Bijeenkomst ‘Leesvaardigheid’ Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht (online)

Op woensdag 3 maart vindt van 19.30-21.30 uur de eerste thematische bijeenkomst van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht plaats. Dit netwerk streeft naar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs (UU), het hbo (HU) en vo-scholen in de regio Utrecht. Alumni van de lerarenopleiding, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten aan de lerarenopleiding en overige vo-docenten uit de regio Utrecht zijn van harte uitgenodigd!

Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘Leesvaardigheid’ centraal. Vragen uit de praktijk worden verbonden met actuele kennis uit de wetenschap. Ook worden concrete lesmaterialen en voorbeelden gedeeld door en met docenten Nederlands. Sprekers zijn Patrick Rooijackers, Adrienne Westermann en Gijs Leenders. U bent van harte welkom bij deze online bijeenkomst! Meer informatie over het programma en aanmelding vindt u hier.