Auteur: Jules Schmeits

Winnaar Studentenkerstwedstrijd 2020 – Tussen het knikken en de echte communicatie

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we de winnende inzending; ‘Tussen het knikken en de echte communicatie’ door Gabriela Grigoryan, student Linguïstiek met Nederlands en Duits aan de Universiteit St. Cyrillus en St. Methodius van Veliko Tarnovo, Bulgarije.

Door Gabriela Grigoryan

Mijn grote avontuur met het Nederlands begon bijna vier jaar geleden en duurt nog tot vandaag de dag voort. Ik zou echt willen zeggen dat in het begin ‘praten’ het juiste woord was, maar eigenlijk was het in mijn geval… het zwijgen. De angst om fouten te maken of een woord verkeerd uit te spreken werkt als plakband op je mond. Het cliché ‘leren van je fouten’ helpt niet om dapperder te worden. Maar in de loop der tijd wordt alles beter en komt het knikken dat de eerste stap is naar een echte communicatie. ‘Knikken’ staat in het woordenboek van alle taalstudenten met de betekenis: ‘een verticale beweging met het hoofd maken wanneer je begrijpt wat er in de vreemde taal wordt gezegd, maar niet durft aan het gesprek deel te nemen’. Een tip van mij: blijf niet te lang bij deze eerste stap van de vreemdetaalverwerving zitten, want knikken is alleen maar effectief bij ja-neevragen.

Lees verder >>

Studentenkerstwedstrijd 2020 – Schilderen met woorden of dichten met kleur? Hoe schilderkunst zich in de zeventiende eeuw vermengde met de literatuur

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we, met een eervolle vermelding, de vierde van vijf door de jury geselecteerde inzendingen; ‘Schilderen met woorden of dichten met kleur?’ door Suzanne Voets, student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Door Suzanne Voets

Reeds in de oudheid bestond er een strijd tussen schrijver en schilder. De een poogde de ander te overtreffen, hoewel de kunsten wezenlijk niet met elkaar te vergelijken zijn – hoe zeer penseel en pen ook op elkaar lijken, ze dienen toch zeker voor een volstrekt ander doeleinde.
De soms polemische concurrentie zette zich voort gedurende de renaissance, maar rond 1600 vond er een soort omslagpunt plaats: de grote schilders werden geboren, en drukten de grote dichters, die de eeuwen ervoor hoger in het vaandel stonden, als het ware weg. Woorden werden overstelpt door penseelstreken. Bovendien waren de schilders uit op vernieuwing, terwijl de dichters uitgingen van imitatio: de klassieken bleven zij als uitgangspunt hanteren. Beeldende kunst werd gaandeweg steeds meer iets om te aanbidden; het was waarachtiger dan de dichtkunst, omdat de eerste berust op de natuur, die in de juiste of ideale verhoudingen weergegeven moest worden. Het is de maat der dingen en de wetten der natuur die vastgelegd behoorden te worden. De beeldende kunst verhief zich aldus tot een ware wetenschap. De dichtkunst werd mede hierdoor in veel mindere mate gezien als een ambacht.

Lees verder >>

Studentenkerstwedstrijd 2020 – Torenkamertjes

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we de derde van vijf door de jury geselecteerde inzendingen; ‘Torenkamertjes’ door Danielle van den Heuvel, student aan de lerarenopleiding Nederlands van Fontys.

Door Danielle van den Heuvel

Ik schrijf dit stukje vanachter mijn witte houten bureautje, waaraan ik dit jaar vele uren heb doorgebracht. Ik kan wel stellen dat mijn masterstudie Nederlands zich het afgelopen jaar grotendeels heeft afgespeeld op dit zolderkamertje. Ik noemde het vaak gekscherend mijn torenkamertje. Na een paar klikken verschenen daar rond april ineens docenten op mijn beeldscherm. Mijn studiegenoten reduceerden tot vakjes op het scherm. Om het contact met medestudenten een beetje te onderhouden, appten we er tijdens colleges lustig op los. ‘Drinkt hij nu bier?’, appte een van mijn medestudenten tijdens een online college literatuurgeschiedenis. We bleven de beelden van de docent nauwlettend volgen. Het bleek om een onschuldig blikje fris te gaan. Het was lente en we zaten midden in een intelligente lockdown. Wij hadden een biertje best begrepen.

Lees verder >>

Studentenkerstwedstrijd 2020 – Verrekijker, loep en spiegel

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we de tweede van vijf door de jury geselecteerde inzendingen; ‘Verrekijker, loep en spiegel’ door Josie Beirau, student Nederlands in Berlijn.

Door Josie Beirau

2020. Wat een jaar, toch? Een jaar van verliezen. Een jaar om bang te zijn. Een jaar om niet te durven hopen. Maar in ieder geval een jaar dat iedereen over de tong ging. 2020 was overal. Op onze lippen, in onze gedachten en niemand die het niet ééns over 2020 had. Misschien wordt het nu juist tijd om het over iets anders te hebben. 2020 even vergeten, tenminste voor een paar seconden. Er zijn zo veel meer mogelijkheden. Andere onderwerpen, andere ideeën. Wat vinden jullie bijvoorbeeld van… 2019? Want 2019 was écht niet mijn jaar. Veel erger dan 2020.

Lees verder >>

Studentenkerstwedstrijd 2020 – Lekker positief door de pandemie: waar een wil is, is een weg

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we de eerste van vijf door de jury geselecteerde inzendingen; ‘Lekker positief door de pandemie: waar een wil is, is een weg’ door Vivien-Kristin Müller, student Nederlands aan de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster.

Door Vivien-Kristin Müller

‘Vrijheid is een keuze/Zit jij opgesloten in je hoofd/of leef je vanuit je hart?/Iedere dag heb je die keuze/Iedere moment een nieuwe start’.1 Een bijzonder jaar ligt bijna achter ons, een jaar dat veel van ons eiste, dat ons misschien ook in onze vrijheid beperkte en ons liet voelen hoe snel het leven kan veranderen. Toen ik nog in januari ‘normaal’ op de universiteit zat en mijn hoorcolleges volgde, had ik nooit gedacht dat dit de laatste keer voor de komende maanden zou zijn. Ik denk niet dat op dat moment ook maar iemand verwachtte hoeveel verandering de pandemie zou brengen. Maar soms kun je dingen niet veranderen, moet je ze accepteren zoals ze zijn en het beste ervan maken.

Lees verder >>