Auteur: Redactie Neder-L

Voorintekening twee 17e-eeuwse kluchten

n het voorjaar verschijnt bij de Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam / Nodus Publikationen Münster de onderstaande kluchteneditie.

J. Noseman: Hans van Tongen, of Razende-Liefdens-Eynd (1644) & De Wanhébbelyke Liefde (1678), bezorgd door Nil Volentibus Arduum met inleiding en aantekeningen uitgegeven door Arjan van Leuvensteijn

Nederlands ISBN-nummer: 978-90-8880-026-9
Duits ISBN-nummer: 978-3-89323-770-8

De omvang van het boek is ongeveer 240 bladzijden.
Bij voorintekening is de prijs € 25 (excl. € 4 verzendkosten). Na verschijnen bedraagt de prijs € 30 (excl. € 4 verzendkosten).

Lees verder >>

Zondag 18 maart, Leiden: Salon der Verzen

Stichting Feest der Poëzie presenteert de Salon der Verzen, een bijzondere belevenis met poëzie, muziek en magie. Op zondag 18 maart vindt deze voorstelling plaats in de stijlvolle ambiance van het Plantsoentheater te Leiden.

De dichters van het Feest der Poëzie, Mieke van Zonneveld, M.A.W. Ouderyte, Lennard van Rij en Simon Mulder, dragen voor. Zij doen dat o.a. uit hun bijdragen aan Avantgaerde, een uit lood gezet, op een drukpers uit 1913 gedrukt en handgebonden periodiek voor de dichtkunst. Ook is er muziek van sopraan-pianoduo Susanne Winkler en Daan van de Velde met klassieke liederen, waaronder liederen van vergeten 19e-eeuwse Nederlandse componisten, en een magische act van verwonderaar Arjan van Vembde, die poëzie en goochelkunst verenigt. U proeft de sfeer van een 19e-eeuwse salon!

Datum, tijd: 18 maart 2012
Zaal open: 15 uur, aanvang: 15:30 uur, afloop: 17:00 uur
Entree: 22,50 euro (incl. koffie/thee)
Locatie: Theaterhuis Het Plantsoentheater, Plantsoen 45, Leiden
Reserveren: www.plantsoentheater.nl/kaartverkoop of 06-48151584

Meer informatie over het Plantsoentheater: www.plantsoentheater.nl
Meer informatie over Stichting Feest der Poëzie en de Salon der Verzen: www.feestderpoëzie.nl

Boekensalon: literair agenten: wat zijn dat?

De literair agent is al meer dan vijftig jaar een belangrijke schakel tussen auteur en uitgever. Maar over hoe literair agenten te werk gaan, is maar weinig bekend. De Boekensalon bij de Bijzondere Collecties op 8 maart 2012 is gewijd aan de zichtbare en onzichtbare activiteiten van deze ‘boekenfluisteraars’. Aanleiding vormt de verschijning van een rijk geïllustreerd themanummer van het tijdschrift De Boekenwereld over de literair agent Henk Prins.

Een panel bestaande uit de literair agenten Paul Sebes en Chris Kooi, uitgever Lidewijde Paris en directeur van Poetry International Bas Kwakman zal discussiëren over het literair agentschap van vroeger en nu. Volgens een recente aflevering van Boekblad neemt het aantal agenten op dit moment hand over hand toe. Waarom is dat? Is die toename een goed teken of kan het ook wat minder. En wat kan een agent dat een uitgever of auteur niet ook zelf kan?

Lees verder >>

Vlaamse dialectendag: 17 maart

Op 17 maart organiseert Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen de vierde Vlaamse dialectendag. Prof. dr. J. Taeldeman geeft in het namiddagprogramma een lezing over overgangsdialecten. Prof. dr. J. Van Keymeulen stelt er onder andere de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten voor, een project waarbij het de bedoeling is om amateurdialectwoordenboeken te ontsluiten via een website. Er is ook ruimte voor dialectmuziek in de muzikale ronde van Vlaanderen. ’s ochtends worden er acht workshops aangeboden over dialect en digitalisering enz. U kunt zelfs komen rappen in het dialect. Voor het volledige programma: zie http://www.wvd.ugent.be/4dedialectendag en www.variaties.be. inschrijven kan op variaties@huisvanalijn.be.

Ga toch fietsen

Door Jan Stroop

Of het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde een “peer-reviewed journal” is, weet ik niet. Er wordt in elk geval wel beoordeeld. Ik doe daar zelf namelijk ook af en toe aan mee. Maar soms lijken de beoordelaars van het TNTL de deskundigheid te missen om het tijdschrift voor uitglijders te behoeden. Die gedachte kwam bij me op toen ik in ’t laatste nummer ’t artikel Fiets ‘ersatzpaard’ las. Daarin presenteren Gunnar de Boel en Luc de Grauwe (voortaan B en G) een etymologie die op geen enkele manier aannemelijk gemaakt wordt. Hun conclusie is dat het Nederlandse woord fiets een Duits leenwoord is, dat teruggaat op het Latijnse leenwoord vice in de betekenis ‘plaatsvervanger’.

Dat zit zo.
Lees verder >>

Promotie Nina Geerdink, 5 april 2012

Op 5 april a.s. promoveert Nina Geerdink op haar proefschrift Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667).

Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in Nederland pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negentiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Voorbeelden van financiële vergoeding voor literair werk in de Gouden Eeuw zijn schaars, en dichters beweerden zelf bij hoog en laag dat ze enkel voor de eer dichtten. Het proefschrift van Nina Geerdink laat zien dat er wel degelijk voordeel te behalen viel voor zeventiende-eeuwse dichters.

Lees verder >>