Nieuwe Mededelingen Weyerman en nieuws over jaarvergadering

Op de valreep van het oude jaar viel een nieuwe aflevering van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman op de deurmat, nummer 2 van de 43e jaargang. Liefst honderd bladzijden, met vijf grote artikelen, vaste rubrieken over mode en menu’s in de achttiende eeuw, boekbesprekingen en een overzicht van verschenen literatuur over de lange achttiende eeuw. Wie de nieuwste ontwikkelingen in de eeuw van de Verlichting op de voet wil volgen, kan niet zonder de Mededelingen. Ga maar na: artikelen over honden en vogels van Ton Jongenelen en Dini Helmers. Helmers leidt de lezer naar haar Zeeland, naar de in menagerieën en volières gehouden vogels. Vogels uit de eigen omgeving en die uit de Oost en de West vormden een object van verzamelen en een bron van verwondering. Jongenelen schenkt aandacht aan een satire uit 1765, een Amsterdams hondenmirakel. De auteur is Willem Ockers en in de satire is een belangrijke rol weggelegd voor Petrus Burmannus Secundus.

Jan Postma draagt een belangrijk artikel bij over de Friese patriot Coert van Beyma. In veel studies een graag geziene gast, maar nu hoofdpersoon. Over een Pruisisch gedicht voor Nicolaus Bondt schrijft Bart Seelemeijer. Over de lijstjesmakerij, al in zwang in de dagen van Rabelais en nog steeds hip bij Multatuli, gaat het artikel van Rietje van Vliet. Haar lijstenmaker is Bernardus Bosch. Een overzicht van de inhoud is te vinden via de link: http://www.weyerman.nl/medjcw/laatste-aflevering/

De grondvergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman gaat in januari 2021 niet door, maar we streven ernaar en hopen erop en rekenen ermee dat het op zaterdag 17 april alsnog mogelijk is. Er is een klinkend programma met drie lezingen van drie begenadigde sprekers en onderzoekers.

De hoofdlezing wordt verzorgd door Paul Smith. In het verleden heeft hij enkele bijdragen over Rabelais in Nederland aan de Mededelingen geleverd. Zijn lezing in april zal gaan over Weyermans bemoeienis met La Fontaine’s Fables. Jan Bruggeman tekent voor de tweede lezing, onder de veelbelovende titel:  ‘Poep!’ Als de voortekenen niet bedriegen, wordt zijn lezing een grote verrassing. De jaarlijkse Hanou-observatie zal worden gegeven door Renée Vulto. Zij zal spreken over het zingen van liederen in de Bataafse feestcultuur, een bijzonder thema.

Belangstellenden kunnen zich melden via: post@weyerman.nl. Wees allen zo goed om zaterdag 17 april vast te noteren in de agenda, maar houd zeker ook de Weyermansite bij (waar begin april bericht van bevestiging of annulering te vinden zal zijn).