Categorie: evenementenagenda

Call for Papers: Low Countries: Narrating Change, Changing Narratives

Association for Low Countries Studies, 11th Biennial Conference
29 June – 1 July 2016
Ardmore House
University College Dublin
Narration and story telling emerges as a new turn within the academy. Scholars increasingly question their position as observers or spectators and are not afraid to move towards a more engaged position. Ownership of the narrative is a central focus and concern. 
For the 11th ALCS Biennial Conference in 2016 – the centenary year of the Easter Rising in Ireland – we want to examine the narrative of change. How is change represented and narrated and how do these narratives change over time? All this in a Low Countries or comparative context and along and across broad cultural, linguistic and historical lines
Topics may include: 
 • Narrating change of cultural practices and dissenting voices
 • Narration of social change and the imaginative 
 • Narrating change and changing narrative in literature and the arts
 • Changing relationships between text and image in the pictorial arts
 • Changing linguistic norms and status of language varieties 
 • Translation as a process of change and transformation
 • Narrating change emerging from studies of lexis, semantics, pragmatics and syntax

Lees verder >>

KB-fellow Huub Wijfjes over ontzuiling en de rol van de media

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was de Nederlandse samenleving sterk verzuild. Protestanten, katholieken, liberalen en socialisten hadden allemaal hun eigen verenigingen, scholen, tijdschriften en kranten. Daarna volgde een hevige periode van ontzuiling, waarin verschillende media een belangrijke rol speelden. Mediahistoricus Huub Wijfjes onderzoekt al jaren de relatie tussen de media en de processen van verzuiling en ontzuiling.

Theater kwast speelt Jan Vos’ bizarre Medea uit 1667

Op 26 maart 2016 speelt Theater Kwast in de serie Mond op Mond het 17-eeuwse gruwelspektakel Medea van de Amsterdamse dichter Jan Vos (1610-1667). Een bizarre tragedie uit de Gouden eeuw over de rampspoed van Jason en Medea en de ondergang van prinses Kreüsa en de stad Korinthe. Jason is de ontrouwe echtgenoot van de toveres Medea. Op de dag van het huwelijk van Jason met de Korintische koningsdochter Kreüsa besluit Medea haar oude toverkunsten weer op te pakken om meedogenloos wraak te nemen. Ze schuwt geen enkel middel en verandert terloops paleiswachters in pilaren en eikenbomen en dan weer in beren en tijgers, terwijl ze door de wolken naar de ingang van de hel vliegt. Ondertussen verzamelt zich voor de muren van Korinthe het vrouwenleger van Hypsipyle, een oude geliefde van Jason; een barokke gruweltragedie in volle vaart!

Mond op Mond
In de serie Mond op Mond blaast Theater Kwast 17e-eeuwse theaterteksten eenmalig nieuw leven in. In één dag repeteren acteurs en musici een stuk en spelen het vervolgens dezelfde avond met tekst in de hand voor publiek. Alle groten en mindere goden uit de Gouden eeuw komen aan bod. Een unieke reeks.
 
MoM: Medea
Wanneer: Zaterdag 26 maart 2016, 20.15 uur
Waar: Theater Perdu, Kloveniersburg wal 86, Amsterdam
Entree: €12,50-
Reserveren viawww.theaterkwast.nl

Installatie Wim Vandenbussche als werkend lid van de KANTL

Op woensdag 16 december wordt Wim Vandenbussche officiëel geïnstalleerd als academielid.

In deze vergadering wordt Wim Vandenbussche geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Luc Devoldere, lid van de Academie en hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel houdt een lezing over zijn boekproject “Langs de grenzen van het Imperium”.

Programma:
1. Opening van de vergadering door Erik Vlaminck, voorzitter van de Academie.
2. Brieven. Van een keizer en een scepticus, lezing door Luc Devoldere, lid van de Academie.
3. Installatie van Wim Vandenbussche als werkend lid van de Academie
Begroeting van Wim Vandenbussche door Roland Willemyns, lid van de Academie.
Hulde door Wim Vandenbussche aan zijn voorganger Jan Goossens.
Na de vergadering wordt een receptie aangeboden in de salons van de Academie.
Wie op deze uitnodiging wenst in te gaan, kan zich aanmelden tot dinsdag 15 december e.k. Dat kan telefonisch (+32 9 265 93 40) of per mail.

Theater Kwast speelt ook in 2016 tragedies van Vondel in VondelCS

Theater Kwast blaast in de serie Mond op Mond in 2016 twee tragedies van Vondel nieuw leven in. In Mond op Mondrepeteren acteurs en musici in één dag een 17-eeuws theaterstuk en spelen het vervolgens dezelfde middag met tekst in de hand voor publiek

Batavische Gebroeders
Op 21 februari 2016 speelt Theater Kwast eenmalig Joost van den Vondels tragedie Batavische Gebroeders in het Amsterdamse VondelCS. Een tragedie over de vermeende ontstaansgeschiedenis der Nederlanden in het rijk der Batavieren. De broers Nicolaas en Julius Burgerhart uit het oude koningsgeslacht der Batavieren strijden een ongelijke strijd tegen de Romeinse overheersers. Wanneer zij door de Romeinen gevangen worden genomen, wordt het vuur van de Bataafse opstand opgestookt. Een tragedie over heldendom, tragiek en schrijnend onrecht zoals alleen Vondel het kon schrijven.
Lucifer
Vondels drama over de val van de eerste engel van God is wellicht het beroemdste en beruchtste stuk van deze gevierde toneeldichter uit de Gouden Eeuw. In 1654 werd het stuk – ondanks overweldigend succes- twee dagen na de première op nadrukkelijk verzoek van de Amsterdamse predikanten van de planken gehaald, omdat de inhoud te explosief was. Vondel schreef dan ook een aangrijpend meesterwerk, waarin de sterfelijke mens een kijkje in Gods keuken krijgt.

Lezing Johan Koppenol over Jan van Hout

 1. Op woensdag 9 december houdt Johan Koppenol in Leiden de Jan van Houtlezing van de Historische Vereniging Oud Leiden. In zijn lezing gaat hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde Koppenol in op de invloed van Jan van Hout op de feestcultuur in de stad.

Omschrijving

Jan van Hout (1542-1609), de energieke Leidse stadssecretaris tijdens het laatste kwart van de zestiende eeuw, was een buitengewoon groot organisatietalent. Weinig zaken ontsnapten aan zijn aandacht bij zijn werk voor de burgemeesters, vroedschap en de stedelijke vierschaar, maar ook de pas opgerichte universiteit. Ook soms zette hij zich ook in voor zaken die duidelijk buiten de muren van het Leidse stadhuis lagen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de stadsfeesten. Voor die Leidse festiviteiten riep hij de hulp in van de rederijkers, vanouds een organisatie die zich toelegde op toneelvoorstellingen, optochten en muziek. In de bange jaren rond het Beleg en Ontzet van de stad was de rederijkerij in ongerede geraakt, maar Van Hout wekte de rederijkerskamer ‘De Witte Acoleyen’ – toen de stad eenmaal was bevrijd – nieuw leven in en organiseerde samen met hen de eerste vieringen van het Leids Ontzet. De kamer fungeerde min of meer als voorloper van de Drie October Vereeniging. In 1596 had Van Hout de rederijkers nodig voor de publiciteitscampagne rond de grote liefdadigheidsloterij die de stad dat jaar organiseerde.

Praktische informatie

De lezing vindt plaats in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden. De zaal is open om 19.30, de lezing zal beginnen om 20.00 uur.

Symposium Autonomie en/of barmhartigheid – Medische beslissingen rond het levenseinde in romans en films


Op donderdag 28 januari 2015 organiseren het VU medisch centrum en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit een symposium over medische beslissingen rond het levenseinde. Tijdens het symposium staat de wijze centraal waarop romans, speelfilms en andere vormen van kunst reflecteren op dit onderwerp.
In de ochtend zijn er plenaire lezingen van, onder anderen, Bert Keizer en Kristien Hemmerechts. ‘s Middags zijn er workshops over uiteenlopende thema’s als psychiatrie, levensmoeheid en het levenseinde bij kinderen. Alle workshops worden gegeven door een medicus en een bekende schrijver, onder wie Ronald Giphart en Abdelkader Benali.
Meer informatie en inschrijven
Meer informatie over het symposium is te vinden in de folder (pdf). Inschrijven kan via de website van het VUmc

Docentendag Nederlands: Nu Neerlandistiek! 19 januari 2016, Nijmegen

Deze docentendag Nederlands wordt verzorgd door de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, de Radboud Docenten Academie en PUC Humanities.
Wat is een docentendag?

Op een docentendag ontmoet u andere docenten uit uw vakgebied: nieuwe gezichten én oude bekenden. U deelt ervaringen, hoort de actuele ontwikkelingen en raakt geïnspireerd door diverse lezingen, workshops en/of trainingen van verschillende sprekers. Ook krijgt u handgrepen aangereikt over hoe en wat u aan kennis opdoet op deze dag u in uw dagelijkse lespraktijk kunt verwerken.

Omschrijving docentendag Nederlands Tijdens deze docentendag nemen we u mee langs highlights uit de Neerlandistiek: wat is nieuw, wat is er veranderd, waar zitten de ontwikkelingen? Van recenseren, via de ANS naar de kracht van het beeld, over taalverwerving, leeslijsten en chatgesprekken. Kortom, een breed scala aan onderwerpen voor iedereen die geïnteresseerd is in de Neerlandistiek!

Lees verder >>

Autour de la nouvelle poésie néerlandaise, soirée littéraire à Paris, 26 novembre 2015

 1. Le 26 novembre, la Maison de la poésie de Paris organise une soirée littéraire consacrée à la poésie contemporaine néerlandaise. Elle commencera à 19.00 h.

“Autour de la nouvelle poésie néerlandaise” sera composé de discussions, interviews et lectures et sera animé par Margot Dijkgraaf. Prendront part: trois poètes néerlandais (Anne Vegter, Mustafa Stitou et Marjolijn van Heemstra), un poète francophone connaissant bien les Pays-Bas (Emmanuel Moses) et une traductrice (Kim Andringa).

Lees verder >>

Gerrit Achterbergsymposium, 28 november 2015, Amersfoort

Net als vorig jaar organiseert het Gerrit Achterberggenootschap in Amersfoort een symposium over het werk van Gerrit Achterberg.

Locatie: Mannenzaal (tegenover Flehite), Westsingel 47, 3811 BB Amersfoort.
Zaal open: 10.30;
ontvangst, aanvang ochtendprogramma: 11.00-12.30,
aanvang middagprogramma: 14.00 uur.

Programma

Pieta van Beek, Een kind dat alles maken kan: Achterberg.
Tine Ruysschaert, voordracht Ballade van een gasfitter.
Eigen voordracht van deelnemers symposium.
Bert Veldstra, laatste stand van zaken over vertaling Achterberg.
Lunch
Hans Mudde, over de wandeling Gerrit Achterberg; in memoriam Henk van Bellen
Gerhard te Winkel, Je tikt ertegen en het zingt.
Borrel
Wiebe Meilof, antiquaar te Pekela,  zal de hele dag aanwezig zijn met Achterbergiana.


Lees verder >>

Boekvoorstelling en concert: Het Gruuthusehandschrift – Literatuur, devotie en muziek rond 1400, 3 december 2015

Het Gruuthusehandschrift blijft een bron van inspiratie voor liefhebbers van Middelnederlandse literatuur en middeleeuwse muziek en cultuur. Een nieuwe bundel met 15 prikkelende essays verzamelt de meest recente inzichten over dit voortreffelijke handschrift.

De KANTL stelt deze nieuwe bundel over een van de 51 werken uit de literaire canon op 3 december 2015 aan u voor.
Twee specialisten ter zake leggen uit waarom ze telkens weer naar het Gruuthusehandschrift teruggrijpen. Daarna trakteren we u op een concert met muziek uit het handschrift.
Programma
 • Frank Willaert (ondervoorzitter van de KANTL) licht namens de redacteurs de publicatie toe
 • Herman Brinkman (Huygens ING) licht als editeur van het Gruuthusehandschrift het belang van het handschrift en de nieuwe editie toe
 • Concert van Ultreya en Pandora² met liederen uit het Gruuthusehandschrift
Datum: donderdag 3 december vanaf 20 u.
Locatie: KANTL – Koningstraat 18 – 9000 Gent
De toegang is gratis maar uw aanwezigheid vooraf even aanmelden is wel gewenst.
Dat kan door naar het secretariaat van de KANTL te mailen of te bellen (09/265.93.40).
Tijdens de receptie is er ook gelegenheid tot aankopen van het boek tegen de introductieprijs van € 25. Daarna bedraagt de verkoopprijs € 29.
Aan de boekenstand kan u naast de nieuwe Gruuthuse-bundel ook andere publicaties over het Gruuthuse handschrift kopen.
Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400, onder redactie van Frank Willaert, Jos Koldeweij & Johan Oosterman. Gent, KANTL, 2015. 320 p. ISBN 9789072474957 kan besteld worden bij het secretariaat van de KANTL, of bij de boekhandel.

21-22 January 2016: Effects of Prescriptivism in Language History

 1. YOn 21 and 22 January LUCL organises a workshop on the Effects of Prescriptivism in Language History.

About the workshop

Language norms and prescriptivism play an important role in many histories of European languages. Standardization is often the central topic in chapters about the post-medieval period. But what were the effects of norms and prescriptions on variation and change in actual language use? With the advent of historical sociolinguistics and the compilation of large corpora of usage data we can reassess the importance of norms and prescriptions, and gain a deeper understanding of their relation to usage patterns.

Lees verder >>

Vertoning Braziliaanse Koorts, 4 december 2015 in Amsterdam

Op vrijdag 4 december vertoont de Balie in Amsterdam de documentaire Braziliaanse Koorts. Deze, door Arjan van Westen en Monique Schoutsen gemaakte documentaire, gaat over de fascinerende geschiedenis van ruim 700 straatarme Zeeuwen die tussen 1858-1862 naar Brazilië emigreerden. Nazaten van deze onfortuinlijke landverhuizers leven in de binnenlanden van Espirito Santo. Een hele kleine groep spreekt ruim 160 jaar na het vertrek van hun voorouders nog Zeeuws. Zij doen in deze documentaire hun bijzondere verhaal.

Taalkundige Gertjan Postma van het Meertens Instituut was betrokken bij het project. Hij heeft in het verleden veldwerk verricht in Brazilië onder nazaten van deze emigranten. Verder hebben de documentairemakers gebruik gemaakt van audio-opnames uit de collecties van het Meertens Instituut.

Lees verder >>

EUREKA! Festival
 opent de deuren naar de wetenschap

Op het EUREKA! Festival vieren we de wetenschap. Tijdens dit veelzijdige en inspirerende festival op zondag 29 november ervaar je hoe wetenschap ons leven, technologie, economie en onze maatschappij verrijkt. Kijk honderd jaar terug toen Einstein zijn relativiteitstheorie introduceerde. En kijk naar de toekomst met de Nationale Wetenschapsagenda: waar gaan wetenschappers in Nederland zich de komende jaren op richten?

Ruim 12.000 Nederlanders en organisaties konden in het voorjaar van 2015 hun vragen stellen aan de wetenschap.  Tijdens het EUREKA! Festival worden deze vragen op bijzondere wijze onderzocht en gepresenteerd aan het publiek.

Lees verder >>

Door de mazen van het net (2) (18/11)

Op 1 juli 2015 hebben de KANTL en het Vlaams Fonds voor de Letteren hun dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur voorgesteld.

Welke werken zijn niet in de canon opgenomen, maar verdienen zeker ook onze aandacht? Je komt het te weten tijdens de najaarsconferenties van de KANTL.

Geert Van Istendael (KANTL) en Samuel Mareel (Jonge Academie) nemen op 18 november de pleidooien voor hun rekening. Ze komen hartstochtelijk pleiten voor “Tom Poes” van Marten Toonder en “Testament Retoricael” van Eduard de Dene.

Wees voorbereid op verrassende tussenkomsten van Bert Van Raemdonck. En op een tombola. En op een receptie achteraf.

De pleidooien zijn kort en krachtig en duren van 19u30 tot 20u30.
Het evenement vindt plaats in het Academiegebouw (Koningstraat 18 – 9000 Gent). De toegang is gratis, maar reserveren is gewenst: bel 09/265.93.40 of mail naar secretariaat@kantl.be.

Afsluiting van het Kellendonk-jaar 2015

[timeline-express]In de loop van het jaar 2015 is op vele manieren stil gestaan bij de 25ste sterfdag van de schrijver Frans Kellendonk, de auteur van een in omvang beperkt, maar ook na zijn te vroege overlijden enorm invloedrijk oeuvre van romans, verhalen, essays en vertalingen. Nu, tegen het einde van 2015, is het een goed moment om met een aantal specialisten en liefhebbers onder ogen te zien wat dat ‘Kellendonk-jaar’ ons heeft opgeleverd. Tegelijkertijd valt de verschijning te vieren van een geheel nieuwe, tweedelige editie van Kellendonks Verzameld werk, bezorgd door Jaap Goedegebuure en Rick Honings.

Medebezorger Honings zal uit de doeken welke nieuwe elementen en inzichten aan deze uitgave te ontlenen zijn. Schrijfster Nina Polak zal vertellen welke aspecten en eigenschappen van Kellendonks werk voor haar als lid van een volgende literaire generatie van speciale betekenis zijn. Romanschrijver en criticus Arie Storm is al jaren gefascineerd door het werk en het schrijverschap van Frans Kellendonk en zal in zijn bijdrage de herkomst proberen te duiden van die fascinatie, die onder andere zal uitmonden in de verschijning van zijn roman onder de titel Het laatste testament van Frans Kellendonk. Een bijdrage van Kellendonk zelf wordt verzekerd door vertoning van een fragment uit de documentaire Frans Kellendonk: Letter & Geest uit 1998 van Jan Louter. Presentatie is in handen van Maarten Asscher.

Lees verder >>

Benauwende tragedie van Vondel in VondelCS

In 1646 schreef Joost van den Vondel Maria Stuart of Gemartelde Majesteit.Het stuk verscheen anoniem en werd vanwege de Katholieke hoofdpersoon geweerd van het Amsterdams toneel. Nu, vier eeuwen later, blaast Theater Kwast op zondagmiddag 22 november dit koninginnedrama in VondelCS eenmalig nieuw leven in. Het stuk neemt ons mee naar het kasteel Fotheringay, waar in 1587 de Katholieke rivaal van de Engelse Koningin Elizabeth gevangen zit; Maria Stuart. Tijdens haar laatste uren voor haar schijnbaar onvermijdelijke terechtstelling overdenkt, tiert, bidt en smeekt de tragische tegenkoningin in een zinloze strijd tegen de naderende dood.

10 december 2015: Colloquium Nederlands in het hoger onderwijs, Gent.

Op donderdag 10 december 2015 organiseert de KANTL een colloquium over de rol van het Nederlands in het hoger onderwijs. Op dit colloquium komen niet alleen taalkundigen en beleidsmakers aan het woord, maar ook prominente vertegenwoordigers uit academische, economische en culturele sectoren.

Philippe van Parijs (UCL) en Ulrich Ammon (Duisburg) spreken over de positie van de moedertaal en van het Engels in het hoger onderwijs, in een context van globalisering.  Casper Thomas(De Groene Amsterdammer) en Albert Oosterhof (KULeuven) reflecteren over het taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Europa.

Lees verder >>

P.C. Hoofts ‘Theseus en Ariadne’ eenmalig in de ridderzaal van het Muiderslot

Op vrijdag 20 november speelt Theater Kwast eenmalig een bruisende versie van P.C. Hoofts theaterstuk “Theseus en Ariadne” in de ridderzaal van het Muiderslot.

De Griekse held Theseus komt terecht op het eiland Kreta, waar hij om de vrede te bewaren samen met 13 Atheense burgers geofferd dient te worden aan de Minotaurus. Theseus besluit echter de strijd aan te gaan met dit mythische beest en wordt en passant verliefd op de dochter van de koning van Kreta; Ariadne.