Een automatisch rijmwoordenboek

Door Marc van Oostendorp

Omdat het handig was om automatisch te kunnen bepalen of twee woorden op elkaar rijmen, heb ik een Python script geschreven dat dit kan doen. Je kunt het van mijn Github-account halen. Je moet wel een beetje Python beheersen om het te kunnen gebruiken, maar dat kan op een zeer laag beginnersniveau zijn. Het is handig voor als je zelf iets wil maken dat automatisch kan rijmen. (Websites als Mick’s Rijmwoordenboek zijn bedoeld voor mensen en niet voor computers.)

Het woordenboek is gebaseerd op de beroemde, zij het inmiddels al een paar decennia oude database CELEX. Daar wordt ieder Nederlands woord van (onder andere) een fonetische transcriptie voorzien. Van die fonetische transcriptie heb ik het deel geïsoleerd dat rijmt: de beklemtoonde klinker en alles wat daarop volgt. Dat vormt de eerste dictionary in mijn script, die ik rijmwoordenboek heb genoemd. De tweede dictionary bevat die informatie min of meer andersom: je vindt daar voor iedere rijmklank een lijst met alle woorden in Celex die deze rijmklank bevatten; deze noem ik hulprijmwoordenboek. Om alle rijmwoorden voor sla te vinden moet je dat woord dus eerst opzoeken in het rijmwoordenboek om daar de fonetische transcriptie [a] te vinden. Vervolgens zoek je [a] op in het rijmwoordenboek en vind je {‘daarna’, ‘ga’, … }. Omdat dit een beetje omslachtig is, definieer ik aan het eind van het script een functie die dat allemaal voor je doet. Als je rijmwoorden(sla) aanroept, krijg je de lijst met daarna, ga en al die andere woorden automatisch terug.

Foto door Elsemargriet form PxHere