Nieuwe website: Seeltersk.de

Trots presenteren de Oldenburgische Landschaft en de gemeente Saterland de website Seeltersk.de. De site bevat nieuws en achtergrondinformatie over het Friese dialect van Saterland, het Seeltersk.

Er zijn onder meer tips voor leerders en nieuws over projecten te vinden, en elke bezoeker krijgt een willekeurig met uitsterven bedreigd Saterfries woord te zien.

Het Saterfries is het laatste Oosterlauwerse dialect van het Fries, dat op z’n hoogtepunt in de middeleeuwen in de Groninger ommelanden en het Duitse Oost-Friesland werd gesproken. Het Saterfries heeft naar schatting nog zo’n tweeduizend sprekers. In de twintigste eeuw is het z’n functie als algemene omgangstaal in het Saterland kwijtgeraakt aan het Neder- en Hoogduits. In de eenentwintigste eeuw zijn verschillende scholen in het gebied ermee begonnen het als tweede taal te onderwijzen.