Auteur: Francien Petiet

Age: Oratie Els Stronks, dinsdag 10 januari 2012, Universiteit Utrecht

Loden letters, digitale dartels

Academiegebouw, Universiteit Utrecht, dinsdag 10 januari 2012, 16.15 uur

De net uitgebrachte film Nova Zembla is bewijs voor de stelling die verdedigd wordt in de oratie van Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht: er zit toekomst in de combinatie van historische teksten en digitale technieken. De film laat een nieuwe omgang met oude verhalen zien, een herlezing van een historische tekst met behulp van digitale technieken. Lees verder >>

Eve: Internationaal congres ‘Crosscurrents’, 12 en 13 januari 2012 te Utrecht

Members of the Departments of Dutch Language and Culture at the Katholieke Universiteit Leuven and Utrecht University organize a two-days conference “Crosscurrents in Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800”, on January 12th and 13th, in Utrecht

on the question how various reformatory movements gave a new impetus to the production, diffusion and reception of visual culture in both Catholic and Protestant milieus in the centuries after the Reformation. key note lectures are held by Mia Mochizuki (Berkeley), Alexandra Walsham (Cambridge), Lee Palmer Wandel (Wisconsin), Walter Melion (Emory) and Ralph Dekoninck and Agnès Guiderdoni-Bruslé (Louvain-la-Neuve). Lees verder >>

Ove: overleden: Karin Peters (3 februari 1938 – 20 november 2011)

Op 20 november is de Zeeuwse schrijfster Karin Peters overleden. Catharina Johanna Kodde, haar werkelijke naam, werd geboren in Aagtekerke in 1938. In 1967 verscheen haar eerste roman ‘Een hart zoekt een haven’. Ruim negentig romans zouden nog volgen. Ze schreef hoofdzakelijk jeugd- en familieromans. In 2008 ontving zij een koninklijke onderscheiding voor haar oeuvre. In 2012 zal haar laatste roman verschijnen.

Nws: Vrijwilligersproject rond gekaapte brieven

Op 23 november is een vrijwilligersproject rond de gekaapte brieven van start gegaan, met subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het project stelt zich ten doel met de hulp van vrijwilligers de Nederlandstalige gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuw uit de nationale archieven in Londen te ontsluiten en te transcriberen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden of informatie aanvragen bij de projectleider Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl). Meer informatie is te vinden op de website van het Meertens Instituut (http://www.meertens.knaw.nl/cms/).

Eve: Programma VIOT2011 on-line en vroege registratie verlengd


Van 21 tot en met 23 december a.s. vindt aan de Universiteit Leiden het twaalfde VIOT-congres plaats, met als thema ‘taalgebruik en diversiteit’. Meer dan honderd lezingen over onder andere begrijpelijke taal, politiek en juridisch taalgebruik, speeches, argumentatie, visuele communicatie, conversatie-analyse, schrijfvaardigheid en meertaligheid. Het volledige programma is nu on-line en de mogelijkheid tot vroege registratie is verlengd tot 5 december a.s. (het tarief is inclusief lunches en congresbundel):

http://www.viot2011.nl/

E-mail: viot2011@hum.leidenuniv.nl

Eve: studiebijeenkomst ‘Reprises/Remakes in de moderne Nederlandstalige poëzie’, do 29 maart 2012 Universiteit Gent – Call for papers

In De tweede gisting. Over de compositie van dichtbundels (Amsterdam University Press, 2001) spreekt Ad Zuiderent over het fenomeen van de ‘zelfbloemlezing’. Met die term worden verzamelbundels of auteursbloemlezingen aangeduid waarin dichters een al dan niet gereviseerde selectie uit eerder gebundelde poëzie presenteren. Deze anthologische uitgaven kunnen vanuit auteurspoëticaal of promotioneel-strategisch perspectief worden gelezen. Tot de categorie van de ‘zelfbloemlezing’ behoren onder vele andere Gedichten 1948-1963 van Hugo Claus, Gedichten 1954-1968 van Paul Snoek, In de waterwingebieden van H.H. Ter Balkt of Hart tegen hart van Leonard Nolens. Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Pieter Verstraeten ‘Het discours van de kritiek’

De literaire kritiek bloeit in de jaren tussen de twee wereldoorlogen als nooit tevoren. Van krantenrecensie tot erudiet essay, van avantgardistische ‘self-defense’ tot volksopvoedend lectuuradvies, van estheticistisch kunstproza tot ideologisch pamflet. De kritiek heeft een groot aandeel in de toekenning van literaire waarde aan auteurs en boeken en is de plaats waar de vele hevige debatten over de identiteit van literatuur zich afspelen. Ze becommentarieert (nieuwe) literaire verschijnselen, verschaft er duiding bij, biedt voorlichting en waakt bij momenten zelfs over de goede zeden. Lees verder >>

Eve: Studiedag ‘De marges van de literatuur’, 16 november 2011 te Leuven

De marges van de literatuur
VAL-studiedag
Leuven, 16 november 2011

Organisatie: Arnout De Cleene, Dirk de Geest & Anneleen Masschelein

Van kanttekening tot graphic novel, van outsiders tot crossmediale beïnvloeding, van vernieuwing tot vergetelheid: de literatuur valt niet te denken zonder de dynamische invloed van haar marge. De meerduidigheid van dit begrip ‘marge’, de alomtegenwoordigheid ervan in het literaire discours en het flexibele, multifunctionele gebruik vragen om nadere reflectie. Hoe kunnen we die marge vatten en denken? Hoe denkt de literatuur zelf over de marge en de thematiek van marginaliteit. En, omgekeerd, hoe wordt de literatuur gedacht vanuit haar marge? Welke mogelijkheden biedt ‘marge’ als methodologisch instrument in het literatuuronderzoek? Lees verder >>

Ove: Overleden Hella Haasse (2-2-1918 – 29-9-2011)


Afgelopen dinsdag, 4 oktober 2011, is schrijfster Hella Haasse in besloten kring gecremeerd. Het was haar wens om geen publiek afscheid te hebben. Haasse overleed vorige week donderdag op 93-jarige leeftijd aan de gevolgen van ouderdom. Haasse behoorde tot de grootste naoorlogse auteurs.
Haasse werd geboren op 2 februari 1918 te Batavia, het voormalig Nederlands-Indië. In 1938 vertrok ze naar Nederland om te studeren. In 1948 verscheen haar prozadebuut, het boekenweekgeschenk Oeroeg, dat handelt over het Nederlands-Indië van voor de Tweede Wereldoorlog. Hiermee vestigde ze zich als schrijfster. In de jaren daarna verschenen van haar hand velerlei romans en toneelspelen. Ze ontving meerdere onderscheidingen voor haar werk, waaronder de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs. In 2004 ontving ze voor haar gehele oeuvre de Prijs der Nederlanse Letteren. Zie voor meer informatie over haar leven en werk: http://www.hellahaasse.nl

Eve: Burgerhartlezing 2011: De Verlichting en de oorsprong van religieuze tolerantie, di 25 oktober 2011 te Amsterdam


Dinsdag 25 oktober 2011, aanvang: 20:00.
Plaats: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Toegang: € 6,50 Korting: € 5.00 (studenten en 65+) Voertaal: Engels

De vierde Burgerhartlezing over de actualiteit van de Verlichting zal op 25 oktober 2011 worden gehouden door Prof. dr. Lynn Hunt, Eugen Weber Professor voor moderne geschiedenis aan de Universiteit van Californië, Los Angeles (VS). Professor Hunt zal in haar lezing laten zien, hoe in de achttiende eeuw met visuele middelen een
grote verscheidenheid aan religies op de wereld in beeld werd gebracht. Aan de hand van achttiende-eeuws beeldmateriaal bespreekt zij de nieuwe kosmopolitische blik op religieuze verscheidenheid, die bij Verlichtingsdenkers in de achttiende eeuw een
grotere tolerantie ten aanzien van religieus andersdenkenden tot gevolg had. Lees verder >>

Eve: P.A. de Génestet in de Arnhemse bibliotheek, 1 oktober – 31 december 2011

Leven en werk van P.A. de Génestet
Tentoonstelling / 1 oktober tot 31 december / de Gelderland Bibliotheek / Koningstraat 26, Arnhem / gratis

Deze tentoonstelling van boeken, handschriften en fotomateriaal draait helemaal om leven en werk van de dominee en dichter Peter de Génestet (1829-1861) wiens 150e sterfdag dit jaar herdacht wordt. Het materiaal is grotendeels afkomstig uit particuliere collecties. Lees verder >>

Ten: tentoonstelling ‘F.H. Hendriks en zijn leerlingen’, Museum Veluwezoon te Doorwerth

F.H. Hendriks wordt in 1808 in Arnhem geboren en overlijdt daar in 1865.
Van 1841 tot 1851 woont hij in Oosterbeek en vormt daar samen met J.W. Bilders de spil van de schilders van de Oosterbeekse School.
Hij werkt in Oosterbeek en in Wolfheze en leidt ook een aantal schilders op. In 1851 wordt hij leraar aan de Arnhemse academie Kunstoefening.
Tot zijn leerlingen zijn te rekenen Corstiaan de Swart, Abraham van Pelt, Petrus Oerder, Jacob J. Cremer, Marinus Harting en zijn dochter Sara F. Hendriks.

Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2, 6865 ND, Doorwerth.
026-3397406

Tentoonstelling 1 oktober 2011 tot en met 15 januari 2012

Vac: Vacature voor een postdoc-positie bij Huygens ING (reacties voor 10 oktober 2011)

Huygens ING researches texts and sources from the past with the aid of new methods and techniques. The Institute champions innovation in research methodology, as well as a better comprehension of Dutch culture and history among a broad public.

Starting in the fall of 2011, Huygens ING has a vacancy for a

Postdoc High-level Pattern Recognition
34.2 hours a week (0.9 fte)

The Postdoc will be part of the research project The Riddle of Literary Quality, led by Huygens ING in cooperation with the Fryske Akademy and the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam. Lees verder >>

Vac: Vacature PhD-positie bij Huygens ING (reacties voor 10 oktober 2011)

Huygens ING researches texts and sources from the past with the aid of new methods and techniques. The Institute champions innovation in research methodology, as well as a better comprehension of Dutch culture and history among a broad public.

Starting in the fall of 2011, Huygens ING has a vacancy for a

PhD student (Promovendus) Literary Quality
38 hours a week (1.0 fte)

The PhD will be part of the research project The Riddle of Literary Quality, led by Huygens ING in cooperation with the Fryske Akademy and the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam. Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Huygens en taal

H.M.Hermkens, ‘Spraeck van huijden, toon van straet’. Opstellen over taal en Constantijn Huygens, bijeengebracht door Ad Leerintveld met een Ten geleide door Marijke van der Wal. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU, Münster, Nodus Publikationen, 2011, 232 p.
Prijs: € 22,50 (excl.verzendkosten). [Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, nummer 66]

Onlangs verscheen bij Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam de bundel ‘Spraeck van huijden, toon van straet’. Opstellen over taal en Constantijn Huygens door H.M. Hermkens, bijeengebracht door Ad Leerintveld met een Ten geleide door Marijke van der Wal.
Deze bundel bevat de belangrijkste wetenschappelijke bijdragen van dr. H.M. Hermkens (*1922). Zijn lange werkzame leven lang is Harrie Hermkens met taal bezig geweest. Reeds als student Nederlandse taal- en letterkunde aan de Nijmeegse universiteit, als docent en lerarenopleider aan de Katholieke Leergangen te Tilburg, als schrijver van leerboeken en zeker niet in de laatste plaats als onderzoeker van de handschriften van Constantijn Huygens heeft hij zijn grote kennis van het Nederlands en met name van de zeventiende-eeuwse voorlopers daarvan uitgedragen in woord en geschrift. Lees verder >>

Eve: Internationale Fachtagung van de Oldenburgse neerlandistiek, 23-24 september 2011

De Oldenburgse neerlandistiek organiseert op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2011 een door de DFG ondersteunde ‘Internationale Fachtagung’ met als thema:

‘Profiter selon ses besoins avec ce household common sense’

De receptie van buitenlandse literatuur in Nederland en Vlaanderen sinds 1700

Het prestigieuze project rond de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur nadert langzamerhand zijn voltooiing. De tot nu toe verschenen delen zijn heel verschillend ontvangen, maar in nogal wat recensies is sprake van teleurstelling over het gebrek aan internationale context. Meer specifiek speelt de Nederlandse receptie van buitenlandse literatuur, al dan niet in vertaling, slechts een bescheiden rol. Lees verder >>

Eve: Reminder: Achter de verhalen 4 – Call for papers

18-20 april 2012, Universiteit Utrecht

Na Leuven (2006), Nijmegen (2008) en Gent (2010) organiseert de Universiteit Utrecht de vierde editie van het congres ‘Achter de verhalen’. Het vindt plaats van woensdag 18 april tot en met vrijdag 20 april 2012.

Keynotesprekers zijn Bas Heijne, Rosemarie Buikema, Cyrille Offermans (o.v.) en Hans Vandevoorde.

Anders dan bij de vorige colloquia heeft ‘Achter de verhalen 4’ geen overkoepelend thema. Er zijn elf sessies vastgesteld, die een breed gebied van belangrijke thema’s in de hedendaagse studie van de modern-letterkundige neerlandistiek bestrijken. Zo is er aandacht voor literatuur in haar ideologische of historische context, voor de geschiedschrijving van de Nederlandstalige literatuur en literatuurbeschouwing en voor de internationale inbedding van het Nederlandstalige literaire veld. Daarnaast zijn er twee ‘vrije sessies’ ingepland, die ruimte bieden voor die onderzoeken die niet in de gestelde kaders passen. Alle sessieomschrijvingen zijn te vinden in het overzicht hieronder. Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 127 (2011) 2


In de nieuwe aflevering van TNTL vindt de lezer een bijdrage van Lars Bernaerts en Bart Vervaeck met de nieuwsgierig makende titel ‘Wie is toch deze verrassende Krijgelmans?’. Deze min of meer vergeten Claude Krijgelmans schreef met Messiah (1961) weliswaar een van de eerste Vlaamse experimentele prozawerken, maar in de literatuurgeschiedschrijving is deze korte roman compleet overvleugeld door Ivo Michiels’ Het boek Alfa (1963). In hun zoektocht naar de reden van dit verschil in receptie betrekken Bernaerts en Vervaeck zowel institutionele als tekstuele factoren, een methode die zij bijzonder geschikt achten voor onderzoek naar literaire verwantschappen. Lees verder >>

Ove: Suzanne Vermeer (pseudoniem van Paul Goeken) (4 oktober 1962 – 21 juni 2011)

Met het overlijden van Paul Goeken verliest Nederland één van de succesvolste Nederlandse thrillerauteurs van de afgelopen jaren. Goeken publiceerde meerdere thrillers onder zijn eigen naam, maar werd vooral bekend met de thrillers die hij vanaf 2006 uitbracht onder het pseudoniem Suzanne Vermeer. Zijn meest recente thriller is onlangs verschenen onder de titel Bella Italia. Goeken kreeg begin 2011 te horen dat hij kanker had. Hij overleed op 48-jarige leeftijd op het Spaanse eiland Gran Canaria, waar hij samen met vrouw en kinderen sinds 1999 woonde. Vermoedelijk verschijnt in 2012 zijn laatste roman, Noorderlicht.

Ove: Simon Heere Heeresma (9 maart 1932 – 26 juni 2011)

Op 79-jarige leeftijd is auteur Simon Heere Heeresma op 26 juni te Laren overleden. Heeresma wordt op 9 maart 1932 geboren in Amsterdam. In 1954 debuteert hij als schrijver met de dichtbundel Kinderkamer. In de jaren zestig wordt hij echt als schrijver actief. Hij publiceert onder meer de verhalenbundel Bevind van zaken (1962) en de roman Een dagje naar het strand (1962). In de jaren zeventig brengt hij samen met Hans Plomp, Peter Andriesse en George Kool Het manifest voor de jaren zeventig uit, een pleidooi voor leesbare teksten voor een groot publiek. Het levert hem onder meer ruzie op met schrijver Jeroen Brouwers. Vanaf de jaren tachtig wordt het aantal nieuwe publicaties minder. Wel verschijnen er enkele verzamelbundels. In 2005 maakt Heeresma een comeback met zijn tweedelige jeugdautobiografie Een jongen uit plan Zuid. In 2006 verschijnt zijn laatste roman Kijk, een drenkeling komt voorbij uit 2006. Zie voor meer informatie: http://www.kb.nl/dossiers/heeresma/index.html.

Eve: Call for papers: Achter de verhalen 4

Call for papers: Achter de verhalen 4
Achter de verhalen 4
18-20 april 2012, Universiteit Utrecht

Na Leuven (2006), Nijmegen (2008) en Gent (2010) organiseert de Universiteit Utrecht de vierde editie van het congres ‘Achter de verhalen’. Het vindt plaats van woensdag 18 april tot en met vrijdag 20 april 2012.
Keynotesprekers zijn Bas Heijne, Rosemarie Buikema, Cyrille Offermans (o.v.) en Hans Vandevoorde.

Anders dan bij de vorige colloquia heeft ‘Achter de verhalen 4’ geen overkoepelend thema. Er zijn elf sessies vastgesteld, die een breed gebied van belangrijke thema’s in de hedendaagse studie van de modern-letterkundige neerlandistiek bestrijken. Zo is er aandacht voor literatuur in haar ideologische of historische context, voor de geschiedschrijving van de Nederlandstalige literatuur en literatuurbeschouwing en voor de internationale inbedding van het Nederlandstalige literaire veld. Daarnaast zijn er twee ‘vrije sessies’ ingepland, die ruimte bieden voor die onderzoeken die niet in de gestelde kaders passen. Alle sessieomschrijvingen zijn te vinden in het overzicht hieronder. Lees verder >>

Eve: P.A. De Génestet. Een vergeten volksdichter


P.A. De Génestet. Een vergeten volksdichter

Deze zomer besteedt SCHUNCK* bijzondere aandacht aan de dichter en predikant die met name aan het eind van de negentiende eeuw erg populair was in ons land.
Op 2 juli 2011 is het 150 jaar geleden dat de Nederlandse predikant en dichter Peter Augustus de Génestet (1829-1861) overleed. De Génestet was met name in het laatste kwart van de negentiende eeuw en het eerste van de twintigste eeuw zeer populair in Nederland. Zijn werk is in grote aantallen en talrijke drukken verspreid. Gedichten als Boutade, Een kruis met rozen en Het haantje van de toren waren lange tijd bij een groot gedeelte van het Nederlandse volk bekend. Ook verwierf De Génestet faam met zijn declamaties van de grote epische gedichten De St.-Nicolaasavond, Fantasio en De mailbrief. Zijn bundel Leekedichtjens speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van het modernisme in de protestantse kerk. Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Freek van Leeuwen: Atlantische Legenden


Atlantische Legenden
Freek van Leeuwen

Met herinneringen van Martin Mooij en een nawoord van Kornee van der Haven

In Atlantische Legenden (Leiderdorp 1960) ontleedt Freek van Leeuwen
vlijmscherp de mythes van de moderne Westerse samenleving. De dichter
zoekt antwoorden op de vraag waarom de moderne mens alleen nog maar kan
dromen van een betere wereld in de vorm van één groot consumptieparadijs.
De ziektes en verslavingen van het Westen die Van Leeuwen analyseert –
wapenindustrie, technologie, consumptiedwang – doen anno 2011 opmerkelijk
actueel aan. Zowel de verzen van de dichter als zijn geheimzinnige
‘psychogrammen’ waarmee de bundel is geïllustreerd, zetten ook de
hedendaagse lezer aan tot nadenken over zichzelf en de wereld om hem heen. Lees verder >>

Ove: Overleden: Clark Accord (6 maart 1961-11 mei 2011)

Op de leeftijd van vijftig jaar is de Surinaamse auteur Clark Accord overleden. Accord werd bekend met zijn debuutroman De koning van Paramaribo uit 1999. Naast romans publiceerde Accord ook verhalen en columns in diverse kranten en tijdschriften. Zijn laatste roman, Bingo, verscheen in 2007. Accord overleed na een kort ziekbed aan de gevolgen van maag-darmkanker in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Voor meer informatie over zijn leven en werk zie onder meer zijn website: http://www.clarkaccord.com/