Uitslag en antwoorden van de Willem Elsschotkwis

Door Roland de Bonth

Alle vier de kaarsen van de adventskrans zijn ontstoken en daarmee is de inzendtermijn van de Willem Elsschotquiz voorbij. De hoogste tijd dus om de antwoorden op de vragen te geven en de winnaar van de Edammer kaasbol bekend te maken. 

Antwoorden

Wat opviel was dat bijna alle inzenders alle antwoorden goed hadden. Dat betekent of dat deze lustrumquiz te eenvoudig was of – en dat acht ik waarschijnlijker – de deelnemers uitstekend in staat zijn te zoeken op internet.

 1. Honig => J 
 2. Bed => B
 3. Carlton hotel => C
 4. Tsiis => S
 5. Weemoedigheid => E 
 6. Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen; Handel => H
 7. De Alvoorder => A
 8. Harp => H
 9. Schoonselhof => S
 10. Rijksdag(gebouw) => R
 11. Fathma => T
 12. Villa des Roses => R
 13. Forum => U
 14. Tsjip => S
 15. Ali Khan => A
 16. Helschot => H
 17. Whist => W
 18. Willeke van Ammelrooy => I
 19. (Delhi Castle &) City of Rangoon => N
 20. Wilhelmus Carolum Van Hemeldonck => Carolus (verbogen vorm Carolum) => C
 21. Turkistan / Turkestan => T
 22. Moeder => O
 23. Aden => A
 24. Boorman => O 
 25. Schokking => I
 26. Pol de Mont => M

Lastiger was voor sommigen het vinden van het meesterwerk. Ik geef toe dat ‘verticaal lezen’ bij twee rijen verwarrend kan zijn, maar de meesten hebben zich daar toch niet door van de wijs laten brengen. Het toepasselijke muziekstuk dat bij die lezing tevoorschijn kwam, was J.S. Bachs Weihnachtsoratorium. 

1
2
B
3
C
4
S
5
E
6
H
7
A
8
H
9
S
10
R
11
T
12
R
13
U
14
15
A
16
H
17
W
18
I
19
N
20
C
21
T
22
O
23
A
24
O
25
I
26
M

Winnaar 

Er waren bij de Willem Elsschotquiz meerdere volledig correcte inzendingen. Daaruit heeft het lot één winnaar aangewezen: de heer Niek van den Elzen. Hij zal – vermoedelijk pas na Kerstmis – een Edammer kaasje bezorgd krijgen. Van harte gefeliciteerd en eet smakelijk.