Auteur: Redactie Neerlandistiek

De Taalunie belazert de boel

Door Arie Pos

Een analyse van het cijferwerk in het rapport van de Adviesgroep Financiële Openheid (AFO) laat zien dat de Taalunie de onderzoeksopdracht van het Comité van Ministers en het AFO-onderzoek heeft gemanipuleerd. Het focus op de bezuinigingen in de jaren 2010-2014 leidt af van de ware impact van de geplande bezuinigingen op de ‘Internationale neerlandistiek’ over de jaren 2015-2020. Daarnaast onttrekt een ondoorzichtige presentatie van begrotingsposten en -cijfers aan het oog waarom het was begonnen: de onevenredige korting op het universitaire onderwijs in het buitenland.

In gewone mensentaal: de Taalunie belazert de boel en het Comité van Ministers belazert mee of is te weinig geïnteresseerd of te slecht geïnformeerd om weerwerk te bieden.

Lees een volledige analyse van de huidige financiële situatie van de Taalunie, en de problemen met het AFO-rapport, alsmede de reactie van het Comité van Ministers, als pdf-bestand.

Literatuur: verplicht vak of keuzevak?

Door Michelle van Dijk

ClN6W83WEAApoaTVandaag (18 juni) was er een bijzondere bijeenkomst van docenten Nederlands: Nederlands Nu. Het was bijzonder omdat dit de eerste bijeenkomst was die georganiseerd werd voor en door docenten die elkaar alleen kennen van de Facebook-groep ‘Leraar Nederlands’. De uitwisseling van lesideeën en meningen over het schoolvak Nederlands was online al eerder goed op gang gekomen, nu was er een aangenaam vervolg in real life.

Ik mocht het onderwerp ‘Literatuur: verplicht vak of keuzevak?’ inleiden. Nu was het doel van deze dag en van elke workshopronde niet om flink te debatteren en te roeptoeteren. De organisatie wilde vooral uitwisseling vanuit de vraag: wat zien wij als opdracht van de docent Nederlands? Met die insteek hield ik de inleiding over literatuur (hieronder), waarna de groep van ca. 32 docenten in deze ronde hierover in socratisch gesprek ging. Kort samengevat is het socratisch gesprek er vooral op gericht vragen en antwoorden uit te lokken, in plaats van tegenstellingen en argumenten zoals je die in een debat vooral hoort. Ik heb ook geprobeerd daarvan een korte weergave te noteren.

Literatuur: waarom eigenlijk?

Jullie kennen dit allemaal: je zit midden in een geweldige les poëzieanalyse, de leerlingen zijn driftig aan het werk in groepjes en zoeken op wie Lesbia was en wat een meepse barg is, en één leerling vraagt als je even stilstaat bij het groepje: ‘Mevrouw, waarom doen we dit eigenlijk? Ik vind het wel leuk, hoor, maar ik vraag het me gewoon af.’ Lees verder >>

Maar als je erover nadenkt…

Leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool die met elkaar in gesprek gaan over boeken die ze allemaal gelezen hebben, ontwikkelen zich in het verwoorden van hun belevingen, interpretaties en beoordelingen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Gertrud Cornelissen waarvoor zij een onderwijsleertraject ontwikkelde waarin kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool literaire gesprekken met elkaar voerden over eenzelfde boek. Cornelissen promoveerde 31 mei 2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar zogeheten ‘lekenpraatje’, waarin ze voorafgaand aan de promotie, de belangrijkste bevindingen samenvatte staat hier:

Gesprek IVN-bestuur en minister Gatz

Door het bestuur van de IVN

Op 7 juni hebben IVN-directeur Iris van Erve, voorzitter Henriette Louwerse en lid van de Raad van Advies Dorian van der Brempt een bezoek gebracht aan het kabinet van Minister Sven Gatz naar aanleiding van het rapport van de Adviescommissie Financiële Openheid (AFO). Minister Gatz is de voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie. Bij het gesprek waren ook medewerkers van minister Bussemaker en minister Crevits aanwezig.

Het was een prettig en open gesprek waarin de IVN-delegatie ruim de kans heeft gekregen om de positie van de IVN toe te lichten. We hebben onder andere gewezen op de onevenredige korting op het werkveld van de internationale neerlandistiek; gesproken over de samenwerking met de Taalunie en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het veld; een voorstel gedaan voor een nieuwe werkwijze waarbij beleid en budgetten samen worden bepaald en gemonitord; en gesuggereerd dat taken kunnen worden verdeeld tussen IVN en Taalunie. Ook de kracht en het belang van neerlandistiek wereldwijd is ruim aan bod gekomen.

Lees verder >>

Etymologie: wetten

Door Michiel de Vaan

wetten ww. ‘scherpen’

Vroegmiddelnederlands wetten (1240), zwak ww., wetsteen ‘slijpsteen’ (1240), Mnl. wetten, Nnl. wetten (1506) ‘slijpen’. Wetten en slijpen worden in het Middelnederlands als synoniemen gebruikt, maar slijpen betekende oorspronkelijk ‘glijden’ en is via ‘afslijten’ tot transitief ‘slijpen’ geworden, terwijl wetten vanaf het begin ‘scherp maken’ betekende.

Verwante vormen: Middelnederduits wetten, Oudhoogduits (h)wezzen, Nhd. wetzen, WFri. hottje (17e e.), hotsje ‘slijpen’, hotte ‘wetsteen’, Oudengels hwettan, MoE to whet, OIJsl. hvetja. Het in de woordenboeken genoemde Gotische ww. gahvatjan is een waarschijnlijk onterechte conjectuur voor geattesteerd gahvotjan ‘bedriegen’.

waat zn. ‘scherp, snede’

MNl. wate (1351–1400) ‘scherp of snede van een wapen of werktuig’, Nnl. wate (1526), waet (1588), waat (1669), modern waat ‘snede’ (van een mes, zeis) in zuidoostelijke dialecten. Verwante vormen: Mnd. wate.

watig bn. ‘uitgelaten’ Lees verder >>

Lezers van Neerlandistiek, abonneer u op De Gids!

logo-de-gids-website-5d0a8f148a6e95d09a874aa0453790c2Geachte abonnee van Neerlandistiek,

Literair tijdschrift De Gids bestaat 179 jaar. In die vele jaren heeft De Gids een cruciale bijdrage geleverd aan de Nederlandse letteren. Dat heeft De Gids alleen maar kunnen realiseren door met de tijd mee te bewegen. Elke tijd vraagt immers om een andere aanpak, een andere vorm.

Enkele jaren geleden is de subsidie aan literaire tijdschriften stopgezet. Om die reden is De Gids een alliantie aangegaan met De Groene Amsterdammer. Behalve aan de eigen abonnees wordt De Gids toegestuurd aan abonnees van De Groene. Daardoor is de oplage van De Gids tot boven de 20.000 gestegen, voor een literair tijdschrift ongekend. Zo weet De Gids een hoge kwaliteit te combineren met een groot publieksbereik. Dat is het antwoord van De Gids op wat deze tijd vraagt.

De Gids geniet ruimhartige ondersteuning van De Groene Amsterdammer. Lees verder >>

Literaire bagage: een bijeenkomst over canonvorming

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Nederlands Letterenfonds nodigen u uit voor de bijeenkomst Literaire Bagage, die plaatsvindt op dinsdagmiddag 5 juli van 15.00 tot 17.00 uur in het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en het Vlaams Fonds voor de Letteren een uiteenzetting geven over de wijze waarop De dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief tot stand is gekomen. Aansluitend op de presentatie over de realisatie en effecten van de canon, geven sprekers uit het onderwijs en de wetenschap een korte reactie op het Vlaamse initiatief en op het belang van canonvorming. Daarna zal er een paneldiscussie zijn met alle sprekers.

De bijeenkomst is met name gericht op docenten Nederlands in het middelbaar onderwijs. Lees verder >>

Deelnemers gezocht voor onderzoek in Roermond

Momenteel is de Universiteit Leiden bezig met een onderzoek naar het Roermonds . Ze zijn op zoek naar sprekers van het Roermonds tussen de 18-40 jaar die mee willen doen aan hun onderzoek.

Het onderzoek zal bestaan uit een simpele computertaak waarbij de participant aan de hand van geluidsfragmenten in het Roermonds en een andere taal een oordeel moet geven door een toets in te drukken. Dit zal in totaal ongeveer één uur duren: 45-55 minuten voor het echte experiment en 10-15 minuten voor de voorbereidingen (korte vragenlijst o.a.). De participant zal hiervoor een bijdrage ontvangen van 8.5 euro. Het experiment zal plaatsvinden in Nijmegen of Roermond.

Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Gouming Martens, hij zal het experiment afnemen. U kunt mailen naar: g.martens@umail.leidenuniv.nl.

Vacature: Voltijds ambt van docent (tenure track) in het vakgebied toegepaste taalkunde met specialisatie Nederlands als vreemde taal

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is vanaf 1 februari 2017 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Toegepaste Taalkunde met specialisatie Nederlands als vreemde taal (NT2). Lees verder >>

Dichters van het nieuwe millennium

9789460042669_Dichters-van-het-nieuwe-millennium1-1024x918Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw

Redactie: Jeroen Dera, Sarah Posman, Kila van der Starre
Vormgever: Martien Frijns

De poëzie in de 21e eeuw leeft volop. Iedere week kun je wel ergens dichters zien en horen optreden, de jaarlijkse Gedichtendag is veranderd van één dag naar één week en zonder stads- of dorpsdichter is een gemeente niet langer compleet. Maar wie bevolken eigenlijk het poëzielandschap? In dit boek, Dichters van het nieuwe millennium, maakt de lezer kennis met 24 uiteenlopende dichters uit Nederland en Vlaanderen die in dit millennium debuteerden. Welke wereld scheppen zij, hoe verhouden ze zich tot de taal en op welke manier geven ze hun dichterschap vorm? Of het nu gaat om de voormalige Nederlandse Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr of jong talent Maarten van der Graaff, om de humor en het absurdisme van de Vlaamse dichter Delphine Lecompte of de witte fuckende konijnen van Els Moors, om het teksttheater van Tjitske Jansen of het retorische spel van Geert Buelens: de actuele Nederlandstalige poëzie wil de wereld in. Dit boek toont poëzieliefhebbers en studenten hoe ze de poëzie van vandaag kunnen lezen: in 24 hoofdstukken gaan literatuurwetenschappers in op de thema’s en vormkwesties die de oeuvres van de dichters van 21e eeuw bepalen. De beschouwingen gaan vergezeld van telkens één gedicht, zodat lezers worden aangespoord mee te analyseren.

Meer informatie bij de uitgever

Nieuw nummer VakTaal verschenen

De nieuwe VakTaal is verschenen. Een uiteenlopend nummer met veel aandacht voor de internationale neerlandistiek vanuit verschillende invalshoeken. Op allerlei manieren zijn neerlandici in de afgelopen decennia hun grenzen gaan verleggen. Dat komt in de eerste plaats door de specialisering: wie taalkunde doet, is ook geïnteresseerd in de vergelijking tussen het Nederlands en andere talen. Wie zich als mediëvist beschouwt, wil ook weten hoe het elders in Europa toeging in een tijd dat er nog geen grenzen van natiestaten waren.

Als u lid bent van de IVN, kunt u (nadat u bent ingelogd op de website) VakTaal hier bekijken. Nog geen lid van de vereniging? Bezoek dan de lidmaatschapspagina voor meer informatie over het lidmaatschap.

Etymologie: zuring

Door Michiel de Vaan

zuring zn. ‘plant met zure smaak, rumex

Vroegmiddezuringlnederlands Surinc (1280–1290), Zuerinc (1281), Zueringhe (1281, dat.sg.), bijnaam, mogelijk ‘zuurpruim’; Mnl. zuerinc ‘zuring’ (1401–1450), zuyrinck (1477); Nnl. suring (1500–1525), suringhe (1560), suerinc (16e e.), zurinck (1608), suyring (1642), zuuring (1701).

zurik zn. ‘zuring’

Vnnl. zurick (1567), suerick (1599) ‘zuring’.

zurkel zn. ‘zuring’

Vmnl. surcle (1226–1250), Mnl. surkele (1351), sulcker (1401–1600), suerkel, soerkele, Vnnl. surckele (1543), surckel (1551), suerckel (1599), sulcker (1561), zurkel (1743).

In moderne dialecten is zurkel kenmerkend voor het zuiden (Zeeland, Vlaanderen, Brabant, Limburg), in Brabant en West-Limburg ook zulker met metathese van r en l. Daarnaast bestaan de varianten zulper in Noordoost-Brabant en zurel, zeurel, zorel in Noord- en Midden-Limburg. De k-variant zonder l-suffix komt door het hele taalgebied sporadisch voor: Groningen zoerke, Drente zuurke, Overijssel zoerek, Zuid-Beveland zuurrek, en Zuidoost-Nederlands zurik, zoerek, zurk. De vorm zuring of zoering komt vooral in Limburg en Noord-Brabant voor, maar ook in Drente. Zie de PLAND, www.meertens.knaw.nl/pland/woordenboekartikel.php?term=Zuring.

Verwante vormen: MoWFri. surk, Mnd. sure f. ‘zuring’, sur(e)ke, –n f. ‘zuring; wilde appel’, suringh ‘zuringʼ, Oudengels sūre, gen. –an f. ‘zuring’, sȳring f. ‘karnemelkʼ, Oudijslands sūra ‘zuringʼ.

Allemaal evidente afleidingen van zuur uit PGm. *sūra-. De oudste vorm *sūrōn– f. is niet in het Nederlands voortgezet. Een afleiding daarvan was WGm. *sūrakōn-, *sūrikōn-, waaruit Nl. zurik, Mnd. sureke, en Fries surk. Daarvan is in het Nederlands dan weer zurkel afgeleid met l-suffix dat umlaut veroorzaakt in de centrale en oostelijke dialecten. De ouderdom van zuring als plantnaam is onzeker, aangezien het Oudengels woord voor ‘karnemelk’ losstaat en de oudste Mnl. vormen allemaal ‘Zuurpruim’ als bijnaam betekenen, met het productieve suffix -ing-. Denkbaar is dus dat de plantnaam op –ing pas in de loop van het Middelnederlands is opgekomen; het ontbreken van umlaut in veel oostelijke dialecten lijkt daar ook op te wijzen (al kan het umlautloze bn. ook steeds weer zijn hersteld).

 

Afscheidsrede Anneke Neijt

Door Anneke Neijt

“Maar taalkunde is een prachtig vak”, dat zeg ik aan het begin van de rede waarmee ik afgelopen vrijdag afscheid nam van de Radboud Universiteit Nijmegen. De rede, getiteld “Zelf taalkundige worden” is hier te vinden. De voorpublicatie van de uitgebreidere tekst staat hier.

Met “geen mooier vak dan Nederlands” sluit ik af. Voor iedereen een aanrader: zelf taalkundige worden.

Dialectologie voor thuisblijvers

 

Door Marcel Plaatsman

Een kwart miljoen dialvlinder-RNDectzinnetjes staat online. Dat las ik gisteren op Neerlandistiek.nl en meteen plaatste ik daar een enthousiaste reactie op. Ook op Twitter liet ik me niet onbetuigd. Met de juiste apparatuur waren deze reacties als juichkreten te detecteren geweest. Wie over die apparatuur beschikt moet dan toch even vreemd opgekeken hebben, want zo vanzelfsprekend is dat toch niet, gejuich om dialectzinnetjes van vele decennia geleden. Maar voor mij bleken ze echt een uitkomst.

De universiteitsbibliotheek online

Had ik die zinnetjes dan nooit eerder gezien? Lees verder >>

Paardekooper postuum: Nagelaten wetenschappelijk werk van Piet Paardekooper

PaardekooperOp woensdag 15 juni wordt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent tijdens een openbare zitting het jongste nummer van Verslagen & Mededelingen voorgesteld. Het is een speciaal nummer geworden, met twee postume artikels van de in 2013 overleden P.C. Paardekooper, over negatie: een ervan gaat over de stapeling van negatie, het andere over ‘negatieve woorden en hun positieve tegenhangers’. De redactie van dit speciale, 259 bladzijden tellende nummer, was in handen van Georges de Schutter en Martien Roose, de partner van de overleden taalgeleerde. De Schutter bezorgde een aanvullende bibliografie van Paardekooper, voorafgegaan door een inleiding op het werk van ‘De structuralist P.C. Paardekooper en de variatielinguïstiek’. Lees verder >>

Blog Opgravingen ontsluit ‘dagboekbrieven’ van Willem Witsen

Blog ‘Opgravingen’ ontsluit ditmaal ‘dagboekbrieven’ van Willem WOIMenukaart-743x1024Witsen over zijn reis naar Amerika, bedreigd door mijnenvelden en onderzeeërs. Zijn gedetailleerde beschrijvingen van het luxe leven aan boord geven een fraai beeld van La Belle Époque, waarin de fatale oorlog zich steeds verder opdrong. Bij terugkeer acht maanden later trof hij een ander Europa aan. Volg en lees de nieuwe blog op Opgravingen.huygens.knaw.nl.

 

 

Vacature: bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis

Aard en inhoud van de leerstoel

De bijzondere leerstoel is in 2000 ingesteld in de Faculteit der Geesteswetenschappen. Aanvankelijk richtte de leerstoel zich voornamelijk op de letterkunde, maar het profiel is in 2016 verbreed naar de huidige leeropdracht. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting ZASM. Deze stichting heeft o.a. ten doel het bevorderen van de studie van de Afrikaanse taal- en letterkunde en de cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika. Lees verder >>

Woordenboek van Overijssel online beschikbaar

In het Woordenboek van Overijssel kunt u de woordenschat van de taal van Overijssel opzoeken. Het bevat woordmateriaal uit ruim 80 grotere en kleinere plaatsen in Overijssel en het aangrenzende Duitse gebied. Het woordenboek is te benaderen via onderzoekoverijssel.nl (klik op Taaldatabase) of via detaalvanoverijssel.nl (via het rode tabblad).

Taaldatabase in de steigers
Het elektronische Woordenboek van Overijssel is op dit moment nog niet af. Vaak zult u bij de zoekresultaten de mededeling zien: “Dit item is nog niet goedgekeurd”. Dat wil zeggen dat er nog iets gedaan moet worden aan de spelling van de woorden, of dat de voorbeeldzinnen of toelichtende tekst nog geredigeerd moeten worden. Daar werken we voortdurend aan verder, het is een taaldatabase die nog in de steigers staat. Lees verder >>

Meer dan een kwart miljoen dialectzinnetjes op het internet.

De Gentse dialectologie kan bogen op een rijke traditie die in 1890 begon met prof. J. Vercoullie, die voor Vlaanderen de allereerste wetenschappelijke dialectbeschrijving in het licht gaf – uiteraard over het West-Vlaams. Het was echter prof. E. Blancquaert die de Gentse dialectologie beroemd maakte door het grootscheepse project Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND), waarbij 141 zinnetjes voor 1956 plaatsen in het Nederlandse en Friese taalgebied door dialectsprekers werden vertaald en nauwkeurig fonetisch werden genoteerd. Het project duurde ongeveer 60 jaar en resulteerde in meer dan een kwart miljoen vertaalde zinnetjes. Ze staan nu voor de eerste keer allemaal op een website.

Een nieuw nummer van Indische Letteren

Onlangs verscheen het nieuwe nummer van het tijdschrift Indische Letteren, met als thema ‘eten en drinken’. Eten en drinken stillen niet alleen hoger en dorst, maar ook het verlangen naar vroegere en/of betere tijden. En het gaat gepaard met allerlei voorschriften waarbij het ene gerecht wél getjampoerd moet worden en het ander juist níet, of waarbij de ingrediënten heel precies afgemeten worden met katties of juist kira-kira. Bovendien is er ook altijd een sociale component: welstand en rijkdom of armoede en ontbering spelen ook een belangrijke rol. Dit themanummer beoogt een goed samengestelde rijsttafel te zijn waarin alle smaken tot hun recht komen. Van zoete wraak naar bitter verlangen en van milde observaties naar scherpe kritiek.

Het themanummer bevat artikelen van Gerard Temorshuizen, José Buschman, Esther Captain, Paulien Schuurmans en Edy Seriese. Het tijdschrift kunt bestellen via deze link.

Indische Letteren, 31 (2016) 2, 88 pagina’s met illustraties, € 12,50.

25e Bert van Selm-lezing door Frits van Oostrom: Van geletterd naar gepixeld

Op dinsdag 6 september 2016 zal de vijfentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Frits van Oostrom onder de titel: ‘’Van geletterd naar gepixeld. Over de missie van de letterkundige neerlandistiek’.

Bert van Selm was een man van het klassieke boek, maar ook een pionier van digitalisering. Sinds Berts overlijden in 1991 zijn de ontwikkelingen op laatstgenoemd gebied meer dan stormachtig geweest: ze hebben fundamenteel veranderd hoe wetenschap en (jonge) mensen in het leven staan. In verhouding daartoe heeft de letterkundige neerlandistiek nog maar schoorvoetend meebewogen met deze ontwikkeling, laat staan dat zij daarin leidend of uitgesproken inspirerend is geweest.

Wat zijn de tegenkrachten daarvoor, intellectueel en institutioneel? En is het niet de hoogste tijd dat wij die gaan doorbreken, juist in het onderwijs en voor de valorisatie van ons vak? Over verschillende facetten van die missie zal de lezing gaan. Met aan de horizon zelfs afbraak van het heiligste huisje in het letterkundig landschap: de eenheid van het literaire kunstwerk. Maar er gloort ook hoop voor – en vooral: bij – Vondel en Multatuli.

Lees verder >>

Reciprociteitsprincipe. Of Quo vadis, nederlandistica extra muros?

Jellica NovakovicDoor Jelica Novaković, Universiteit Belgrado 

Als voorzitter van het regioplatform Comenius verbaas ik me erover dat in de beleidsreactie van het Comité van Ministers op het zojuist verschenen AFO-rapport de schaal en het effect van de opgelegde bezuinigingen wordt gebagatelliseerd. Met name in de regio Midden-Europa hebben wij op dit moment te maken met posten die verdwijnen door de korting op de suppleties voor moedertaalsprekers. Mensen verliezen hun baan; secties Nederlands staan onder zware druk; studenten melden zich niet aan voor zomercursussen. De gevreesde krimp wordt realiteit.

En dan heb ik het nog niet eens over het effect van het reciprociteitsprincipe.  Lees verder >>

‘Taalbeleid: hoe maken we keuzes voor taal in het universitaire onderwijs?’

Datum:
Donderdag 30 juni 2016

Tijd:
U bent welkom vanaf 14.00 uur.
De discussie vindt plaats van 14.30 tot 16.30 uur. Aansluitend is er een borrel.

Waar:
Trippenhuis, KNAW
Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

De Engelse taal is bezig aan een opmars in het hoger onderwijs. Door internationalisering van de universiteiten is de lingua franca van de wetenschap ook steeds vaker de taal in de collegezaal. Waarom kiezen opleidingen voor het Engels als voertaal? Beheersen academici het Nederlands straks nog voldoende? Welke waarborgen voor de kwaliteit van het onderwijs zijn van belang? Middels dit symposium wil de VSNU het debat over universitair taalbeleid over de grenzen van de instellingen heen stimuleren en informeren.

Lees verder >>

Archieven Neder-L naar Meertens Instituut

De verhuizing van Neder-L naar Neerlandistiek, van Blogger naar de servers van het Meertens Instituut hebben we ook aangegrepen om ons te bekommeren om de archivering van alle nummers van het moedertijdschrift. De oprichter en hoofdredacteur van Neder-L, Ben Salemans, bleek deze gelukkig nog allemaal gearchiveerd te hebben tot de weblogperiode. Samen met de blogarchieven zijn deze nu opgeslagen op de servers van het Meertens Instituut, waar nu dus alle artikelen bewaard zullen blijven. Lisette van Dinther en Douwe Zeldenrust schrijven erover in de nieuwsbrief van het Meertens Instituut.