Categorie: letterkunde

Boekpresentatie “Liefde, leven en devotie”


< ![endif]-->

Op vrijdag 17 mei 2013 organiseert de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de presentatie van de bloemlezing uit het Gruuthusehandschrift Liefde, leven en devotie, samengesteld door Herman Brinkman en Maria van Daalen.
Onder de noemer “Liefde, leven en devotie” selecteerde Herman Brinkman liederen uit het Gruuthusehandschrift. In de bloemlezing zijn de Middelnederlandse teksten opgenomen, geflankeerd door een moderne vertaling van Maria van Daalen. Natuurlijk ontbreekt het Egidiuslied niet, maar er is nog veel meer. Teksten over jeugd en vriendschap, liefde en lust, maar ook over ouderdom, sterven en rouw. In de achterflap van het boek bevindt zich een cd met zes van de liederen, uitgevoerd door het ensemble Fala Música.
De boekpresentatie is de gelegenheid om beide auteurs over de totstandkoming van deze bloemlezing te horen spreken. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door Fala Música.
Programma vrijdag 17 mei – Aula KB

Lees verder >>

Pas verschenen: Floor van Renssen – “Lezer, er zijn ook Belgen!”


Op 15 maart 2013 verscheen bij Uitgeverij GarantLezer, er zijn ook Belgen! Interactie tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur via literaire kritiek en uitgeverij (1980-1995), de publieksversie van een proefschrift van Floor van Renssen (docent Nederlands en onderzoek aan de lerarenopleiding van hogeschool Windesheim in Zwolle). Hierin brengt zij het succes van de Vlaamse literatuur in Nederland in kaart voor de periode 1980 tot 1995.

Aan de hand van onderzoek van literaire kritiek en uitgeverij laat Van Renssen zien waar de Nederlandse belangstelling voor Vlaamse literatuur vandaan kwam én wat daarvan de gevolgen waren. Ze schetst het ontstaan van reputaties van auteurs als Hugo Claus en Tom Lanoye, door een samenspel van uitgeverij en kritiek. Van Renssen heeft onderzocht hoe Nederlandse critici dachten over Vlaamse literatuur.
Hierbij komen vragen aan de orde als: Welke plaats krijgen Vlaamse auteurs in de canon van de Nederlandse kritiek? In hoeverre werd de Vlaamse literatuur beschouwd als anders dan de Nederlandse? Zo probeert het boek inzicht te geven in het complexe geheel van factoren dat het grensverkeer tussen Nederlandse en Vlaamse literatuur tot op de dag van vandaag beïnvloedt.

Floor van Renssen: Lezer, er zijn ook Belgen! Interactie tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur via literaire kritiek en uitgeverij (1980-1995). Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2013 (Reeks Academisch Literair, nr. 7). 485 pagina’s. Prijs: € 39,90. ISBN: 9789044130096 

Rijksmuseum: Geschiedjuweel

door Jan Stroop

Kijk bij een bezoek aan ’s Rijks museum  in Atrium West ook eens langs de  linkermuur omhoog. Dan zie je een groot  paneel met een interessante tekst.  Er staat:
“Aen d’Amstel en aan ’t Y, daer doet sich heerlijck ope
Sy die, als Keyserin, de kroon draeght van Europe.”
’t Geschiedjuweel, dat blinkt aan dien doorluchten krans
Vindt in dit heiligdom zijn echten wederglans. 

Lees verder >>

Paul Snoek Poëzieprijs 2013 naar Leegte lacht van Tonnus Oosterhoff

                           Door Bart FM Droog

Zojuist is in de Stadsschouwburg Sint-Niklaas voor de zevende maal de Paul Snoek Poëzieprijs van de Stad Sint-Niklaas uitgereikt. Tonnus Oosterhoff kreeg de prijs voor zijn bundel Leegte lacht. Gedichten (2011). De prijs bestaat uit een bedrag van € 4000,-.

Het is overigens de achtste maal dat een naar Paul Snoek vernoemde prijs is uitgereikt. In 1986 ontving de vorig jaar overleden Rutger Kopland de alleereerste Paul Snoekprijs voor zijn bundel Voor het verdwijnt en daarna (1985). Die net iets anders dan de huidige prijs geheten bekroning werd uitgereikt in Brussel door een nog ongeïdentificeerde organisatie. Wat het geldbedrag destijds was is vooralsnog ook onbekend.

Met dank aan J.J. Polllet.

Tachtig jaar Paul Snoek

                                                 Door Bart FM Droog

Als hij zich op 19 oktober 1981 niet met hoge snelheid in een kraanwagen had geboord, op de weg die nu N50 heet, zou de flamboyante dichter/zakenman Paul Snoek dit jaar zijn tachtigste verjaardag gevierd kunnen hebben.

Het heeft niet zo mogen zijn. Daarom wordt dit jaar in Vlaanderen en  Nederland en masse zijn tachtigste verjaardag herdacht. Onder meer middels het nieuwe Paul Snoek-NPE-lemma. Dat toegang geeft tot een online-expositie over al zijn dichtwerken.

De erven Paul Snoek hebben toestemming gegeven tot het plaatsen van zeven gedichten, die door Delphine Lecompte, Andy Fierens en de NPE-redactie geselecteerd zijn.:
Lees verder >>

Kapper! Laat de bomen staan

                                                         Door Bart FM Droog

Paul van Ostaijen beschreef zijn dichtwerk als ‘goede konfektie’, ‘vlot geschreven en vlot gerijmd’. Albe zag er ‘de heldere weerklank van een eenvoudige maar persoonlijke belijdenis’ in terug. De dichter werd onderscheiden met onder meer de Nijverheidsmedaille 2de klas. Na zijn dood deelde men meer dan negenhonderd doodsprentjes uit. In Erembodegem, Halle en Elsene werden straten naar hem vernoemd. Maar zijn gedichten zijn uit het collectieve blikveld verdwenen: Fons van de Maele (1874-1938) kan met recht een vergeten dichter genoemd worden.  

Jurgen Eissink haalde zijn werk van de vergeetplank en koos voor Van Maele’s Nederlandse Poëzie Encyclopedie-lemma het gedicht ‘De plicht’ uit – een gedicht uit 1917. Rond 1924 schreef Van de Maele:

                                  ‘Kapper! Laat de bomen staan
                                  Langs de baan!
                                  Laat ze staan met tak en blad,
                                  ‘k heb hen steeds zo liefgehad!’

Dit is niet alleen een zeer vrije bewerking van Herman Gorters bekende gedicht ‘Zie je ik hou van je‘, maar ook een vers dat tweeënnegentig jaar vooruitloopt op de bloemlezing Kastanjegedichten.

Bron afbeelding: Dirk Meert, ‘Alfons van de Maele, werkman-dichter’.  Meert Genealogie, c. 2004.
 http://users.skynet.be/meertgenealogy/foto_bestanden/pages/maele.htm

Pas verschenen: De duizendvoudige tong.

Op 17 oktober 2013 is het 115 jaar geleden dat Simon Vestdijk in Harlingen werd geboren. En in april van dit jaar is het 40 jaar geleden dat de eerste Vestdijkkroniek verscheen. In die tijd zijn er meer dan 120 nummers verschenen en is het tijdschrift uitgegroeid tot een belangrijke bron voor de Vestdijkstudie. Wat heeft 40 jaar Vestdijkstudie opgeleverd? De huidige hoofdredacteur van de Vestdijkkroniek, Wilbert van Walstijn heeft 20 artikelen uit alle jaargangen geselecteerd om een goede impressie te geven van Vestdijk, de auteur die volgens literair-criticus Jeroen Vullings ‘als literair ijkpunt zou moeten dienen’.

Lees verder >>

Een avond met prijswinnende auteurs

Ontmoet literair talent tijdens een avond met interviews en voordrachten in de UB. Op 1 mei 2013 presenteert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de recent door haar bekroonde auteurs Kira Wuck en Gita Deneckere.

Elk jaar kent de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een aantal prijzen toe aan talentvolle schrijvers om de beoefening van de Nederlandse taal, letterkunde en geschiedenis te bevorderen. Dit jaar zijn de stimuleringsprijs (Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs) en de biografieprijs (Henriëtte de Beaufort-prijs) toegekend, respectievelijk aan Kira Wuck en Gita Deneckere.

Harry Mulisch, Het stenen bruidsbed

In samenwerking met het Letterkundig Museum brengt het Nationale Toneel de roman Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch tot leven. Met dit meesterstuk schreef Harry Mulisch een roman over daders en slachtoffers in tijden van oorlog. Als Amerikaanse gevechtspiloot nam Norman Corinth deel aan het bombardement op Dresden. Elf jaar later keert hij terug naar de plek des onheils.

Vanaf 28 mei is de voorstelling Het stenen bruidsbed te zien in de theaters. Het Letterkundig Museum en het Nationale Toneel brengen samen ook een reeks aan verdiepende activiteiten. Van interviews en themamiddagen tot nabesprekingen met gastsprekers, acteurs en de regisseur. Ook ontwikkelen de instellingen een gezamenlijke educatieve website die de bezoeker onderdompelt in het verhaal van Het stenen bruidsbed en confronteert met thema’s als macht en moraliteit, goed en kwaad. De voorstelling speelt eerst exclusief twee weken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag (tot en met 15 juni) en vanaf september door het hele land.

Meer informatie:
Het Nationale Toneel
Letterkundig Museum1
Letterkundig Museum2
Making of

Vacatures: Postdoc Middelnederlandse literatuur (Universiteit Utrecht of Universiteit Antwerpen)

De Universiteit Utrecht zoekt voor het onderzoeksproject (samenwerking FNO-NWO) De gedaanteverandering van de Middelnederlandse verhalende literatuur in de eerste decennia van de boekdrukkunst’ een

Postdoc Middelnederlandse literatuur (1,0 fte)

Functie

Het project bestudeert 35 boeken die gedrukt werden in de vroege periode van de boekdrukkunst (1477-c.1540). Hoewel deze uitgaven met verhalende Middelnederlandse teksten slechts een gering deel van het totale aantal drukken in de eerste decennia van het gedrukte boek vormen, is hun belang voor de geschiedenis van de Nederlandse literatuur in de Lage Landen groot. Zij vormen de cruciale schakel tussen de middeleeuwse verhalen die in handschriften bewaard gebleven zijn en de vroegmoderne verhalen die gedrukt werden na het midden van de zestiende eeuw. De ontwikkeling van handschrift naar druk heeft het karakter van deze teksten diepgaand beïnvloed. 

Lees verder >>

De ‘clausiaanse’ handgreep. Hugo Claus en de literaire vertaling

Donderdag 18 april 2013, 13-17u.

Vakgroep Letterkunde – Universiteit Gent i.sm. AOG Literatuur in vertaling en het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus
Locatie: Auditorium, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, Gent.
Aanmelden voor de studiedag bij Linde.DePotter@UGent.be


De ‘duivelskunstenaar’ Hugo Claus verzorgde, naast zijn eigen ‘origineel’ werk, heel wat verschillende soorten vertalingen – of hertalingen – van gedichten, proza en theater. De postuum verschenen bundel poëziebewerkingen Dichterbij(2009), de prozabewerking Verroeren (naar Samuel Becketts Stirrings Still, 1992) en Onder het Melkwoud (1957) naar Dylan Thomas’ toneelstuk Under Milk Woodzijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Niettemin is in de Clausstudie vooralsnog weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de vertaler (of hertaler) tewerk ging. Publicaties als het themanummer ‘Claus, vertaler pur sang’ uit 2008 van Filter en Het teken van de ram. Bijdragen tot de Clausstudie, waarin vertalingen van de auteur gepubliceerd en/of bestudeerd worden, vormen hierop een eerder zeldzame uitzondering.

Lees verder >>

Tweemaal 2007

                                                                                                            door Bart FM Droog

In 2007/2008 stelden medewerkers van De Contrabas een overzicht van de in 2007 verschenen dichtbundels samen. Die lijst is gebruikt bij het samenstellen van de Jaarlijst 2007 van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.

NPE-Jaarlijst 2007CB-overzicht 2007

NPE-onderzoekers ontdekten dat destijds enige tientallen bundels over het hoofd gezien zijn. Onder meer de bundel Scheiden wij van Piet Gerbrandy en een zeer bijzondere bloemlezing uit het werk van Ida Gerhardt: Een tocht door dit ingedijkt laagland. Holland draagt mijn sporen (Kontrast, 2007).  Dat boek is anno 2013 voor slechts € 10,- te bestellen. Het is naast een bloemlezing ook een rijk geïllustreerde reisgids die de lezers doorheen het land voert, langs monumenten waar dichtregels van Gerhardt op verwerkt zijn.

Lees verder >>

Pas verschenen: “Neue Sachlichkeit and Avant-Garde”


Deze week is verschenen bij uitgeverij Rodopi: Neue Sachlichkeit and Avant-Garde, onder redactie van Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman en Ben Rebel. Het boek is nummer 29 in de reeks Avant-Garde Critical Studies.

Neue Sachlichkeit and Avant-Garde is een bundeling hoofdstukken over het multidisciplinaire fenomeen Nieuwe Zakelijkheid, met name in de Nederlandse literatuur, maar ook in de architectuur en schilderkunst in Nederland, Duitsland en Rusland.

Meer over het boek, de auteurs en de inhoud van de diverse bijdragen is te vinden op de website van de uitgever.

Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman en Ben Rebel (red.): Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. Amsterdam/New York: Rodopi, 2013. (Avant-Garde Critical Studies 29). 387 pp. Prijs: € 80 / US$ 108. ISBN: 978-90-420-3640-6

Geen Daden Maar Woorden Festival Den Bosch

Geen Daden Maar Woorden Festival is terug in Den Bosch! De achtste festivaleditie wekt literatuur tot leven voor bezoekers in acht verschillende zalen van de Verkadefabriek. Op zaterdag 11 mei 2013 kun je opnieuw genieten van een unieke combinatie van jong schrijf- en muziektalent, literaire grootheden, dans en experimentele voorstellingen. Met één kaartje is het mogelijk om alle zalen van de Verkadefabriek te bezoeken.

Stel je eigen programma samen en luister naar Tom Lanoye, Tjitske Jansen, Harde Noten met Bertolf en Kasper van Kooten, Arjen Lubach, Philip Huff en vele anderen. Of bekijk de unieke samenwerking tussen Scapino Ballet Rotterdam en VSB-poëzieprijs winnares Ester Naomi Perquin in een voorstelling waar poëzie en dans elkaar ontmoeten. Luister naar jonge winnaars en debutanten van de schrijfwedstrijd Write Now!, Brabant Gedicht en Kunstbende Noord-Brabant aangekondigd door de band Moustashen geniet van woord en beeld door Nico Dijkshoorn of Leon Verdonschot. De avond zal worden afgesloten door de mannen van The Kik, waarna de afterparty kan beginnen!

Lees verder >>

Lang leve Hugo Brandt Corstius

Door Marc van Oostendorp 


Hugo Brandt Corstius heeft tot nu toe veel te weinig prijzen gekregen. Wanneer verschijnt er nou eens een mooie, dikke bloemlezing met werk van deze schrijver. Of beter nog, een website? Het is helaas in de mode gekomen om op hem te schimpen. Misschien lees ik de verkeerde websites, maar ik kom zijn naam tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar tegen als vader van Aaf en Jelle, of als iemand die in de jaren zeventig zo links aan het schelden was.

Terwijl hij een vulkaan was die op zeker moment tientallen stukken en stukjes per week schreef, onder allerlei namen: stukjes als Maaike Helder over haar verloofde, als Piet Grijs over politiek en kunst, als Stoker als een grappigere voorbode van Arnon Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant. En natuurlijk als Battus over taal.

Er zal vast af en toe wat onder de maat zijn geweest, maar er zaten pareltjes bij van stijl, van taalgevoel, van levensvreugde, van hardop denken, van puberaal gedrag en van volwassenheid. De jaren 80 en 90 waren de jaren dat de column in Nederland een literair genre werd, en dat is grotendeels aan Brandt Corstius te danken.

Lees verder >>

Call for Papers: Achter de verhalen 5: Terug naar de tekst? (Vrije Universiteit Brussel, 26-28 maart 2014)


Achter de verhalen, het enige algemene congres voor de moderne Nederlandse literatuurstudie, is aan zijn vijfde editie toe. Na twee afleveringen in België (Leuven en Gent) en twee in Nederland (Nijmegen en Utrecht) is Brussel aan de beurt. Het congres vindt plaats van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 maart 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel.

Lees verder >>

Themadag: 1813 – 2013 200 jaar koninkrijk: de mythe van 1813?Op maandag 22 april 2013organiseert de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde haar jaarlijkse themamiddag, onder de titel 1813 – 2013 200 jaar koninkrijk: de mythe van 1813. In het najaar van 2013 zal 200 jaar koninkrijk uitgebreid gevierd worden en met de themabijeenkomst preludeert de Commissie hierop. Vijf sprekers zullen op 22 april vanuit verschillende invalshoeken en disciplines de aanstaande viering, de historische context en mythevorming belichten.    

Programma Lees verder >>

Lezing door Frits van Oostrom over “Wereld in woorden”


Op maandag 8 april 2013 organiseert de KNAW een openbare lezing door Frits van Oostrom onder de titel ‘Wereld in woorden een academische reis naar de veertiende eeuw’.
Van Oostrom (hoogleraar Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen aan de Universiteit Utrecht en oud-KNAW-president) zal spreken over zijn pas verschenen boek Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
Datum: 8 april 2013
Tijd:17.00 uur – 17.45 uur, aansluitend borrel
Locatie: KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
De toegang is gratis; men dient zich aan te melden via de website van de KNAW. Daar is ook meer informatie over de lezing te vinden.

Academica Literatuurprijs 2013 – Nominaties

Door Fabian Stolk

De drie genomineerden voor de Academica Literatuurprijs 2013 zijn bekend. De nominatiejury heeft uit meer dan 100 ingezonden Nederlandse en Vlaamse fictiedebuten drie kanshebbers geselecteerd. De prijs bestaat uit de Academica award en 10.000 euro. De Academica Literatuurprijs wordt dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. In 2011 was Peter Buwalda de winnaar met Bonita Avenue en vorig jaar Erik Menkveld met Het grote zwijgen.

Alle door de uitgeverijen ingezonden boeken zijn uitgegeven tussen 1 oktober 2011 en 30 september 2012. De jury heeft na een voorselectie – een longlist van 15 titels – de onderstaande drie debuten geselecteerd.

De nominaties voor 2013

Cristophe van Gerrewey, Op de hoogte (De Bezige Bij)
Hanneke Hendrix, De verjaardagen (De Geus)
Shira Keller, M. (Podium)

Lees verder >>

Dichtbundelproductie 2008 en 2009

                                                                                                                        Door Bart FM Droog

In de poëzie gaat alles heel traag. Dat is deels te wijten aan uitgevers. Een aantal is erg terughoudend in het versturen van nieuwe bundels aan de Koninklijke Bibliotheken en Poëziecentra. Dat brengt met zich mee dat het NPE-onderzoeksteam sommige dichtbundels pas waarneemt als deze in het antiquarische circuit opduiken of verontruste dichters contact met ons opnemen.

De redactie van de NPE heeft natuurlijk – waar nodig – bij uitgeverijen geïnformeerd naar eventuele omissies op de lijsten, maar kreeg – uitzonderingen daargelaten – geen of ronduit weird respons. Zo zei één uitgever ons: “Er ontbreekt er eentje! Hahaha,” zonder daarbij aan te geven welke titel.

Ondanks dat zijn we er toch in geslaagd een zo volledig mogelijk overzicht van de in 2008 en 2009 verschenen oorspronkelijk Nederlandstalige en bij reguliere uitgeverijen verschenen dichtbundels en poëziebloemlezingen samen te stellen.

2008: 178 dichtbundels, 35 debuten, 38 bloemlezingen.
2009: 181 dichtbundels, 36 debuten, 39 bloemlezingen.

Lezingenmiddag Indische Letteren – 5 april, Leiden


Op vrijdag 5 april 2013 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkundeeen lezingenmiddag aan de Universiteit Leiden.
Programma
14.00 uur: Opening.
14.10 uur: Chiara Beltrami: Nestbevuiler of realist? Onderzoek naar de romans Rubber en
                  Koelie van Madelon Székely-Lulofs.
14.40 uur: Rick Honings: Indië in de marge. Exotische ingrediënten in de Nederlandse
                  literatuur.
15.10 uur: Theepauze
15.40 uur  Adrienne Zuiderweg: De onvindbare Dichtlievende eerstelingen van Hendrik 
                  Josephe.
16.10 uur: Discussie
17.00 uur: Sluiting
Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw),
Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg), zaal 011.
De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

http://ldolk.home.xs4all.nl/Indische_Letteren/IL_agenda.html

Lezers van romans kunnen vanaf vandaag hun mening geven

Vandaag is het Nationale Lezersonderzoek van start gegaan. Dit is een enquête waarin lezers hun mening kunnen geven over de 400 best verkochte en meest uitgeleende boeken van de afgelopen drie jaar, die tussen 2007 en 2012 zijn uitgegeven.

Wat maakt een roman goed of slecht? Wanneer is een roman literair, of juist niet? En zijn deze dingen objectief vast te stellen?

Misschien wel. Wellicht zijn er elementen in een boek die bepalen dat het als goed of minder goed wordt gezien. Wetenschappers aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis gaan dit onderzoeken. Maar daarvoor zijn eerst de meningen van lezers nodig.

Uiteraard hebben we ook uw mening nodig. De enquête van ongeveer vijf minuten staat online op: www.hetnationalelezersonderzoek.nl

Pas verschenen: ‘De tweede verdieping’ (Bomansstudies, deel 5)


Onlangs is verschenen De tweede verdieping, een bundel artikelen over het werk en de persoon van schrijver-programmamaker Godfried Bomans (1913-1971), wiens 100stegeboortedag op 2 maart wordt herdacht .
De 26 artikelen verschenen eerder op internet in het Bomans Weekblad, dat van 2007 tot 2011 online verscheen. De artikelen in deze bundel zijn geschreven door lezers en behandelen allerlei aspecten van Bomans’ werk en persoon. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Bomans’ sprookjes, worden bibliofiele uitgaven geïnventariseerd en komen enkele biografische aspecten aan de orde, zoals Bomans’ zuster Wally en een voorpublicatie uit een proefschrift over Bomans’ godsdienstige opvattingen. Studenten Nederlands die Bomans als scriptieonderwerp kozen, schrijven onder meer over de promotie van Bomans’ oeuvre door uitgever Elsevier en de lezersgerichtheid in Bomans’ sprookjes. Verder worden enkele artikelen gewijd aan de literaire waarde van Bomans’ oeuvre.
De bundel, samengesteld door Jac Aarts, vormt het vijfde (en voorlopig laatste) deel in de serie Bomansstudies en is te zien als een vervolg op het vorig jaar verschenen boek We worden diep.Daarin stonden artikelen van de schrijver zelf, terwijl het in deze vijfde bundel gaat om bijdragen van lezers. Meer informatie over De tweede verdieping is te vinden op de speciale website.

Jac Aarts (red.): De tweede verdieping. Een selectie uit artikelen die lezers in de jaren 2007-2011 schreven voor het Bomans Weekblad. Soest: Boekscout, 2013. (Bomansstudies, deel 5). 265 pp. ISBN: 978-94-6206-612-0. Prijs: € 18,95 (excl. porto).
 Het boek is te bestellen bij elke erkende boekhandel, in de webwinkel van de uitgever (www.boekscout.nl) of bij de schrijver (www.jacaarts.nl, j.aarts@upcmail.nl). Ook het Bomans Weekblad als geheel is nog verkrijgbaar (op cd–rom).Vrije dichters

                                                                                         Door Bart FM Droog

Of: hoe Martijn Benders met een vertaald Amerikaans gedicht de draak stak met de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd.

“De dichtkunst is in Nederland langzamerhand een zaak van geleide appreciatie geworden. Wie niet behoort tot een groepering, waarvan tenminste één hoofdman kunstoverheidsfunctionaris of een zeer goede vriend van een dergelijke functionaris is, zal zelden erkend worden als dichter, laat staan in aanmerking komen voor een prijs of een reisbeurs. Zijn en haar lot is meestal: doodgezwegen te worden! (…)”
Lees verder >>