Jeanine de Landtsheer overleden

Onlangs stuurde Jeanine ons nog een liefdevolle en geleerde brief over de bijzondere beschrijvingen van dieren in de Ilias. Wat hebben wij veel van haar genoten en geleerd!

In de Nieuwsbrief Neolatijn staat de rouwkaart. De afscheidsplechtigheid voor Jeanine op vrijdag 22 januari is op YouTube terug te zien. De DBNL geeft een aantal van haar publicaties.
Een levensbericht door Harm-Jan van Dam verscheen in Filter, tijdschrift over vertalen.