Auteur: Irene Schrier

Shortlist Libris Literatuur Prijs 2013 bekend

Juryvoorzitter Clairy Polak maakte vanmiddag in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de zes nominaties bekend. De zes nominaties hebben in elk geval € 2500,- gewonnen en maken kans op € 50.000,-.

De shortlist:
Dorst, Esther Gerritsen – De Geus
De man zonder ziekte, Arnon Grunberg – Nijgh & Van Ditmar
Pier en oceaan, Oek de Jong – Atlas Contact
Dinsdag, Elvis Peeters – Podium
Euforie, Christiaan Weijts – De Arbeiderspers
Dit zijn de namen, Tommy Wieringa – De Bezige Bij

Woutertje Pieterse Prijs 2013 uitgereikt.

Kristien Dieltiens heeft de Woutertje Pieterse Prijs 2013 gekregen voor Kelderkind. Aan de Woutertje Pieterse Prijs is een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro verbonden. Deze prijs voor kinder- en jeugdboeken werd daarmee voor de zesentwintigste keer uitgereikt. Kelderkind is uitgegeven door Uitgeverij De Eenhoorn en is Kristiens 50ste boek. Ze kreeg hiervoor ook de West-Vlaamse Provinciale Prijs Letterkunde (2012) en een nominatie voor de Boekenleeuw.

Zie hier het juryrapport

Congres ‘Het Gruuthusehandschrift’ (25-27 april)

Begin februari kondigde we op Neder-L de tentoonstelling ‘Liefde & Devotie’ aan (Brugge, 22 maart-23 juni 2013). Bij deze tentoonstelling zal het Gruuthusehandschrift een belangrijke rol spelen. In het kader hiervan vindt op 25-27 april een internationaal congres plaats: ‘Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400’. Het congres neemt de thema’s van de tentoonstelling als vertrekpunt voor een internationale en multidisciplinaire benadering van (stads)cultuur in Noordwest-Europa aan het begin van de 15de eeuw. Er zullen nieuwe inzichten toegelicht en ontwikkeld worden op het vlak van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en musicologie.

Alle congreslocatie liggen in het centrum van Brugge. Zie hier voor het volledige programma.
Inschrijven kan tot 12 april 2013.

Short-list Gouden Boekenuil

Vandaag werd de short-list bekend gemaakt van de Gouden Boekenuil, de belangrijkste literaire prijs in Vlaanderen. Vlaamse en Nederlandse auteurs kunnen meedingen naar de prijs. De auteur die de Gouden Boekenuil 2013 in de wacht sleept, ontvangt een geldprijs van 25.000 euro en een kunstwerk van Philip Aguirre.


De vijf kanshebbers zijn:

Oek de Jong – Pier en oceaan
Arnon Grunberg – De man zonder ziekte
Peter Terrin – Post mortem
Marja Vuijsje – Ons kamp
Tommy Wieringa – Dit zijn de namen

Vanaf vandaag zal ook een lezersjury optreden. Deze jury kiest het beste boek uit de vijf genomineerde titels op de shortlist. Zij delen hun leeservaringen op een discussieforum online. Iedereen, niet enkel de 100 lezers van de lezersjury, kan de meningen op het discussieforum naar waarde schatten en meediscussiëren. De winnaar van de Prijs van de Lezersjury ontvangt 2.500 euro en een pen van Montblanc.

Vakjury en Lezersjury hoeven het niet met elkaar eens te zijn en mogen een verschillende auteur bekronen. Op 4 mei 2013 wordt duidelijk wie er in de prijzen vallen.

Benali Boekt (vanaf 3 maart)

De NTR zendt een nieuwe reeks uit van Benali Boekt. Vanaf zondag 3 maart onderzoekt Abdelkader Benali in zes afleveringen de blijvende invloed van zes klassiekers uit zeer uiteenlopende periodes van de Nederlandse literatuur.

De boeken die worden besproken zijn:

Een hart van steen – Renate Dorrestein
Opwaaiende zomerjurken – Oek de Jong
Jan Rap en z’n maat – Yvonne Keuls
Bint– Ferdinand Bordewijk
De zaak 40 / 61 – Harry Mulisch
Boven is het stil – Gerbrand Bakker

De reeks wordt uitgezonden om 18.50 op Nederland 2. Kijk voor meer informatie op Benali Boekt.

Vacature: ‘3 PhD positions’, Radboud Universiteit Nijmegen (reageren voor 1 april 2013)

Responsibilities
You will work at the research institute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS) of the Faculty of Arts, starting September 1st 2013. Projects should be in line with one of the institute’s research programmes. Preference will be given to proposals that fit within one of the two Humanities research themes, which are called ‘Europe and its Worlds’ and ‘Language in Mind and Society’ respectively.

More information

Verschenen: ‘oerboek’ van Jan Siebelink

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Jan Siebelink verschijnt – dertig jaar na dato – zijn allereerste roman Daniël in de vallei als ‘oerboek’. Een oerboek bestaat bij de gratie van het oeuvre dat een auteur naderhand heeft opgebouwd. Het bevat oermateriaal dat nooit in zijn oorspronkelijke vorm is gepubliceerd, maar wél op de een of andere manier in later werk is terechtgekomen. Dat materiaal kan bestaan uit eerste vingeroefeningen, probeersels en kladversies, maar ook uit een min of meer voltooid werk dat nooit werd uitgegeven. Veel schrijvers bewaren dergelijke oermanuscripten om er later nog eens uit te kunnen putten. Zo ook Jan Siebelink. Hij bleek zelfs een complete roman in een la te hebben liggen: Daniël in de vallei. Dertig jaar na dato wordt het alsnog uitgegeven in de Oerboek-reeks, de reeks die is opgezet om onbekend werk te publiceren dat beschouwd kan worden als een sleutel tot het oeuvre van belangrijke Nederlandse schrijvers.

Jan Siebelink, Daniël in de vallei. Samenstelling en redactie Lisa Kuitert en Mirjam Rotenstreich. Amsterdam (De Bezige Bij), 2013.

De redactie van de Oerboek-reeks wordt gevormd door Peter de Bruijn, Daan Cartens, Sjoerd van Faassen, Lisa Kuitert, Mirjam Rotenstreich en Yves T’Sjoen. In de reeks verschenen eerder oerboeken van Hella S. Haasse (2002), Jeroen Brouwers (2006), Mensje van Keulen (2008) en S. Vestdijk (2010).

Meer informatie

Studium Generale Fryslân 2013 over Louis Couperus

In 2013 is het 150 jaar geleden dat Couperus werd geboren. Het Louis Couperus Genootschap heeft 2013 daarom uitgeroepen tot het Couperus Jubileumjaar. Couperus (1863-1923) was in zijn tijd een gevierd schrijver. Zijn romans beleefden vele herdrukken en werden volop vertaald. En nog steeds wordt zijn werk gelezen. Zijn bekendste romans zijn Eline Vere (1889), De stille kracht (1900), Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan… (1906) en De boeken der kleine zielen (1901-1903).

In een lezingencyclus in Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar, wordt de schrijver voor het voetlicht gehaald als exponent van het culturele leven in het fin de siècle.

Programma:
27 februari: Bas Heijne
6 maart: Petra Teunissen-Nijsse, Couperus uit de kast
15 maart: Yme Kuiper, Van oude mensen, de dingen die niet voorbijgaan. Friese kleine zielen in het Den Haag van Louis Couperus.

Plaats: Tresoar, centrale studiezaal, Boterhoek 1,Leeuwarden
Tijd: Zaal open vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Prijs € 12,50 voor 3 lezingen, € 5 per lezing
Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel De Tille + De Slegte, Ruiterskwartier 173, 8911 BT Leeuwarden. Bestellen kan ook per email: klantenservice.detillle@selexyz.nl

Werkgroep Zeventiende Eeuw: Call for Papers, congres 2013

Het komende congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw op 24 augustus 2013 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag staat in het teken van De zingende Nederlanden: actualiteit, identiteit en emotie in de vroegmoderne liedcultuur. Het congres biedt een podium voor lezingen van (cultuur)historici, kunsthistorici, muziek- en theaterwetenschappers, etnologen en letterkundigen rond de centrale vraagstelling: hoe functioneerden liederen als emotionerende, identiteitsvormende en opiniërende media? De drie invalshoeken actualiteit, identiteit en emotie zijn gekozen met het oog op de speciale functionaliteit van het lied. Zingen in groepsverband kan identiteiten, emoties en opinies tot uitdrukking brengen en versterken. Liederen hadden door hun multimediale karakter, door hun verwevenheid met toneel en schilderkunst en door hun bruikbaarheid in huiskamers, theaters, kroegen, kerken en op kermissen en marktpleinen ook een veel groter verspreidingspotentieel dan andere media. Hoe is de opiniërende, emotionerende en identiteitsvormende functie van het lied in de vroegmoderne Nederlanden ingezet om bevolkingsgroepen een stem te geven en te mobiliseren? Hoe kon juist het lied nieuws en opinies zo razendsnel, en zonder onderscheid naar leeftijd, gender of sociale klasse verspreiden? En hoe functioneerden liedteksten en melodieën als bemiddelaars van opinies, emoties en identiteiten?

De spreektijd voor lezingen is 20 minuten. Ook voorstellen voor thematische panels van drie papers zijn zeer welkom. De voertaal van het congres is Nederlands, maar presentaties in het Engels, Frans en Duits zijn ook welkom. Abstracts (max. 200 woorden) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 mei 2013. Zie voor meer informatie: http://www.zeventiende-eeuw.nl/congres.html.

Limburgse literatuur in de DBNL

Op 31 januari is in Maastricht de afdeling Limburgse literatuur van de DBNL gepresenteerd. De nieuwe afdeling van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren moet een beeld geven van de literatuur- en cultuurgeschiedenis van Limburg en aangrenzende gebieden. Op Gedichtendag 2013 kwamen de eerste 120 titels beschikbaar. Deze titels zijn aangevuld met werken die al aanwezig waren in de DBNL. Verder worden e-books, audio en video aangeboden.

Volgens de DBNL heeft het Limburgse gebied een bijzondere plaats in het Nederlandse taalgebied en de literatuur van de Lage Landen: een kruispunt tussen Noord- en Zuid-Nederlandse, Waalse en Rijnlandse invloeden, met een sterk regionaal besef, en een grotere bereidheid van auteurs om naast het Nederlands ook het Frans, Duits of een dialect te bezigen.

Op termijn zullen teksten te vinden zijn van de vroege Middeleeuwen tot het heden, in het Frans, Duits, Engels, Latijn, Nederlands en diverse dialecten, en in genres als proza, poëzie, operettes, liederen, conferences. Daarnaast worden ook studies over bijvoorbeeld taal en dialect, landschap en monumenten van Limburg opgenomen. Naast teksten bevat de afdeling Limburgse literatuur informatie over meer dan 500 auteurs die een band met Limburg hebben.

http://www.dbnl.org/letterkunde/limburg/

Aankondiging: tentoonstelling ‘Liefde & Devotie. Het Gruuthusehandschrift’ (22 maart-23 juni 2013)

Het Gruuthusehandschrift, beroemd om zijn Egidiuslied, was eeuwenlang in privébezit tot de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in 2007 de kans zag het aan te kopen. Inmiddels is het werk integraal raadpleegbaar op de website van de KB als een zogenaamd ‘bladerboek’. In het voorjaar van 2013 gaat het handschrift voor korte tijd naar Brugge voor de tentoonstelling Liefde en Devotie. Het handschrift dient dan als uitgangspunt om een beeld te schetsen van het leven in de laatmiddeleeuwse stad, dat in de vroege vijftiende eeuw een internationale handelsstad was. Rode draad van de tentoonstelling zijn de thema’s uit het handschrift: muziek, liefde, ‘const’, gezelschap en devotie. Ze schetsen niet alleen de rijke inhoud van het handschrift, maar vertellen ook meer over het toenmalige culturele, sociale en religieuze klimaat. Zo’n tweehonderd objecten uit de periode rond 1400 en hedendaagse equivalenten uit de beeldende kunst moeten de teksten weer tot leven brengen: sculpturen, handschriften, juwelen, sier- en gebruiksvoorwerpen, archeologica en archivalia.

Schrijf dus vast in uw agenda:

Tentoonstelling: Liefde & Devotie. Het Gruuthusehandschrift. Gruuthusemuseum, Dijver 17, B-8000 Brugge: 22 maart-23 juni 2013. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een catalogus.

Meer informatie: http://www.liefdeendevotie.be/

Anne Vegter is Dichter des Vaderlands

Met ingang van 31 januari 2013 is de Rotterdamse dichteres Anne Vegter Dichter des Vaderlands. Vegter volgt daarmee Ramsey Nasr op en krijgt een functie voorheen bekleed door Gerrit Komrij en Driek van Wissen. De ambtsperiode van Anne Vegter als Dichter des Vaderlands loopt tot en met januari 2017.

Anne Vegter (1958) is dichter, prozaïst, toneel- en kinderboekenschrijver. In 1989 debuteerde zij met het kinderboek De dame en de neushoorn, waarvoor ze de Woutertje Pieterseprijs ontving. Haar tweede boek, Verse bekken (1990), geïllustreerd door Geerten ten Bosch, was het eerste kinderboek dat voor de AKO Literatuurprijs werd genomineerd. De jaren erna verschenen de verhalenbundel Ongekuiste versies (1994) de novelle Harrie’s hoofdingang (1999) en Sprookjes van de planeet aarde (2006). Haar eerste dichtbundel heet Het veerde (1992), later gevolgd door Aandelen en obligaties (2002), Spamfighter (2007) en Eiland berg gletsjer (2011). Spamfighter werd in 2008 genomineerd voor de VSB Poëzieprijs en werd bekroond met de Publieksprijs. In 2004 won Vegter won de Anna Blamanprijs voor haar hele oeuvre.

We wensen Vegter veel succes in haar nieuwe rol.

VSB Poëzieprijs uitgereikt en start van de Poëzieweek

De VSB Poëzieprijs 2013 is toegekend aan Ester Naomi Perquin. Perquin krijgt de jaarlijkse prijs voor de beste Nederlandstalige dichtbundel voor haar bundel Celinspecties, uitgegeven bij Uitgeverij Van Oorschot. Aan de prijs is een geldbedrag van 25.000 euro verbonden en een glaskunstwerk van kunstenares Maria Roosen. Perquin ontving de prijs tijdens een feestelijke avond uit handen van juryvoorzitter Saskia J. Stuiveling. Voor de VSB Poëzieprijs 2013 werden ook de dichters H.H. ter Balkt, Luuk Gruwez, Sybren Polet en Menno Wigman genomineerd.

De uitreiking van de poëzieprijs is het startschot van de Poëzieweek. De week heeft als thema Muziek en begint op donderdag 31 januari 2013 met Gedichtendag en eindigt op woensdag 6 februari met een poëziefestival waar de winnaar van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd bekendgemaakt wordt. Ook zal de opvolger van Ramsey Nasr als nieuwe Dichter des Vaderlands worden ingehuldigd.

Iedereen die tijdens de Poëzieweek voor €15 aan poëzie koopt, krijgt het Poëziegeschenk cadeau, geschreven door Anna Enquist. Haar Een kooi van klank gaat over de rol van muziek op gebieden waar woorden ofwel (nog) geen betekenis hebben, bijvoorbeeld in de omgang met een heel jong kind, ofwel hun betekenis zijn kwijtgeraakt, zoals na een verpletterend verlies.

Zie voor meer informatie: http://www.poezieweek.com/

Longlist Libris Literatuur Prijs 2013

De Libris Literatuur Prijs 2013 wordt toegekend aan de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman. Clairy Polak, journalist en presentator, zal de 20ste jury van de Libris Literatuur Prijs voorzitten. De jury bestaat verder uit: Dhr. Jan Donkers, auteur, journalist en recensent bij NRC Handelsblad; Mw. Edith Koenders, literair recensent bij De Volkskrant en literair vertaler Deens; Mw. Lisa Kuitert, hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam; Dhr. Mark Schaevers, auteur en journalist bij het weekblad Humo.

Vandaag 28 januari 2013 werd de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2013 bekend gemaakt. De volgende werken werden geselecteerd.

Stefan van Dierendonck – En het regende brood, Thomas Rap
Rob van Essen – Alles komt goed, Atlas Contact
Esther Gerritsen – Dorst, De Geus
Saskia Goldschmidt – De hormoonfabriek, Cossee
Arnon Grunberg – De man zonder ziekte, Nijgh & Van Ditmar
Kees ’t Hart – Hotel Vertigo, Querido
Oek de Jong – Pier en oceaan, Atlas Contact
Mensje van Keulen – Liefde heeft geen hersens, Atlas Contact
Sipko Melissen – Een kamer in Rome, Van Oorschot
Edzard Mik – Mont Blanc, De Bezige Bij
Nelleke Noordervliet – Vrij man, Atlas Contact
Elvis Peeters – Dinsdag, Podium
Peter Terrin – Post Mortem, De Arbeiderspers
Anton Valens – Het boek Ont, Atlas Contact
Joost Vandecasteele – Massa, De Bezige Bij
Christophe Vekeman – Een uitzonderlijke vrouw, De Arbeiderspers
Christiaan Weijts – Euforie, De Arbeiderspers
Tommy Wieringa – Dit zijn de namen, De Bezige Bij

 

Op 11 maart 2013 volgt de shortlist van zes werken en op 6 mei zal de prijswinnaar bekend zijn. Met de prijs is een geldbedrag van in totaal 65.000 euro gemoeid (2.500 euro voor de zes genomineerde auteurs en 50.000 euro voor de winnaar).

Start Nationale Voorleesdagen / Jaar van het Voorlezen

Op woensdag 23 januari 2013 gaan De Nationale Voorleesdagen van start met Het Nationale Voorleesontbijt. Jaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen tijdens het Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. Naast de zogenaamde VIP-voorleesontbijten organiseren basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ook zelf ieder jaar voorleesontbijten met lokale helden.

2013 is ook uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen. Daar is dit jaar voor uitgekozen, omdat allerlei (voor)leesinitiatieven dat jaar hun jubileum vieren. Zo bestaat Stichting Lezen 25 jaar, De Nationale Voorleeswedstrijd 20 jaar, BoekStart vijf jaar en worden de Nationale Voorleesdagen voor de tiende keer georganiseerd.
Voor meer informatie en alle activiteiten, zie:

http://www.lezen.nl/

Verwacht: Frits van Oostrom, Wereld in Woorden

Het is bijna zover…
In 2006, tijdens mijn studie Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht, verschenen de eerste delen van de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Na ruim vijftig jaar was er een begin van een nieuwe, chronologische geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Het eerste deel, Stemmen op schrift, over de Middelnederlandse letterkunde tot 1300, werd geschreven door Frits van Oostrom. Ik las het in een week uit, omdat Van Oostrom er zo goed in geslaagd was een boeiend verhaal te vertellen. Ik kocht en las in de jaren daarna ook de andere delen van de reeks, geschreven door Hugo Brems, Herman Pleij, Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt, Wim van den Berg en Piet Couttenier, maar ik wachtte vooral op het tweede deel van Van Oostrom.
Inmiddels ben ik afgestudeerd, heb ik de master Boekwetenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam voltooid en werk ik aan een dissertatie over de boek- en prentuitgever Nicolaes de Clerck (1599-1623). Ik begrijp nu des te meer hoe lastig het is een boek als dat van Van Oostrom te schrijven en hoeveel tijd dat in beslag neemt. Aan andere liefhebbers van het werk van Frits van Oostrom, kan ik nu meedelen dat zijn tweede deel binnenkort in de winkel ligt.

Het nieuwe boek van Frits van Oostrom, Wereld in Woorden, een geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400, verschijnt officieel op 5 februari bij Uitgeverij Bert Bakker en zal worden gepresenteerd in Gent (meer informatie). Naar verwachting zal het boek omstreeks 1 februari in de Nederlandse boekhandel verkrijgbaar zijn. Voor iedereen die niet kan wachten. Het openingshoofdstuk kan online worden gelezen. Rond de verschijning van het boek is tevens een reeks lezingen voorzien. Zie voor het overzicht hiervan de spreekagenda.

Zie ook:
http://www.fritsvanoostrom.nl/
http://www.fritsvanoostrom.nl/publicaties/boek-in-wording

 

Start stemcampagne voor Herman de Coninck Publieksprijs

Op 18 januari start in België de stemcampagne voor de Publieksprijs voor het mooiste gedicht. Iedereen kan online zijn stem uitbrengen. Uit ieder van de vijf genomineerde bundels maakt één gedicht kans op deze Publieksprijs.
-Boven watervan Miguel Declercq (Arbeiderspers)
-De oksels van de bok van Annemarie Estor (Wereldbibliotheek) 
-Blinde gedichtenvan Delphine Lecompte (De Bezige Bij Antwerpen)
-Stormen, olielekken, motetten van Xavier Roelens (Atlas Contact)
-Buiten westenvan David Troch (Poëziecentrum)

Het gedicht met de meeste stemmen wordt in een mooie poster gegoten die je op Gedichtendag, donderdag 31 januari, gratis in de deelnemende boekhandels aangeboden krijgt. De stemcampagne loopt op deze website van vrijdag 18 januari tot 25 januari en verloopt in samenwerking met De Standaard, Radio 1, Canvas en Cobra.be. De uitreiking is op donderdag 31 januari.

Meer

Vacature Universiteit Gent (reageren kan tot 28 Febr. 2013)

PhD Studentship in Comparative Literature: Painting Themselves: A Transnational Approach to National Self-Portraiture, Ghent University – Faculty of Arts and Philosophy

Applications are invited for a fully funded PhD fellowship in the Department of Literary Studies at Ghent University, tenable for a period of up to four years. The successful candidate will participate in the project “Painting Themselves: A Transnational Approach to National Self-Portraiture”, which is sponsored by a grant from the Special Research Fund (BOF) of Ghent University and which will be directed by Prof. dr. Elizabeth Amann and Dr. Marianne Van Remoortel. This project proposes a transnational approach to the national self-portraits published in the 1840s in Europe. National self-portraits were collaborative essay anthologies that attempted to capture the essence of a nation through the representation of its constitutive types or scenes. Examples of the genre include: Heads of the People, Les français peints par eux-mêmes, Les belges peints par eux-mêmes, Nederlanders door Nederlanders geschetst, Los españoles pintados por sí mismos. This project will examine how the intertextualities and international dialogue among these collections helped to shape the definition of national identities in the years leading up to the Revolutions of 1848.
More information