Waarom rijmen we niet altijd?

Taalbeschouwing voor groep 4

Door Marc van Oostendorp

‘Wat even we vanavond?’ vraag ik aan papa.

‘Vis’, zegt hij..

‘Dat is het lekkerste wat er is’, zeg ik.

‘Haha’, zegt hij. ‘Dat rijmt!’

Ik weet wat rijmen is.

Vis rijmt op mis en op slis en op is.

“Rijmen is makkelijk” zeg ik.

“Op rijmen rijmt slijmen.”

“En geheimen” zegt papa.

“Rijmen is leuk”, zeg ik. “Waarom rijmen we niet altijd?”

“Dan krijg je spijt”, zegt papa.

Hij lacht.

“Rijmen doe je om wat je zegt mooier te maken.

En niet alles wat we zeggen hoeft mooi te zijn.”

“Waarom niet?”

Hij lacht. “Ja, waarom niet. Dat is een goede vraag.”

“Ja,” zeg ik. “Voor vandaag.”