Lesopdracht voor Poëzieweek

Voor de Poëzieweek, die plaatsvindt van 28 januari tot 3 februari 2021, en als thema ‘Samen’ heeft, maakten we in LitLab.nl een leesclub over één gedicht, van een voormalig dichter des vaderlands: Leesclub 57 ‘Cultuur & identiteit’ (Leesclub 57 | LitLab)– Ik wou dat ik twee burgers was (dan kon ik samenleven) van Ramsey Nasr.  

Het gedicht gaat over samenleven in Nederland, in verleden, heden en toekomst. De leerlingen kunnen zelf aan de slag met de opdrachten: de leesclub bestaat uit kaartjes met vragen die ze helpen de discussie over het gedicht op te zetten: bijvoorbeeld over de manier waarop Nasr het 17e-eeuwse verleden in dit gedicht trekt, of over de manier waarop hij inspeelt op het bekende: “Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen”. Dit is de eerste leesclub van LitLab over één gedicht, hopelijk goed inpasbaar ergens in de Poëzieweek.

Afbeelding: LitLab