Nieuwe website: Praten over fictiefragmenten

Door Hans Goosen

Voor het literatuuronderwijs in de bovenbouw van havo en vwo kunt u al enige jaren gebruik maken van Praten over romanfragmenten. Deze website bevat gratis, kant-en-klaar lesmateriaal bij meer dan twintig moderne romans en is ontwikkeld door en voor docenten, met medewerking van de auteurs en uitgevers.

Speciaal voor het vmbo en de onderbouw van havo en vwo is er nu ook Praten over fictiefragmenten. Ook op deze website is inspirerend, direct te gebruiken lesmateriaal te vinden bij recente jeugd- en adolescentenromans, zoals Bizar van Sjoerd Kuyper, Code Kattenkruid van Jacques Vriens en Soldaten huilen niet van Rindert Kromhout. Het materiaal bestaat uit zelfstandig te lezen fragmenten die afzonderlijk binnen ongeveer een lesuur te lezen en te bespreken zijn. Bij elk fragment is een werkblad met vragen uitgewerkt die een open en verdiepende bespreking kunnen bevorderen.

Bij het onderdeel Lessuggesties is o.a. aangegeven in welke klassen de verschillende leesfragmenten goed ingezet kunnen worden, variërend van klas 1 vmbo BB tot en met 3 vwo. Daarnaast biedt de site een themalijst, zodat docenten weten welk fragment ze in kunnen zetten als actuele gebeurtenissen de gesprekken in de klas bepalen.