Categorie: letterkunde

Festival voor het Afrikaans, Amsterdam 13 juni en Den Haag 14-16 juni 2013

Na het succes van de eerste editie in 2011 gaat het Festival voor het Afrikaans in Nederland op herhaling: op 13 juni in De Melkweg in Amsterdam en van 14 t/m 16 juni 2013 in het Theater aan het
Spui in Den Haag.

Ook dit keer weer een sterk programma met veel muziek, toneel en poëzie, alles in het Afrikaans met, waar mogelijk, voorzien van Nederlandse ondertiteling.
Lees verder >>

Gastcollege Oek de Jong aan Universiteit Utrecht op 28 maart


Oek de Jong zal op donderdag 28 maart 2013 een gastcollege geven aan de Universiteit Utrecht. Het college is getiteld ‘Niet-weten, niet-handelen. Mystiek en literatuur’ en vindt plaats als afsluiting van de door prof. dr. Johan Goud gegeven cursus ‘Religie en zingeving in de Nederlandse literatuur’. Het gastcollege is toegankelijk voor alle belangstellenden.

Lees verder >>

Over Bertus Aafjes, Cees Buddingh’ en P. Hoogenboom

                                                                               Door Bart FM Droog

Als je het hebt over het boek in 1942 zullen veel mensen denken aan illegaal drukwerk of juist aan producten uit de naziboekenhoek. Het gros van wat toen verscheen bestond evenwel uit ‘normale’ boeken. Het was een zeer goede tijd voor de boekenbranche. Boekhandelaren verzuchtten zelfs dat ze door de drukte niet aan hun administratie toekwamen of klaagden dat hun winkel op een warenhuis begon te lijken – al die verkoop! Veel gekker moest het niet worden.[1]
Lees verder >>

E. du Perron Genootschap: voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 11 mei in Den Haag

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de schrijver Louis Couperus (1863-1923) werd geboren. Reden voor het EDPG om aandacht te besteden aan de waardering van E. du Perron voor Couperus en diens werk. Op zaterdag 11 mei zijn we welkom in het sfeervolle Louis Couperusmuseum, Javastraat 17, Den Haag, www.couperusmuseum.org. Het museum is van 12.00-17.00 uur geopend voor bezoekers. Daarom is onze bijeenkomst ditmaal van 16.00-19.00 uur. De eerste lezing – aan Couperus gewijd – is dan ook toegankelijk voor bezoekers van het museum. Als u wat vroeger komt, kunt u eerst het museum bezoeken.
Lees verder >>

De plicht van de dichter – Hugo Claus en de politiekOp 15 maart 2013 verschijnt bij De Bezige Bij – Antwerpen de essaybundel De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek, onder redactie van Kevin Absillis, Sarah Beeks, Kris Lembrechts en Georges Wildemeersch. Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek organiseert het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus op deze dag bovendien een aantal activiteiten op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Lees verder >>

Studium Generale Fryslân 2013 over Louis Couperus

In 2013 is het 150 jaar geleden dat Couperus werd geboren. Het Louis Couperus Genootschap heeft 2013 daarom uitgeroepen tot het Couperus Jubileumjaar. Couperus (1863-1923) was in zijn tijd een gevierd schrijver. Zijn romans beleefden vele herdrukken en werden volop vertaald. En nog steeds wordt zijn werk gelezen. Zijn bekendste romans zijn Eline Vere (1889), De stille kracht (1900), Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan… (1906) en De boeken der kleine zielen (1901-1903).

In een lezingencyclus in Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar, wordt de schrijver voor het voetlicht gehaald als exponent van het culturele leven in het fin de siècle.

Programma:
27 februari: Bas Heijne
6 maart: Petra Teunissen-Nijsse, Couperus uit de kast
15 maart: Yme Kuiper, Van oude mensen, de dingen die niet voorbijgaan. Friese kleine zielen in het Den Haag van Louis Couperus.

Plaats: Tresoar, centrale studiezaal, Boterhoek 1,Leeuwarden
Tijd: Zaal open vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Prijs € 12,50 voor 3 lezingen, € 5 per lezing
Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel De Tille + De Slegte, Ruiterskwartier 173, 8911 BT Leeuwarden. Bestellen kan ook per email: klantenservice.detillle@selexyz.nl

Mooie woorden zijn een ziekte

Door Marc van Oostendorp

De onlangs teruggetreden Leidse hoogleraar Jaap Goedegebuure is geloof ik niet een erg polemisch ingestelde persoon. Ik kan me niet herinneren dat er vlammende essays tegen hem geschreven zijn, of dat hij zelf auteurs kwetsend beschreven heeft. Ook in zijn academische carrière heeft hij geloof ik geen grote vijanden gemaakt.

Het is dan voor de buitenstaander (want wat weet ik er eigenlijk van) ook enigszins wonderlijk dat Goedegebuures Leidse collega’s nu net Strijd! tot het onderwerp van hun afscheidsbundel gekozen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat het geen interessant boek geworden is.

Integendeel. De Nederlandse literatuur bloeide vaak pas op wanneer er een potje geknokt kan worden, misschien omdat chagrijn bij ons vanoudsher de meest geaccepteerde emotie is. Enthousiasme of liefde houd je liever voor je, maar als je pissig bent, zeg je het. Dat laat Strijd! goed zien.
Lees verder >>

Boekenweekgeschenk 1941 – een daad van verzet

                                                                                                                      Door Bart FM Droog

Ter gelegenheid van de boekenweek 1941 verscheen de bloemlezing Novellen en gedichten, samengesteld door Victor E. van Vriesland en Emmy van Lokhorst. Het kwam uit in een oplage van 67.000 exemplaren, en was bestemd voor iedereen die van 1 tot 8 maart 1941 voor fl. 2,50 aan boeken kocht.

Op 27 februari publiceerde de NSB-krant Het Nationale Dagblad een artikel waarin schande wordt gesproken over de aanwezigheid van verzen van ‘den Jood Maurits Mok‘. Van Vriesland, een van de samenstellers, was ook van joodse komaf. Een nationaal-socialistisch boekhandelaar doet op 28 februari zijn beklag bij de uitgever, de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels: “Een mooi gebonden werkje […] om een aantal Jodendichters […] naar voren te kunnen brengen.”

H. Lohse, de leider van de met boekencensuur belaste Duitse instantie Referat Schrifttum, is zeer verontwaardigd – let wel – dit speelt in de dagen direct ná de Februaristaking (25 en 26 februari 1941).
Lees verder >>

Letteren &cetera

Pieter Steinz, de directeur van het Nederlands Letterenfonds, interviewt iedere laatste donderdag van de maand in Letteren &cetera; drie auteurs die op verschillende manieren door het fonds gesteund zijn.
Op donderdag 28 februari aandacht voor drie gloednieuwe boeken: De Afvalligevan Jan van Aken (verschijnt 19 februari bij Querido), De vergeting van Daan Heerma van Voss (21 februari, De Bezige Bij) en La Superba van Ilja Leonard Pfeijffer (26 februari, De Arbeiderspers). Wees welkom! De talkshow begint om 17.00 uur in Spui25 in Amsterdam.
Lees verder >>

Taalunie Scriptieprijs 2012 voor werkstuk over Kader Abdolah


De Taalunie Scriptieprijs 2012 is toegekend aan Willem Bongers-Dek voor zijn scriptie geschreven aan de Universteit Utrecht, over de literaire identiteit van de Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah. Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, reikte de prijs vrijdag 8 februari uittijdens het tweejaarlijkse Cross-over Congres voor letterkundige neerlandici aan de Universiteit van Gent. Centraal in de bekroonde scriptie staat de vraag: Welke verhalen vertelt de auteur Abdolah over zichzelf en hoe wordt hierop gereageerd?

Lees verder >>

Pas verschenen: Voortgang (Deel 30)


Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam is onlangs deel 30 verschenen van Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek. De inhoud is als volgt: 
André Bouwman, ‘Ich schlug auf, und vor mir lag: van den vos Reynaerde’. Friedrich David Gräter en zijn editio princeps van 1812
Roel Zemel, Vlaanderen omstreeks 1250: spreken over literatuur
Simon Smith, Vreedzame Venus. Over ontluikende liefde in Die Riddere metter Mouwen
Willem Kuiper, Valentijn ende Oursson. Auteur, vertaler, censor en doelgroep
Elsje Frouws, Droncken vanden bloede. Geweld en antisemitisme in Hiervsalem verwoest van Joost van den Vondel

Lees verder >>

Na tweeëntwintig jaar nieuwe bundel van Shrinivāsi

Terwijl de redactie van de NPE verwoede pogingen doet te achterhalen hoeveel ‘reguliere’ dichtbundels er nu precies in 2012 verschenen zijn, dendert de bundelproductie in 2013 vrolijk door. Van de bijna twintig in 2013 nieuw verschenen werken wil ik graag de bundel Hecht en sterk (In de Knipscheer) van de Surinaamse dichter Shrinivāsi (1926) uitlichten. Niet alleen omdat het alweer tweeëntwintig jaar geleden is dat zijn vorige boek verscheen, maar ook omdat Nederlandstalige poëzie uit Zuid-Amerika behoorlijk zeldzaam is. Uit het boek:

                    voor de scholieren van Nickerie

Een bruine zandweg,
scholieren, twee
babbelen
fietsen
binnen de brasa
van de milde morgenzon

Verdwijnen
om de bocht…

De bruine zandweg
draagt hun jeugdig spoor
hun luide lach
hun taal en wensen
   en toekomstig leven

© Shrinivāsi, 2013
brasa (Sranan): omhelzing

Kun je stijl meten?

Door Marc van Oostendorp
Hoe hebben Agatha Wolff en Elisabeth Deken samengewerkt toen ze hun Historie van mejuffrouw Sara Burgherhart schreven? Wie schreef er precies wat? Hoe kan het eigenlijk dat de stijl van al hun gemeenschappelijke werk zo naadloos is, terwijl de vrouwen volgens tijdgenoten zo verschillend waren?

Er zijn in de afgelopen eeuwen allerlei pogingen gedaan om dit objectief vast te stellen De beroemde Wolff-en-Deken-deskundige P.J. Buijnsters had er in 1984 weinig fiducie in:

Veel energie is er gespendeerd – en met weinig resultaat – aan de vraag welk aandeel Betje of Aagje nu precies gehad heeft in het door hen samen uitgegeven werk. Men zou denken: dat moet niet moeilijk zijn om vast te stellen, aangezien we van beide schrijfsters een hele reeks eigen geschriften kennen, terwijl de jarenlange samenwerking het verschil in aanleg en temperament nooit heeft weggewist. Echter, het werk van Wolff en Deken is meer dan een simpele optelsom van twee individuele bijdragen. Om die reden is een positivistische sorteerproef even onmogelijk als zinloos.

Inmiddels krijgt het ‘positivisme’ in de geesteswetenschappen overal sterke nieuwe impulsen: je hoeft niet meer zelf te tellen, je kunt het je computer te laten doen. Dus haalde de nieuwe hoogleraar Computationele Letterkunde Karina van Dalen in haar oratie vorige week Buijnsters aan, en toonde vervolgens de resultaten van een nieuwe ‘sorteerproef’. Had zij nu wel resultaat?

Lees verder >>

Lage Landen Studies in open access


Deel 2 en 3 van Lage Landen Studies, de reeks van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), zijn nu ook te downloaden als pdf.
Lage Landen Studies 2, Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde (2011) geeft een beeld van taalkundig onderzoek door neerlandici uit binnen- en buitenland en bevat twee grote thema’s. Enerzijds komen recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de uitspraak van het Nederlands als tweede of vreemde taal aan bod. Anderzijds staan recente theoretisch-methodologische aspecten van het contrastief taalonderzoek centraal en worden er nieuwe inzichten geleverd over de onderzochte talige fenomenen.
LLS 2 staat onder redactie van Laurent Rasier, Vincent van Heuven, Bart Defrancq en Philippe Hilligsmann. U vindt de bundel hier (klik op het pdf-icoon om de bundel te downloaden).

Lees verder >>

De razernij van dit bewegen

                                                                                                             Door Bart FM Droog

Poëzie die vanuit oprechte emotie en in klare taal geschreven is, die stoot en rijt, dát is mijn poëzie.

Dat is – in eigentijdse hertaling – zo ongeveer wat de jonggestorven Piet van Renssen (1902-1936) in 1931 schreef, als (deel van) zijn poëtica in de bloemlezing Christelijke dichters van dezen tijd.

fragment omslag

Het is een door Cor Alons fraai vormgegeven boek, met een ietwat misleidende titel – want hoewel deze anthologie werk bevat van dichters uit de protestantse hoek, zijn er geen stichtelijke verzen in opgenomen. De meeste gedichten zijn door de dichters zélf gekozen. Zoals dit verbijsterende Hells Angels-gedicht-avant la lettre van A.J.D. van Oosten (1898-1969):

MOTORRIT

De razernij van dit bewegen
streeft iedere drift verwaand voorbij –
wij hebben stout den dood bestegen,
mensch, ga opzij

Wij zijn de duivelsche gevaren
die daverend langs de straten gaan,
wat komt, zoolang wij ’t stuur bewaren
’t er ook op aan?!

Lees verder >>

Limburgse literatuur in de DBNL

Op 31 januari is in Maastricht de afdeling Limburgse literatuur van de DBNL gepresenteerd. De nieuwe afdeling van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren moet een beeld geven van de literatuur- en cultuurgeschiedenis van Limburg en aangrenzende gebieden. Op Gedichtendag 2013 kwamen de eerste 120 titels beschikbaar. Deze titels zijn aangevuld met werken die al aanwezig waren in de DBNL. Verder worden e-books, audio en video aangeboden.

Volgens de DBNL heeft het Limburgse gebied een bijzondere plaats in het Nederlandse taalgebied en de literatuur van de Lage Landen: een kruispunt tussen Noord- en Zuid-Nederlandse, Waalse en Rijnlandse invloeden, met een sterk regionaal besef, en een grotere bereidheid van auteurs om naast het Nederlands ook het Frans, Duits of een dialect te bezigen.

Op termijn zullen teksten te vinden zijn van de vroege Middeleeuwen tot het heden, in het Frans, Duits, Engels, Latijn, Nederlands en diverse dialecten, en in genres als proza, poëzie, operettes, liederen, conferences. Daarnaast worden ook studies over bijvoorbeeld taal en dialect, landschap en monumenten van Limburg opgenomen. Naast teksten bevat de afdeling Limburgse literatuur informatie over meer dan 500 auteurs die een band met Limburg hebben.

http://www.dbnl.org/letterkunde/limburg/

Kanttekeningen bij het Dichter des Vaderlandsgebeuren

                                                                                      door Bart FM Droog,
                                                                                      oud-officieel stadsdichter van Groningen
                                                                                      oud-officieus gemeentedichter van Emmen

Gek toch, die berichtgeving rond de benoeming van Anne Vegter. In meerdere kranten staat dat ze de vierde Dichter des Vaderlands (DdV) is. Klopt niet, ze is de vijfde. Ook wordt gemeld dat de eerste DdV, Gerrit Komrij, democratisch gekozen zou zijn. Klopt ook niet: in het jaar 2000 kreeg Rutger Kopland de meeste stemmen bij een door het NRC Handelsblad en Poetry International georganiseerde internetverkiezing. Kopland, die kennelijk zonder dat hij het zelf wist op het stembiljet was beland, bedankte voor de eer, waarna Gerrit Komrij tot eerste DdV benoemd (!) werd.

Komrij, die was aangesteld voor een periode van vijf jaar, gooide na vier jaar de handdoek in de ring. Waarom? Wie het weet mag het zeggen. De inmiddels overleden Komrij deed daar zóveel tegenstrijdige uitspraken over, dat er niets zinnigs over geconcludeerd kan. Whatever: na Komrij’s aftreden werd Simon Vinkenoog via een door mij inderhaast opgezette internetverkiezing verkozen tot tweede Dichter des Vaderlands. De uitslag werd bekend gemaakt in het tv-actualiteitenprogramma Nova, alle media berichtten er destijds over – dus om dat anno 2013 dood te zwijgen, is – zeer vrij naar Máxima – een beetje dom.
Lees verder >>

Pas verschenen: TNTL (Vol. 128, Nr. 3-4)


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde128 (2012), nr. 3-4. ISSN: 0040-7550. eISSN (online): 2212-0521

Receptie naar behoefte. Buitenlandse literatuur in Vlaanderen en Nederland

De in dit themanummer van TNTL opgenomen bijdragen zijn bewerkingen van de lezingen tijdens een in 2011 aan de Carl von Ossietzky Universität (Oldenburg, Duitsland) georganiseerde conferentie over de receptie van buitenlandse literatuur in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn hier niet geordend naar de chronologie van de behandelde onderwerpen, maar op grond van de methodische invalshoek en – in samenhang daarmee – het object van onderzoek. Het eerste blok bevat bijdragen waarin expliciet wordt ingegaan op de plaats van ‘buitenlandse literatuur’ in de Nederlandse literatuurgeschiedenis: de nadruk ligt in deze artikelen op de wijze waarop een literatuursysteem zich de ‘vreemde’ literatuur toe-eigent. In een tweede blok staat het ‘literaire bedrijf’ centraal en meer specifiek de literatuurbemiddelaars die de import van buitenlandse literatuur initiëren, stimuleren, vergemakkelijken et cetera. In de hier onderzochte cases gaat het onder meer om vertalers, literaire agenten en universiteitsdocenten. Het derde blok bevat een drietal voorbeelden van ‘creatieve receptie’ en in het vierde wordt ten slotte gefocust op kennistransfer.

Inhoud Lees verder >>

Verdwenen dichteressen

Al eerder kwam bij onderzoek voor de Nederlandse Poëzie Encyclopedie (NPE) aan het licht dat door een kleine vergissing auteurs letterlijk uit de geschiedenis kunnen verdwijnen. Zo schreef de Vlaamse bibliograaf Rob. Roemans in 1932 dat Herman Teirlinck (1879-1967) ook werk had gepubliceerd onder de naam Jeannette Nijhuis. Nadien voer vrijwel iedereen blind op Roemans’ oordeel, en pende over: Jeannette Nijhuis = Herman Teirlinck.

Dat was heel spijtig voor Jeannette Nijhuis‘ nagedachtenis, want ze heeft in de jaren 1874-1938 wel degelijk bestaan. Ze stond in het begin van de twintigste eeuw bekend als jong aanstormend dichttalent. In 1928 was ze de eerste die Dracula van Bram Stoker naar het Nederlands vertaalde – een vertaling die bijna veertig jaar stand hield.

Lees verder >>

Literair Akkoord – de reeks (1958-1984)

Met de voltooiing van de pagina over Literair Akkoord 27 zijn nu alle zevenentwintig delen van de Literair Akkoord-bloemlezingenreeks beschreven. Daarmee is een verrassend inkijkje in het literaire leven 1956-1983 ontstaan. Want elk afzonderlijk deel bestaat uit een keuze van het beste op poëzie-, proza- en (aanvankelijk ook) essayistisch vlak dat in het voorgaande jaar in literaire en culturele tijdschriften verscheen.

In de eerste jaren werd die keuze gemaakt uit Nederlandstalig werk uit Vlaamse (‘Zuidnederlandse’) en Nederlandse (‘Noordnederlandse’) periodieken. Vanaf Literair Akkoord 15 (1972) is ook de Friestalige literatuur in beeld – al is Literair Akkoord 16 geheel Friesvrij. Dat leidde op 5 december 1973 tot grote consternatie in de Leeuwarder Courant: “Gekozen is er echter niets, zelfs geen woord [Fries]. Het zou wel aardig geweest zijn indien de redacteuren dit gegeven even hadden willen verantwoorden.”

Lees verder >>

Laat schrijvers meesters zijn

Wat een moeite moet Christiaan Weijts hebben gehad met het essay over literaire tijdschriften dat hij voor het Nederlandse letterenfonds schreef. Het fonds publiceerde het gisteren op zijn website, waarschijnlijk om het feit op te luisteren dat vier literaire tijdschriften ieder 25.000 euro kregen. (Alsof dat een echt geldbedrag is. Alsof het niet tot wanhoop moet stemmen voor die redacties, dat er zoveel ophef wordt gemaakt over zo’n fooi, waar je nog niet eens een app voor kunt laten ontwerpen, laat staan vullen.)

Affijn. In zijn essay probeert Weijts argumenten te geven voor het grote belang van literaire tijdschriften, maar hij komt er niet echt uit.
Lees verder >>

Pas verschenen: bundel Praagse Perspectieven 8


Praagse Perspectieven 8, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, op 22 en 23 maart 2012. Onder redactie van Zdenka Hrnčířová, Ellen Krol, Jan Pekelder en Albert Gielen. Praag: Universitaire pers 2012. 152 pagina’s. ISBN 978-80-7308-435-6.

Net na de jaarwisseling 2012/2013 is verschenen de bundel Praagse Perspectieven 8, met lezingen en bijdragen over Nederlandse taal- en letterkunde. Het letterkundig onderdeel is gewijd aan het thema ‘Tussen globalisering en provincialisme’en het taalkundig aan ‘Taal in contact.’ Lees verder >>

Literaire tijdschriften Hollands Maandblad, Das Magazin, Terras en Liter krijgen ieder 25.000 euro

Hollands Maandblad, Das Magazin, Terras en Liter ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds elk een bijdrage van 25.000 euro om zich verder te ontwikkelen op papier, op internet en in publieksbereik. In september 2012 maakten de fondsen bekend dat ze hiervoor samen 100.000 euro ter beschikking stellen. Beide fondsen achten het van belang om te investeren in deze kleine maar belangrijke literaire podia.

Het Nederlands Letterenfonds en het Cultuurfonds hechten beide aan een levendig en veelzijdig literair aanbod, waaraan de tijdschriften een waardevolle bijdrage leveren: ‘Ze vormen het bindweefsel tussen alle vitale organen van de literatuur,’ zoals Christiaan Weijts schrijft in het essay dat hij vandaag publiceert.
Lees verder >>

Verwacht: Frits van Oostrom, Wereld in Woorden

Het is bijna zover…
In 2006, tijdens mijn studie Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht, verschenen de eerste delen van de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Na ruim vijftig jaar was er een begin van een nieuwe, chronologische geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Het eerste deel, Stemmen op schrift, over de Middelnederlandse letterkunde tot 1300, werd geschreven door Frits van Oostrom. Ik las het in een week uit, omdat Van Oostrom er zo goed in geslaagd was een boeiend verhaal te vertellen. Ik kocht en las in de jaren daarna ook de andere delen van de reeks, geschreven door Hugo Brems, Herman Pleij, Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt, Wim van den Berg en Piet Couttenier, maar ik wachtte vooral op het tweede deel van Van Oostrom.
Inmiddels ben ik afgestudeerd, heb ik de master Boekwetenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam voltooid en werk ik aan een dissertatie over de boek- en prentuitgever Nicolaes de Clerck (1599-1623). Ik begrijp nu des te meer hoe lastig het is een boek als dat van Van Oostrom te schrijven en hoeveel tijd dat in beslag neemt. Aan andere liefhebbers van het werk van Frits van Oostrom, kan ik nu meedelen dat zijn tweede deel binnenkort in de winkel ligt.

Het nieuwe boek van Frits van Oostrom, Wereld in Woorden, een geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400, verschijnt officieel op 5 februari bij Uitgeverij Bert Bakker en zal worden gepresenteerd in Gent (meer informatie). Naar verwachting zal het boek omstreeks 1 februari in de Nederlandse boekhandel verkrijgbaar zijn. Voor iedereen die niet kan wachten. Het openingshoofdstuk kan online worden gelezen. Rond de verschijning van het boek is tevens een reeks lezingen voorzien. Zie voor het overzicht hiervan de spreekagenda.

Zie ook:
http://www.fritsvanoostrom.nl/
http://www.fritsvanoostrom.nl/publicaties/boek-in-wording