Gedicht: Pieter Boddaert • Raad om geen zotten te zien

Raad om geen zotten te zien

Die nimmer zot wil zien, moet deur en vensters sluiten,
Koom’ nimmer uit zyn huis, en hou’ er andren buiten;
Maar opdat hem zyn wensch onfeilbaar moog’ gelukken
Sla hy de spiegels door zyn gansche huis aan stukken.

Pieter Boddaert (1694-1760)


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.