Auteur: Ben Salemans

Lector Nederlands, Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije (deadline: 15 april 2011)

Aan de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije ontstaat per 1 september 2011 een vacature voor een Lector Nederlands (m/v)

De kandidaat die de medewerkers van de Vakgroep Nederlands voor ogen staat
1. is afgestudeerd neerlandicus (lerarenopleiding Nederlands als tweede/vreemde taal zeer welkom)
2. is moedertaalspreker van het Nederlands
3. heeft ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal.
Lees verder >>

Web: Taalschrift no. 76 verschenen

Het nieuwe nummer van Taalschrift staat online. In deze editie o.a.:
» Waarom laten we dt-fouten staan?
Precies tien jaar geleden bewezen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen voor het eerst dat ons eigen geheugen ons ongewild dt-fouten doet schrijven. Met haar masterscriptie gaat Lien Van Abbenyen nog verder: datzelfde geheugen zorgt er ook voor dat we dt-fouten bij het nalezen laten staan. Kunnen we deze duivelse val dan niet vermijden? Lees verder >>

Vac: Zeven aanstellingen voor doctor-assistenten bij faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent (deadline: 10 jan. 2011)

Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent zijn volgende mandaten te begeven; het betreft tijdelijke aanstellingen voor een termijn van drie jaar: zeven betrekkingen van voltijds doctor-assistent bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (tel.:09/264.39.30) – salaris a 100%: min. € 29.069,73 – max. € 45.317,25 (thans uitbetaald à 151,57%). Zie ook: http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures/aap)
Lees verder >>

Age: Congres ‘Beatrijs de wereld in’ (call for papers), Den Haag, 29-30 sept. 2011

Call for papers voor een internationaal en interdisciplinair congres

Beatrijs de wereld in
Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 29 en 30 september 2011

‘Beatrijs de wereld in’ analyseert de internationale uitstraling van het Middelnederlandse verhaal over Beatrijs. Met deze casus wil het nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking op gang brengen tussen intra- en extramurale vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante disciplines.
Lees verder >>

Web: Nieuwe artikelen op Neerlandistiek.nl (10e jaargang)

Zojuist zijn er nieuwe artikelen gepubliceerd in de tiende jaargang van www.neerlandistiek.nl. Het gaat om de volgende bijdragen:
– Evgeny Kazartsev [10.01]: Nederlands en Duits versritme in de vroegmoderne tijd;
– Frank Jansen [10.02]: Onkunde wordt bestraft. Het effect van systematisch gemaakte afwijkingen van de standaardtaal op de waardering van direct-mailbrieven.
Lees verder >>

Age: Studiedag Middeleeuwen ‘Een kwestie van perspectief’, Radboud Universiteit Nijmegen, do 20 jan. 2011

Ketter of christen, held of schurk, meesterwerk of mislukking? Het is een kwestie van perspectief. Op de achtste Middeleeuwendag zullen mediëvisten van de Radboud Universiteit Nijmegen verschillende middeleeuwse visies op de wereld, geloof, kunst en literatuur met elkaar confronteren. Vragen die tijdens de dag aan bod kunnen komen, zijn: Welke standpunten werden door verschillende partijen ingenomen en waarom? Welke middelen werden ingezet om anderen te overtuigen? Hoe kwam consensusvorming tot stand? En waardoor werd de ene visie uiteindelijk verkozen boven de andere? U bent van harte uitgenodigd om de dag bij te wonen.
Lees verder >>

Age: SLAA neemt literatuursubsidies onder de loep, A’dam, 16 dec. 2010

Subsidies. Wil je dezer dagen met één woord de sfeer er bij de kunstliefhebber goed uit hebben, gebruik dan het woord ‘subsidies’. Hoe een normaal woord in een paar maanden tijd een scheldwoord kan worden. In Wie is er bang voor literatuur? – de nu al beruchte onderzoeksshow van de SLAA gaan we 16 december de wereld van de literatuursubsidies eens aan een nadere inspectie onderwerpen. Wat voor invloed heeft een instituut als het Nederlands Letterenfonds op de vorming van literatuur in Nederland, welke schrijvers steunen zij en waarom, en wat levert dit op voor de markt? Of hoeft het helemaal niks op te leveren? En hoe kijken schrijvers hier zelf tegenaan?
Lees verder >>

Age: Bijeenkomst ‘Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005’ (SCARAB, Radboud Universiteit Nijmegen), Nijmegen, 15 dec. 2010

Op woensdagmiddag 15 december organiseert het onderzoeksprogramma Studying Criticism And Reception Across Borders (SCARAB) van de Radboud Universiteit Nijmegen een bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal de tussentijdse resultaten presenteren van het NWO-onderzoeksprogramma ‘The Best Intentions: Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005’. Het NWO-programma ‘The Best Intentions’, waarin onderzoek gedaan wordt naar de literatuur-kritische praktijk in Nederlandse dagbladen na de Tweede Wereldoorlog, startte eind 2007. Tijdens de bijeenkomst worden enkele uiteenlopende onderzoeksresultaten en -vorderingen uit de onderzoeksperiode besproken en werpt een externe deskundige haar licht op de analyse van literaire kritieken.
Lees verder >>

Nws: Letterkundig Museum verwerft literaire nalatenschap Marten Toonder

Het Letterkundig Museum verwerft de literaire nalatenschap van Marten Toonder (1912-2005). De Erven Marten Toonder dragen via de successieregeling* het belangwekkende archief woensdag 1 december over aan het Rijk, dat het heeft uitgeroepen tot nationaal erfgoed. Namens de staat geeft Instituut Collectie Nederland (ICN) het vervolgens in beheer aan het Letterkundig Museum. De belangrijkste stukken uit het omvangrijke archief van de schrijver en tekenaar zijn de circa tienduizend bewaard gebleven originele Tom Poes-stripstroken. Maar ook opzetjes, schetsen en originelen van zijn andere series, zoals Kappie, Panda en Koning Hollewijn, zijn in het archief te vinden.
Lees verder >>

Web: Etymologiebank online met info over herkomst van 50.000 Nederlandse woorden

De herkomst van Nederlandse woorden spreekt veel mensen aan. Toch was er tot nu toe geen centraal punt op internet met betrouwbare informatie hierover. Sinds zaterdag 27 november 2010 is dat veranderd: toen lanceerde het Meertens Instituut de Etymologiebank (www.etymologiebank.nl). De eerste release van de website bevat een kleine 50.000 trefwoorden. Deze is gebaseerd op twintig woordenboeken met etymologische informatie over Nederlandse woorden en uitdrukkingen.
Lees verder >>

Web: Liesveltbijbel van 1542 gedigitaliseerd; meer dan tien miljoen woorden door vrijwilligers uitgetypt

Sinds 1 november 2010 is de transcriptie van de Liesveltbijbel van 1542 voor iedereen digitaal beschikbaar. Dat laat dr. Nicoline van der Sijs (Leiden) weten. De uitgave is binnen anderhalf jaar tot stand gebracht door een team van 55 vrijwillige medewerkers, die de tekst in zijn geheel hebben uitgetypt. De transcriptie is te vinden op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.nl) en – samen met de fotoscans van de originele rijk geïllustreerde druk – op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelsdigitaal.nl). Het is de zevende bijbel die in kader van het Bijbeldigitaliseringsproject op het internet verschijnt. In totaal zijn er sinds de start in 2007 meer dan tien miljoen woorden uitgetypt. De uitgave van de Liesveltbijbel is gecoördineerd door de neerlandicus Hans Beelen, werkzaam aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland). Het project wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie.
Lees verder >>

Web: mennoterbraak.nl gaat online

Op 22 november 2010 is in Den Haag de website www.mennoterbraak.nl gepresenteerd, een samenwerkingsproject van de Stichting Menno ter Braak en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. www.mennoterbraak.nl is gewijd aan de literaire en journalistieke nalatenschap van een van de belangrijkste auteurs uit het interbellum, Menno ter Braak (1902-1940). De site bevat niet alleen de volledige tekst van alle zelfstandig verschenen werken van Ter Braak, maar ook van alle ongebundelde artikelen en van alle overgeleverde brieven.

In samenwerking met het Letterkundig Museum zijn bovendien alle beschikbare manuscripten, drukproeven en andere documenten van Ter Braak gedigitaliseerd, tot aan de zakagenda’s toe. De brieven en de agenda’s worden gepresenteerd in een chronologisch overzicht, waarin het doen en laten van Menno ter Braak van dag tot dag gevolgd kan worden. Bovendien bevat de site een schat aan studies en artikelen óver Menno ter Braak.
Lees verder >>

Age: Symposium op het Meertens over tweetaligheid bij jonge kinderen, A’dam, 30 nov. 2010

Op dinsdag 30 november 2010, van 14.30 – 17.00 uur, vindt in de Symposiumzaal van het Meertens Instituut het afsluitend colloquium plaats van het internationale NWO-project Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition? Er worden lezingen gegeven door Froso Argyri & Ianthi Tsimpli, Theodoris Marinis, Antonella Sorace, and Sharon Unsworth. Nadere informatie: http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/agenda-othermenu-70/143356-30-november-2010.

Age: Festival ‘Literaire Meesters’ geheel gewijd aan Federico García Lorca, Utrecht, 7-21 nov. 2010

Van 7 t/m 21 november a.s. vindt in Utrecht het festival Literaire Meesters plaats. Dit jaar is het festival geheel gewijd aan de grote Spaanse schrijver/dichter, beeldend kunstenaar en musicus/pianist Federico García Lorca. Het retrospectief herdenkt de kunstenaar met twee weken lang poëzie, speelfilms, concerten, lezingen, tapasdiners en theatervoorstellingen.

Op 7 november gaat het festival feestelijk van start in het Jacobitheater. Zangeres Lenny Kuhr zingt speciaal voor het festival gedichten van Lorca en Wim Brands voert een gesprek met actrice Annemarie Prins, dichter Hagar Peeters en beeldend kunstenaar Eline Janssens over hun fascinatie voor de schrijver. Ook wordt de festivaluitgave Duende gepresenteerd, met daarin nog niet eerder vertaalde teksten van Lorca. Het festival is een uniek eerbetoon aan één van de grootste dichters van de 20ste eeuw.
Lees verder >>

Nws: Letterkundig Museum verwerft manuscript ‘Ik Jan Cremer’

Met steun van diverse fondsen en een financier die onbekend wenst te blijven, is het Letterkundig Museum er in geslaagd het manuscript van Ik Jan Cremer te verwerven. De roman Ik Jan Cremer verscheen in 1964 en representeert de overgang van de brave jaren 50 naar de rebelse jaren 60. Het wordt gerekend tot een van de belangrijkste naoorlogse werken uit de Nederlandse literatuur. Willem Frederik Hermans typeerde het ooit treffend als ‘een bandeloze ontploffing tussen autobiografie en mythomanie’.

Het Letterkundig Museum bezit reeds een groot Cremer-archief. Hierin bevinden zich onder meer de motorlaarzen en -pet waarmee de schrijver de literatuur kwam binnengescheurd. In de Nationale Schrijversgalerij hangt naast zijn zelfportret uit 1940 ook het schilderij dat Frits Müller in 1965 van Cremer maakte, voorstellend de schrijver zittend op een Harley Davidson. Dit ensemble wordt nu gecomplementeerd met het manuscript.
Lees verder >>

Age: Hommagecolloquium ‘Zijn tuin is de taal’ t.g.v. 70e verjaardag Georges De Schutter, Gent, 10 dec. 2010

Op vrijdag 10 december a.s. vindt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent) een colloquium plaats bij wijze van hulde aan em. prof. dr. Georges De Schutter, die dit jaar 70 geworden is. Het colloquium is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, waar de gehuldigde hoogleraar was, en de KANTL, waarvan hij tot in 2005 Vast Secretaris was.
Lees verder >>