De nieuwe Parelduiker 2021/1 komt eraan, vanaf nu in kleur! Boekenweekthema ‘Tweestrijd’

Triangel in de jungle: Frieda Koch, Bert Schierbeek en Lucebert
In 2020 dook de correspondentie tussen Bert Schierbeek en zijn eerste vrouw
Frieda Koch op. Daar zaten ook acht brieven tussen die Frieda in 1950 en 1951
naar haar minnaar Lucebert stuurde. Haar visie op de driehoeksverhouding
blijkt een noodzakelijke aanvulling op wat Lucebert erover schreef. Literaire
tweespalt bestond er niet tussen Lucebert en Schierbeek, wel twist en bonje
in de liefde.

Brieven van Godfried Bomans aan zijn vader
Godfried Bomans had een moeizame relatie met zijn dominante vader, die hij
als een onneembare vesting ervoer. Twee brieven van de zoon aan zijn vader
– hier voor het eerst integraal gepubliceerd – laten echter zien dat hun
verstandhouding minder zwart-wit was dan die van de gegroeide beeldvorming.

Jac. van Looy spot met Herman Heijermans
Rond 1900 vormden de letteren als nooit tevoren een spiegel van wat zich in de samenleving voltrok. De
ontwikkelingen volgden elkaar ook razendsnel op. Had eerst het individualistische elan van de Tachtigers
de boventoon, snel daarna volgde het engagement van de socialisten. Het leidde tot aanvaringen tussen
adepten van deze bewegingen. Zelfs schilder en schrijver Jac. van Looy, die allerminst bekendstond als
een polemist, wilde de slag aangaan, met Herman Heijermans nog wel. Naast literatuur en socialisme
bevatte Van Looys aanval ook een duisterder, antisemitische component.

Grofheden op de achterbank: Paul Celan en Martin Heidegger
Het was een van de meest besproken literair-filosofische ontmoetingen in het Duitsland van de vorige
eeuw. Die tussen de Holocaust-overlevende, joods-Roemeense dichter Paul Celan en de Duitse filosoof
Martin Heidegger, die in 1933 lid was geworden van de nationaalsocialistische partij van Hitler. Ze zagen
elkaar in universiteitsstad Freiburg en bezochten Heideggers hut op de Todtnauberg in het Zwarte Woud.
Wat bespraken zij en wat betekenden deze en latere ontmoetingen?

De Parelduiker 2021/1 verschijnt circa 20 februari.
ISBN 978 90 282 2601 2 (ook via het CB bestelbaar). 80 blz. € 13,50.
Abonnement (5 nummers) € 52,50. Digitaal abonnement (pdf) € 34,90, losse nummers digitaal € 7,50.

De Parelduiker is een uitgave van de Stichting Het Oog in ’t Zeil i.s.m. Uitgeverij Van Oorschot en wordt financieel
ondersteund door het Nederlands Letterenfonds en de Stichting Vrienden van De Parelduiker. Redactie: Hein Aalders (eindredactie), Marco Daane, Marco Entrop, Marsha Keja, Menno Voskuil en Thijs Wierema. www.parelduiker.nl