Auteur: Ed Driever

zijgek

Over een persoonlijk voornaamwoord dat verwijst naar een zelfstandig naamwoord.

Onderstaande zinnen zijn misschien ‘sekse-correct’ maar in ieder geval wanstaltig:

“(…) Omdat de docent denkt dat zijn of haar leerling de rekentoets niet gaat halen (…)

“Wie het slachtoffer is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Hij of zij zat alleen in de auto.”

De verwijzing van een persoonlijk voornaamwoord naar een zelfstandig naamwoord moet grammaticaal correct zijn met inachtneming van het woordgeslacht (en niet van het geslacht van degene om wie het gaat). Daarmee vermijd je afzichtelijke constructies als:

“Ja, wanneer hij of zij wordt aangehouden en hij of zij kan zijn of haar ID niet tonen, dan wordt hem of haar een boete opgelegd!”
(Het gaat hier om de bestuurder (m); dus: “Ja, wanneer hij wordt aangehouden en hij kan zijn ID niet tonen, dan wordt hem een boete opgelegd!”).

Opmerking:

Van Dale: docent m/v; burgemeester m/v; bestuurder m/v
Officiële Woordenlijst Nederlandse taal: docent m; burgemeester m; bestuurder m
Ed Driever