Zoekresultaten voor: ludeman

Sinterklaas, de sterrenwichelaars en de potloodventers?

Nieuw nummer Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman

 Zojuist verscheen een nieuwe aflevering van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Nummer 2 van de veertigste jaargang, honderd bladzijden vol van uitzonderlijke artikelen en geleerde liefde voor de eeuw van de Verlichting. In vijf artikelen bieden de Mededelingen (via Rietje van Vliet) zicht op Kerstemans verlenging van zijn literaire loopbaan – als medium van de intussen overleden sterrenwichelaar en piskijker Ludeman -, (via Bert Sliggers) een beschouwing van de Europese verzameldrift van de Haarlemmer Martinus van Marum, deel vier van Sjon Besselings biografisch feuilleton over Mauricius, voor- en achter de schermen een sleutelfiguur, Ton Jongenelens verrassende analyse van de taal van een joods geslacht van potloodventers (met een onrustbarend Nachleben over joodse taal in de twintigste eeuw) en tot slot een artikel van Frits Booy over het sinterklaasfeest in de achttiende-eeuwse kinder- en jeugdliteratuur. Lees verder >>

Nieuw nummer Mededelingen Jacob Campo Weyerman

Onlangs verscheen het zomernummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. In dat nummer wordt het landschap van de literatuur, zoals het in de eerste helft van de achttiende eeuw ‘in de marge’ of ‘aan de onderkant’ bestond, meer kleur en diepte verleend.

De kermis, de Duivelshoek en de Jordaan, plaatsen waar literatuur voor geld werd vertoond en geschreven, krijgen in bijdragen van Ivo Nieuwenhuis, Anna de Haas en Rietje van Vliet het volle pond. Satirespecialist Nieuwenhuis wijdt zich in zijn artikel aan de gefingeerde rarekiekvertoning, die op kermissen politieke kwesties aan de orde stelde en de opinievorming beïnvloedde. Anna de Haas zoekt met grote vasthoudendheid de omtrekken van het Grub Street van Amsterdam, Rietje van Vliet volgt de loopbaan van profeet, piskijker en vrouwenvriend Ludeman in de Jordaan. In de Jordaan en de Duivelshoek domineerde die jaren een literaire subcultuur van broodschrijvers en oplichters. Deze drie artikelen schenken aandacht aan de onderwereld die vele malen bovengronds opereerde. Lees verder >>