Oproep: Steun Het verblijf

In maart 2020 begon een groep neerlandici met de podcast Het verblijf onder het motto Literatuur zolang het duurt. Inmiddels naderen we langzaam maar zeker de 150e aflevering van deze podcast waar tijdens iedere lockdown (in Nederland) iedere avond een gedicht, een kort verhaal of een romanfragment voorleest. Inmiddels hebben bekende schrijvers, beginnende studenten, gevestigde neerlandici, jonge kunstenaars en tal van anderen een lievelingstekst voorgelezen.

Het verblijf heeft een kleine subsidie gekregen van de Taalunie, maar om de podcastmaker en sommige deelnemende auteurs te kunnen helpen is ook uw steun nodig. U kunt bijdragen via het platform Petje.af.