Categorie: evenementenagenda

De Dag van de Friese Letterkunde

Op vrijdag 7 oktober vindt De Dag van de Friese Letterkunde plaats in Tresoar te Leeuwarden. Dan is het op de kop af 350 jaar geleden dat het testament van Gysbert Japicx werd voorgelezen. De hoofdlezing van deze dag, verzorgd door dr. Piet Gerbrandy, zal dan ook in het teken staan van het vakmanschap van Gysbert Japicx.

Het gevarieerde programma omvat verder lezingen van Alpita de Jong, Abe de Vries, Piter Boersma, Marc van Oostendorp, Friduwih Riemersma en Henk van der Liet. De dag zal worden afgesloten met een borrel. De organisatie is in handen van: de Fryske Akademy, De Moanne, de NHL en Tresoar.

Het volledige programma kunt u raadplegen op de website van de Fryske Akademy.

De toegang is gratis, maar u wordt wel verzocht zich aan te melden via baly@fryske-akademy.nl. Dit is mogelijk tot tot 1 september aanstaande.

KANTeLing, een jaarlijks literair-wetenschappelijk feest in Kasteel Beauvoorde (Veurne)

Charlotte-Van-den-Broeck-c-foto-Koen-Broos-ZNOR - kopieSinds jaar en dag houdt de KANTL op de eerste woensdag van juli haar openbare vergadering in en rond het kasteel Beauvoorde te Wulveringem (Veurne).

Vorig jaar werd op die zonovergoten woensdag de Dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief voorgesteld. Ondanks stakende havenarbeiders, gestrande vrachtwagens en dichtgeslibde wegen werd het een drukbezocht en fel gesmaakt literair feest.

Dit inspireerde de KANTL om hier een sterk merk van te maken. Onder de noemer KANTeLing wil het voortaan jaarlijks een literair en of wetenschappelijk publieksevenement organiseren in en om het Kasteel Beauvoorde.

Ieder jaar zal een thema centraal staan.  Lees verder >>

Promotie Gertrud Cornelissen

cornelissen_maar als je erover nadenktGertrud Cornelissen, ‘Maar als je erover nadenkt…’ Een jaar literatuuronderwijs in groepen 7 en 8 van de basisschool | Dinsdag 31 mei 2016, 9.45 uur | Aula, hoofdgebouw VU | Promotoren: Dick Schram en Maarten Dolk

Leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool die met elkaar in gesprek gaan over boeken die ze allemaal gelezen hebben, ontwikkelen zich in het verwoorden van hun belevingen, interpretaties en beoordelingen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Gertrud Cornelissen waarvoor zij een onderwijsleertraject ontwikkelde waarin kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool literaire gesprekken met elkaar voerden over eenzelfde boek. Door het verwoorden van hun leesbeleving groeien jonge lezers sterk in het beargumenteren van hun interpretaties maar ook in het verwoorden van hun beoordelingen. Opvallend was dat jongens en meisjes hierin een vergelijkbare ontwikkeling doormaken. Lees verder >>

Symposium ‘Neerlandistiek met stijl’

30 september 2016, 10:00-17:15 uur
Universiteit Leiden

Symposium ter gelegenheid van het afscheid van
Arie Verhagen als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden

Deze zomer bereikt Arie Verhagen de pensioengerechtigde leeftijd. Voor Arie betekent dat geen definitief afscheid van de Universiteit Leiden en daarom zal hij nog geen afscheidscollege geven. Wel komt er een einde aan zijn hoogleraarschap Nederlandse Taalkunde – een leerstoel die hij vanaf 1998 bekleedde. Om dit bijzondere moment niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseren wij op vrijdag 30 september een symposium over een onderwerp dat Arie nauw aan het hart ligt: stilistiek in de Neerlandistiek. Lees verder >>

Archief van Henriette Boas overgedragen aan de Bibliotheca Rosenthaliana op 25 mei 2016

BMU_Website_home_10Henriette Boas (1911–2001) promoveerde in 1938 cum laude op een dissertatie over Vergilius. Ze verbleef een periode in Londen en Israël en gaf daarna jarenlang Grieks en Latijn op middelbare scholen in Nederland. Henriette Boas leeft in de herinnering van velen voort door de talloze ingezonden brieven en artikelen die zij schreef over Joodse cultuur, Nederlands Jodendom en de staat Israël. Haar leven lang zette zij zich in voor de ‘Joodse zaak’.  De omvang van het archief is ongeveer 15 meter en bestaat voor een groot deel uit correspondentie. Ingekomen brieven en een deel van de uitgaande brieven, blocnotes, schriften en mappen met aantekeningen, observaties en opmerkingen, die Henriette Boas gedurende de dag opschreef, zijn bewaard gebleven. Ook maken schoolschriften uit haar middelbareschooltijd, foto’s en een aantal artikelen in handschrift deel uit van het archief. Lees verder >>

Tentoonstelling Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 250 jaar

Vossiuszaal, UB Leiden

In 2016 bestaat de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL) 250 jaar, aanleiding voor een tentoonstelling waarin u de geschiedenis, de organisatie en de activiteiten van de MNL leert kennen.

Op 18 juli 1766 kwamen in de Schuttersdoelen te Leiden elf heren bij elkaar voor de oprichting van de “Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde”. Het waren geen middelbare heren met bepoederde pruiken maar jeugdige academici, twintigers met een passie voor de Nederlandse taal en cultuur. Dat was iets nieuws in een tijd dat het leven in de Republiek nog volledig regionaal georiënteerd was. Belangstelling voor ‘nationale’ cultuur ontbrak totaal, ja kon zelfs gelden als een politiek statement, en was daardoor brandstof voor hoog oplaaiende ruzies tussen patriotten en Oranjeklanten.

Hoe dit clubje nieuwlichters het tweehonderdvijftig jaar volhield en zich ontwikkelde tot een – niet zelden als bedaagd bestempelde – vereniging van thans ruim 1700 leden is het onderwerp van de jubileumtentoonstelling MNL250. Volgens haar statuten stelt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zich nog steeds ten doel om “de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen”. Zij doet dat door het houden van letterkundige en wetenschappelijke bijeenkomsten, door het uitgeven van werken en geschriften, door het toekennen van prijzen en door het instant houden en uitbreiden van haar bibliotheek. De tentoonstelling belicht deze activiteiten met voorbeelden uit verleden en heden.

Lees verder >>

Drie dagen in het teken van de r-klank

Internationale workshop op de Fryske Akademy 

Hoe komt het dat kinderen het langst doen over het leren van de r-klank? Hoe is het mogelijk dat de r, anders dan andere klanken, op meer dan twintig manieren kan worden uitgesproken? En waarom verandert de r zo vaak, in zoveel talen in de wereld, en is het onderscheid tussen de r en de l voor Chinezen en Japanners zo moeilijk? Waarom valt de klank zo makkelijk weg, of verspringt hij van plaats, zoals bij het Friese gers versus het Nederlandse gras?

Er is iets aan de hand met de r. Er zijn zoveel vragen over te stellen dat de komende drie dagen bij de Fryske Akademy geheel in het teken staan van rhotics, oftewel de r-klanken. Van 18 tot en met 20 mei strijken hier wetenschappers uit de hele wereld neer voor de internationale workshop ’r-atics.

Lees verder >>

NBV jaarvergadering en symposium ‘Het boek in Nederland in 1766’

Op zaterdag 11 juni 2016 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging plaats, in het Klein Auditorium van het Academiegebouw in Leiden (Rapenburg 73). Aansluitend aan de vergadering viert de NBV het 250-jarig jubileum van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met het symposium ‘Het boek in Nederland in 1766’.

Programma

Het programma van de hele dag is als volgt (titels van lezingen zijn onder voorbehoud):

Lees verder >>

Nieuw in Neerlandistiek: Neerlandici vandaag

In haar streven om een waarachtige digitale community van neerlandici te faciliteren heeft de redactie van Neerlandistiek een nieuwe functionaliteit aan haar weblog toegevoegd. Want zeg nou zelf: wat is een vriendenkring zonder verjaardagskalender op de w.c.? Vandaar dat neerlandistiek.nl vanaf heden komt met het digitale alternatief van de verjaardagskalender: in de rechterzijbalk, onder het kopje Neerlandici vandaag… zullen hier verjaardagen en/of sterfdagen van bekende neerlandici verschijnen.

In eerste instantie beperken wij ons tot neerlandici van wie zowel geboorte- als sterfdatum bekend is. Dit houdt in dat nog levende neerlandici automatisch uitgesloten zijn; allereerst omdat hun sterfdag natuurlijk niet bekend is, maar ook om eventuele scheve gezichten te voorkomen. Nog levende neerlandici die een zekere bekendheid hebben verworven kunnen er zeker van zijn dat zij na hun dood in deze eregalerij worden opgenomen!

Wij hebben er ook van afgezien om biografische informatie bij de naam toe te voegen. Soms is dat geheel overbodig omdat de betreffende neerlandici al bekend genoeg zijn, en bovendien bestaat er van de meeste al uitvoerige biografische informatie. De namen zijn echter wel voorzien van een link naar de beste informatie. Daarbij hebben we de strategie toegepast dat we in eerste instantie verwijzen naar een lemma uit het (lopende) project Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek  (van de meeste neerlandici daaruit zijn de data opgenomen). Staat de betreffende persoon hier (nog) niet in, dan verwijzen we naar de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, en eventueel naar een ander biografie of naar Wikipedia.

Er zijn inmiddels geboorte- en sterfdata van meer dan 100 bekende neerlandici uit het verleden toegevoegd. Dat betekent dat er helaas niet op elke dag iets te vieren valt, maar dat er gelukkig ook niet elke dag een neerlandicus te betreuren valt. Komt uw favoriete neerlandicus op zijn of haar geboorte- of sterfdag niet voorbij? Stuur ons dan een berichtje, en wij passen het aan.

In mei zijn er 19 geboorte- en sterfdagen van neerlandici. De eerstvolgende is op 11 mei: de sterfdag van Garmt Stuiveling.

DateTypeEvent
01-05-2013sterfdagPiet Paardekooper
02-05-1965sterfdagGerard Geers
03-05-1855geboortedagAmaat Joos
03-05-1984sterfdagFrederik Zwaan
03-05-2017sterfdagHenk Meter
04-05-1931geboortedagDouwe Fokkema
04-05-1935geboortedagGerard-Herman Arendt
05-05-1863geboortedagFrederik Stoett
05-05-1874sterfdagTaco Roorda
05-05-1914geboortedagKurt Ruh
07-05-1920geboortedagKarel Reijnders
08-05-1874geboortedagDirk Tinbergen
08-05-2006sterfdagHendrik Entjes
09-05-1895geboortedagAdriana Hol
10-05-1887geboortedagJacques Bloem
10-05-1926geboortedagPřemysl Janota
11-05-1985sterfdagGarmt Stuiveling
12-05-1777geboortedagNicolaas Anslijn
12-05-1910geboortedagJo Daan
12-05-2013sterfdagMarijke Spies
14-05-1878geboortedagJan Knuttel
15-05-1865geboortedagAlbert Verwey
15-05-1905geboortedagCebus de Bruin
15-05-1936geboortedagWim Bronzwaer
15-05-1953sterfdagFrans Schuringa
16-05-1892geboortedagCoenraad van Haeringen
18-05-1891geboortedagJef Leenen
18-05-1940sterfdagJacob Hiegentlich
18-05-1947sterfdagJacobus Heinsius
19-05-1872sterfdagJohan van Dale
20-05-1838geboortedagHenri Moltzer
20-05-1986sterfdagWillem Pée
21-05-1903geboortedagCornelis Stutterheim
21-05-1904geboortedagLeendert van Dis
22-05-1920geboortedagSonja Witstein
22-05-1997sterfdagHerman de Coninck
25-05-1986sterfdagAnton Reichling
26-05-1873geboortedagCornelis de Vooys
26-05-1921geboortedagWim Ornée
27-05-1927geboortedagJan Blokker (sr.)
27-05-1968sterfdagPieter Minderaa
27-05-2003sterfdagBob Uhlenbeck
28-05-2010sterfdagHerman Verhaar
28-05-2014sterfdagClem Neutjens
30-05-1927geboortedagJan Steenbeek
30-05-1958sterfdagJozef van Mierlo
31-05-1911geboortedagCor Kruyskamp
31-05-1927sterfdagJan te Winkel
31-05-1974sterfdagDirk de Jong

30 juni: symposium Taalbeleid in het hoger onderwijs

De Engelse taal is bezig aan een opmars in het hoger onderwijs. Door internationalisering van de universiteiten is de mondiale taal van de wetenschap ook steeds vaker de taal in de collegezaal. Beheersen academici het Nederlands straks nog voldoende? Welke waarborgen voor de kwaliteit van het onderwijs zijn van belang? Om vragen als deze te kunnen beantwoorden heeft de minister van OCW de KNAW gevraagd een verkenning uit te voeren. Binnen de VSNU wisselen universiteiten ervaringen met taalbeleid uit.

Middels dit symposium willen VSNU en KNAW het debat over universitair taalbeleid over de grenzen van de instellingen heen stimuleren. De verkenningscommissie van de KNAW zal een inleiding verzorgen met haar eerste bevindingen. Professor Martin Paul, voorzitter van de Universiteit Maastricht zal de keuzes die zijn universiteit maakt toelichten. Ook u bent van harte uitgenodigd uw ervaring en visie op het thema in te brengen.

Een definitieve uitnodiging met de overige sprekers en mogelijkheid tot aanmelden ontvangt u binnenkort. Lees verder >>

2016 04 19 Boekpresentatie & debat: “The roots of nationalism” (Amsterdam)

Het nationalisme neemt de laatste jaren in Europa weer sterk toe. Hoe oud zijn nationalistische sentimenten en wanneer zijn nationale identiteiten ontstaan? Nationale identiteiten worden vaak beschouwd als uitvindingen van de moderne tijd, maar er is een groeiende groep ‘traditionalisten’ die stelt dat de wortels van het nationalisme en nationale identiteitsvorming verder terug gaan. In hoeverre liggen culturele continuïteiten aan de basis van moderne uitingen van nationalisme? Hoe ver reikt de arm van de geschiedenis? Is er een algemeen patroon op te stellen dat voor alle Europese landen geldt, of moeten we differentiëren tussen de verschillende landen, zoals IJsland, Nederland, Hongarije, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Rusland en Engeland? Op 19 april vindt in Spui25, Amsterdam, een debat plaats over deze vraagstukken. Drie kenners van de Europese geschiedenis zullen van gedachten wisselen: Joep Leerssen, Judith Pollmann en Yolanda Rodríguez Pérez.

Bij deze gelegenheid wordt de bundel The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815 (Amsterdam University Press) voorgesteld. Dit boek, dat geredigeerd werd door Lotte Jensen (Radboud Universiteit) gaat over het ontstaan van nationale identiteitsvorming in vroegmodern Europa en bevat bijdragen van onder meer David Bell, Azar Gat en David Hadfield.

Wanneer: 19 april 2016, 17:00u-18:30u
Waar: Spui 25-27, Amsterdam
Aanmelden dient te gebeuren via deze website.

Boekpresentatie & debat: “The roots of nationalism” (Amsterdam, 19 april 2016)

Het nationalisme neemt de laatste jaren in Europa weer sterk toe. Hoe oud zijn nationalistische sentimenten en wanneer zijn nationale identiteiten ontstaan? Nationale identiteiten worden vaak beschouwd als uitvindingen van de moderne tijd, maar er is een groeiende groep ‘traditionalisten’ die stelt dat de wortels van het nationalisme en nationale identiteitsvorming verder terug gaan. In hoeverre liggen culturele continuïteiten aan de basis van moderne uitingen van nationalisme? Hoe ver reikt de arm van de geschiedenis? Is er een algemeen patroon op te stellen dat voor alle Europese landen geldt, of moeten we differentiëren tussen de verschillende landen, zoals IJsland, Nederland, Hongarije, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Rusland en Engeland?

Op 19 april vindt in Spui25, Amsterdam, een debat plaats over deze vraagstukken. Drie kenners van de Europese geschiedenis zullen van gedachten wisselen: Joep Leerssen, Judith Pollmann en Yolanda Rodríguez Pérez.

Bij deze gelegenheid wordt de bundel The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815 (Amsterdam University Press) voorgesteld. Dit boek, dat geredigeerd werd door Lotte Jensen (Radboud Universiteit) gaat over het ontstaan van nationale identiteitsvorming in vroegmodern Europa en bevat bijdragen van onder meer David Bell, Azar Gat en David Hadfield.

Wanneer: 19 april 2016, 17:00u-18:30u
Waar: Spui 25-27, Amsterdam
Aanmelden dient te gebeuren via deze website.

Promotie Simon Smith: ‘Der minnen cracht’

Op dinsdag 8 maart 2016 promoveert Simon Smith aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, faculteit Geesteswetenschappen, op zijn proefschrift ‘Der minnen cracht’. Opstellen over liefde in de Arturroman ‘Die Riddere metter Mouwen’.

Tijd: 13.45 uur.
Locatie: het Auditorium in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Receptie na afloop.
Promotor: Johan Koppenol.
Copromotor: Roel Zemel.

De Musyck Kamer in teken van Louis Grijp

  1. Op zaterdagmiddag 27 februari gaat De Musyck Kamer, het live programma met oude muziek van de Concertzender, weer open. De opnamen vinden plaats vanaf 14.00 uur in de Dekenkapel van de Pieterskerk in Utrecht. Deze editie van De Musyck Kamer zal voornamelijk in het teken staan van de onlangs overleden musicoloog en luitist Louis Peter Grijp. Leden van Camerata Trajectina zijn bereid gevonden om over Louis Grijp en zijn werk te vertellen dat ze muzikaal gaan omlijsten. Meer informatie.

Studiemiddag ‘Van wiegendruk tot world wide web’

Op vrijdag 26 februari 2016 kunt u in de Koninklijke Bibliotheek een studiemiddag bijwonen rond de nieuwe publicatie van KB-conservator Marieke van Delft, getiteld ‘Van Wiegendruk tot world wide web’.

Zes sprekers uit het boekenveld gaan in op ontwikkelingen van de bijzondere collecties en de boekwetenschap. Deze voordrachten zijn inspiratie voor een discussie over dit onderwerp tussen studenten, uitgevers, bibliothecarissen, boekverkopers en -liefhebbers.

Lees verder >>

Theater Kwast speelt Vondels prequel over de Bataafse Opstand

Op 21 februari 2016 speelt Theater Kwast eenmalig Joost van den Vondels tragedie Batavische Gebroeders in het Amsterdamse VondelCS. Een tragedie over de vermeende ontstaansgeschiedenis der Nederlanden in het rijk der Batavieren. De broers Nicolaas en Julius Burgerhart uit het oude koningsgeslacht der Batavieren strijden een ongelijke strijd tegen de Romeinse overheersers. Wanneer zij door de Romeinen gevangen worden genomen, wordt het vuur van de Bataafse opstand opgestookt. Een tragedie over heldendom, tragiek en schrijnend onrecht.
Koninklijk Paleis Amsterdam
Vondel raakte in 1663 geïnspireerd tot het schrijven van Batavische Gebroeders, na het zien van het beoogde decoratieprogramma van het nieuwe Amsterdamse stadhuis, tegenwoordig Koninklijk Paleis Amsterdam. Daar werd een reeks schilderijen over de Bataafse Opstand gerealiseerd door befaamde schilders als Rembrandt, Bol en Lievens. Op 21 februari bezoekt het publiek  voorafgaand aan de voorstelling het paleis om met een unieke rondleiding door de gidsen van het paleis ingewijd te worden in de fascinerende geschiedenis van deze Batavenreeks en Vondels inspiratiebron.

Focquenbroch op Sypesteyn

(Herhaalde plaatsing)

Op zaterdag 16 april 2016 organiseert de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch een bijeenkomst op Kasteel-Museum Sypesteyn te Loosdrecht. Hiermee zal dichter en toneelschrijver Willem van Focquenbroch (1640-1670) ‘virtueel herenigd’ worden met zijn geliefde Maria van Sypesteyn.

Naast rondleidingen door het kasteel en de bijbehorende tuin staan er twee lezingen op het programma: Bas de Ligt zal spreken over Focquenbroch en Sypesteyn en Karel Bostoen over Focquenbroch en de liefde.

Voor meer informatie en aanmelden (tot uiterlijk 6 april), zie de website van de stichting.

Platform Literatuur en Samenleving (24/03)

Donderdag 24 maart 2016
Platform Literatuur en Samenleving
Vlaams-Nederlands Huis deBuren | Muntpunt (Brussel)
Leopoldstraat 6 | 1000 Brussel
Het is tijd voor actie, ook in het veld van de literatuur. Het belang van het geschreven woord hoeft niet meer te worden aangetoond. Het is er gewoon: als vermaak, als schoonheid, als kennis, als vorm van engagement of als nutzondernut. Maar wat verloren is gegaan is de natuurlijke band tussen het onderwijs, de literaire kritiek, de academische studie. Elk van die domeinen ging zijn eigen weg en mede daardoor dreigt de relevantie van literatuur niet langer als evident te worden ervaren.
Actie houdt in dat de domeinen aan elkaar tonen wat zij elkaar te bieden hebben. Het Platform Literatuur en Samenleving – een initiatief van het tijdschriftenverband FOLIO, het Fonds voor de Letteren en Vlaamse literatuurwetenschappers – wil enerzijds goede praktijken aanreiken en anderzijds voorstellen doen voor een nieuwe samenwerking tussen kritiek, onderwijs en universiteit. Dat gebeurt in de voor- en namiddag van 24 maart in DeBuren en Muntpunt samen met belangrijke vertegenwoordigers van het literaire en culturele veld. Kom, en denk mee!

Lees verder >>

Kom dwalen tussen schrijvers en verhalen

 
Het Letterkundig Museum en Huygens ING presenteren het online Literatuurmuseum.
Verdiep je in mooie en unieke verhalen over de Nederlandse literatuur. Schrijvers, thema’s en gebeurtenissen worden tot leven gebracht aan de hand van literaire schatten.
 
Het Literatuurmuseum is een snel groeiend online museum; er komen regelmatig verhalen bij. Ook verschijnen er wekelijks nieuwe artikelen, waarin schrijvers van nu vertellen over de collectie van het museum.

Lees verder >>

Tussen publiek en privé: Engelse en Nederlandse schrijfsters uit de vroegmoderne tijd

Masterclass voor onderzoekers en studenten
Op 1 maart a.s. verzorgt Martine van Elk ( California State University Long Beach) om 15.30 u. de colloquiumlezing in het Amsterdams Centrum voor de studie van de Gouden Eeuw: Publicizing Female Virtue on the Dutch Stage: Verwers, Questiers, and Lescailje (http://acsga.uva.nl/home/components/colloquia/colloquia/content/folder/2016/03/publicizing-female-virtue-elk.html).
Voorafgaand aan het colloquium organiseert het Amsterdams Centrum voor de studie van de Gouden Eeuw een masterclass voor onderzoekers en studenten over de toetreding tot het publieke domein van zeventiende-eeuwse schrijfsters uit Engeland en Nederland. Martine van Elk en Nina Geerdink (Universiteit Utrecht) zullen ingaan op thema’s uit hun onderzoek naar schrijfsters, zoals de ideologie over huiselijkheid, de relatie tussen privé-omstandigheden en publieke zichtbaarheid en de mogelijkheden om met schrijven geld te verdienen. Er is ruim gelegenheid voor discussie, ook over eigen onderzoek en vragen van de deelnemers.

Lees verder >>

Focquenbroch op Sypesteyn


Op zaterdag 16 april 2016 organiseert de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch een bijeenkomst op Kasteel-Museum Sypesteyn te Loosdrecht. Hiermee zal dichter en toneelschrijver Willem van Focquenbroch (1640-1670) ‘virtueel herenigd’ worden met zijn geliefde Maria van Sypesteyn.
Naast rondleidingen door het kasteel en de bijbehorende tuin staan er twee lezingen op het programma: Bas de Ligt zal spreken over Focquenbroch en Sypesteyn en Karel Bostoen over Focquenbroch en de liefde.
Voor meer informatie en aanmelden (tot uiterlijk 6 april), zie de website van de stichting.

Filmfestival van de literaire canon – Nieuws – Literaire Canon

De KANTL en het VFL organiseren in het voorjaar van 2016 een festival met verfilmde klassiekers uit de literaire canon. Vijf eigenzinnige regisseurs lieten zich inspireren door niet altijd even evidente Nederlandstalige meesterwerken.

In samenwerking met Film-Plateau tonen ze in KASKcinema vijf verfilmde titels uit de literaire canon. De films zijn telkens voorzien van een inleiding door de regisseur of een enthousiaste filmkenner.

Op het programma staan de volgende films:

Meer info? Klik op de titels van de films hierboven.

Boekvoorstelling ‘Over alle grenzen heen. Joke van Leeuwen’

Wanneer: zaterdag 30 januari om 16uur
Waar: Boekhandel De Groene Waterman, Antwerpen
Uitgeverij Huis Clos en Boekhandel De Groene Waterman nodigen u uit voor de presentatie van Over alle grenzen heen. Joke van Leeuwen geschreven door Lizet Duyvendak.
Programma:
  • Welkom namens de uitgeverij door Willem van de Wetering
  • Huis Clos-redacteur Ben van Melick interviewt auteur Lizet Duyvendak.
  • Violiste Tosca Opdam treedt op
  • Joke van Leeuwen neemt het eerste exemplaar in ontvangst
  • Afsluitend een toast op de nieuwe publicatie

Lees verder >>

About Margins and Contact Zones: 500 Years of Dutch-German Cultural Interaction

We are looking for participants in a seminar on Dutch-German cultural interaction at the next German Studies Association (GSA) Meeting in San Diego, California from September 29 to October 2, 2016. The seminar is being organized by Carl Niekerk (U of Illinois at Urbana-Champaign) and Simon Richter (U of Pennsylvania). We hope to assemble a group of 12-15 scholars from North America, Belgium, Germany, the Netherlands, and the UK who are doing exciting new work on aspects of the long history of Dutch, Flemish and German cultural interaction.

The German Studies Association is one of the most active and vibrant scholarly organizations in our field. It has approximately 1500 members. The annual GSA conference is a highlight of the academic year for many professors of German literature, culture and history, and more relevant to our discipline now than the Modern Language Association meeting. The organization of the GSA meeting provides a variety of flexible formats for fostering new research and new models of interdisciplinarity, among them the seminar. Each seminar meets three times over the course of the conference usually during the first meeting period of the day (from 8-10 AM). Since all participants are motivated and contributing members of the seminar, this setting is ideal for productive, informed discussion and feedback.
Lees verder >>