Categorie: digital humanities

Inhoud van Nederlandstalige sociale media-berichten beoordelen: doe mee!

De coronapandemie brengt veel maatregelen met zich mee die een grote invloed hebben op het dagelijks leven, zoals anderhalve meter afstand houden, het dragen van mondkapjes, of thuiswerken, om een paar belangrijke onderwerpen te noemen. Veel mensen laten hun mening over deze maatregelen horen op sociale media, zoals Twitter of als commentaar op online nieuwsartikelen.

De Universiteit Utrecht en het Netherlands eScience Center zijn bezig met een onderzoek naar deze meningen in Nederlandstalige berichten. Hoeveel mensen zijn voorstander van een bepaalde maatregel en hoeveel mensen zijn tegenstander? Wat is de invloed van persconferenties en nieuwe maatregelen op de meningen op sociale media? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Dit onderzoek kan helpen om een beter beeld te krijgen van de dynamiek van een discussie in een crisissituatie. Het aantal mensen in Nederland dat daadwerkelijk actief is op sociale media is relatief klein, maar wat op sociale media gebeurt heeft invloed op de politiek en de samenleving als geheel, en is daarom het onderzoeken waard.

Lees verder >>

De Nederlandse Dataprijs gaat naar 17e-eeuwse krantenset

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. 20-06-1665 – Delpher

Op 18 november werd bekend dat de Nederlandse Dataprijs 2020 in de categorie sociale en geesteswetenschappen is toegekend aan de 17e-eeuwse krantenset die door honderden vrijwilligers is getranscribeerd binnen een samenwerkingsproject tussen het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland (KB) en het Meertens Instituut onder leiding van Nicoline van der Sijs.

Lees verder >>

Toevallige haiku’s

Door Emiel van Miltenburg

Naar aanleiding van eerdere experimenten van Marc van Oostendorp met de data van DBNL, ben ik ook eens gaan kijken wat er mogelijk is met zo’n grote verzameling aan Nederlandse literatuur. Dit is de uitkomst: een boek met honderden pagina’s aan toevallige haiku’s; zinnen die opgedeeld kunnen worden in drie regels van 5, 7, en 5 lettergrepen. Hier is bijvoorbeeld een zin van Bertus Aafjes, gepresenteerd als haiku:

Lees verder >>