Auteur: Ine Kiekens

Ine Kiekens: Een pleidooi voor verwondering en bewondering

Door Ine Kiekens

Eerst en vooral wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om alle medewerkers die achter Neerlandistiek staan van harte te feliciteren met dit 25-jarige jubileum. De toewijding en de inzet waarmee dit team dag in dag uit blogposts verzorgt en mededelingen omtrent de neerlandistiek de wijde wereld van het web instuurt, is niet te onderschatten. Ik hoop daar binnenkort weer vaker mijn steentje aan bij te dragen.

Hoe zie ik de toekomst van de neerlandistiek? Ik moet toegeven dat bij de uitnodiging om dit stuk te schrijven mijn gedachten onwillekeurig afdwaalden naar de negatieve berichten over de neerlandistiek die met de regelmaat van de klok in de media te vinden zijn. Er zou steeds minder aandacht en interesse zijn voor het Nederlands en dat laat zich volgens deze negatieve berichtenstroom op verschillende vlakken zien: de inschrijvingscijfers voor een academische opleiding Nederlands dalen, de verengelsing en internationalisering zijn aan een opmars bezig, er komt steeds minder geld vrij voor onderzoek waarin het Nederlands centraal staat omdat alles interdisciplinair moet zijn, scholieren én hun leerkrachten zouden niets meer om het vak geven,… Het beeld dat tegenwoordig van de neerlandistiek wordt geschetst, is helaas niet zo fraai te noemen. Lees verder >>

Allez, ge moet dit ook eens lezen

Door Ine Kiekens

De gemiddelde lezer die een boekhandel of bibliotheek binnenstapt, let bij de keuze van een boek vaak op meerdere zaken: een al dan niet bekende of graag gelezen auteur, een aansprekende titel, een specifiek genre, een opvallende kaft,… Zelden behoort de uitgeverij tot een van de criteria waarop een lezer zich bewust baseert om een boek aan te schaffen of te ontlenen. Vraag iemand naar de uitgeverij waartoe het boek behoort dat hij/zij aan het lezen is en de kans is groot dat een onwetende blik het antwoord vormt. Nochtans constitueren de uitgeverijen van de Lage Landen een bijzonder fascinerend landschap, blootgesteld aan vruchtbare kruisbestuivingen, maar vaak ook aan erosie en verwering. De Vlaamse zijde van dat landschap zag er rond de millenniumwisseling bijzonder armzalig uit: prestigieuze Vlaamse auteurs verkozen uitgeverijen in Nederland en hun Nederlandse tegenhangers dachten er niet aan om hun werk in het zuiden te laten publiceren.

Lees verder >>

Vacature onderzoeker moderne Nederlandstalige jeugdliteratuur

Het Departement Letterkunde van de Faculteit Letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen zoekt een veelbelovend talent voor een voltijdse (100%)

Doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds in het domein moderne Nederlandstalige jeugdliteratuur

Jouw opdracht

  • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein moderne Nederlandstalige jeugdliteratuur.
  • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen het departement letterkunde ( Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden / Literatuur van de Moderniteit).

Lees verder >>

Platform Literatuur en Samenleving (24/03)

Donderdag 24 maart 2016
Platform Literatuur en Samenleving
Vlaams-Nederlands Huis deBuren | Muntpunt (Brussel)
Leopoldstraat 6 | 1000 Brussel
Het is tijd voor actie, ook in het veld van de literatuur. Het belang van het geschreven woord hoeft niet meer te worden aangetoond. Het is er gewoon: als vermaak, als schoonheid, als kennis, als vorm van engagement of als nutzondernut. Maar wat verloren is gegaan is de natuurlijke band tussen het onderwijs, de literaire kritiek, de academische studie. Elk van die domeinen ging zijn eigen weg en mede daardoor dreigt de relevantie van literatuur niet langer als evident te worden ervaren.
Actie houdt in dat de domeinen aan elkaar tonen wat zij elkaar te bieden hebben. Het Platform Literatuur en Samenleving – een initiatief van het tijdschriftenverband FOLIO, het Fonds voor de Letteren en Vlaamse literatuurwetenschappers – wil enerzijds goede praktijken aanreiken en anderzijds voorstellen doen voor een nieuwe samenwerking tussen kritiek, onderwijs en universiteit. Dat gebeurt in de voor- en namiddag van 24 maart in DeBuren en Muntpunt samen met belangrijke vertegenwoordigers van het literaire en culturele veld. Kom, en denk mee!

Lees verder >>

Door de mazen van het net (2) (18/11)

Op 1 juli 2015 hebben de KANTL en het Vlaams Fonds voor de Letteren hun dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur voorgesteld.

Welke werken zijn niet in de canon opgenomen, maar verdienen zeker ook onze aandacht? Je komt het te weten tijdens de najaarsconferenties van de KANTL.

Geert Van Istendael (KANTL) en Samuel Mareel (Jonge Academie) nemen op 18 november de pleidooien voor hun rekening. Ze komen hartstochtelijk pleiten voor “Tom Poes” van Marten Toonder en “Testament Retoricael” van Eduard de Dene.

Wees voorbereid op verrassende tussenkomsten van Bert Van Raemdonck. En op een tombola. En op een receptie achteraf.

De pleidooien zijn kort en krachtig en duren van 19u30 tot 20u30.
Het evenement vindt plaats in het Academiegebouw (Koningstraat 18 – 9000 Gent). De toegang is gratis, maar reserveren is gewenst: bel 09/265.93.40 of mail naar secretariaat@kantl.be.

Boekpresentatie Bloed en rozen, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945 (30/11/2015)

Maandag 30 november 2015, 19.00 – 21.00 uur is het eindelijk zover! We vieren dan de feestelijke presentatie van Bloed en rozen,Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. 
Het boek is onderdeel van de monumentale reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 

van de middeleeuwen tot nu. Deze is voortgekomen uit een initiatief van de Nederlandse Taalunie. Met medewerking van Jacqueline Bel (Vrije Universiteit), Ann Rigney (UU), Kris Humbeeck (Universiteit van Antwerpen), Frits van Oostrom (UU), Geert Joris (Nederlandse Taalunie) en Mai Spijkers (uitgeverij Prometheus / Bert Bakker). De bijeenkomst wordt geleid door Margot Dijkgraaf. Het symbolische eerste exemplaar wordt aangeboden aan M.A.  Schenkveld – van der Dussen, emeritus hoogleraar Letterkunde van de Universiteit Utrecht. Aanmelden op de site van de KNAW.

Een nieuwe Disneyfilm in de maak?

Door Ine Kiekens

‘[…] Laet Blancefloere leven, edel here,
Si es onsculdich, die scout es mijn,
Doet becopen dies die sculde sijn.’
‘Here’, sprac Blancefloer, ‘an dese woort
En hout u niet, die ghi hebt ghehoort.
Ic ben die sake, die scout es mijn;
En haddic inden tor niet ghesijn,
Sone waer myn lief niet comen daer”
Bovenstaande verzen (v. 3657-3664) vormen een hoogtepunt in het middeleeuwse verhaal van Floris ende Blancefloer. Elk van de protagonisten wenst immers op het geciteerde moment door de emir te worden vermoord, als daarmee het leven van de ander kan worden gered. Het getuigt van een sterk staaltje opofferingskracht van de beide geliefden, die na een lange periode van scheiding dachten opnieuw het geluk te hebben gevonden. Maar wat ging er aan deze penibele situatie vooraf?

Lees verder >>

Werk mee aan een nieuwe canon – stem voor Het beste boek

Welk Nederlandstalig boek van de voorbije 25 jaar moet je gelezen hebben? Welk boek verdient het eeuwige lezen?

We gaan op zoek naar de beste boeken uit de Nederlandstalige literatuur sinds 1990. Omdat we graag lezen, natuurlijk. En omdat we van jou willen horen welk boek we nog moeten lezen.

We vroegen aan een literair panel om een suggestielijst van 100 boeken samen te stellen. Een lijst met bekende en minder bekende titels (spelregels).

Het beste boek is een samenwerking van Radio 1, Knack, deBuren en de KANTL.
Stemmen kan hier.

Boekpresentatie Hugo Claus. De Jonge Jaren – Georges Wildemeersch (20/10)

Presentatie van de biografie Hugo Claus, de jonge jaren.


Georges Wildemeersch‘ opzienbarende boek over de jeugdjaren en het oorlogsverleden van een van Vlaanderens meest iconische schrijvers zal weinig literatuurliefhebbers onberoerd laten. ‘Een verrassing van jewelste’, las men in de pers bij het aankondigen van dit boek.
Journalist Piet Piryns interviewt Georges Wildemeersch over zijn biografie. Auteurs en Claus lezers Delphine Lecompte en Yannick Dangre brengen elk een ode aan de Vlaamse meester. 

Lees verder >>