Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur Anno 2021

Op vrijdag 12 februari 2021 organiseren de Stichting Drents Archief, de Stichting Sasland en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, geheel online, de Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur Anno 2021. Het programma is voor iedereen gratis te volgen. Na aanmelding via deze link krijg je een mail met uitleg hoe je kunt inloggen.

De manifestatie heeft als doel de Nedersaksische literatuur voor het voetlicht  te brengen, als bijzonder onderdeel van de cultuur van het noorden en oosten van Nederland. Het programma richt zich op beleving en kwaliteit en heeft ook oog voor de toekomst van de Nedersaksische literatuur. Die literatuur is heel divers, zowel qua genres als variëteiten van het Nedersaksisch. Er is ook aandacht voor de ontwikkeling van de Nedersaksische / Nederduitse  literatuur in Noord-Duitsland.

Programma:

13.30                  Binnenkomst van sprekers

13.35                  Welkomstwoord door Jurr van Dalen (voorzitter)

13.40 – 13.55     Helicopterview op de Nedersaksische literatuur door dr. Henk Nijkeuter  (Drents Archief, Assen)

13.55 – 14.05    Chris Canter, Nieuwleusen (Ov.), over en met zijn proza in het Drents

14.05 – 14.25     Johan Veenstra, prozaïst, dichter, columnist; schrijver van 28 boeken in het Stellingwerfs, waaronder acht romans. Veenstra vertelt over het ontstaan van zijn werk en leest  romanfragmenten voor.

14.25 – 14.45     Tonko Ufkes, Groningen, vertelt over en leest eigen poëzie en proza in het Gronings. In 2019 werd zijn inzending voor de Nederduitse Freudenthal-pries bekroond.

14.45 – 14.53     Pauze

14.53 – 15.35    Dichters uit Salland / West-Overijssel, Twente, Achterhoek en Veluwe, over en met eigen werk

14.53 – 15.03     Jannie Bakker (Genemuiden, West-Overijssel))

15.03 – 15.13      Derk Jan ten Hoopen (Achterhoek)

15.13 – 15-23     Jan van Leeuwen (Oost-Veluwe)

15.23 – 15.35     Laurens ten Den (Twente)

15.35 – 15.45    Dr. Helmut Lensing (Greven, Bentheim) gaat in op de Nedersaksische literatuur na WO II aan beide zijden van de grens, en op de vroege contacten over en weer. Titel van zijn lezing: ‘Die Bentheimer Plattdeutsch-Bewegung öffnet sich nach Westen’.

15.45 – 16.05    ‘Actueel onderzoek Nederduitse / Nedersaksische literatuur’. Dr. Henk Nijkeuter vertelt over de positie en huidige studie van de Nedersaksische literatuur en introduceert de nieuwe hoogleraar Nederduitse literatuur, mevrouw prof. dr. Doreen Brandt. Zij is werkzaam aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Niedersachsen. Mevrouw  Brandt zal vertellen over haar onderzoeksterrein,  de Nederduitse literatuur in Duitsland. In hoeverre kunnen de literair-historische studie in ons Nedersaksië en de ontwikkeling van onze Nedersaksische literatuur profiteren?  In hoeverre kunnen Nedersaksische onderzoekers en studenten uit Nederland meedoen in de onderzoekspraktijk in Oldenburg?  Deze vragen liggen voor de hand en zullen dus ook aan de orde komen.

16.05 – 16.10    Aankondiging Jaorboek Nedersaksisch 2  (dr. Henk Bloemhoff)

16.10                     Afsluiting