Auteur: Nicoline van der Sijs

Een nieuw online taalleven voor de Achterhoekse en Liemerse dialecten

Op 11 december zijn de eerste vijf online delen van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) gelanceerd tijdens een feestelijke virtuele bijeenkomst.  De website is het resultaat van een samenwerking tussen het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit.

Aan het WALD is sinds 1980 gewerkt, en sindsdien zijn er elf kloeke delen van het woordenboek verschenen in gedrukte vorm. De laatste jaren is gewerkt aan het digitaliseren van de delen, om zo het talige erfgoed van de Achterhoek en de Liemers voor iedereen toegankelijk te maken. Het resultaat is het electronische WALD, het e-WALD, met de eerste vijf woordenboekdelen.

Lees verder >>

Programma ter gelegenheid van de lancering van het e-WALD

WALD gaat digitaal!  Een nieuw taalleven voor de Achterhoekse en Liemerse dialecten

11 december 2020, 15:00-16:00 uur

Tijdens een feestelijke virtuele bijeenkomst wordt op 11 december om 15:00 een website gelanceerd met daarop de eerste vijf delen van het Woordenboek van de Achterhoekse en  Liemerse Dialecten (WALD). De website is het resultaat van een samenwerking tussen het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit.

Het programma is als volgt:

15:00 Opening door Roeland van Hout

15:15 De ontstaansgeschiedenis van het WALD door redacteur Lex Schaars

15:25 De digitalisering van het WALD door Dirk-Jan Eertink

15:30 Dialect bij en door het ECAL door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

15:40 Gronings van nu: WoordWaark door Goffe Jensma

15:55 Toelichting van de website door Erwin Komen

16:00 Officiële opening van de website door Nicoline van der Sijs

Geïnteresseerden kunnen deelnemen via de volgende zoom-link:

https://radbouduniversity.zoom.us/j/84812857487?pwd=TXJ1R05qNjhHbFlSaldhRy9JT09kUT09

Wie is toch die berisper van een Nederlandse spelling?

Door Hans Beelen en Nicoline van der Sijs

In 1550 verscheen het eerste gedrukte spellinggidsje van het Nederlands, onder de titel Nederlandsche Spellijnghe. De auteur was de Gentse drukker Joos Lambrecht (1491-1556 of 1557). Lambrecht hield zich intensief bezig met de Nederlandse taal. Hij was niet alleen drukker, maar ook ‘lettersteker’, lettergieter en onderwijzer. In 1539 gaf hij het eerste Vlaamse boek uit dat gedrukt was in een romeinse letter. Dit initiatief kreeg kennelijk geen bijval, want hierna gebruikte hij alleen nog de gotische of ‘bastaertsche’ letter. Al voor het spellingsgidsje had hij, in 1546, een ander baanbrekend werk gepubliceerd, namelijk het Naembouck van allen natuerlicken ende ongheschuumde vlaemsche woirden (Namenboek van alle inheemse en niet-geleende Vlaamse woorden), een Nederlands-Frans woordenboek en het eerste in de Lage Landen gepubliceerde vertaalwoordenboek van een moderne taal dat uitging van het Nederlands.

Lees verder >>

Stommerd, stommeling & stommerik: Help mee met het in kaart brengen van verschillen in afleidingen

Door Nicoline van der Sijs

Er is nooit systematisch onderzocht door wie en waar Nederlandse afleidingen als stommerd, stommeling, stommerik of stombo, of behulpzaambehulpelijk, of godingodes worden gebruikt. Bestaan er regionale verschillen binnen de standaardtaal van Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Nederlandse Antillen? Bestaan er dialectverschillen binnen de Lage Landen, of zijn er generatieverschillen? En hebben deze woorden voor alle gebruikers dezelfde betekenis, of verschilt dat?

Om de antwoorden op deze vragen te kunnen vinden heb ik een vragenlijst opgesteld. Iedereen die Nederlands of Fries spreekt, of een streektaal als Nedersaksisch, Limburgs, Brabants, Zeeuws, kan deelnemen. Het invullen van de vragenlijst duurt 10 à 20 minuten. Uw gegevens worden volledig anoniem verwerkt en niet aan derden doorgegeven. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter inzicht we krijgen in de situatie, dus we zijn u erg dankbaar voor het invullen. Kent u geïnteresseerden, stuur dan de link naar de vragenlijst aan hen door. Alvast bedankt!