Help Zacht Lawijd in stand te houden

Beste vrienden en sympathisanten van Zacht Lawijd  (literair-historisch tijdschrift, in samenwerking met het Letterenhuis Antwerpen en het Literatuurmuseum Den Haag),
Tot onze verbazing en verontwaardiging liet Literatuur Vlaanderen ons op 17 december 2020 weten dat ons tijdschrift in 2021 helemaal geen subsidies meer krijgt. Uiteraard hebben we tegen die beslissing beroep aangetekend, maar of dat iets gaat opleveren, is zeer de vraag.

Mocht Literatuur Vlaanderen bij zijn beslissing blijven dan zal Zacht Lawijd ophouden te bestaan. We zullen ons best doen om de twintigste jaargang 2021 nog af te werken. Maar daarna is het afgelopen.
Mocht u onze verontwaardiging delen, dan zouden we het erg appreciëren mocht u daarvan blijk geven op sociale media, e-mail en andere kanalen die u ter beschikking staan. Hopelijk helpt dat om ons uniek literair-historisch tijdschrift van de ondergang te redden. 


Alvast veel dank!

De redactie van Zacht Lawijd