Auteur: Redactie Neerlandistiek

Neder-L, no. 9210.b

Subject:Neder-L, no. 9210.b
From:Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Fri, 30 Oct 92 23:10:08 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9210.b --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Rea: 9210.04: Nederlandse concordanties (reactie op Vra: 9210.03)  |
| (2) Rea: 9210.05: Nederlandse concordanties (reactie op Vra: 9210.03)  |
| (3) Vra: 9210.06: Belgische universiteiten en Neerlandici die zijn   |
|          aangesloten op EARN/Bitnet of Internet?        |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9210.a

Subject:Neder-L, no. 9210.a
From:Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Sat, 24 Oct 92 02:22:42 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9210.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Med: 9210.01: Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde: verga-   |
|          dering op 29 oktober; lidmaatschap aanbevolen     |
| (2) Vra: 9210.02: Trying to find the Dutch linguist Luc van Buuren   |
| (3) Vra: 9210.03: Concordanties Nederlandstalige auteurs voorhanden?  |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9209.b

Subject:Neder-L, no. 9209.b
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Fri, 25 Sep 92 19:10:27 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9209.b --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Ant: 9209.05: Informatie over elektronische tijdschriften op het  |
|          terrein van de 'humaniora' (reactie op Vra: 9209.01) |
| (2) Ant: 9209.06: Idem                         |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9209.a

Subject:Neder-L, no. 9209.a
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Tue, 8 Sep 92 10:20:49 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9209.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Vra: 9209.01: Elektronische tijdschriften over/voor Humaniora    |
| (2) Rea: 9209.02: Inlichtingen over Usenet (nav Vra: 9208.06)      |
| (3) Rea: 9209.03: Eponiemen (reactie op Vra: 9208.09)          |
| (4) Vra: 9209.04: Informatie over vrijmetstelarij gewenst        |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9208.e

Subject:Neder-L, no. 9208.e
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Thu, 27 Aug 92 03:14:29 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9208.e --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Vra: 9208.07: Geschiedenis Nederlandse spellingshervormingen    |
| (2) Ant: 9208.08: Acht medeklinkers ("angstschreeuw") of negen     |
|          medeklinkers ("slechtstschrijvend") een record?    |
|          (reactie op 9208.06)                 |
| (3) Vra: 9208.09: Is "Im/nbussleutel" een eponiem?           |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9208.d

Subject:Neder-L, no. 9208.d
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Tue, 25 Aug 92 14:33:20 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9208.d --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Vra: 9208.06: Acht medeklinkers ("angstschreeuw") of negen     |
|          medeklinkers ("slechtstschrijvend") een record?    |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9208.c

Subject:Neder-L, no. 9208.c
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Mon, 17 Aug 92 13:57:27 MET
Content-Type:text/plain
*-------------------------- Neder-L, no. 9208.c --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Med: 9208.03: Catalogi UB Nijmegen                 |
| (2) Rea: 9208.04: Overeenkomst Franse en Nederlandse vlag (reactie op  |
|          antwoord 9208.02)                   |
| (3) Ant: 9208.05: Overeenkomst Franse en Nederlandse vlag (antwoord   |
|          op vraag 9208.01)                   |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9208.b

Subject:Neder-L, no. 9208.b
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Fri, 14 Aug 92 13:48:58 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9208.b --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Ant: 9208.02: overeenkomst Franse en Nederlandse vlag (reactie op  |
|          vraag 9208.01)                    |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9208.a

Subject:Neder-L, no. 9208.a
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Thu, 6 Aug 92 23:21:03 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9208.a --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Vra: 9208.01: overeenkomst Franse en Nederlandse vlag        |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9207.b

Subject:Neder-L, no. 9207.b
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Fri, 31 Jul 92 16:58:09 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9207.b --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Edi: 9207.02: Distributieproblemen Neder-L vanaf 24 juni 1992    |
| (2) Med: 9207.03: Eenmalige editie WNT tegen sterk gereduceerde prijs  |
| ---                                   |
| (3) Med: 9207.01: Morfologiedagen 1992                 |
| (4) Vra: 9206.06: Bestaan er Nederlandstalige 'akademische romans'?   |
| (5) Ant: 9206.07: Reactie op 'akademische romans' (bericht 9206.06)   |
| (6) Vra: 9206.08: Wie gebruikt TACT of soortgelijke tekstanalytische  |
|          programmatuur?                    |
| (7) Vra: 9206.09: Request for bibliographical information on Dr.    |
|          Bernard Mandeville (1670-1733)            |
| (8) Edi: 9206.10: Promotie Neder-L gewenst               |
| (9) Edi: 9206.11: Listserv archiveert/beheert oude Neder-L-berichten  |
|(10) Edi: 9206.12: Vormgeving-conventies bij gedistribueerde Neder-L-  |
|          berichten                       |
|                                     |
| N.B.: Berichten (3) t/m (10) werden al eerder gedistribueerd. Wegens  |
|    distributieproblemen (zie eerste bericht, no. 9207.02) worden ze |
|    hier nogmaals verspreid. Ben Salemans.              |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9207.a

Subject:Neder-L, no. 9207.a
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Mon, 13 Jul 92 01:31:46 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9207.a --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Med: 9207.01: Morfologiedagen 1992                 |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9206.c

Subject:Neder-L, no. 9206.c
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Mon, 29 Jun 92 00:53:36 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9206.c --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
|                                     |
| (1) Vra: 9206.06: Bestaan er Nederlandstalige 'akademische romans'?   |
| (2) Ant: 9206.07: Reactie op 'akademische romans' (9206.06)       |
| (3) Vra: 9206.08: Wie gebruikt TACT of soortgelijke tekstanalytische  |
|          programmatuur?                    |
| (4) Vra: 9206.09: Request for bibliographical information on Dr.    |
|          Bernard Mandeville (1670-1733)            |
| (5) Edi: 9206.10: Promotie Neder-L gewenst               |
| (6) Edi: 9206.11: Listserv archiveert/beheert oude Neder-L-berichten  |
| (7) Edi: 9206.12: Vormgeving-conventies bij gedistribueerde Neder-L-  |
|          berichten                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9206.b

Subject:Neder-L, no. 9206.b
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Mon, 22 Jun 92 19:09:01 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9206.b --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
|                                     |
| (1) Vra: 9206.05: R.A. Zwaans e-adres? Door computer geschreven     |
|          literatuur?                      |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9206.a

Subject:Neder-L, no. 9206.a
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Sun, 21 Jun 92 02:36:43 MET
Content-Type:text/plain
*-------------------------- Neder-L, no. 9206.a --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
|                                     |
| (1) Edi: 9206.01: Introductie elektronische distributielijst Neder-L  |
| (2) Edi: 9206.02: Neder-L: geen 'automatische' maar een 'gemodereerde' |
|          lijst                         |
| (3) Vra: 9206.03: Een eerste bijdrage                  |
| (4) Edi: 9206.04: Reactie op bijdrage Jacques Schuurmans (9206.03)   |
|                                     |
*--------------------------           -------------------------*
                           **********************
Lees verder >>