tijd

Lees verder >>

Goed nieuws over de Van A tot Z-reeks van voorheen Uitgeverij SUN te Nijmegen

Door Willem Kuiper

Op 2 maart j.l. publiceerde ik in Neerlandistiek.nl een ‘post’ getiteld: Eens op het Internet, altijd op het Internet? Uitgeverij Boom en de erfenis van SUN. Aanleiding was het in februari 2017 stilzwijgend off-line gaan van de website www.vanatotzreeks.nl Ik behoorde tot de gebruikers van die website en kwam erachter toen ik tevergeefs op de digitale voordeur klopte. Het on-line inwinnen van informatie moge dan een fluitje van één cent geworden zijn, het on-line vergaren van kwalitatief hoogwaardige informatie is een ander paar manchetten. Vandaar mijn teleurstelling.

Om een lang verhaal kort te maken. Na plezierig overleg met Uitgeverij Boom heb ik een verzoek ingediend bij onze DBNL om deze website te adopteren. Vanmiddag heb ik daar antwoord op gekregen. De DBNL zal de website niet reanimeren. Maar de DBNL heeft wél besloten om de gehele van A tot Z-reeks te digitaliseren. En daarmee wordt die website in feite overbodig. Men denkt ongeveer één kalenderjaar nodig te hebben om dit project te realiseren.

Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat.