archief

Tussen 2001 en 2013 was Neerlandistiek.nl een open-access peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Hieronder staan de artikelen die in die jaren verschenen.

2013

13.01

Sebastiaan Andeweg, Rianne Hendrix, Vera van ’t Hoff en Helen de Hoop
En dan vermoord je hem… Over de invloed van grammaticale persoon op identificatie

2012

12.02
Frank Jansen en Ellen de Roo
Fouten tellen. De invloed van de dichtheid van dt-fouten op de lezerswaardering

12.01
Jos J.A. van Berkum
Zonder gevoel geen taal

2010

10.02
Frank Jansen
Onkunde wordt bestraft Het effect van
systematisch gemaakte afwijkingen van de standaardtaal op de waardering
van direct-mailbrieven

10.01
Evgeny Kazartsev
Nederlands en Duits versritme in de vroegmoderne tijd

2009

09.06
Thomas Vaessens, Jan Konst en Gijsbert Pols
De tekst op tafel. Problemen en perspectieven van de poëzieanalyse als wetenschappelijke discipline

De tekst op tafel. Lecturen van eenentwintigste-eeuwse poëzie
Onder gastredactie van: Jan Konst, Thomas Vaessens en Gijsbert Pols

09.06a
Hans Vandevoorde
God is een intentie. Over Willem Jan Ottens ‘Pampus om’ uit de bundel Op de hoge (2003)

09.06b

Yra van Dijk
De koning is dood, leve de koning. Twee gedichten van Nachoem Wijnberg (2001)

09.06c

Jan Konst
In haar vacht bijt ik mijn ‘ontboezemingen in het vossenvel’. Over de reeks ‘Biotoop’ in Santander (2001) van Peter Holvoet-Hanssen

09.06d

Odile Heynders
Consumptieve (hyper)werkelijkheid en postmoderne hellevaart. Over Joost Zwagermans dichtbundel Roeshoofd hemelt (2005)

09.06e

Gaston Franssen
Alsof het gedrukt staat. Over het titelgedicht van Gerrit Kouwenaars totaal witte kamer (2002)

09.06f

Bettina Noak
Peilloze emblematiek. Over Dirk van Bastelaere, ‘Hartbeschadiging, [A] en [B]’ (2000)

09.06g

Fabian Stolk
Immer met moed. Over Piet Gerbrandy, ‘De dichter slaapt je’ in Drievuldig feilloos vals; gedichten (2005)

09.06h

Johan Sonnenschein
Zet je schrap. Dood vogeltjes grensverkeer (2006)

09.06i

Jaap Grave
‘Vreemdheid, zwerverslust en woede’. Over Anneke Brassinga’s Cyclus ‘De schoonheid’ uit de bundel Wachtwoorden (2005)

09.06j

Dietlinde Willockx
‘Er is uitzicht’. Over ‘fuga’, een lang gedicht uit Aandelen en obligaties van Anne Vegter (2002)

09.06k

Gijsbert Pols
Voor jou. Over ‘Baard’ van Jan-Willem Anker

090.05

Leonoor Oversteegen en Olga Missioura
Taal en gender in de advocatuur. Een stilistische analyse van pleidooien van vrouwelijke en mannelijke advocaten

09.04

Evie Coussé
Focus, complexiteit en extrapositie. Over de veranderende woordvolgorde in het Nederlands

09.03

Jos Houtsma
Oude en nieuwe liedjes. Over de overlevering van populaire liederen in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw

09.02

Jeroen Jansen
Vondels ‘Aenleidinge’. Polyfonie en dialogisme

09.01

Herman Brinkman, Jef Janssens en Bart Ramakers
Nooit in ruste. De bewogen middeleeuwen van Herman Pleij. Lezingen mini-symposium 29 februari 2008

09.01a

Herman Brinkman
Nooit in ruste. De bewogen middeleeuwen van Herman Pleij

09.01b

Jef Janssens
Herman Pleij en de hoofse literatuur: een confrontatie 

09.01c

Herman Brinkman
Oude en nieuwe filologie bij Herman Pleij

09.01d

Bart Ramakers
‘Literatuur is overal.’ Tekst en context in het werk van Herman Pleij

2008

<

>08.02
Jessie De Paepe en Gunther De Vogelaer
Grammaticaal genus en pronominale verwijzing bij kinderen. Een taalverwervingsperspectief op een eeuwenoud grammaticaal probleem

08.01

Hanny den Ouden, Jacques Terken, Carel van Wijk en Leo Noordman
Betrouwbaarheid bij het meten van toonhoogtebereik

2007

07.13

Joost van Driel
Vlaamse meesters. Vergi, Rose, Aiol, en anderen

07.12

Els Stronks
Cupido leert de Nederlandse taal (1601), en burgert verder in (1613): realisme in Nederlandse (liefdes)emblemen

07.11

Thomas Vaessens
Cross over. Een stand van zaken van de letterkundige neerlandistiek

07.10

Agnes Andeweg
Inleiding sessie ‘Literatuur als stempel’

07.10a

Gaston Franssen
‘Ik zit in de boom.’ De verbeelding van het schrijvende
subject in de Nederlandse poëzie

07.10b

Siegfried Huigen
Reisliteratuur tussen representatie en identiteit

07.10c

Ben van Humbeeck
‘Het karakter van myten.’ Literaire identiteitsvorming in de Vlaamse literaire kritiek (1980-1994) 

07.10d

Beyke Maas
‘Gedeeltelijke
flaauwheid & gedeeltelijke scheuring.’ Literatuur als arena van
concurrerende idealen: het geval Jacob van Lennep 

07.10e

Jan Oosterholt
Over het onderzoek naar leven en werk van Louis Couperus

07.10f

Rob van de Schoor
Walt Whitman twee keer vertaald

07.10g

Saskia Pieterse
Schaamte en gezichtsverlies bij Wolkers, Hermans en Mulisch

07.09

Geert Buelens
Inleiding Literatuur als ‘performance’: oraliteit, performaliteit, theatraliteit

07.09a
Thomas Crombez
Massaspel en spreekkoor in het Vlaamse interbellum

07.09b

Marco Goud
Poëzie op straat in de 20e en 21e eeuw in Nederland 

07.09c

Vanessa Joosen
De sprookjes van Grimm tussen orale vertelling en literaire performance

07.09d

Nelleke Moser
Vroegmoderne Nederlandse manuscriptcultuur in diachroon en internationaal perspectief: van blinde vlek tot multifocale glazen

07.09e

Bettina Noak
Taal en geweld in enkele bijbelse treurspelen van Joost van den Vondel

07.09f

Johan Oosterman
Een gedicht is bijna nooit af. De pre-moderne aspecten van het dichterschap van H.H. ter Balkt

07.08

J.H. de Roder
Voorbij de twee culturen? Een inleiding bij Cognitie & literatuur

07.08a

Jef Bogman
Poëzie zien en begrijpen. Een neuroimaging perspectief op het lezen van poëzie

07.08b

Johanna Cassiers
Ordeningsprincipes in poëzie. Periodisering, paradigma en syntagma

07.08c

Barend van Heusden 

Het leven nagebootst in taal: een cognitieve benadering van de literaire mimesis

07.08d

Irena Barbara Kalla
Van ruimtelijke waarneming naar de ruimte van het gedicht. Over het ‘huis’ in gedichten over het scheppingsproces

07.08e

Wilbert Smulders
Poëzie en proza: de poëtische en epische functie

07.07

Johan Koppenol
Literatuur als systeem

07.07a

Klaus Beekman
Flapteksten. Een verkennend onderzoek

07.07b

Elke Brems
Enkele notities over literaire kritiek en het internet

07.07c

Wouter de Nooy
Sociale voorwaarden voor een cross-over

07.07d

Jos Joosten
Waarin gelooft Kluun? Bourdieus ‘croyance’ en Komt een vrouw bij de dokter

07.07e

G.F.H. Raat
Postmodernisme: van proza naar poëzie, en terug

07.07f

Floor van Renssen
‘Een compliment om een beginnend auteur de kop mee in te slaan.’ Over kritiek en debutanten

07.07g

Mathijs Sanders
De receptie van buitenlandse literatuur in Nederland in de twintigste eeuw

07.06

Jürgen Pieters
Literatuur als bron: bij wijze van inleiding

07.06a

Nina Geerdink
‘Self-fashioning’ of zelfrepresentatie? Een analyse van gelegenheidspoëzie van Jan Vos

07.06b

Helmer Helmers
Dees verwarde tijden. Koning David en koning Karel hersteld

07.06c

Lotte Jensen
Het New Historicism: de reddende engel? Bilderdijk als casus

07.06d

Marita Mathijsen
Over de historische letterkunde, over historische romans en Het Huis Lauernesse

07.06e

Pieter Verstraeten
Een dubbele dialoog. New Historicism versus Franse discoursanalyse. Joris Eeckhout versus Maurice Roelants

07.05

Ronny Boogaart
Conditionele constructies met moest(en) en mocht(en) in Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands

 

07.04

Norbert Corver
Meer over negatief meer – reactie op Piet Paardekooper[06.02]

07.03

Liliane Haegeman
Generatieve syntaxis en microanalyse van een dialect – reactie op Piet Paardekooper

07.02

Ton van der Wouden
Meer over dubbele ontkenningen reactie op Piet Paardekooper[06.02]

07.01

Gert De Sutter, Dirk Speelman en Dirk Geeraerts
Luisteren schrijvers naar hun innerlijke
stem? De invloed van ritmische factoren op de woordvolgorde in
geschreven werkwoordelijke
eindgroepen
Korte versie (met links naar uitgebreide versie)

2006

06.03
Jaap Goedegebuure
Het mythische substraat. Verhaalpatronen in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw

06.02

Piet Paardekooper
Bloei en ondergang van onbeperkt ne/en, vooral dat bij niet-woorden

voor reacties zie Ton van der Wouden[07.02], Liliane Haegeman[07.03] en Norbert Corver[07.04]


06.01

Jan Oosterholt
‘Romantische poëzij’ en ‘Bilderdijksche snaren’. De literatuurpolitieke agenda van de dichter-criticus Adriaan van der Hoop,
Jr. (1802-1841)

2005

05.06

Ute K. Boonen
De begin- en slotformules in Utrechtse oorkonden uit de dertiende en veertiende eeuw: een vergelijking van Middelnederlandse
en Latijnse formuleringen.

05.05

Carla Schelfhout, Peter-Arno Coppen, Nelleke Oostdijk en Frans van der Slik
Interjections in Dutch: a corpus-based approach

05.04

Albert Oosterhof
Verbleekte partitieven: descriptieve, syntactische en semantische aspecten

05.03

Hans den Besten
De valkuilen van een nieuw Bargoens woordenboekje en de makkes van de bargoenistiek
Naar aanleiding van: Henry Roskam Boeven-jargon. Bezorgd door Ewoud Sanders en Nicoline van der Sijs. Amsterdam / Antwerpen: Veen. 2002.

05.02

Boudewijn Bakker
Een goddelijk schilderij: Vondel over landschap en schilderkunst in zijn Bespiegelingen van 1662

05.01

Kim Gorus

Het oude verhaal van vlees en woordDe taal als (anti) lichaam in het werk van Peter Verhelst

2004

04.05

Peter Kegel en Bert Van Elsacker
In nieuwe tekens, die overigens de taal niet vervangen. De totstandkoming van een digitale onderzoeksdocumentatie bij de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans

04.04

Elke Brems
Het scherpe genoegen van de metafoor. Over het proza van Raymond Brulez

04.03

Johan Koppenol
Het zakboekje van Piero: profiel van een rederijker

04.02

Hans Beelen
Van leenwoord tot inheemse nieuwvormingDe herkomst van neoklassieke composita op –cratie

04.01
Frank Jansen, Raoul Wijnands
Doorkruisingen van het Links-Rechtsprincipe

 

 

2003

03.01

Bert Cappelle
Het gebruik van het Brugse dialoogpartikel dè (/dæ/)

2002

02.08

Peter Boot, Els Stronks
Digitale edities en letterenonderzoek, een verkenning

02.07

Gaston Franssen
Het paarlemoer van de verbeelding: betekenis, metaforiek en het sublieme in de poëzie van Kees Ouwens

02.06

Frank Jansen & Leo Lentz
Braad dikwijls bedruipende. Twee manieren om gelijktijdige handelingen aan te duiden: deelwoordconstructies en onder-constructies

02.05

Arjan van Leuvensteijn, Evert Wattel
Een statistische methode voor stijlonderzoek. Vorm-inhoud correspondenties in Vondels Jeptha?

02.04

Thomas Vaessens
Procedures voor de poëzie. Sybren Polet en het probleem van de authenticiteit

02.03

Jan Oosterholt
Het voorspel van de revolutie van Tachtig. Albert Verweys beeld van de negentiende-eeuwse dichtkunst

02.02

Netty van Megen
Dan en want: hun functie en betekenis in zeventiende-eeuws taalgebruik

02.01

Gert de Jager
Ouwens’ ruimte. De functie van het versregelwit van Arcadia tot Mythologieën

2001

01.11

Johan Koppenol
Jacob Duym en de Leidse rederijkers

01.10

Thomas Vaessens
Postmodernisme en leesstrategie. Over Tongkat van Peter Verhelst

01.09

Bettina Noak
“De stormen van natuur en vrindschap tegenstaan!” J. Nomsz, Anthonius Hambroek, of de Belegering van Formoza. Treurspel. (1775)

01.08

Marc van Oostendorp
Nasal Consonants in Variants of Dutch and Some Related Systems

01.07

Gert de Jager
Spoken in de dwaaltuin.
Lucebert en de verleidingen van de intertekstualiteit.
Lucebert en de verleidingen van de intertekstualiteit

01.06

A. Hanou
Starost Lakeiski en de familie Adelpoort. Opmerkingen over enkele plaatsen in Langendijks Wederzijds huwelijksbedrog

01.05

Jan Konst
Om dit treurspel werkzaam en aangenaam in de oogen der aanschouweren te maaken

01.04

Stefan Grondelaers, Dirk Speelman, An Carbonez
Regionale variatie in de postverbale distributie van presentatief er

01.03

Lia van Gemert
De voorwaarden voor een goed gesprek: de wetenschap en het publiek

01.02

A.M. Duinhoven
Dat teen scoon moeste ghestorven sijn! Het vijfde vers van het Egidiuslied

01.01
Ton Anbeek en Arie Verhagen
Over stijl

01.00

W.P. Gerritsen
Le plaisir de se voir digitalisé. Toespraak bij de lancering van neerlandistiek.nl op 14 juni 2001