Auteur: Francien Petiet

Agenda: Workshop Europe and the Colonial Knowledge 1500-1850, 18 juni 2010, Keulen

Zentrum für Vergleichende Europäische Studien ZEUS
an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln
http://www.zeus.phil-fak.uni-koeln.de/

Workshop:
Europe and the Colonial Knowledge 1500-1850
18 – 6 – 2010
organized by Maria-Theresia Leuker / Jakob Vogel

Part I: Workshop Philosophische Fakultät, Philosophikum, Albertus-Magnus-Platz, room 038

13.45-14.00 Introduction
Maria-Theresia Leuker / Jakob Vogel

14.00-15.40 Knowledge Transfers

Bettina Noak (Berlin): Mit fremden Augen? Koloniales Wissen in Olfert Dappers Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche gewesten (1668)

Hanco Jürgens (Amsterdam): Enlightenment between Prussia and India: Faith, Knowledge and Company networks of German missionaries in Tamil Nadu, 1750-1810
15.40-16.10 coffee break

16.10-18.10 Actors and Representations

Anna-Teresa Grumblies (Cologne): Colonial Interest in Indigenous Ecological Knowledge: Scientific Endeavors, Developments and Processes of Scientisation (16th – 18th century)

Kathrin Reinert (Cologne): Visual fantasies on Latin America: Casta painting, costumbrismo and ‘type’ photography

Pascal Schillings (Cologne): Resisting Representation? The Polar Regions and British Colonial Knowledge, 1770-1850

Part II: Keynote and DiscussionsHörsaalgebäude, Albertus-Magnus-Platz, room E

18.30-20.00 Networks and Circulations

Siegfried Huigen (Stellenbosch/South Africa): François Valentyn’s Construction of the Geography of the Cape of Good Hope (1726)

Kapil Raj (Paris): On ‘Colonial Knowledge’ as a Category in the History of Science: Reflections from a Circulatory Perspective

Belangstellenden zijn welkom. Er wordt geen inschrijfgeld geheven; eenaanmelding vooraf is niet noodzakelijk. Informatie over de bereikbaarheidvan de collegezalen waar de workshop zal plaatsvinden is te vinden viahttps://webmail.uva.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.pressoffice.uni-koeln.de/travelinformation_maps.html

Agenda: Congres ‘Colonial and Post-Colonial Connections in Dutch Literature’, 15-17 september 2011 (Call for papers)

CALL FOR PAPERS
Colonial and Post-Colonial Connections in Dutch Literature
The 2011 Berkeley Conference on Dutch Literature
September 15-17, 2011

Dutch literature is more than just literature about a tiny piece of land at the estuary of the Rhine. From the Caribbean to South-Africa, from Southeast-Asia to Western Europe, the Dutch language forms a common bond in a literature that was and is deeply marked by intercultural connections. In recent decades, considerable attention has been given to Dutch colonial and postcolonial literature, but the importance of intercultural connections within the Dutch colonial network has been neglected. What were the cultural and literary networks between Batavia, Galle, Nagasaki, and the Cape Colony? How did the slave trade connect authors in Willemstad and Paramaribo with Gorée and Elmina at the African West Coast? How did Jewish communities link Recife in Dutch Brazil to New Amsterdam on the American East Coast? And how did Amsterdam, Leiden or The Hague function as intellectual intermediaries between the Netherlands and the different colonies?
This pluricentric perspective on Dutch literature remains relevant in modern times. After the colonial era ended, the Dutch language continued to produce literature that fostered intellectual bonds between the Caribbean, Southeast Asia, South Africa, and Western Europe. These intercontinental contacts were even intensified and grew in diversity when three centuries after the first Dutchmen ventured out into the wide world, the world came to the Netherlands. Inhabitants of the former colonies first, followed by immigrants and refugees, transformed the Dutch literary landscape to the point that an international perspective on Dutch literature has become a necessity.
The 2011 Berkeley Conference in Dutch Literature at the University of California, Berkeley, intends to bring together a selection of literary scholars and cultural historians from all over the world to debate Dutch literature within the framework of intercultural connections in Dutch colonial and post-colonial studies. Please send a ca. 500 word abstract for a 20 minute paper to Jeroen Dewulf at jdewulf@berkeley.edu by February 1, 2011. The conference will take place on the UC Berkeley campus and the proceedings will be subsequently published. Details about the conference will be presented shortly on the UC Berkeley Dutch Studies website, dutch.berkeley.edu.
Keynote speaker:
Adriaan van Dis
Organizing Committee:
Jeroen Dewulf (University of California, Berkeley)
Michiel van Kempen (Amsterdam University)
Olf Praamstra (Leiden University)
Siegfried Huigen (Stellenbosch University)

Vacature: 2 aio-plaatsen Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht (deadline: ma 21 juni 2010)

In Utrecht is per 1 september 2010 plaats voor 2 AIO´s Middelnederlandse letterkunde, die onderzoek zullen verrichten binnen het door HERA (Humanities in the European Research Area) gesubsidieerde onderzoeksproject ‘The Dynamics of the Medieval Manuscript’. Solliciteren voor 21 juni 2010. Zie voor nadere informatie: http://www.uu.nl/ogc/vacatures en
http://www.uu.nl/NL/faculteiten/geesteswetenschappen/Onderzoek/onderzoekinstituten/ogc/organisatie/Pages/aiosmiddelnederlandseletterkunde.aspx

Nieuws: Nieuwe titels DBNL, juni 2010

* Peter Altena en W. Hendrikx, Het verlokkend ooft. Proeven over
Jacob Campo Weyerman
* Karina van Dalen-Oskam, Ingrid Biesheuvel, Wim van Anrooij en
Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de
neerlandistiek
* Edward Rombauts en G.A. van Es, Geschiedenis van de letterkunde
der Nederlanden. Deel 5
* H.J. Vieu-Kuik en Jos Smeyers, Geschiedenis van de letterkunde
der Nederlanden. Deel 6
* C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden. Deel 7
* Peter de Beer, Gheestelycke rym-konst
* Gerrit Borgers en H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte
Roland Holst in hun tijd
* Johan de Brune (de Oude), Nieuwe wyn in oude le’erzacken
* Cyriel Buysse, De roman van den schaatsenrijder
* Jacob Cats, Klagende maeghden en raet voor de selve
* Pieter Datheen, De Psalmen Davids, ende ander lofsanghen
* Maurits Dekker, Brood
* Maurits Dekker, Reflex
* Maurits Dekker, Waarom ik niet krankzinnig ben
* Lodewijk van Deyssel, Het leven van Frank Rozelaar (ed. Harry
G.M. Prick)
* Jan Droomers, De langh-gewenschte vernieuwynge der vrede-
vreught
* Henriëtte van Eyk, Gabriël, de geschiedenis van een mager
mannetje
* Maurice Gilliams, Oefentocht in het luchtledige
* L.A.H. Albering, Vergelijkend-syntactische studie van den
Renout en het Volksboek der Heemskinderen
* Jacob Israël de Haan, Pathologieën. De ondergangen van Johan
van Vere de With (eds. G. Eekhoud en W.J. Simons)
* Willem van Haecht, De Psalmen Dauids
* K.H. Heeroma, De andere Reinaert
* Albert Helman, Orkaan bij nacht
* Henry Hexham, Het groot woorden-boeck: gestelt in ‘t
Nederduytsch, ende in ’t Engelsch
* C.J. Kelk, Jan Steen
* C.J. Kelk, Reis door de wolken
* Marie Koenen, De moeder
* Wilhelmus Johannes Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn
klooster te Diepenveen
* G.I. Lieftinck, De Middelnederlandsche Tauler-
handschriften
* Margaretha Wijnanda Maclaine Pont, De poorterszoon van Hoorn
* Herman de Man, De koets
* Herman de Man, Scheepswerf De Kroonprinses
* Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Het boeck der Psalmen.
Wt de Hebreische sprake in Nederduitschen dichte
* Karel van den Oever, Het inwendig leven van Paul
* P.C. Paardekooper, Kleine ABN-syntaxis in vraag en antwoord
* Emile Poppe, Menno ter Braak en de Filmliga
* Sientje Prijes, Een bewogen vrijdag op de Breestraat (onder
pseudoniem Sani van Bussum)
* J.A.M. Pulles, Structuurschema’s van de zin in
Middelnederlands geestelijk proza
* J.P. Reynvaan, Zuster Clara. Schetsen uit het leven eener
verpleegster in een stedelijk gasthuis
* Maurice Roelants, Alles komt terecht
* Annie Salomons, Het huis in de hitte: drie jaar Deli
* W.C.A. Schilling, Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec ‘den
Wonderbare’
* J.P. Sprenger van Eijk, Handleiding tot de kennis van onze
vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen,
bijzonder aan de scheepvaart en het scheepsleven, het
dierenrijk en het landleven ontleend
* G.R. von Wielligh, Jakob Platjie
* Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk
van Nederland in gebruik
* Den christelycken dool-hof

Bron: nieuws@dbnl.org, 1 juni 2010

Overleden: Driek van Wissen (1943-2010)

Op 66-jarige leeftijd is voormalig Dichter des Vaderlands Driek van Wissen overleden. Van Wissen is in 1943 geboren in Groningen. Hij studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en was werkzaam als docent Nederlands aan dr. Aletta Jacobscollege in Hoogezand. Daarnaast was Van Wissen actief als dichter. In 1987 ontving hij de Kees Stip Prijs voor zijn poëzie. In 2005 werd hij gekozen tot de nieuwe Dichter des Vaderlands en volgde daarmee Gerrit Komrij op. Driek van Wissen overleed afgelopen vrijdag 14 mei te Istanbul aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zie voor meer informatie over zijn leven en werk: http://www.driekvanwissen.nl/

Jos Koning. De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771.

Jos Koning. De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek. ISBN 978-90-814953-1-8. Nijmegen: Stichting Twee Violen en een Bas, 2010

De Nieuwe Hollandsche Schouwburg’ is een serie van negen boekjes met (dans)melodieën, die tussen 1751 en 1771 zijn uitgegeven door de Amsterdamse uitgever Johannes Smit. Opmerkelijk is dat van de oorspronkelijke negen deeltjes er maar zes bewaard gebleven zijn, terwijl deze muziek in grote aantallen is gedrukt. De zes overgebleven deeltjes bevatten in totaal 447 melodieën die gebaseerd zijn op toenmalige populaire dansen en liedjes. Voor de facsimile-uitgave zijn de exemplaren gebruikt die zich in de Koninklijke Bibliotheek bevinden.
Lees verder >>