Categorie: evenementenagenda

Door de mazen van het net (2) (18/11)

Op 1 juli 2015 hebben de KANTL en het Vlaams Fonds voor de Letteren hun dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur voorgesteld.

Welke werken zijn niet in de canon opgenomen, maar verdienen zeker ook onze aandacht? Je komt het te weten tijdens de najaarsconferenties van de KANTL.

Geert Van Istendael (KANTL) en Samuel Mareel (Jonge Academie) nemen op 18 november de pleidooien voor hun rekening. Ze komen hartstochtelijk pleiten voor “Tom Poes” van Marten Toonder en “Testament Retoricael” van Eduard de Dene.

Wees voorbereid op verrassende tussenkomsten van Bert Van Raemdonck. En op een tombola. En op een receptie achteraf.

De pleidooien zijn kort en krachtig en duren van 19u30 tot 20u30.
Het evenement vindt plaats in het Academiegebouw (Koningstraat 18 – 9000 Gent). De toegang is gratis, maar reserveren is gewenst: bel 09/265.93.40 of mail naar secretariaat@kantl.be.

Afsluiting van het Kellendonk-jaar 2015

[timeline-express]In de loop van het jaar 2015 is op vele manieren stil gestaan bij de 25ste sterfdag van de schrijver Frans Kellendonk, de auteur van een in omvang beperkt, maar ook na zijn te vroege overlijden enorm invloedrijk oeuvre van romans, verhalen, essays en vertalingen. Nu, tegen het einde van 2015, is het een goed moment om met een aantal specialisten en liefhebbers onder ogen te zien wat dat ‘Kellendonk-jaar’ ons heeft opgeleverd. Tegelijkertijd valt de verschijning te vieren van een geheel nieuwe, tweedelige editie van Kellendonks Verzameld werk, bezorgd door Jaap Goedegebuure en Rick Honings.

Medebezorger Honings zal uit de doeken welke nieuwe elementen en inzichten aan deze uitgave te ontlenen zijn. Schrijfster Nina Polak zal vertellen welke aspecten en eigenschappen van Kellendonks werk voor haar als lid van een volgende literaire generatie van speciale betekenis zijn. Romanschrijver en criticus Arie Storm is al jaren gefascineerd door het werk en het schrijverschap van Frans Kellendonk en zal in zijn bijdrage de herkomst proberen te duiden van die fascinatie, die onder andere zal uitmonden in de verschijning van zijn roman onder de titel Het laatste testament van Frans Kellendonk. Een bijdrage van Kellendonk zelf wordt verzekerd door vertoning van een fragment uit de documentaire Frans Kellendonk: Letter & Geest uit 1998 van Jan Louter. Presentatie is in handen van Maarten Asscher.

Lees verder >>

Benauwende tragedie van Vondel in VondelCS

In 1646 schreef Joost van den Vondel Maria Stuart of Gemartelde Majesteit.Het stuk verscheen anoniem en werd vanwege de Katholieke hoofdpersoon geweerd van het Amsterdams toneel. Nu, vier eeuwen later, blaast Theater Kwast op zondagmiddag 22 november dit koninginnedrama in VondelCS eenmalig nieuw leven in. Het stuk neemt ons mee naar het kasteel Fotheringay, waar in 1587 de Katholieke rivaal van de Engelse Koningin Elizabeth gevangen zit; Maria Stuart. Tijdens haar laatste uren voor haar schijnbaar onvermijdelijke terechtstelling overdenkt, tiert, bidt en smeekt de tragische tegenkoningin in een zinloze strijd tegen de naderende dood.

10 december 2015: Colloquium Nederlands in het hoger onderwijs, Gent.

Op donderdag 10 december 2015 organiseert de KANTL een colloquium over de rol van het Nederlands in het hoger onderwijs. Op dit colloquium komen niet alleen taalkundigen en beleidsmakers aan het woord, maar ook prominente vertegenwoordigers uit academische, economische en culturele sectoren.

Philippe van Parijs (UCL) en Ulrich Ammon (Duisburg) spreken over de positie van de moedertaal en van het Engels in het hoger onderwijs, in een context van globalisering.  Casper Thomas(De Groene Amsterdammer) en Albert Oosterhof (KULeuven) reflecteren over het taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Europa.

Lees verder >>

P.C. Hoofts ‘Theseus en Ariadne’ eenmalig in de ridderzaal van het Muiderslot

Op vrijdag 20 november speelt Theater Kwast eenmalig een bruisende versie van P.C. Hoofts theaterstuk “Theseus en Ariadne” in de ridderzaal van het Muiderslot.

De Griekse held Theseus komt terecht op het eiland Kreta, waar hij om de vrede te bewaren samen met 13 Atheense burgers geofferd dient te worden aan de Minotaurus. Theseus besluit echter de strijd aan te gaan met dit mythische beest en wordt en passant verliefd op de dochter van de koning van Kreta; Ariadne.