Auteur: Nederlandse Taalunie

Online trainingen Nederlands als Vreemde taal verlengd en uitgebreid

De online trainingen Nederlands als vreemde taal die de Taalunie en Bureau NVT organiseren zijn een groot succes. Íntussen hebben meer dan duizend mensen wereldwijd de basistraining gevolgd. De Taalunie en Bureau NVT hebben de trainingen daarom verlengd en uitgebreid. Na de basistrainingen om te starten met online lesgeven zijn er nu ook vervolgtrainingen. Daarin komen veel praktische didactische tips aanbod zoals activerende werkvormen, voorbeelden van lesplannen en suggesties voor formatieve evaluaties. Zie hier voor meer informatie en inschrijving

Taalunie Zomercursussen Nederlands online

Het coronavirus houdt de hele wereld in de ban en zorgt er tegelijk voor dat de Taalunie belangrijke stappen vooruit zet in het mogelijk maken van online lesgeven. De vier Taalunie Zomercursussen zullen daarom in 2020 online plaatsvinden. Zo blijft ons cursusaanbod verzekerd. 

Het gaat over de volgende cursussen:

  • Taalunie Zomercursus Nederlands voor studenten, Gent, UCT-UGent (deze cursus is vol)
  • Taalunie Docentencursus voor docent-onderzoekers, Utrecht, UU
  • Taalunie Docentencursus Didactiek, taal en cultuur, Amsterdam-Leuven, INTT-UvA
  • Taalunie Docentencursus Didactiek, Leuven, CTO-KU Leuven
Lees verder >>

Staat van het Nederlands: online bronmateriaal voor het onderwijs

Een van de rijke informatiebronnen die de Taalunie biedt is de Staat van het Nederlands, een tweejaarlijks onderzoek onder Nederlanders, Vlamingen, Brusselaars en Surinamers naar de talen die ze in verschillende sociale situaties gebruiken. De onderzoeksresultaten zijn te vinden op de website van de Taalunie, en een website van het Meertens Instituut. Infografieken met samenvattingen van de onderzoeksresultaten zijn te downloaden van de website over de Atlas van de Nederlandse taal van Uitgeverij Lannoo.  Met bronvermelding mogen deze infografieken ook verder worden gebruikt, zeker in het onderwijs. Meer informatie? Stuur een mail naar info@taalunie.org.

Het Nederlands in het buitenland levert veel voordelen op voor Nederland en Vlaanderen

Economische en culturele meerwaarde van de studie Nederlands in Italië en Polen aangetoond

(Bericht Nederlandse Taalunie)

De docenten en studenten Nederlands in het buitenland leveren Nederland en Vlaanderen veel voordelen en kansen op economisch, diplomatiek en cultureel terrein. Maar in vergelijking met andere Europese landen investeren Nederland en Vlaanderen zeer weinig in het buitenlandse onderwijs in de eigen taal en cultuur. Hierdoor kunnen nieuwe kansen op die terreinen niet worden benut. De trend is bovendien tegengesteld aan die in veel andere landen, waar de investeringen in taal en cultuur juist toenemen. Dat blijkt uit de onderzoeksrapporten Het Nederlands Internationaal (uitgevoerd in Italië en Polen) en Talenbeleid in Europa.

Met het onderzoek naar de internationale positie van het Nederlands is voor het eerst de aanwezigheid van het Nederlands in het buitenland en de kansen die dat oplevert systematisch onderzocht. Enkele feiten en cijfers op een rij:

Lees verder >>

Vertaalsector onder druk

Nieuw vertaalpleidooi roept op tot actie

Zijn er over een aantal jaren nog wel genoeg vertalers om ons verstaanbaar te maken in de wereld of kennis te nemen van wat er in de wereld wordt voortgebracht?

De afgelopen tien jaar hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die een bedreiging vormen voor een blijvende en bloeiende vertaalcultuur in Nederland en Vlaanderen. Als er niets gebeurt, is het de vraag of er voldoende vertalers worden opgeleid om aan de vraag te voldoen. Dat staat in VerTALEN voor de toekomst. Een nieuw vertaalpleidooi van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV), een samenwerkingsverband van de Taalunie, de Universiteit Utrecht, de KU Leuven, het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Letterenfonds.

Lees verder >>

Het belang van de zomercursus voor de internationale neerlandistiek

De 62e editie van de Taalunie Zomercursus Nederlands is onlangs feestelijk afgesloten, en heeft een nieuwe lichting ambassadeurs voor het Nederlands voortgebracht.

Maar wat wordt er van de studenten gevraagd tijdens deze intensieve zomercursus? Twee ervaren taaldocenten aan het woord over de professionalisering en het belang van deze cursus voor de internationale neerlandistiek (video).

“Zonder de zomercursus zou de internationale neerlandistiek, zoals die nu is, niet bestaan. Tijdens de zomercursus wordt de basis gelegd voor allerlei netwerken. Toekomstige wetenschappers en docenten die in het buitenland de neerlandistiek weer verder verspreiden worden gecreëerd op zomercursussen.” – Jaap Faber, docent Nederlands – Károli-universiteit Boedapest

Start inschrijving vernieuwde Taalunie Docentencursussen NVT en Neerlandistiek

De inschrijvingen voor de vernieuwde Taalunie Docentencursussen NVT en Neerlandistiek 2017 zijn van start gegaan.

Klik hier voor de volledige beschrijving van en de inschrijvingsformulieren voor de drie cursussen.

Voor het eerst zal er tijdens de Taalunie Docentennascholing specifiek aandacht zijn voor de band tussen de onderwijspraktijk en onderzoek. Daarnaast bestaat de vernieuwing uit het volgen van een online traject gekoppeld aan de daadwerkelijke cursus. Lees verder >>

Actieplan moet het Nederlands in de buurlanden versterken

Bericht Taalunie

Er komt een gezamenlijk actieplan om het delen van kennis en ervaringen rond Nederlands als buurtaal tussen de grensregio’s gemakkelijker te maken. Dat is de uitkomst van het recent gehouden colloquium ‘Nederlands als buurtaal’ in Luik. 

Speerpunten

Het actieplan concentreert zich rond vijf thema’s die tijdens het colloquium aan bod zijn gekomen: doorlopende leerlijn, bij- en nascholing, beleid, innovatie en werk. Iedere regio krijgt hierbij de ruimte om de intentieverklaring met eigen specifieke eisen en wensen aan te vullen.

Het moet een plan worden met gezamenlijke speerpunten die passen binnen de 21e-eeuwse vaardigheden. Vaardigheden waarover leerlingen nu en in de toekomst zouden moeten beschikken.

In februari, 25 jaar na het Verdrag van Maastricht, wordt dit actieplan ondertekend in Maastricht. Dit plan zal de leidraad vormen voor de komende vijf jaar. En in aanloop naar de ondertekening gaat de Taalunie alvast in gesprek met de diverse interregionale partijen. Lees verder >>

‘Echte literatuur bedrijven deed je in de 18e eeuw niet in het Nederlands’

Door Michiel Leen

9789035143753-178-0Onlangs verscheen De weg naar het binnenland, het het achtste en laatste deel in de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. De reeks is opgezet als doorlopend verhaal met alle recente vondsten en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De serie, een initiatief van de Taalunie, is bedoeld voor zowel Neerlandici als voor een breder publiek. De verschillende delen beschrijven de literatuur uit Nederland en Vlaanderen van de middeleeuwen tot 2005. In januari 2017 wordt de reeks afgerond met een terugblik van de redactie.

Michiel Leen sprak met de auteur van dit laatste deel, Tom Verschaffel.

Niet de spannendste periode uit de vaderlandse letteren, maar wel een cruciaal scharniermoment in de culturele en politieke geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden.

De literatuur van de Zuidelijke Nederlanden in de 18e eeuw is een wat een ondergeschoven kindje. De periode tussen 1700 en 1800 wordt er gewoonlijk gezien als een literair braakland. Een literatuurgeschiedenis schrijven over die periode is dan ook niet evident. Historicus Tom Verschaffel, docent aan de KU Leuven, ging de uitdaging aan. En neen, dat was volgens zijn zeggen géén ondankbare taak. Lees verder >>