Auteur: Redactie Neerlandistiek

Dag van de Friese Taalkunde 2016

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de achtste Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, kindertaalverwerving, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren.

Wanneer: vrijdag 21 oktober 2016
Waar: Fryske Akademy, Doelestrjitte 8, Leeuwarden

De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie).

Wij roepen iedereen op, zich aan te melden voor een lezing. Stuur – graag zo spoedig mogelijk, maar voor 15 september – een abstract van een halve A4 met naam en adres naar Eric Hoekstra (secretaris van het Wurkferbân): ehoekstra@fryske-akademy.nl

Uitnodiging voor een Hendrik Tollens-symposium

toll003_p02Op 21 oktober 2016 is het 160 jaar geleden dat Hendrik Tollens (1780-1856) overleed. In zijn tijd gold de rijmende verfhandelaar als de ongekroonde dichter des vaderlands, maar na zijn dood stootten Conrad Busken Huet en de Tachtigers hem van zijn voetstuk. De laatste jaren lijkt er sprake van een herwaardering van zijn auteurschap. Lotte Jensen en Rick Honings stelden daarom een themanummer van De Negentiende Eeuw samen, waarin zij ‘Nieuwe Perspectieven op Hendrik Tollens’ presenteren. Het tijdschrift wordt op 21 oktober, tijdens een Hendrik Tollens-symposium, gepresenteerd.

U bent van harte uitgenodigd om dit Tollens-evenement bij te wonen. De toegang is gratis, maar u dient zich voor 15 oktober aan te melden door een e-mail te sturen aan Lotte Jensen: l.jensen@let.ru.nl

Datum: Vrijdag 21 oktober 2016 | Plaats: UB Leiden, Vossius-zaal | Tijd: 14.30-17.00 uur Lees verder >>

Week van de Afrikaanse Roman

image003Evenementen in Vlaanderen

Over ruim twee weken begint in Nederland en Vlaanderen de tweede editie van de Week van de Afrikaanse roman.

Hieronder zetten we alle activiteiten die in Vlaanderen plaatsvinden, nog even voor u op een rij.

 

Woensdag 14 september 2016
Gebonden en verbonden in de schaduw van de Tafelberg
Lezing door Ena Jansen over de positie van de huiswerker in de Zuid-Afrikaanse samenleving en de Zuid-Afrikaanse literatuur
Muziek door Simon Shrimpton-Smith
Tijd: 20.30 uur-21.30 uur
Plaats: Boekwinkel De Kleine Johannes, Tiensestraat 17, Leuven
Entree: € 9,50 inclusief een goed glas Zuid-Afrikaanse wijn
Reserveren: info@de-kleine-johannes.be
Meer informatie: http://www.de-kleine-johannes.be/evenementen

Lees verder >>

Caraïbische Letterendag: Albert Helman, rebel en pionier

Caraïbische Letterendag Amsterdam, 17 september 2016

Albert Helman Foto Rudhi Relyveld

Albert Helman. Foto Rudhi Relyveld

De Surinaamse schrijver Albert Helman (1903-1996, pseudoniem van Lou Lichtveld) staat centraal op de zevende Letterendag van de Werkgroep Caraïbische Letteren. Die vindt plaats op zaterdagavond 17 september in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Verschillende artiesten werken mee aan de avond, onder meer Kenny B en Manoushka Zeegelaar Breeveld, terwijl werk van Helman zelf wordt uitgevoerd door pianist Hessel bij de Leij en alt-mezzosopraan Charlotte van Stoppelenburg.

Veelzijdigheid
Helman was de eerste migrant-schrijver uit het Caraïbisch gebied. Een multitalented kosmopoliet die onder meer actief was als componist, journalist, taalkundige en minister. Hij debuteerde als auteur in 1926 met Zuid-Zuid-West, een roman over Suriname en de verwaarlozing en uitbuiting ervan door de Nederlandse kolonisator. Tientallen romans, dichtbundels en composities zouden volgen. In zijn lange leven ging hij om met de groten van de twintigste eeuw: Joris Ivens, George Orwell, Bela Bartók, Frida Kahlo. Lees verder >>

Behoefte aan geëngageerde literatuur?

President Tsaar op Obama Beach op de voet gevolgd (53/60)

Door Marc van Oostendorp

Deze zomer publiceren nrc.next en NRC Handelsblad fragmenten uit de roman President Tsaar op Obama Beach van A.F.Th. van der Heijden als feuilleton. De afleveringen verschijnen ’s ochtends <op de website van de krant>. In de loop van de dag blog ik een bespreking. Vandaag: aflevering 53 

Attachment-1Toen ik deze serie begon, nam ik me voor om allerlei analytische technieken toe te passen op het feuilleton dat zich voor onze ogen zou ontrollen. Ik ben taalkundige en kan de wereld daarom eigenlijk vooral goed zien door het kader van de taal: een roman is in de eerste plaats van taal gemaakt.

Maar ik wilde ook vormen beproeven. Bijvoorbeeld zou ik op zeker moment de publieke receptie van President Tsaar bespreken: hoe reageerden de lezers, bijvoorbeeld online?

Welnu, de eerste de beste oefening in synchroon zwemmen tijdens de afgelopen Olympische Spelen heeft naar mijn indruk meer commentaar uitgelokt van het Nederlandse volk dan dit toch unieke literaire experiment: een literair feuilleton over de actualiteit. Lees verder >>

Utrechtse promovendi ontwikkelen succesvolle lesmethode voor schrijfvaardigheid

(persbericht Universiteit Utrecht)

Aan het eind van de basisschool is slechts 30% van de leerlingen in staat om een boodschap schriftelijk goed over te brengen. Om dit te verbeteren hebben Monica Koster en Renske Bouwer (Utrecht Institute of Linguistics OTS) de lesmethode Tekster ontwikkeld, in het kader van hun gezamenlijke promotieonderzoek. Al na 4 maanden onderwijs met Tekster gaan leerlingen maar liefst 1,5 leerjaar vooruit. Dat blijkt uit het onderzoek dat Bouwer en Koster de afgelopen vier jaar uitvoerden met 144 leerkrachten en bijna 3000 leerlingen, en dat ze op 2 september verdedigen in een dubbelpromotie bij de faculteit Geesteswetenschappen. Lees verder >>

De tijd die stilstond en hem liet begaan

President Tsaar op Obama Beach op de voet gevolgd (52/60)

Door Marc van Oostendorp

Deze zomer publiceren nrc.next en NRC Handelsblad fragmenten uit de roman President Tsaar op Obama Beach van A.F.Th. van der Heijden als feuilleton. De afleveringen verschijnen ’s ochtends <op de website van de krant>. In de loop van de dag blog ik een bespreking. Vandaag: aflevering 52

Attachment-1“Zonder mijn bewijsmateriaal had de rechtszaak nooit plaats kunnen hebben.” En: “Ons uiteindelijke doel was oorlogsvoering in z’n huidige vormen op te heffen.”

In de aflevering van vandaag brengt niet alleen het Pokémon-figuurtje Professor Platan zijn wijsheden te berde – in de oorlog brengen mensen hun vijanden soms bewust leed toe, als dat inzicht geen 30 miljoen dollar waard is! –, maar laat zijn bijna-naamgenoot Natan zich ook van zijn zelfverzekerde kant zien.

Ik moest de afgelopen vaken weken wel vaker denken aan het sonnet Soms loop ik ’s nachts naar het Victorieplein van Ischa Meijer, met de terecht beroemde regel over ‘het jongetje dat alles goed zou maken’.

GO!

Dat gedicht van Meijer gaat over de relatie van een kind tot zijn ouders, gezien vanuit het kind.  Lees verder >>

Schrijvers en verdienmogelijkheden

Call for papers ACLA Conference (Utrecht, 6-9 July 2017)

Gerard Bouwmeester, Nina Geerdink en Laurens Ham willen tijdens het congres van de American Comparative Literature Association (voor het eerst in Europa!) een seminar organiseren over schrijvers en verdienmogelijkheden. Wie dit onderwerp in diachroon en internationaal perspectief wil bespreken is van harte uitgenodigd een abstract in te dienen.

Comparative Perspectives on Profitable Authorship – CfP

During this seminar, we aim to bring together scholars from medieval, early modern and modern literary studies, focussing on profitable authorship. Up until recently, international scholars in the fields of literature, book history and economic criticism seemed to agree about a linear and teleological narrative of the development of profitable authorship in early modern Europe. In this narrative, the predominance of patronage until the sixteenth and early seventeenth centuries was replaced by professionalism once authors were able to profit from the emerging book market during the later seventeenth and eighteenth centuries. It was assumed that from that moment onwards, an author originated who was in his or her creativity and autonomy the predecessor of the modern author. (Bennett 2005, Hammond 1997, Woodmansee 1984) Lees verder >>

Eeuwige rust voor dichters en schrijvers op Erebegraafplaats Kunstrijk, Hilvarenbeek.

Op vrijdag 2 september a.s. vindt de officiële opening plaats van Erebegraafplaats Kunstrijk, onderdeel van Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ in Hilvarenbeek (NB). Hier kunnen dichters, schrijvers en andere cultuurdragers herbegraven worden in de natuur.

Het is om verschillende redenen niet altijd mogelijk het oorspronkelijke graf van een letterkundige of andere cultuurdrager te handhaven. De Stichting Gerard Keller heeft als doel om voor deze cultuurdragers een waardige en permanente rustplaats te verzorgen. Met de opening van Erebegraafplaats Kunstrijk kan deze doelstelling vanaf nu worden gerealiseerd. Lees verder >>

Symposium Menselijke natuur? Herinnering, ecologie en esthetiek in hedendaagse Afrikaanse letterkunde

In het kader van de Week van de Afrikaanse roman nodigen wij u graag uit voor het

LITERAIR SYMPOSIUM

Menselijke natuur? Herinnering, ecologie en esthetiek in hedendaagse Afrikaanse letterkunde

Tijd: 23 september 2016, van 13 tot 17 uur
Locatie: VOC Zaal, Bushuis, Universiteit van Amsterdam (kaart)

Vaak wordt de natuur als een fenomeen gezien dat buiten jezelf ligt, iets dat van een afstand kan worden beschouwd en bezongen. Maar, zoals ook Timothy Morton in Ecology Without Nature aangeeft, bevordert een dergelijke externe visie geenszins een constructieve beleving van wat hij “omgeving” noemt. Op welke manier kan de literaire esthetiek een rol spelen in het creëren van een beeld waarin de omgeving niet langer als een achtergrond voor het menselijk bestaan wordt gezien? Op welke manier gaan schrijvers om met deze verhouding tussen mensen, met hun gedrag, geschiedenis, herinneringen en ideologieën, en wat wij gewoon zijn “natuur” te noemen? En welke inzichten kunnen juist vanuit Zuid-Afrikaans perspectief gewonnen worden? Tijdens dit symposium zullen de Afrikaanstalige schrijvers Marlene van Niekerk, Francois Smith, Simon Bruinders, Lien Botha, en Ena Jansen zich over dergelijke vragen buigen aan de hand van hun meest recente literaire werken.

Voor meer informatie over het programma, zie de website van de UvA.

Voor meer informatie over de schrijvers en het programma van de Week van de Afrikaanse roman, zie de website van de Week.

S. Vestdijk: Gepassioneerd wikken en wegen

vestdijkHoewel Vestdijk geregeld essays en kritieken heeft gebundeld, werd een groot deel van zijn kritisch en beschouwend werk nooit herdrukt. Het materiaal waaruit hij kon putten was te omvangrijk.

In deze bloemlezing zijn alleen ongebundelde essays en kritieken van Vestdijk opgenomen. Muziekessays en astrologische opstellen zijn buiten beschouwing gelaten. De meer algemene beschouwingen zijn gekozen met het oog op het inzicht dat zij bieden in opvattingen van Vestdijk over bepaalde culturele vraagstukken of in zijn tijd belangrijke maatschappelijke kwesties. Het is vooral met dit soort beschouwingen dat Vestdijk zijn reputatie als belangrijk essayist vestigde. Ze zijn ook dikwijls typerend voor de periode waarin het essay werd geschreven. Lees verder >>

Bij het heengaan van een vriend.
Necrologie voor Joris Gerits (1943-2016)

Door Yves T’Sjoen

Joris de heldhaftige drakendoder van het land Moriar is niet meer. In het multimediale project Hauser van Lies van Gasse en Annemarie Estor (2013) redde het personage dat door Joris Gerits is vertolkt het postume leven van de negentiende-eeuwse vondeling Kaspar Hauser. Enkele dagen geleden, op 26 juli, heeft Joris een jarenlang gevoerde strijd verloren. In het najaar verschijnt de tekst die Joris een week voor zijn dood bezorgde als toelichting bij een graphic poem door Lies van Gasse gebaseerd op het honderdvijftig regels omvattende gedicht ‘Exodus’ van Hugues C. Pernath. Dat een tekst over precies dit dichtwerk van deze Antwerpse dichter het slotakkoord markeert van een academische loopbaan, zie ik niet als een toevallige speling van het lot.

Academia is niet de stamkroeg van een vriendenvereniging. Vriendschap is een schaars goed in universitaire kringen. Lees verder >>

Afrikaans Grammar: Descriptive and Theoretical Perspectives | Johannesburg, South Africa

25-26 August, Johannesburg, South-Africa

Afrikaans is unique among the Germanic languages in several ways: Notably, it is the only language of the Germanic family that originated outside of Europe and that is spoken primarily in Africa. Due to the unique historical context in which Afrikaans developed, it has grammatical features setting it apart from the rest of the Germanic family. Afrikaans is also the first language of over seven million people and the third largest language in South Africa.

In spite of its uniqueness and the size of the Afrikaans speech community, Afrikaans is relatively understudied and underdescribed from the perspective of theoretical linguistics. Lees verder >>

Makkelijker én leuker

Door Wilbert Spooren

Leuker kunnen ze het niet maken. Of toch wel? De Belastingdienst heeft het altijd lastig gehad. Burgers vinden belastingen verschrikkelijk ingewikkeld. Daar roepen we als het even kan de hulp van een expert bij. Bovendien willen we helemaal geen belasting willen betalen. Al in 1979 publiceerde Flip de Kam een boekje, Betalen is voor de dommen, waarin hij uitlegde hoe het grootkapitaal de duizenden mazen in het net van de Belastingdienst wist te vinden.

Sinds jaar en dag is de Belastingdienst bezig om het de burger makkelijker te maken. Zelfs de grootste belastinghater moet toegeven dat de dienst daar inmiddels aardig in geslaagd is. Vandaag de dag is er al zoveel vooringevuld op het aangifteformulier dat zelfs de grootste finanbeet de klus kan klaren. En als je er dan tóch niet uitkomt zijn er de gratis telefoon, de online servicehulp en de verwijzing naar talloze maatschappelijke instellingen zoals vakbonden die je kunnen helpen. Niet leuk, wel makkelijk. Lees verder >>

President Tsaar als taalhandeling

President Tsaar op Obama Beach op de voet gevolgd (28/60)

Door Marc van Oostendorp

Deze zomer publiceren nrc.next en NRC Handelsblad de roman President Tsaar op Obama Beach van A.F.Th. van der Heijden als feuilleton. De afleveringen verschijnen ’s ochtends <op de website van de krant>. In de loop van de dag blog ik een bespreking. Vandaag: aflevering 28. <blendle>

fantasieEen van de interessantste ontwikkelingen in de taalwetenschap van de afgelopen vijftig jaar is ongetwijfeld de ontwikkeling van het inzicht dat taal de wereld verandert – in een deeldiscipline die pragmatiek heet. Iedere zin die je zegt, verandert de wereld een klein beetje. Wanneer ik bijvoorbeeld zeg:

Ik bied mijn verontschuldigingen aan. (1)

Dan heb ik de wereld daarmee een klein beetje mooier gemaakt. Lees verder >>

Zomeraflevering blog Opgravingen: Tachtigers op reis

Reizen#Baedeker (2)

Waarom gingen Nederlanders rond 1900 op reis en hoe verwerkten zij de nieuwe ervaringen die zij onderweg opdeden? Daarover is nog veel onbekend. De blog Opgravingen licht een tipje van de sluier op aan de hand van reisbrieven. In de correspondenties van Albert Verwey en Willem Witsen met andere Tachtigers is een grote hoeveelheid buitenlandse brieven te vinden; bijna tien procent van de correspondentie is buiten Nederland geschreven.

Lees hier de zomeraflevering: “Tachtigers op reis”.

Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw

Het jaarcongres 2016, ‘Oud… Maar niet versleten! Ouderdom in de zeventiende eeuw’, vindt plaats in de Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven (Ladeuzeplein 21) op zaterdag 27 augustus 2016.

Programma

10h00– Welkomstwoord voorzitter DZE
10h15-11h00 Keynote Lynn Botelho (Indiana University of Pennsylvania)
11h00-12h30 – Fysieke aspecten van ouderdom

Who were old in the early modern period? New perspectives on the historical ageing process – Jaco Zuijderduijn (Universiteit Leiden)

A Sound Mind and Body. How an elderly Johan Huijdecoper stayed vital in the Dutch Golden Age– Benjamin Roberts (Vrije onderzoeker)

Constantijn Huygens, de Oude – Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Oud, ouder, oudst. Regionale verschillen in de sterfte in Vlaanderen tijdens de zeventiende eeuw – Isabelle Devos (Universiteit Gent)

12h30-14h00 Lunch Lees verder >>

De zoon van D.C. Hesseling. Een familiegeschiedenis

Door Jan Noordegraaf

hesselingDe Leidse hoogleraar D.C. Hesseling (15 juli 1859 – 6 april 1941) heeft weliswaar geen Nederlands gestudeerd, maar in de loop van zijn werkzame leven heeft hij zich ook intensief bezig gehouden met de neerlandistiek in de ruime zin van het woord. Meer dan twintig jaar lang was Hesseling bijvoorbeeld redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde. Eind september 1925 schreef hij een briefje aan de secretaris van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, WNT-redacteur Reinier van der Meulen (1882-1972). Daarin liet hij weten dat hij ‘wegens toenemende doofheid’ ontslag wilde nemen als lid van de Commissie, die hem, ‘een dilettant’ op het gebied van de Nederlandse taal en letterkunde, altijd met ‘voorkomendheid’ tegemoet was getreden.

In taalkundige kringen geldt Derk Hesseling nog steeds als ‘de ontginner van alle Nederlandsche Creoliseringen’ – het woord is van Jac. van Ginneken. Lees verder >>

Wedstrijd gouden veer voor best schrijvende ambtenaar

Wie wordt de best schrijvende ambtenaar van 2016? Wie sleept dit jaar de Gouden Veer in de wacht? Welke ambtenaar wordt de winnaar van de twaalfde editie van de Nationale Schrijfwedstrijd? Ambtenaren worden uitgenodigd om een burgerbrief in te zenden. Het moet gaan om een brief waarvan de schrijver vindt dat die een toonbeeld is van klare taal terwijl de lezers er alle informatie in kunnen vinden die ze nodig hebben.

Doe vooral mee! Het wordt weer een mooie gelegenheid om te laten zien hoe goed je zelf schrijft en hoe belangrijk het is dat ambtenaren helder en duidelijk zijn in hun communicatie met burgers. Voor meer informatie, zie http://nationaleschrijfwedstrijd.nl

7 september 2016: Bilderdijk-middag

Op 7 september 2016 is het precies 260 jaar geleden dat Willem Bilderdijk (1756-1831) in Amsterdam geboren werd. Zonder deze dichter had de negentiende eeuw er heel anders uitgezien. Door de felheid waarmee hij zich in polemieken mengde en door het fanatisme van zijn leerlingen, was zijn invloed op het politieke en culturele klimaat van zijn tijd groot. Maar ook op de taalwetenschap, de schilderkunst, de bouwkunde en tal van andere takken van wetenschap drukte deze homo univeralis een duidelijke stempel. Bilderdijks werk is zonder twijfel het meest romantische dat de Nederlandse literatuur heeft voortgebracht. Nog steeds weet hij moderne lezers te raken met zijn van gevoel, hartstocht en doodsverlangen doorspekte gedichten. Zijn veelzijdige oeuvre, dat uit ruim driehonderdduizend versregels bestaat, is uniek in binnen- en buitenland. Lees verder >>

Reactie bestuur Internatione Vereniging Neerlandistiek op visitatierapport over Taalunie

Door Henriette Louwerse
Voorzitter IVN

Zo vlak voor de zomer wil het bestuur van de IVN nog even kort reageren op het Taalunie visitatierapport ‘Meer samenwerken, minder toeteren’ en de beleidsreactie van het Comité van Ministers van afgelopen 7 juli.

Rapporten en beleidsreactie

De conclusies van het visitatierapport komen grotendeels overeen met die van het AFO-rapport: de communicatie van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie was vaak onhandig en soms ongevoelig; de rol van de Taalunie is onduidelijk (beleid adviseren, maken of uitvoeren?); de strategische en beleidsplannen zijn te weinig concreet; de financiële verslaglegging is niet transparant; de Taalunie is te veel met de eigen organisatie bezig en luistert te weinig naar het veld. Het visitatierapport stelt hard dat ‘het bij het Algemeen Secretariaat lijkt te ontbreken aan urgentie, daadkracht en prioritering’ (p. 19). Lees verder >>

Ina Dammanprijs 2016 voor Roeland van Wely

19 juli 2016 – De Ina Dammanprijs wordt dit jaar toegekend aan Roeland van Wely voor zijn publicatie over De Vuuraanbidders, een historische roman van S. Vestdijk. De tweejaarlijkse prijs die in 1999 is ingesteld door de Vestdijkkring, wordt op 12 november in Harlingen uitgereikt.

Dit jaar wordt de prijs toegekend aan Roeland van Wely, die zijn studie cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit heeft afgerond met een publicatie over de historische roman De Vuuraanbidders uit 1947.

Van Wely toont aan dat Vestdijk met dit werk zijn houding tegenover de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog probeert te verklaren en verduidelijken. Als gijzelaar in Sint Michielsgestel onderhandelde Vestdijk met de Duitse bezetter over zijn vrijlating. Daarvoor voerde hij onder meer aan dat hij een boek wilde schrijven ‘dat voor het probleem van de Duitse cultuur van groot belang zou kunnen zijn’. Lees verder >>

Vacature: Dienstcoördinator DBNL

De KB zoekt een zoekt voor de afdeling Collecties team Collectiekennis een dienstcoördinator DBNL. Heb je ruime ervaring op het terrein van digitale diensten en online dienstverlening? Beschik je over kennis op het gebied van projectmanagement? Heb je een innovatieve instelling en ben je analytisch ingesteld? Kun je zelfstandig werken, maar ben je ook een teamplayer?

De Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren(DBNL) is een samenhangende en zeer betrouwbare collectie van teksten met betrekking tot de Nederlandstalige letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis, die loopt van de vroegste tijd tot heden en die representatief is voor het gehele Nederlandse taalgebied. De DBNL bestaat uit gedigitaliseerde Nederlandstalige literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende contextualiserende informatie, zoals biografieën, portretten en verwijzingen. Ook bevat de DBNL studies en primaire bronnen op het bredere terrein van de Nederlandse taalkunde en de Nederlands-Vlaamse cultuurgeschiedenis. Lees verder >>

Nederlands, een wereldtaal in Gent

Door Yves T’Sjoen

Van 7 tot 20 augustus ontvangt de Universiteit Gent 120 buitenlandse studenten Nederlands. Buiten het Nederlandse taalgebied zijn volgens de Taalunie-webstek taalunieversum minstens 15.000 studenten ingeschreven aan een academisch instituut waar de wereldtaal Nederlands wordt gedoceerd. Collega’s van deze departementen maken op basis van een taaltest, conform het Europees Referentiekader voor het leren van een vreemde taal, een selectie. Een nieuw opgezet beurzensysteem, een schamele €200 per deelnemer, biedt de helft van de studenten de gelegenheid gedurende twee weken de Nederlandse taal, cultuur en werksfeer in het taalgebied zelf te ervaren. De andere helft van de selectie vraagt geen financiële tussenkomst.

In het voorjaar van 2015 zag het er niet naar uit dat de jarenlange traditie van de zomercursus Nederlandse taal en cultuur kon worden gehandhaafd. De cursus is vele jaren door de Taalunie georganiseerd op drie verschillende plaatsen in het Nederlandse taalgebied. De Universiteiten van Hasselt (Diepenbeek) en Gent, en ook het wat meer afgelegen Zeist in Nederland ontvingen elk jaar weer een paar honderd anderstalige studenten Nederlands. Gent en Zeist organiseren de cursus al sinds de jaren vijftig. De instellingen en hun onvermoeibare organisatoren boden workshops aan, gastlezingen, lessen in Nederlandse taalvaardigheid en gingen met hun enthousiaste gasten op culturele uitstap. Lees verder >>