Search Results for: gerrit komrij-prijs

Gerrit Komrij-prijs 2018

Door Bas Jongenelen

De Gerrit Komrij-prijs 2018 gaat naar René van Stipriaan voor zijn enthousiasmerende boek De Hartenjager. De Hartenjager is de biografie van Gerbrandt Andriaensz. Bredero – en daarmee heeft Van Stipriaan het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Er zijn amper biografische gegevens over Bredero! En toch beslaat de biografie 359 pagina’s.

In de media kreeg de dood van Bredero veel aandacht, omdat René van Stipriaan aan wist te tonen dat hij (Bredero) zelfmoord had gepleegd. Wie wil weten hoe die zelfmoord in elkaar stak, hoeft niet meer dan 100 pagina’s te lezen, want Van Stipriaan heeft zijn boek niet opgezet als een standaard biografie met de dood als einde. Het is zelfs eerder zo dat de zelfmoord van Bredero het vertrekpunt van het boek is.

Van Stipriaan heeft het in De hartenjager dus niet alleen over het leven en de dood van Bredero. Een groot deel van zijn boek gaat over diens roem: hoe is de schrijver voort blijven leven door de eeuwen heen. Dat klinkt voor sommige mensen misschien een beetje saai, maar de jury van de Gerrit Komrij-prijs vond dat juist bijzonder interessant.

Wat René van Stipriaan heeft gedaan, is precies wat de Gerrit Komrij-prijs voor ogen heeft: het enthousiasmeren voor de oudere letteren. Tijdens het lezen van De Hartenjager krijg je steeds zin om de werken van Bredero zelf te lezen. Maar dat wil je toch ook weer niet, want Van Stipriaan schrijft zo ongelofelijk goed, dat je gedwongen wordt om verder te lezen.

In 2012 is de Gerrit Komrij-prijs opgericht om de popularisatie van de oude letteren te eren. Komrij was gek op oude literatuur en hij heeft veel gedaan deze onder de mensen te brengen. De Gerrit Komrij-prijs gaat naar die persoon (of instantie) die het best / leukst / origineelst / etceterast de oudere literatuur onder de aandacht van een groot publiek weten te brengen.

Vorige winnaars waren:

2012: Ingrid Biesheuvel
2013: Rick Honings en Peter van Zonneveld
2014: Annemiek Houben
2015: Odilia Beck
2016: Elvis Peeters
2017: www.schrijverskabinet.nl.

Gerrit Komrij-prijs 2017 voor www.schrijverskabinet.nl

Door Bas Jongenelen

De Gerrit Komrij-prijs 2017 gaat naar www.schrijverskabinet.nl. De jury heeft vooral waardering voor de omvang van dit project, er werkten veel mensen aan mee en de onderwerpen waren ook nog eens heel divers. De achterliggende gedachte is zeer boeiend: het Panpoëticon Batavûm virtueel te reconstrueren en er zo veel mogelijk kennis over te krijgen en te delen. Eigenlijk is dat Panpoëticon een kast met schrijversportretten (begonnen rondom 1700), maar in de loop der tijd groeide het uit tot een groot project met beelden, lofdichten en wat al dies meer zij. In 1807 ontploft er een kruitschip in Leiden dat de halve binnenstad verwoest. Dus ook het Panpoëticon… De portretten raakten weg en verspreid.

Een paar jaar geleden startte een groepje wetenschappers onderzoek naar het Panpoëticon. Dit onderzoek mondde uit in wetenschappelijke publicaties én in een zeer toegankelijk website met veel informatie in gewonemensentaal. Nu is een site schrijven in normaal Nederlands al een aardige klus, maar als je ook nog eens heel veel mensen mee laat schrijven, dan is het net alsof je een kruiwagen met kikkers naar de overkant van de weg moet zien te krijgen. Lieke van Deinsen en Ton van Strien (de redactie van www.schrijverskabinet.nl) is het gelukt.

In 2012 is de Gerrit Komrij-prijs opgericht om de popularisatie van de oude letteren te eren. Komrij was gek op oude literatuur en hij heeft veel gedaan deze onder de mensen te brengen. De Gerrit Komrij-prijs gaat naar die persoon (of instantie) die het afgelopen jaar zijn best heeft gedaan om het best / leukst / origineelst / etceterast de oudere literatuur onder de aandacht van een groot publiek weten te brengen.

Tot nu toe heeft de Gerrit Komrij-prijs nooit tweede prijzen gekend, maar dit jaar zijn er zelfs drie. De MOOC Middelnederlands, Nobel streven van Frits van Oostrom en Vossensprongen van het Reynaerdgenootschap. Stuk voor stuk prachtige prachtige projecten/publicaties die de jury van harte aanbeveelt. Maar ja, er kan er maar een de winnaar zijn. De bokaal sturen we op naar het hoofdkwartier van www.schrijverskabinet.nl.

Vorige winnaars waren:

2012: Ingrid Biesheuvel
2013: Rick Honings en Peter van Zonneveld
2014: Annemiek Houben
2015: Odilia Beck
2016: Elvis Peeters.

Gerrit Komrij-prijs 2017

Door Bas Jongenelen

De Gerrit Komrij-prijs bestaat sinds 2012 en wordt ieder jaar in december door neerlandistiek.nl uitgereikt aan de beste / leukste / weet-ik-veel-watste popularisering van de oudere letterkunde.

Het is nog geen december, er is dus nog tijd genoeg om uw nominatie hieronder in het commentaardeel bekend te maken. Wie mag dit jaar volgens u de enige echte Gerrit Komrij-prijs winnen?

Gerrit Komrij-prijs 2016 voor Elvis Peeters

2016-12-08-11-31-49

Door Bas Jongenelen

In 2012 ging de Gerrit Komrij-prijs naar Ingrid Biesheuvel voor haar vertalingen van Arturverhalen uit de Lage Landen, in 2013 waren Rick Honings en Peter van Zonneveld met hun biografie van Willem Bilderdijk (De gefnuikte arend) de winnaars. Annemieke Houben was met Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw in 2014 de laureaat. Vorig ging Odilia Beck en haar website: www.odiliasdagboek.nl er met de prijs vandoor. Dit jaar is de prijs voor Elvis Peeters en zijn vertalingen van de gedichten van Henric van Veldeke.

Lees verder >>

Gerrit Komrij-prijs 2016

Door Bas Jongenelen

Gerrit Komrij-prijs 2016?Sinds 2012 organiseert Neder-L / Neerlandistiek.nl de Gerrit Komrij-prijs. De prijs is bedoeld voor de beste / leukste / origineelste / etceteraste popularisering van de oudere literatuur. Nederlandse Arthurverhalen in modern Nederlands, de biografie van Bilderdijk, vieze oude liedjes en het online dagboek van Odilia Beck waren de eerdere winnaars. Maar wie wint deze prestigieuze prijs die almaar prestigieuzer wordt?

De jury moet natuurlijk nog een keuze maken. Er zingen al wel wat ideetjes rond, maar u kunt invloed uitoefenen door hieronder te schrijven wie u nomineert (en graag ook waarom).

Gerrit Komrij-prijs 2015

Door Bas Jongenelen

In 2012 ging de Gerrit Komrij-prijs naar Ingrid Biesheuvel voor haar vertalingen van Arturverhalen uit de Lage Landen, in 2013 waren Rick Honings en Peter van Zonneveld voor hun biografie van Willem Bilderdijk (De gefnuikte arend) de winnaars. Annemieke Houben was met Vieze liedjes uit de 17e en 18eeeuw in 2014 de laureaat. De Gerrit Komrij-prijs is in het leven geroepen om de beste popularisering van de oudere letteren te eren, Komrij zelf hield van oude literatuur – maar voorkeur in een soort modern jasje. Vandaar dat dit jaar de prijs gaat naar Odilia Beck en haar website: www.odiliasdagboek.nl. Moderner kan een jasje op dit moment niet worden.

Odilia Beck was in 1624 een jaar of 17. En in 2015 beschrijft zij haar leven op haar eigen website en Facebook-pagina. Dit leven beschrijft zij op basis van het dagboek van haar broer David. Dit dagboek is authentiek, de website en Facebook-pagina zijn de fictieve verwerkingen ervan. Op 1 januari 2015 werd dit project openbaar, door de site en FB kan iedereen zich inleven in het leven van een jong meisje in de zeventiende eeuw. Het afgelopen jaar heeft Odilia laten zien hoe het leven eruit zag, wat men at en welke voorwerpen men zoal in huis had.

Gerrit Komrij-prijs 2015

Door Bas Jongenelen

De Gerrit Komrij-prijs is in het leven geroepen om de beste popularisering van de oudere letteren te eren, Komrij zelf hield van oude literatuur – maar voorkeur in een soort modern jasje. Vandaar dat hij vrij veel vertaald heeft uit het Middelnederlands. In 2012 ging de Gerrit Komrij-prijs naar Ingrid Biesheuvel voor haar vertalingen van Arturverhalen uit de Lage Landen, in 2013 waren Rick Honings en Peter van Zonneveld voor hun biografie van Willem Bilderdijk (De gefnuikte arend) de winnaars. Annemieke Houben ging in 2014 met de eer strijken met haar boek Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw.

De vraag is: wie verdient deze mooie prijs in 2015? Wie heeft de beste / mooiste / gaafste / mieterste / vetste popularisering van de oudere literatuur gemaakt in 2015? Suggesties en nominaties kunt u doen in het commentaarvak. En ja: uitgevers mogen daar hun boeken pluggen.

Gerrit Komrij-prijs 2014

In 2012 ging de Gerrit Komrij-prijs naar Ingrid Biesheuvel voor haar vertalingen van Arturverhalen uit de Lage Landen, in 2013 waren Rick Honings en Peter van Zonneveld voor hun biografie van Willem Bilderdijk (De gefnuikte arend) de winnaars. De Gerrit Komrij-prijs is in het leven geroepen om de beste popularisering van de oudere letteren te eren, Komrij zelf hield van oude literatuur – maar voorkeur in een soort modern jasje. Komrij hield ook van mooi verzorgde boeken. En Komrij was niet vies van vieze verhalen. Uiteraard komt er dan maar één publicatie in aanmerking voor de prijs die naar Gerrit Komrij vernoemd is:

Lees verder >>

Gerrit Komrij-prijs 2014

Door Bas Jongenelen

Het studiejaar / schooljaar / theaterseizoen / etc. is weer begonnen, tijd om na te denken over de Gerrit Komrij-prijs. In 2012 is deze prijs in het leven geroepen om de beste popularisering van de oudere Nederlandse letterkunde in het zonnetje te zetten. De prijs kan gewonnen worden door een teksteditie, een tv-programma, een biografie, of wat dan ook.

Eerdere winnaars waren Ingrid Biesheuvel en Rick Honings & Peter van Zonneveld. Wie moet kans maken op de Gerrit Komrij-prijs 2014? Wie verdient die spuuglelijke bokaal of medaille? U mag het laten weten in de commentaren hieronder.

Juryrapport Gerrit Komrij-prijs 2013

De tweede Gerrit Komrij-prijs gaat naar Rick Honings en Peter van Zonneveld voor hun biografie van Willem Bilderdijk: De gefnuikte arend (Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam). De werken van Bilderdijk worden tegenwoordig eigenlijk niet meer gelezen, en ook de man zelf is min of meer vergeten. Met deze biografie wordt recht gedaan aan de vreselijke man die Bilderdijk was. Vreselijk en juist daardoor interessant. 

Lees verder >>

Gerrit Komrij-prijs 2013

Door Bas Jongenelen
Vorig jaar is de Gerrit Komrij-prijs voor het eerst uitgereikt. Ingrid Biesheuvel heeft die spuuglelijke bokaal gekregen voor haar prachtige vertalingen van Middelnederlandse Arturverhalen. De Gerrit Komrij-prijs is een prijs voor de publicatie die het best de oudere letteren populariseert. Dat kan een tekstuitgave zijn, een studie, een TV-programma, of iets anders. Het is nu weer tijd voor nominaties! Welke publicatie of actie was de beste popularisatie van de oude(re) literatuur? U kunt nomineren in de comments hieronder.

Gerrit Komrij-prijs

Afgelopen donderdag overleed Gerrit Komrij, een man met een scherp oog voor poëzie. Behalve dichter was hij ook bloemlezer; juist daar kwam dat oog goed van pas. Komrij richtte meesterlijk de spotlights op gedichten die min of meer vergeten waren. Zijn magnum opus is uiteraard het overzicht van duizenden gedichten uit de Nederlandse literatuur, Komrij was snugger genoeg om daarin ook een eigen gedicht op te nemen. 

Lees verder >>

Vermakelijk bio- en bibliografisch toetsenbord: zoeken op internet

Door Roland de Bonth

In december 2017 won Schrijverskabinet.nl de Gerrit Komrij-prijs, omdat die website er dat jaar het best in geslaagd was de oudere letterkunde onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Het Schrijverskabinet is ingericht rondom een achttiende-eeuwse verzameling auteursportretten: het Panpoëticon Batavûm. Van een groot aantal dichters en dichteressen van wie ooit een portret deel heeft uitgemaakt van die collectie, is op Schrijverskabinet inmiddels een beknopte biografie opgenomen in de rubriek ‘Uit de kast’. Toch zijn er nog tal van auteurs die wachten op een artikel. Hier kun je zien wie dat zijn.

Lees verder >>

Nieuws van het schrijverskabinet

Door Lieke van Deinsen en Ton van Strien

Op 13 oktober 2016 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Rijksmuseum de website www.schrijverskabinet.nl gelanceerd. Deze bevat een digitale reconstructie van het legendarische Panpoëticon Batavum, een achttiende-eeuws sierkabinet met een unieke collectie van Nederlandse auteursportretten, allemaal geschilderd op medaillons van hetzelfde formaat en in vergulde lijstjes gevat. De website biedt onder meer een afbeelding van de portretten die nog bewaard zijn, en een groot aantal beknopte biografieën en karakteristieken van het werk van de afgebeelde auteurs, geschreven door specialisten en liefhebbers van de Nederlandse taal- en literatuurgeschiedenis uit binnen- en buitenland.

Het hernieuwde onderzoek naar het Panpoëticon heeft al verschillende verloren gewaande portretten opgeleverd. Recentelijk kregen Roemer Visscher (1547-1620) en de vermaarde neolatinist Joan van Broekhuizen (1649-1707) weer een gezicht: binnenkort op de site te bewonderen. Lees verder >>