Keetje Hodson Prijs 2021 Taalwetenschappen

U kunt nog tot en met 8 januari 2021 kandidaten voordragen voor de Keetje Hodson Prijs 2021 op het gebied van de Taalwetenschappen. Deze prijs van € 12.500,- is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2016 of daarna gepromoveerd zijn. Sluitingsdatum voor nominaties is 8 januari 2021.

De Keetje Hodson Prijs

De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden: Taalwetenschappen – Literatuurwetenschappen – Historische wetenschappen – Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid. De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

Keetje Hodshon Prijs 2021 – Taalwetenschappen

In 2021 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Taalwetenschappen. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2016 of daarna gepromoveerd zijn. De prijs wordt aan één onderzoeker toegekend en is bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 8 januari 2021. U vindt alle benodigde informatie voor het doen van een voordracht in de circulaire (pdf). Of ga naar de website van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl