Nieuwe artikelen Over Taal

In het nieuwe nummer van (het gratis online) Tijdschrift Over Taal (jaargang 58 2020):

– interview met Martin Kohlrausch, hoofd van de onderzoeksgroep geschiedenis aan de KU Leuven: We moeten als maatschappij samen nadenken over de logica van de media”.

(door Cedric Van den Langenbergh, masterstudent Journalistiek)

– interview met Stijn Praet, onderzoeker en docent Latijnse letterkunde aan de Universiteit Gent: De zin en onzin van Latijn”.

(door Mariska Hermans, masterstudent Journalistiek)

Zie: https://overtaal.be/