Auteur: Redactie Neerlandistiek

Personagebank online

De Personagebank is online! Het platform is een crowdsourced database van romanpersonages uit Nederlandstalige romans, ontwikkeld door studenten Nederlands aan de Universiteit Utrecht. De ‘crowd’ levert informatie aan en kan actuele verhoudingen in de open database zien. Zo geven lezers antwoord op de vraag: ‘Hoe divers is de Nederlandstalige roman?’

Drie nieuwe publicaties over Stijn Streuvels

Stijn Streuvels

Recent zijn er drie nieuwe publicaties i.v.m. Stijn Streuvels verschenen.

De eerste publicatie is een nieuwe editie van Streuvels' canonklassieker Het leven en de dood in den ast.

De editie werd verzorgd door Yves T'Sjoen en Els Van Damme. Auteur Koen Peeters zorgde voor een inleiding en Tom Houtman (coördinator van Het Lijsternest) zorgde voor een nawoord.

Lees verder >>

Van de Utrechtse doopgelofte tot Oudgermaanse runeninscripties

7 April 2016: Junius Symposium voor Jonge Oudgermanisten II
 
Op donderdag, 7 april, wordt in Leiden, na een een succesvolle eerste editie in 2015, voor de tweede keer het  ‘Junius Symposium voor Jonge Oudgermanisten’ georganiseerd. Dit symposium heeft tot doel jonge wetenschappers die onderzoek doen naar de Oudgermaanse talen en culturen bij elkaar te brengen. Het symposium wordt ondersteund door het LUCAS, het LUCL en de Vereniging van Oudgermanisten (VOG).
Programma
Het Junius Symposium biedt een podium aan jonge onderzoekers (MA-studenten, PhD-kandidaten en postdocs) in de Oudgermanistiek. De Oudgermanistiek omvat een breed scala aan sub-disciplines die over de verschillende taal-en-letterkunde-afdelingen (Duits, Engels, Nederlands, Taalwetenschap) van de Nederlandse universiteiten zijn verspreid: de sprekers op het symposium weerspiegelen deze diversiteit en tijdens het symposium zal de interdisciplinaire discussie centraal staan. Historici, taalwetenschappers en letterkundigen zullen elk hun eigen onderzoek naar de geschiedenis, taal en cultuur van de Germaans-sprekenden volkeren in de Middeleeuwen presenteren. De onderwerpen die aan bod komen variëren van de theologische achtergrond van de Utrechtse doopgelofte, tot de epenthetische klinkers in de oudste Germaanse runeninscripties, van de slagvelddieren in de Oudengelse epiek tot de woordvolgorde in ontkennende zinnen van het Middelhoogduits. Voor een overzicht van het programma kunt u deze link volgen.
 

Lees verder >>

Het reisverhaal van Coenraad Ruysch. Deel XVI: Van Rome tot Venetië

Wij publiceren hier een kritische editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch, verzorgd door Alan Moss van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan links naar de tot nu toe verschenen delen:

Alan Moss heeft ook een eigen, informatieve, website.

Het reisverhaal van Coenraad Ruysch. Deel XV: Rome en Napels

Wij publiceren hier een kritische editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch, verzorgd door Alan Moss van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan links naar de tot nu toe verschenen delen:

Alan Moss heeft ook een eigen, informatieve, website.

De Musyck Kamer in teken van Louis Grijp

 1. Op zaterdagmiddag 27 februari gaat De Musyck Kamer, het live programma met oude muziek van de Concertzender, weer open. De opnamen vinden plaats vanaf 14.00 uur in de Dekenkapel van de Pieterskerk in Utrecht. Deze editie van De Musyck Kamer zal voornamelijk in het teken staan van de onlangs overleden musicoloog en luitist Louis Peter Grijp. Leden van Camerata Trajectina zijn bereid gevonden om over Louis Grijp en zijn werk te vertellen dat ze muzikaal gaan omlijsten. Meer informatie.

Filmfestival van de literaire canon – Nieuws – Literaire Canon

De KANTL en het VFL organiseren in het voorjaar van 2016 een festival met verfilmde klassiekers uit de literaire canon. Vijf eigenzinnige regisseurs lieten zich inspireren door niet altijd even evidente Nederlandstalige meesterwerken.

In samenwerking met Film-Plateau tonen ze in KASKcinema vijf verfilmde titels uit de literaire canon. De films zijn telkens voorzien van een inleiding door de regisseur of een enthousiaste filmkenner.

Op het programma staan de volgende films:

Meer info? Klik op de titels van de films hierboven.

Boekvoorstelling ‘Over alle grenzen heen. Joke van Leeuwen’

Wanneer: zaterdag 30 januari om 16uur
Waar: Boekhandel De Groene Waterman, Antwerpen
Uitgeverij Huis Clos en Boekhandel De Groene Waterman nodigen u uit voor de presentatie van Over alle grenzen heen. Joke van Leeuwen geschreven door Lizet Duyvendak.
Programma:
 • Welkom namens de uitgeverij door Willem van de Wetering
 • Huis Clos-redacteur Ben van Melick interviewt auteur Lizet Duyvendak.
 • Violiste Tosca Opdam treedt op
 • Joke van Leeuwen neemt het eerste exemplaar in ontvangst
 • Afsluitend een toast op de nieuwe publicatie

Lees verder >>

Het reisverhaal van Coenraad Ruysch. Deel XIV: Van Genua tot Rome

Wij publiceren hier een kritische editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch, verzorgd door Alan Moss van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan links naar de tot nu toe verschenen delen:

  Alan Moss heeft ook een eigen, informatieve, website.

  Het reisverhaal van Coenraad Ruysch. Deel XIII: Van Florence tot Genua

  Wij publiceren hier een kritische editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch, verzorgd door Alan Moss van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan links naar de tot nu toe verschenen delen:

  Alan Moss heeft ook een eigen, informatieve, website.

  Het reisverhaal van Coenraad Ruysch. Deel XII: Florence (2)

  Wij publiceren hier een kritische editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch, verzorgd door Alan Moss van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan links naar de tot nu toe verschenen delen:

  Alan Moss heeft ook een eigen, informatieve, website.

  Het reisverhaal van Coenraad Ruysch. Deel XI: Florence

  Wij publiceren hier een kritische editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch, verzorgd door Alan Moss van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan links naar de tot nu toe verschenen delen:

  Alan Moss heeft ook een eigen, informatieve, website.

  Verschenen: Journal of Dutch Literature, 2014.2

  Van het Journal of Dutch Literature is het tweede nummer van 2014 verschenen. Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

  • Pawel Zajas – Before the ‘Nooteboom Effect’ – Dutch Literature at the Suhrkamp Publishing House
  • Ernst Van Alphen – ‘Eigenschaften ohne Mann’ – Madness and Introspection in Marcellus Emants’s ‘Een nagelaten bekentenis’
  • Ted Laros – Preparing the Ground for Artistic Freedom: Judicial Censorship of Publications in Pre-Apartheid South Africa, 1890-1948
  • Reviews:
   • Johanna Bundschuh-van Duikeren, Geschlecht und Postmoderne: Zur Auslotung eines komplexen Verhältnisses am Beispiel des niederländischsprachigen Romans (Göttingen: V&R;, 2014). Door Beatrix van Dam.
   • Gijsbert Pols, Naturalistische Moderne. Arno Holz und Lodewijk van Deyssel (Münster: Nodus Publikationen, 2015). Door Laurens Ham.

  De teksten zijn integraal toegankelijk op de website van het tijdschrift: www.journalofdutchliterature.org, onder ‘Current’.

  Het reisverhaal van Coenraad Ruysch. Deel X: Van Rome naar Florence

  Wij publiceren hier een kritische editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch, verzorgd door Alan Moss van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan links naar de tot nu toe verschenen delen:

  Alan Moss heeft ook een eigen, informatieve, website.

  De Taaltelefoon: niet privatiseren, wel innoveren.

  Marc van Oostendorp prees dinsdag de Vlamingen (en in het bijzonder Vlaams parlementslid Bart Caron), omdat ze zich in de Interparlementaire Commissie zo kranig hebben opgesteld. Hij dacht daarbij aan de discussie over de Taalunie, maar Caron had nog een andere vraag ingediend, die hij ook zeer goed gedocumenteerd had en die ging over de Taaltelefoon. Het taaladviesbeleid van die dienst sluit niet goed aan bij de taalwerkelijkheid, betoogde hij. De advisering is nog te Noord-Nederlands gericht. Taalelementen die heel courant zijn in Belgisch formeel taalgebruik bijvoorbeeld worden nog afgekeurd door de Taaltelefoon. De informanten die de Taaltelefoon gebruikt om tot een advies over Belgisch Nederlands te komen, zijn duidelijk niet representatief. En wat de ministers van de Taalunie daaraan denken te doen. Het antwoord van Taalunieminister Crevits was dat daarover in de schoot van de Taalunie overlegd wordt en dat in september voorstellen zullen geformuleerd worden.
  Kijk, daarom onder andere moet de Taaltelefoon blijven.

  Lees verder >>

  Voorlopig compromis IVN – Taalunie

  Door het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek


  Op 11 juni 2015 heeft het Bestuur van de IVN, in de persoon van de voorzitter, samen met  de Algemeen Secretaris van de Taalunie, een onderhoud gehad op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Deze brief doet verslag van deze bijeenkomst. De toon van de brief is wat zakelijker dan u van ons gewend bent. Dit komt omdat voor de inhoud ervan overleg is gevoerd met de Taalunie en de Nederlandse en de Vlaamse overheid.

  Aan het begin van het onderhoud is het Witboek-IVN overhandigd. Dit Witboek is inmiddels digitaal beschikbaar op de IVN-site (www.ivnnl.com). Het Witboek, met als ondertitel Het cultureel kapitaal van de Lage Landen in mondiaal perspectief, ging vergezeld met de uitnodiging aan de Taalunie om intensiever samen te werken met het volgende perspectief:

  1. De voorgestelde bezuinigingen in de huidige vorm gaan niet door.  
  2. De Taalunie verschaft openheid over haar financiële situatie.
  3. De Taalunie maakt samen met de IVN nieuw beleid met de daarbij behorende financiële kaders.

  Lees verder >>

  Het reisverhaal van Coenraad Ruysch. Deel IX: Rome (3)

  Wij publiceren hier een kritische editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch, verzorgd door Alan Moss van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan links naar de tot nu toe verschenen delen:

  Alan Moss heeft ook een eigen, informatieve, website.

  Gooi jezelf niet weg, dat doet een ander wel!

  De Nederlandse Taalunie in troebel water?

  Het blijft een verbluffend schouwspel in Nederland: doet een club eens iets echt goed, maken we ‘m graag ’n kopje kleiner. Betrokken op het beleid rond de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland, bijvoorbeeld via de Nederlandse Taalunie en haar geldgevers (wij belastingbetalers dus) zie je dit folkloristisch fenomeen ook weer opduiken: ’n paar jaar terug alweer werd het roemruchte Institut Néerlandais in Parijs zeg maar weggegooid.

  Nu dreigt vervolgens de steun aan de ontwikkeling van steeds beter onderwijs Nederlands als vreemde taal in o.a. Duitsland die de Nederlandse Taalunie verleent via het subsidiëren van bijvoorbeeld nascholingsactiviteiten en taalcongressen, ook weg te vallen. Nederland bewijst zichzelf daarmee een slechte dienst. Immers – de toenemende populariteit van Nederland in ons grootste buurland is zeker mede te danken aan de inspanningen van de Duitse docenten Nederlands. En die worden steeds weer gevoed en gemotiveerd door het hoogwaardige nascholingsaanbod dat met steun van de Taalunie in de afgelopen jaren is opgebouwd, en dat zeker niet alleen via universiteiten maar vooral ook via projecten als Leren van de buren en lerarenorganisaties als de Fachvereinigung Niederländisch in stand wordt gehouden.
  Lees verder >>

  Vacature IVN-directeur (12 uur per week)

  Per 1 september 2015 is de positie van IVN-directeur vacant.


  De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) zoekt een nieuwe directeur, voor een à twee dagen per week. De aanstelling geschiedt op basis van detachering of op zzp-basis. Het salaris is passend bij de functie, afhankelijk van opleiding en ervaring, overeenkomstig salariëring in schaal 10/11 van het systeem van Universitair Functieordenen (UFO). U kunt een profielschets aanvragen via het bureau van de IVN (bureau@ivnnl.com). Het kernbestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) dat formeel als werkgever optreedt, vindt de volgende kwalificaties van belang:

  • Kennis van de (internationale) neerlandistiek
  • Aantoonbare ervaring in integraal management
  • Deskundigheid in financieel beheer
  • Goede contacten met belendende organisaties in het veld
  • Inzicht in Nederlandse en Vlaamse subsidienetwerken
  • Inzicht in ontwikkelingen rond tijdschriftpublicaties
  • Inzicht in webbeheer en inzet sociale media
  • Bereidheid tot flexibele werkinzet
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge Nederlandse taalvaardigheid

  U kunt uw sollicitatiebrief voorzien van CV en een visie op de IVN en uw werkzaamheden tot uiterlijk 27 mei richten aan prof. dr. Jan Renkema via bureau@ivnnl.com.

  De sollicitatiecommissie zal bestaan uit het dagelijks bestuur. Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie van het bestuur en de interim-directeur. Selectiegesprekken zijn voorzien op 9 juni in Tilburg.

  De aanstelling vindt bij voorkeur plaats met ingang van 1 september 2015. In de maanden na 1 september is de huidige interim-directeur nog beschikbaar voor overdracht en inwerken.

  Lof- en Sofprijzen der Nederlandse Taal

  Vanavond, 13 mei 2015, worden in Amsterdam in Akhnaton de Lof- en de Sofprijs der Nederlandse taal uitgereikt. Een unieke gebeurtenis, omdat die prijzen sedert de eerste uitreiking in 2004 nooit tegelijk zijn uitgereikt.

  Op een na, het ministerie van EZ, wilden de Sofprijswinnaars die nooit in ontvangst nemen. Dit keer lijken de heren Toonk en Paternotte, beiden politici in Amsterdam, zelfs verheugd te zijn met de prijs. Ze ontvangen die voor hun pleidooi het Amsterdamse basisonderwijs te vertweetaligen. De Lofprijswinnaars zijn vier universitaire docenten die opkomen voor het Nederlands als onderwijstaal aan de Amsterdamse faculteit Geesteswetenschappen (VU en UvA), zich tegenwoordig noemende Humanities.

  Plaats: Nieuwezijds Kolk 25, 1012 PV Amsterdam
  Datum/tijd: 13 mei 2015, 19.00-21.00

  Het reisverhaal van Coenraad Ruysch. Deel VIII: Rome (2)

  Wij publiceren hier een kritische editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch, verzorgd door Alan Moss van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder staan links naar de tot nu toe verschenen delen:

  Alan Moss heeft ook een eigen, informatieve, website.

  Dankzij de suppletie. Bericht uit China

  Door 林霄霄 (Xiaoxiao Ling)

  Vakgroep Nederlands, Beijing Foreign Studies University

  Onze vakgroep is een redelijk jonge vakgroep. In 2005 zijn we pas begonnen, met slechts 2 lokale docenten en een moedertaalsprekende docent. Tussen 2011 en 2014 was ik zelfs 3 jaar lang de enige lokale docent hier. Mijn Nederlands is niet goed omdat ik niet afgestudeerd ben bij een opleiding in Nederland of Vlaanderen en omdat ik slechts 2 jaar Nederlands heb gestudeerd in Leuven.


  Tijdens het lesgeven moet ik steeds studeren. De moedertaalsprekende collega’s zijn mijn grootste pilaar. Voor een voltijds aanstelling krijgt een moedertaalsprekende docent met een masterdiploma slechts 4000-5000 rmb per maand, ongeveer 576-720 euro. Maar in Beijing zijn de prijzen helemaal niet laag. Met zo’n salaris kun je slechts een primair leven handhaven. Alleen dankzij de suppletie kunnen we tot nu toe nog een moedertaalsprekende docent hebben.

  Deprimerend

  Door Maria Pushkova

  Onlangs hadden wij de Dag van de Nederlandse taal van ons Oost- Europese platform D.O.E.N in Minsk, de hoofdstad van Witrusland. De stemming van docenten uit 5 landen die daar aanwezig waren was deprimerend. Ook die van onze collega’s uit Nederland die als moedertaalsprekers les bij ons geven.

  Het nieuws was echt een klap. Tegelijkertijd zomercursussen en moedertaalsprekers kwijtraken betekent dat Neerlandistiek in ons deel van de wereld moeilijke tijden tegemoet gaat.

  De zomerscholen waren voor het grote deel van onze studenten vaak de enige mogelijkheid om de landen van de geleerde taal te bezoeken en met eigen ogen zien hoe het leven anders kan zijn. Zij kregen kans de kennis te maken met studenten overal van de wereld. Deze ervaring was echt uniek en soms bepalend voor de keuzes in de toekomst. Dat was ook echt een sterke motivatie voor de studie, een soort “worstje voor een hondje”.

  En het verlies van moedertaalsprekers die bereid waren in onze landen te werken en hun kennis met onze studenten te delen zou nooit door internet-projecten van Taalunie vervangen kunnen worden,

  Ik vind het geen wijze beslissing van de Taalunie,