Auteursarchief: Raymond Noë

Gedicht: Leo Vroman • De tijger en de haringsla

De tijger en de haringsla Een tijger zat een haringslamet boze plannen achterna. De haringsla was vlug ter been:het oerwoud stormde door haar heen. Zij scheerde laag langs gras en paden:zij was een van de snelste sladen. Augurkjeskruim en zachte … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: J.G. Danser • Op de wandeling

Op de wandeling Wij traden saam langs een verlaten laan:Geen wind bewoog de looverlooze twijgen,Wij voelden vredes ijlen nevel stijgenEn wisten ons van ’t kleed der vrees ontdaan. En vreemd: die zoo vaak met haar was gegaan,Haar liefde kende en … Lees verder

Geplaatst in gedicht, geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: J.G. Danser • De verlaten steden

De verlaten steden Mijn moeheid zoekt de steden die verlatenEn stil zich koestren in den zonneschijn:De donkre huizen en de nauwe straten,Den stoeren torenromp op ’t open plein. Daar storen mij gerucht noch smadend praten,Daar doet geen schrik mijn blijde … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Guido Gezelle • o Gij dikke, welgekleede, welgevoede vliege

o Gij dikke, welgekleede, welgevoedevliege, die‘k daar zoo dikkens, om end weder om mij,hoore en zievliegen, varen, vederen, ruischen, in denzonnenstraal,met uw’ ronkend -, hoog- en leeggevooisdevedertaal! Ha, ‘k en kenne niemand die u ooit ééne armereke of tweeheeft geschonken, … Lees verder

Geplaatst in gedicht, geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Paul Rodenko • Het beeld

Het beeld Uit het hout van de morgenuit morgenrozenhoutsneed ik een beeldheel licht en smaller dan een lijsterstemeen beeld van morgenrozenhout. Het was zo schuw zo ongeschoolddat ik het zelf niet kendemet elke windvlaag was het wegmaar ’n kindeen bloesemtakeen … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Bert Decorte • Het wit en wankel kind

Het wit en wankel kind Het wit en wankel kind weemoedig als de meeuwenverzeilt verzinkt in slaap midden de bloemenzeewier vlokken vederschuim als kussen nedersneeuwenzijn kusbesneeuwde slaap wil met het water mee de wimpers die zijn oog met schaduwen beschermenschuilen … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: J.G. Danser • Het naakte meisje

Het naakte meisje Zij ligt, zoo rijk in haar ontroerend naakt, Zoo argeloos, ontdaan van alle kleêren: Een kind niet radend wat het doet ontberen En toch zoo schoon, zoo lieflijk en volmaakt. Stil, als een bloem in schaduwen ontwaakt … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: T. van Deel • Het gemak waarmee de dingen

Het gemak waarmee de dingenons verlaten, achterblijvenop een strand of in de trein – en erger ook, er nog wel zijnmaar ons niet meer verwachten. T. van Deel (1945-2019)uit: Boven de koude steen (2007) • • • • • • … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: T. van Deel • Autobiografie

T. van Deel overleden Autobiografie Ze zetten op hun proefwerkvel nogTaal in plaats van Nederlandsen moeten zo ineens van mijhun korte leven samenvatten.Daar zit men even mee. ’t Ideedat ik straks alles lees isvoor de meesten geen bezwaarmaar wat te … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: T. van Deel • De wereld

T. van Deel overleden. De wereld De geur van brem, van tijm, van vijgvervlucht in het voorbijgaan tot eeneeuwigheid waarin ook het gestoofdezand, de wierook van verhitte kruidenzich mengt tot een verhoopt verband.De kleur van oleander, agave en olijfverlucht het … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , | 3 Reacties