Nieuwe nummer Nederlandse Letterkunde verschenen

Vlak voor de jaarwisseling verscheen het derde nummer van jaargang 25 van Nederlandse Letterkunde met de volgende inhoud:

Artikelen

‘Jij zult nooit een slachtoffer blijven […], want jij bent een held’. De plaats van de Ander in Dertig dagen (2015) van Annelies Verbeke [OA].
Sarah Beeks, Charlotte de Beus en Esther Op de Beek

Van boerderij tot buitenhuis. Identiteitsvorming en machtsverhoudingen in het achttiende-eeuwse stroomdicht.
Tommie van Wanrooij

Recensies

Katharina Hupe, Belgische Literatur vor Gericht. Űber die Autonomie literairscher Texte in Gerichtsverfahren.
Klaus Beekman

Hendrik de Vries, Brieven aan S.Vestdijk 1935-1942 en een polemiek over rijm en ritme tussen S.Vestdijk en Hendrik de Vries, 1935-1951.
Harry Bekkering

Mike Kestemont en Dirk Van Hulle (red.), ‘Theorie en de digitale geesteswetenschappen’, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 135, 4.
Lucas van der Deijl

Anne-Fleur van der Meer, Wouter Schrover, Nelleke Moser en Margreet Onrust (red.), Naar het onbekende. Perspectieven op literatuur, cultuur en kennis.
Bram Lambrecht

Marc van Zoggel, De ijdele façade. Over de ironische zelfvergroting van Harry Mulisch.
Kim Schoof

Boek en beeld. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 26.
Thomas Smit

Zie de website voor meer informatie.