Auteur: Redactie Neerlandistiek

Filip De Ceuster leest Maurice Gilliams

Het verblijf – dag 79

STEUN ONS IN DE VERBLIJFSKOSTEN

Filip De Ceuster doceert Nederlands aan de University of Sheffield, Engeland en is promovendus aan de Universiteit van Antwerpen. Maurice Gilliams (1900-1982) was een Vlaams schrijver en essayist die debuteerde met Elias of het gevecht met de nachtegalen.

Presentatie, format, productie, vogels en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.

Johannes Kinker: de Kuschjes

Rolf den Otter is een YouTube-kanaal begonnen waarop hij gedichten uit de klassieke Nederlandse letterkunde voordraagt. Zoals de Kuschjes van Johannes Kinker. Of hoe een intellectuele jongeman van 21 een meisje door overredingskracht probeert te schaken… Drie jaar later zou een eveneens jonge Willem Bilderdijk een antwoord op dit gedicht schrijven. De scan komt van Google Books.

(Bekijk deze video op YouTube)

Cola Debrot lezing door Tessa Leuwsha: Wij hebben helden, wij bestaan!

Gisterenavond hield Tessa Leuwsha de jaarlijkse Cola Debrot-lezing. Deze staat nu online. Mensen in alle culturen hebben behoefte aan rolmodellen. Tessa Leuwsha vertelt hoe zij in Nederland en in Suriname haar eigen helden ontdekte. Ze beschrijft ook wat er op het spel staat als er niemand is om naar op te kijken. Op zoek naar Surinaamse helden! Aansluitend op de Cola Debrot lezing presenteert Tessa Leuwsha haar nieuwe roman ‘Plantage Wildlust’ (AtlasContact, 2020). De lezing werd op locatie – in Suriname – opgenomen. Aansluitend interviewen Michiel van Kempen (Werkgroep Caraibische Letteren) en Tanja Jadnanansing (Stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Zuidoost) Tessa over haar lezing en over haar net verschenen boek ‘Plantage Wildlust’ waarvoor zij (eveneens op locatie) een unieke boektrailer maakte die tijdens dit programma in premiere gaat.

(Bekijk deze video op YouTube)

Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw: De Nederlander en de Ander

Docent Ivo Nieuwenhuis van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit besloot om tijdens de coronacrisis zijn college over literatuur en identiteit de vorm te geven van een podcast. Als een voorbeeld presenteren we hier het laatste college uit die reeks. We werken ook nog aan de laatste. 

De PowerPoint-presentatie die bij deze podcast hoort staat hier. De podcast zelf kun je beluisteren via Spotify of Anchor

Hans Robert Jauß: de maskerade van de provocatie

Door Peter J.I. Flaton 

In zijn bijdrage aan Sleutelwoorden. Kernbegrippen uit de hedendaagse literatuurwetenschap (o.r.v. W. van Peer en K. Dijkstra,  Leuven-Apeldoorn, 1991), “Receptie” (pp. 144-150), merkt J.J. Kloek terecht op, dat H.R. Jauss’ Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (Frankfurt am Main, 1970) geen paradigma-‘switch’ veroorzaakt heeft in de zin althans van Thomas Kuhns befaamde The Structure of Scientific Revolutions uit 1962. Dat neemt niet weg, dat het verschijnen ervan ook in Nederland het nodige stof deed opwaaien. 

Lees verder >>

Jennie ter Horst – Frerichs leest A.F. Th. van der Heijden

Het verblijf – dag 78

STEUN ONS IN DE VERBLIJFSKOSTEN

Jennie ter Horst Frerichs is lerares Nederlands aan het Merletcollege in Cuijk. A.F.Th. van der Heijden werkt aan een oeuvre dat gedrenkt is in het voorbijgaan van de tijd.

Presentatie, format, productie, vogels en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.

Digitaal feest, Haus der Niederlande, Münster

Het ‘Haus der Niederlande’ in Münster viert dit jaar z’n 25ste verjaardag! Sinds 1995 vormt het ‘Krameramthaus’, waar de Nederlandse delegatie verbleef tijdens de onderhandelingen aan de Vrede van Münster, een belangrijk centrum van de buitengaatse neerlandistiek. Om deze heuglijke gebeurtenis ook in de huidige omstandigheden niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, hebben we een digitaal feestprogramma samengesteld.

Bij het ‘digitale feest’ willen we in het bijzonder datgene vieren wat ons het sterkste verbindt, de Nederlandse taal. Dat doen we met de verkiezing van een Nederlands lievelingswoord.

Graag nodigen we jullie uit om aan de verkiezing deel te nemen. Het resultaat zal bij één van de komende actualiseringen van de jubileumpagina gedeeld worden.

Foto: Rüdiger Wölk, Wikimedia

Inferno

Wonen in gedichten (10)

Door Judit Gera
Dit gedicht is geschikt voor lichtgevorderde studenten
en hoort bij de categorie Mens en maatschappij,

In de serie Wonen in gedichten bespreekt Judit Gera, hoogleraar in Boedapest, gedichten uit de Nederlandstalige literatuur, ten behoeve van het onderwijs in de Neerlandistiek extra muros. (buiten het taalgebied. Vandaag: ‘Meeuwen’, van Judith Herzberg (1934).

Lees verder >>

Vacature lector Nederlands (Universiteit van Luik, België)

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Taal- en Letterkunde van de Universiteit van Luik zoekt, voor indiensttreding per 1 oktober 2020, een lector Nederlands.

De kandidaat (m/v/x) dient moedertaalspreker te zijn en doctor in de Taal- en Letterkunde, gepromoveerd op een proefschrift in het domein van de taalkundige neerlandistiek.

Lees verder >>

Congres Depok gaat niet door en wordt verplaatst naar oktober 2021

Het Kongres Studi Belanda in Indonesia dat in oktober 2020 zou plaatsvinden in Depok ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vakgroep Nederlands kan geen doorgang vinden. De reden hiervoor is dat met betrekking tot de ontwikkeling van het coronavirus en alle maatregelen die hiermee samenhangen nog steeds veel onduidelijkheid heerst. Het congrescomité acht het dan ook niet verantwoord om het congres in oktober 2020 door te laten gaan. 

Lees verder >>

pilaar / zuil

Verwarwoordenboek Vervolg (169)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

pilaar / zuil

De woorden overlappen in betekenis, maar er zijn (technische) verschillen, en ook verschillende bijbetekenissen.

Lees verder >>

Agata Szubert leest Annie M.G. Schmidt

Het verblijf – dag 75

STEUN ONS IN DE VERBLIJFSKOSTEN

Agata Szubert is als docent en onderzoeker Neerlandistiek verbonden aan de Filologische Faculteit van de Universiteit van Wroclaw (Polen).

Annie M.G. Schmidt (1911-1995) is 25 jaar na haar dood is de bekendste Nederlandstalige kinderboekenschrijfster. Met haar poëzie en de verhalen zijn generaties Nederlanders opgegroeid, waardoor Schmidts werk tot het collectieve geheugen van naoorlogs Nederland is gaan behoren.

Presentatie, format, productie, vogels en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.


Scholieren winnen prijs met werkstukken over dyslexie en de Camera Obscura

De winnaars van de profielwerkstukwedstrijd Nederlands 2020 van Levende Talen Nederlands en de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek zijn bekend. Sam Lange en Kirsten de Wit uit 5havo wonnen met een werkstuk over een racebaanspel om dyslectische leerlingen te helpen. Suzanne Voets uit 6vwo analyseerde de Camera Obscura van Nicolaas Beets uit 1839 en schreef er een eigentijdse versie van. De winnaars laten met hun knappe werk zien hoe breed en boeiend het schoolvak Nederlands is. 

Lees verder >>

Aardige en merkwaardige formuleringen in achttiende-eeuwse brieven

Afb. 1. Het kistje waarin 843 achttiende-eeuwse brieven gevonden zijn. Bron: Fotobestand Gemeentearchief Arnhem.

Door Renaat Gaspar

Bij het transcriptiewerk van enkele honderden laat achttiende-eeuwse brieven in de Doesburgse brievencollectie zijn enkele opmerkelijke, zelfs verrassende formuleringen tevoorschijn gekomen. Ook de opzet van de brief bleek niet altijd overeen te stemmen met wat wij helder en aanvaardbaar vinden. Het zou jammer zijn, mocht dat alles voor altijd in de massa tekst verborgen blijven. Daarom in vogelvlucht een blik op diverse achttiende-eeuwse brieven, briefjes en epistels.

Lees verder >>

Kettingbrief op SKUT over Arnon Grunberg en herdenken

De toespraak die Arnon Grunberg op 4 mei hield in de Nieuwe Kerk in Amsterdam tijdens de Nationale Dodenherdenking kon op veel lof rekenen. Hij werd alom geprezen, misschien wel juist doordat hij in zijn toespraak benadrukte dat herdenken méér zou moeten zijn dan een uitgehold ritueel: het zou ‘een verlangen naar kennis’ in zich moeten dragen. 

Lees verder >>

Van meewarig en serieus: gut, gut!

Door Siemon Reker

Het lijkt redelijk, te veronderstellen dat de “rode jonkheer” Marinus van der Goes van Naters de eerste was die in de Tweede Kamer het tussenwerpseltje gut gebruikte. Parlement.com geeft een paar interessante kwalificaties van deze vroegere PvdA-fractievoorzitter: kleurrijk, wat geaffecteerd sprekend, rebels, vooruitziend. “Pleitbezorger van Europese integratie, zorg voor het milieu, natuurbehoud en ontwikkelingssamenwerking. Was actief in het EGKS-parlement en het Europees Parlement.” Dat juist hij als eerste het tussenwerpseltje gut kan hebben gebezigd, onderstreept wellicht eerder Van der Goes’ rebelse dan geaffecteerd sprekende aard.

Lees verder >>

Frits Spits leest A.F.Th. van der Heijden

Het verblijf – dag 73

STEUN ONS IN DE VERBLIJFSKOSTEN

Frits Spits werd in oktober 2019 verkozen tot de ‘radiomaker van de eeuw’.  A.F.Th. van der Heijden (1951) geldt als een van de belangrijkste Nederlandse romanschrijvers van de afgelopen eeuw.

Presentatie, format, productie, vogels en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.