Auteur: Marieke Winkler

Nieuw nummer ‘Nederlandse Letterkunde’ verschenen

Onlangs verscheen Nederlandse Letterkunde 2020-2 met de volgende inhoud:

Artikelen

Ted Laros, Literatuur, politiek en recht in Nederland, 1945-1952. De zuivering van het literaire veld door de Ereraad voor de Letterkunde en de Centrale Ereraad voor de Kunst

Marc van Zoggel, ‘Een homo is minder verdacht dan een held’. Literaire verbeeldingen van Michiel de Ruyter en het nationale-identiteitsdebat na 2001

Lees verder >>

Nieuw nummer ‘Spiegel der Letteren’ verschenen

Onlangs verscheen Spiegel der Letteren 62 (2020) nummer 2 met de volgende inhoud:

Artikelen

Geert Buelens, ‘En wij zijn hier’. Traditie, moderniteit, nationalisme en mercantilisme in en rondom Wij, heren van Zichem

Ad Putter, A Fragment of Boendale’s Melibeus in England. Manuscript, text, and context

Tom Laureys, Sturen en gestuurd worden. De hartstochten en de goddelijke voorzienigheid in drie vroegmoderne Medeatragedies (1648-1667)

Boekbeoordelingen

Roeland Harms over 300 jaar Robinson Crusoe. Jaarboek De Achttiende Eeuw

Paul Pelckmans over Willem Bilderdijk & Katharina Wilhelmina Schweickhardt, Mijn tranen stromen nog. Willem Bilderdijk & Katharina Wilhelmina Schweickhardt over de dood van hun kinderen

Nick Tomberge over Harry A Poeze, Dominee Jac. Jonker, Job Sytzen en de soldaat in Indië

Klaus Beekman over Hans Demeyer & Sven Vitse (red.), Woekering en weigering. Metamorfosen en identiteit in het werk van Jacq Vogelaar

Johanna Bundschuh-Van Duikeren over Anne-Fleur van der Meer, Wouter Schrover, Nelleke Moser & Margreet Onrust (red.), Naar het onbekende. Perspectieven op literatuur, cultuur en kennis

Zie voor meer informatie de website van Spiegel der Letteren.

Nieuw nummer TNTL verschenen

Jaargang 136, 2020, nummer 3


Artikelen

Ann Marynissen & Joost Robbe, ‘Hollanders, Friezen of Vlamingen? Een studie naar de persoonsnamen van de eerste Amagerboeren uit de toenmalige Nederlanden’

Anna Dlabačová & Margriet Hoogvliet, ‘Religieuze literatuur tussen het Middelnederlands en het Frans: tekstuele mobiliteit en gedeelde leescultuur’

Sarah J. Adams, ‘De rebellen van Berbice. Slavernij en de rechtvaardigheid van verzet in Nicolaas Simon van Winters Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774)’

Liesbeth Minnaard, ‘“Heb je dat, betrokken blanke wereldburger?” De vluchtelingencrisis, betrokkenheid en opportunisme in twee werken van Ilja Leonard Pfeijffer’

Lees verder >>

Nieuw nummer ‘TNTL’ verschenen

Jaargang 136, 2020, nummer 2

Artikelen

Liesbeth Augustinus & Cora Cavirani-Pots, ‘Give it a try! Comparing constructions with Dutch proberen and Afrikaans probeer

Riet Schenkeveld-van der Dussen, ‘Cats’ Self-stryt een Arminiaanse tekst?’

Sarah Badwy & Yra van Dijk, ‘Het gruwelijke gezicht van de geschiedenis. De politieke betekenis van de allegorie bij Boeli van Leeuwen’

Lees verder >>

Nieuw nummer ‘Spiegel der Letteren’ verschenen

Jaargang 61, 2019, nummer 3


Artikelen

Lars Bernaerts en Siebe Bluijs, ‘Waar hoort het hoorspel? Over de plaats van het Nederlandstalige hoorspel in oeuvres, poëtica’s en literatuurgeschiedenis’

Hans van Stralen, ‘Huize Warmond. Over de rol van het huis in de poëzie van Ellen Warmond’

In margine

Mike Kestemont en Folgert Karsdorp, ‘Het Atlantis van de Middelnederlandse ridderepiek. Een schatting van het tekstverlies met methodes uit de ecodiversiteit’

Boekbeoordelingen

An Faems over Cornelis van der Haven en Jürgen Pieters (red.), Lyric Address in Dutch Literature, 1250-1800

Kris Steyaert over Lucien Custers, Alleen in de wervelende wereld. Het leven van Johan Andreas dèr Mouw en over Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita), Mijn taalorkest. Een ruime keuze uit ‘Brahman’

Hans Anten over Annemiek Recourt, Moralist van de ontrouw. Jan Greshoff (1888-1971)

Fabian R.W. Stolk over Ryanne Keltjens, Boekenvrienden. Bemiddelende kritiek in Nederlandse publiekstijdschriften in het interbellum

Sandra van Voorst over Nico Laan, Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten

Zie voor meer informatie Spiegel der Letteren